Apie konversijų ataskaitų teikimą su krepšelio duomenimis

Nustatykite operacijų skaičių kartu su apsipirkimo skelbimų sugeneruotomis pajamomis ir pelnu naudodami konversijų krepšelio ataskaitų teikimo funkciją. Jei naudojate „Google Ads“ konversijų stebėjimą (GAKS), galite pateikti pirkimo ar pardavimo konversijų krepšelio duomenis. Jei dar nenaudojate konversijų stebėjimo, turite jį nustatyti.

Vieno iš jūsų teikiamų produktų sistemoje „Google Ads“ skelbimo paspaudimas gali paskatinti kitų produktų pardavimą. Sužinokite, kurie elementai įsigyjami spustelėjus skelbimus, kurie produktai paskatina daugiausia konversijų ir kurių elementų parduodama daugiausiai.

Pranašumai

 • Išsamios parduotų elementų ataskaitos
 • Aiškus apsipirkimo skelbimų sugeneruotų pajamų ir pelno įvertinimas
 • Išsamios krepšelio dydžio ir vidutinės užsakymo vertės ataskaitos

Kaip teikti konversijų ataskaitas su krepšelio duomenimis

Kad galėtumėte pateikti krepšelio informaciją, turite pritaikyti „Google“ bendrąją svetainės žymą. „Google Analytics“ (GA) naudotojai, kurie jau teikia krepšelio duomenis naudodami el. prekybos plėtinius, gali pradėti naudoti bendrąją svetainės žymą ir siųsti tą pačią informaciją GA ir GAKS. Tai gali paspartinti krepšelio ataskaitų teikimo funkcijos pritaikymą.

Sužinokite, kaip nustatyti ir testuoti krepšelio konversijų ataskaitas.

Krepšelio konversijų ataskaitų gavimas

Pateikti krepšelio konversijų duomenys bus naudojami generuojant konversijų ataskaitas, kuriose pateikiama papildomos išsamios informacijos apie pardavimą ir parduotus produktus, pvz.:

 • kurie kainų siūlymo objektai (kampanijos / skelbimų grupės / produktų grupės) paskatina produktų pardavimą;
 • ar naudotojai įsigijo produktus, pateiktus jų spustelėtuose skelbimuose;
 • ar naudotojai įsigijo kitus produktus nei tie, kurie pateikti jų spustelėtuose skelbimuose;
 • kaip skirtingi kainų siūlymo aspektai (pvz., įrenginys ar geografinė vietovė) veikia krepšelio dydį ir vidutinę užsakymo vertę;
 • kurie kainų siūlymo subjektai generuoja didžiausią bendrąjį pelną.
Pastaba: elementas gali būti pateiktas ataskaitoje, jei jo „Merchant Center“ ID yra toks pat kaip „Merchant Center“ ID, kuris susietas su naudotojo „Google Ads“ paskyra.

Krepšelio konversijų atskaitose pateikiama konversijų įžvalgų produkto lygiu. Pavyzdys: tarkime, kad parduodate raudonus batus ir krepšelio konversijų ataskaitose nurodyta, kad produktui „raudoni batai“ priskirta pirkimo konversija. Tai reiškia, kad raudoni batai buvo pateikti skelbime, kurį spustelėjęs asmuo vėliau įsigijo vieną iš jūsų produktų. Tai nereiškia, kad skelbimą spustelėjęs asmuo įsigijo jame rodomą produktą (šiuo atveju raudonus batus).

Teikiant krepšelio informaciją ir susijusias ataskaitas našumo ataskaita tampa naudingesnė ir gali padėti priimti racionalesnius sprendimus. Pvz., atsižvelgdami į krepšelio konversijų duomenis galbūt norėsite padidinti produktų, kurie paskatina daugiausia su konversijomis susijusio srauto, o ne produktų, kurie paskatina daugiausia pardavimo operacijų, kainos pasiūlymus.

Pagrindinė krepšelio ataskaitų teikimo metrika

Priskirto pardavimo metrika

Priskirto pardavimo metrika įvertina produkto kaip potencialių klientų generavimo priemonės poveikį. Ji skaičiuojama atsižvelgiant į visus konkretaus produkto skelbimo paspaudimui priskiriamus užsakymus. Šią metriką galite peržiūrėti „Produktų grupių“, „Skelbimų grupių“, „Kampanijų“ puslapiuose ir ataskaitų redagavimo priemonėje. Ši metrika apima toliau nurodytus elementus.

 • Užsakymai: užbaigtos operacijos svetainėje, kurios priskiriamos skelbimo paspaudimams.
 • Pajamos: bendra visų operacijų, kurios priskiriamos skelbimo paspaudimams, pajamų suma. Pajamos skaičiuojamos kaip visų krepšelio elementų kainų suma.
 • Vidutinė užsakymo vertė: metrika, kuri skaičiuojama padalijant pajamas (bendrą visų operacijų pajamų sumą) iš užsakymų skaičiaus (operacijų, kurias paskatino skelbimų paspaudimai).
 • Vidutinis krepšelio dydis: vidutinis produktų užsakymo krepšelyje skaičius. Ši metrika skaičiuojama bendrą elementų krepšelyje skaičių padalijant iš užsakymų skaičiaus.

Pasiūlymo lygio pardavimo metrika

Pasiūlymo lygio pardavimo metrika įvertina faktinius parduotus užsakymų produktus. Remdamiesi ja suprasite, ką žmonės perka spustelėję skelbimą. Šią metriką galite peržiūrėti ataskaitų redagavimo priemonėje. Ši metrika apima toliau nurodytus elementus.

 • Parduotų vienetų skaičius: bendras parduotų produktų skaičius.
 • Produkto pajamos: bendra iš produkto gautų pajamų suma.

Palaikymas dėl konversijų keliuose įrenginiuose

Kad galėtų teikti išsamesnes krepšelio ataskaitų teikimo metrikos ataskaitas, „Google“ atsižvelgia į konversijas keliuose įrenginiuose.
Naudojame modelius, pagrįstus apibendrintais ir anonimizuotais naudotojų, kurie anksčiau prisijungė prie „Google“ paslaugų, duomenimis. Šie modeliai numato konversijas keliuose įrenginiuose ir krepšelio ataskaitų teikimo metriką, kurių „Google“ negali stebėti tiesiogiai. Naudodami šią funkciją galime teikti ataskaitas apie veiksmus keliuose įrenginiuose, į kurias įtraukiamos stebimos ir sumodeliuotos konversijos, nepažeisdami naudotojų privatumo.

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta