Tietoja konversioiden raportoimisesta ostoskoridatan yhteydessä

Voit mitata Shopping-mainostesi tapahtumia sekä niiden aikaansaamia tuloja ja voittoja ostoskorikonversioiden raportoinnin avulla. Jos käytät Google Adsin konversioseurantaa (GACT), voit lähettää osto‑ tai myyntikonversioita koskevan ostoskoridatan. Jos et vielä ole määrittänyt konversioseurantaa, se on tehtävä ensin.

Kun mainostat jotakin tuotetta Google Adsissa, mainoksen klikkaus voi johtaa myös muiden tuotteiden myyntiin. Selvitä, mitä tuotteita ostetaan mainosten klikkausten jälkeen, mistä tuotteista saadaan todennäköisimmin konversioita ja mitä tuotteita myydään eniten.

Edut

 • Tarkat raportit myydyistä tuotteista
 • Selkeä tapa mitata Shopping-mainosten tuomaa tuloa ja voittoa
 • Yksityiskohtainen raportointi ostoskorin koosta ja keskimääräisestä tilauksen arvosta

Konversioiden raportoiminen ostoskoridatan yhteydessä

Ostoskoridatan lähettäminen edellyttää Googlen yleisen sivustotagin käyttöönottoa. Google Analytics (GA) ‑käyttäjät, jotka jo lähettävät ostoskoridataa verkkokauppalaajennusten avulla, voivat siirtyä käyttämään yleistä sivustotagia ja lähettää samat tiedot Analyticsiin ja Google Adsin konversioseurantaan. Tämä saattaa nopeuttaa ostoskoriraportoinnin käyttöönottoa.

Lue lisää ostoskorikonversioiden raportoinnin käyttöönotosta ja testaamisesta.

Ostoskorikonversioita käsittelevien raporttien saaminen

Lähettämäsi ostoskorikonversiodatan avulla luodaan konversioraportteja, jotka sisältävät lisätietoja myynnistä ja myydyistä tuotteista. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedot siitä

 • mitkä hintatarjouskohteet (kampanjat/mainosryhmät/tuoteryhmät) edistävät tuotemyyntiä
 • ostivatko käyttäjät tuotteita, joita mainostettiin heidän klikkaamissaan mainoksissa
 • ostivatko käyttäjät joitakin muita tuotteita kuin niitä, joita mainostettiin heidän klikkaamissaan mainoksissa
 • kuinka eri hintatarjousulottuvuudet (esimerkiksi laite tai maantieteellinen sijainti) vaikuttavat ostoskorin kokoon ja tilauksen keskimääräiseen arvoon
 • mitkä hintatarjouskohteet tuottavat suurimman bruttovoiton.
Huom. Tuote voidaan sisällyttää raporttiin, jos sen Kauppiaskeskuksen tunnus on sama kuin käyttäjän Google Ads ‑tilille linkitetty Kauppiaskeskuksen tunnus.

Ostoskorin konversioraportit sisältävät tietoja konversioista tuotetasolla. Jos esimerkiksi myyt punaisia kenkiä, saatat huomata ostoskorikonversioiden raporteista, että punaiset kengät ‑tuotteeseen liittyy ostokonversio. Tämä tarkoittaa, että punaisia kenkiä mainostavaa mainosta on klikannut käyttäjä, joka on myöhemmin ostanut jonkin tuotteistasi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mainosta klikannut henkilö on välttämättä ostanut juuri mainostetun tuotteen (tässä tapauksessa punaiset kengät).

Ostoskorin tiedot ja niihin liittyvät raportit tekevät tehokkuusraporteista entistäkin hyödyllisempiä, ja niiden avulla voit tehdä harkittuja päätöksiä. Ostoskorin konversiodatan avulla voit esimerkiksi nostaa sellaisten tuotteiden hintatarjouksia, jotka tuovat sinulle eniten konversioihin liittyvää liikennettä sen sijaan, että hintatarjouksia nostettaisiin suoraan parhaiten myyvien tuotteiden perusteella.

Ostoskorin raportointiin liittyvät tärkeimmät metriikkatiedot

Myynnin attribuutioon liittyvät tiedot

Myynnin attribuutioon liittyvät metriikkatiedot mittaavat sitä, kuinka hyvin tuote tuottaa liidejä. Tietojen laskennassa otetaan huomioon kaikki tilaukset, jotka lasketaan tietyn tuotteen mainoksen klikkauksesta johtuviksi. Nämä tiedot näkyvät Tuoteryhmät-sivulla, Mainosryhmät-sivulla, Kampanjat-sivulla ja raportin muokkaustyökalussa. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi:

 • Tilaukset: Nämä ovat sivustollasi suoritetut tapahtumat, jotka lasketaan mainoksen klikkausten ansioksi.
 • Tulot: Tämän tarkoittaa kaikkien mainoksen klikkausten ansioksi laskettavien tapahtumien yhteenlaskettuja tuloja. Se on kaikkien ostoskorin tuotteiden yhteenlaskettu hinta.
 • Keskimääräinen tilauksen arvo: Tämä tieto lasketaan jakamalla tulot (eli kaikkien tapahtumien yhteenlasketut tulot) tilausten määrällä (eli mainosten klikkausten aikaansaamien tapahtumien määrällä).
 • Keskimääräinen ostoskorin koko: Tämä on keskimääräinen tuotteiden määrä ostoskorissa. Tämä tieto lasketaan jakamalla ostoskorin tuotteiden määrä tilausten määrällä.

Tarjoustason myynnin metriikkaan liittyvät tiedot

Tarjoustason myynnin metriikan avulla mitataan tilauksissa myytyjä tuotteita. Sen avulla voit selvittää, mitä ihmiset ostavat klikatessaan mainosta. Nämä metriikkatiedot ovat käytettävissä raportin muokkaustyökalussa, ja niitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Myydyt yksiköt: Tietyn tuotteen yhteenlaskettu myynti.
 • Tuotteen tulo: Tietystä tuotteesta saatu kokonaistulo.

Eri laitteella tuotettujen konversioiden tuki

Jotta ostoskoritiedot voidaan raportoida kattavammin, Google ottaa huomioon konversiot eri laitteella.
Käyttämämme mallit perustuvat koottuun ja anonyymiin dataan, joka on kerätty Googlen palveluihin aiemmin kirjautuneilta käyttäjiltä. Näiden mallien avulla ennustetaan konversiot eri laitteella sekä ostoskoriraportoinnin tiedot, joita Google ei pysty havaitsemaan suoraan. Näin konversiot eri laitteella voidaan koota käyttäjien tietosuojaa vaarantamatta raporteiksi, joissa havaitut ja mallinnetut konversiot yhdistyvät.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun