Всичко за отчитането на реализациите с данни от кошницата

С помощта на отчитането на реализациите от кошницата можете да измервате броя транзакции, приходите и печалбите, генерирани от рекламите Ви в Пазаруване. Ако използвате проследяване на реализациите в Google Ads, можете да изпращате данни от кошницата за реализации при покупка или продажба. Ако не работите с проследяване на реализациите, трябва да го настроите.

Кликване върху реклама за един от продуктите, които рекламирате чрез Google Ads, може да доведе до продажби на други продукти. Научавайте кои стоки се купуват след кликване върху рекламите Ви, кои се продават най-добре и за кои продукти е най-вероятно да бъде осъществена реализация.

Предимства

 • Подробно отчитане на продадените артикули.
 • Ясно измерване на приходите и печалбите, генерирани от рекламите в Пазаруване.
 • Подробно отчитане на стойността на поръчките в кошницата и средна цена на поръчката.

Как да отчитате реализациите с данни от кошницата

За да изпащате информация от кошницата, трябва да използвате общия маркер на сайта на Google. Потребителите на Google Анализ, които вече предоставят данни от кошницата чрез разширенията за електронна търговия, могат да преминат към общия маркер на сайта и да изпращат същата информация до Анализ и до проследяването на реализациите в Google Ads. Това може да ускори внедряването на отчитане от кошницата.

Научете как да настроите и тествате отчитане на реализациите от кошницата.

Получаване на отчети за реализациите от кошницата

Данните за реализации от кошницата, които осигурявате, ще се използват за генериране на отчети за реализациите, съдържащи допълнителни подробности за продажбите и продадените продукти, като например:

 • кои обекти с офериране (кампании, рекламни групи, групи продукти) стимулират продажбите на продукти;
 • дали потребителите са купили продуктите от рекламите, върху които са кликнали;
 • дали потребителите са купили продукти, различни от тези в рекламите, върху които са кликнали;
 • по какъв начин различните величини за офериране (например устройство или географско местоположение) се отразяват върху големината на кошницата и средната стойност на поръчката;
 • кои обекти с офериране осигуряват най-висока брутна печалба.
Забележка: Артикул може да бъде включен в отчета, ако идентификаторът му в Merchant Center съвпада с идентификационния номер в Merchant Center, свързан с профила в Google Ads на потребителя.

Отчетите за реализациите от кошницата Ви предоставят статистика за реализациите на ниво продукти. Да приемем например, че продавате червени обувки и в отчетите за реализациите от кошницата виждате, че на продукта „червени обувки“ е приписана реализация при покупка. Това означава, че някой е кликнал върху реклама за продуктово позициониране, отнасяща се за червени обувки, и впоследствие е купил Ваш продукт. Това не значи, че човекът, кликнал върху рекламата, е купил рекламирания от нея продукт (в случая – червени обувки).

Благодарение на информацията от кошницата и свързаното отчитане отчетът за ефективността става по-полезен и може да Ви помогне да вземате по-информирани решения. Например въз основа на данните за реализация от кошницата може да решите да увеличите офертата си за продуктите, които привличат най-много трафик, свързан с реализации, а не за продуктите, които се продават най-добре.

Основни показатели за отчитането от кошницата

Показатели за приписаните продажби

Показателите за приписаните продажби измерват ефекта на даден продукт за генериране на възможни клиенти. Те се изчисляват, като се взимат предвид всички поръчки, приписани на кликване върху реклама за конкретен продукт. Можете да видите тези показатели на страниците „Групи продукти“, „Рекламна група“ и „Кампания“, както и в редактора на отчети. Те са следните:

 • Поръчки: Завършените транзакции на сайта Ви, които са приписани на кликвания върху реклама.
 • Приходи: Общата сума на приходите от всички транзакции, приписани на кликвания върху реклама. Приходите се изчисляват като сумата от цената на всички артикули в съответната кошница.
 • Средна стойност на поръчката: Показател, който се изчислява, като приходите (общата сума на приходите от всички транзакции) се разделят на броя поръчки (транзакции вследствие на кликвания върху реклами).
 • Средна големина на кошницата: Средният брой продукти в кошницата за поръчки. Показателят се изчислява, като сумарният брой на артикулите в кошницата се раздели на броя поръчки.

Показатели за продажби на ниво оферта

Показателите за продажби на ниво оферта измерват реалните продукти, продадени в поръчките. Те могат да Ви помогнат да разберете какво купуват хората, когато кликнат върху реклама. Можете да видите тези показатели в редактора на отчети. Те са следните:

 • Брой продадени: Общият брой продажби на даден продукт.
 • Приходи от продукт: Общите приходи от даден продукт.

Поддръжка на реализации от кръстосване на устройства

За да предложи по-пълен отчет на показателите за отчитането от кошницата, Google взема предвид реализациите от кръстосване на устройства.
Използваме модели, основани на обобщени и анонимни данни от потребители, които са влизали в профила си в услуги на Google. Тези модели предвиждат реализациите от кръстосване на устройства и показателите за отчитането от кошницата, които Google не може да наблюдава директно. Това ни дава възможност да осигуряваме отчитане на поведението на няколко устройства, което съчетава наблюдавани и моделирани реализации без компромис с поверителността на потребителите.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си