Aktualizácia zoznamu zákazníkov

V tomto článku sú vysvetlené pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať na aktualizáciu a správu existujúcich zoznamov zákazníkov. 

Po nahraní súboru s údajmi zákazníkov máte možnosť zoznam zákazníkov aktualizovať. Ďalšie informácie o tvorbe zoznamu zákazníkov

Pre úspešné používanie súboru s údajmi zákazníkov je dôležité zabezpečiť, aby ste zoznam zákazníkov správne naformátovali

Pravidelne obnovujte svoje publiká zoznamu zákazníkov, aby vaši najdôležitejší zákazníci zostali v zacielení na publikum.

Skôr než začnete

Prehľad o tom, ako fungujú Vlastné zoznamy zákazníkov, nájdete v článku o tejto funkcii.

Ďalšie informácie o tom, ako Google používa súbory s údajmi zákazníkov, ktoré nahráte, a ako funguje proces priraďovania, nájdete v článku Ako Google používa údaje Vlastných zoznamov zákazníkov.

Pokyny

Ak chcete všetky údaje v existujúcom súbore s údajmi zákazníkov nahradiť novým súborom, vyberte možnosť Nahradiť existujúci zoznam novým súborom. Ak chcete pridať alebo odstrániť konkrétne kontaktné údaje zákazníkov, použite možnosť Pridať viac zákazníkov alebo Odstrániť konkrétnych zákazníkov.

Ako nahradiť existujúci zoznam zákazníkov

 1. Kliknite na ikonu kľúča v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zoznamy publík.
 4. V tabuľke publík kliknite na svoj Vlastný zoznam zákazníkov.
 5. Na paneli Zoznam zákazníkov kliknite na trojbodkovú ikonu  a vyberte možnosť Upraviť.
 6. Vyberte možnosť Nahradiť existujúcich členov zoznamu novým zoznamom zákazníkov.
 7. Vyberte, či chcete nahrať súbor s údajmi vo forme čistého textu alebo hašovaný súbor s údajmi.
  1. Ak sa rozhodnete nahrať údaje zákazníkov vo formáte čistého textu, súkromné údaje zákazníkov vo vašom súbore (e-mailová adresa, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko) sa pred bezpečným odoslaním súboru na servery Googlu v počítači zahašujú pomocou algoritmu SHA256. Krajina a PSČ nebudú hašované.
  2. Ak sa rozhodnete údaje hašovať, ubezpečte sa, že spĺňajú požiadavky opísané v sekcii Požiadavky na nahranie súboru s údajmi tohto článku. 
 8. Vyberte nový súbor.
 9. Ak súhlasíte, začiarknite pole Tieto údaje boli zhromaždené a s Googlom sú zdieľané v súlade s pravidlami Googlu.
 10. Nastavte trvanie členstva. Predvolené trvanie členstva je neobmedzené, ale môžete nastaviť svoj vlastný časový limit.
 11. Kliknite na možnosť Uložiť.

Ako pridať údaje do existujúceho zoznamu zákazníkov

 1. Kliknite na ikonu kľúča v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zoznamy publík.
 4. V tabuľke publík kliknite na svoj zoznam zákazníkov.
 5. Na paneli Zoznam zákazníkov kliknite na trojbodkovú ikonu  a vyberte možnosť Upraviť.
 6. Vyberte možnosť Pridať viac zákazníkov.
 7. Vyberte, či chcete nahrať súbor s údajmi vo forme čistého textu alebo hašovaný súbor s údajmi.
  1. Ak sa rozhodnete nahrať údaje zákazníkov vo formáte čistého textu, súkromné údaje zákazníkov vo vašom súbore (e-mailová adresa, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko) sa pred bezpečným odoslaním súboru na servery Googlu v počítači zahašujú pomocou algoritmu SHA256. Krajina a PSČ nebudú hašované.
  2. Ak sa rozhodnete údaje hašovať, ubezpečte sa, že spĺňajú požiadavky opísané v sekcii Požiadavky na nahranie súboru s údajmi tohto článku. 
 8. Vyberte súbor obsahujúci údaje, ktoré chcete pridať.
 9. Ak súhlasíte, začiarknite pole Tieto údaje boli zhromaždené a s Googlom sú zdieľané v súlade s pravidlami Googlu.
 10. Nastavte trvanie členstva. Predvolené trvanie členstva je neobmedzené, ale môžete nastaviť svoj vlastný časový limit.
 11. Kliknite na možnosť Uložiť.

Ako odstrániť údaje z existujúceho zoznamu zákazníkov

 1. Kliknite na ikonu kľúča v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zoznamy publík.
 4. V tabuľke publík kliknite na svoj zoznam zákazníkov.
 5. V sekcii Zoznam zákazníkov kliknite na trojbodkovú ikonu  a vyberte možnosť Upraviť.
 6. Vyberte možnosť Odstrániť konkrétnych zákazníkov.
 7. Vyberte, či chcete nahrať súbor s údajmi vo forme čistého textu alebo hašovaný súbor s údajmi.
  1. Ak sa rozhodnete nahrať údaje zákazníkov vo formáte čistého textu, súkromné údaje zákazníkov vo vašom súbore (e-mailová adresa, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko) sa pred bezpečným odoslaním súboru na servery Googlu v počítači zahašujú pomocou algoritmu SHA256. Krajina a PSČ nebudú hašované.
  2. Ak sa rozhodnete údaje hašovať, ubezpečte sa, že spĺňajú požiadavky opísané v sekcii Požiadavky na nahranie súboru s údajmi tohto článku. 
 8. Vyberte súbor obsahujúci údaje, ktoré chcete odstrániť.
 9. Ak súhlasíte, začiarknite pole Tieto údaje boli zhromaždené a s Googlom sú zdieľané v súlade s pravidlami Googlu.
 10. Nastavte trvanie členstva. Predvolené trvanie členstva je neobmedzené, ale môžete nastaviť svoj vlastný časový limit.
 11. Kliknite na možnosť Uložiť.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory