Problemen met importeren van conversies voor 'Winkelverkoop (direct uploaden)' oplossen

Wanneer u winkeltransacties importeert in Google Ads, moeten de geüploade gegevens de juiste opmaak hebben zodat ze kunnen worden gekoppeld aan Google-gegevens. Problemen met de koppeling treden meestal op als kolomkoppen niet correct zijn opgemaakt of als de gegevens onjuist zijn gehasht met het SHA256-algoritme.

In dit artikel leest u hoe u winkeltransactiegegevens kunt uploaden en hoe u problemen met uploads kunt oplossen. Meer informatie over het uploaden van offline transacties.

Instructies

Richtlijnen voor een groter aantal gekoppelde transacties

Gegevensbestanden voor 'Winkelverkopen (directe upload)' moeten aan specifieke opmaakrichtlijnen voldoen om te kunnen worden gekoppeld aan Google-gegevens. Een onjuiste opmaak of hashing kan leiden tot uploadfouten of een laag aantal gekoppelde transacties. Volg deze richtlijnen voordat u het bestand uploadt:

Opmaakrichtlijnen

 • Gebruik de volgende bestandsindelingen om uw transactiegegevens te uploaden: CSV, Excel, Google Spreadsheets, HTTPS of SFTP.
 • Gebruik de volgende kolomkoppen en zorg ervoor dat ze correct zijn gespeld:
  • Email
  • Phone Number
  • First Name
  • Last Name
  • City
  • State
  • Country
  • Zip Code
  • Conversion Name
  • Conversion Time
  • Conversion Value
  • Conversion Currency
 • Alle e-mailadressen moeten een domeinnaam bevatten, zoals gmail.com of hotmail.co.jp.
 • Gebruik uitsluitend kleine letters en verwijder alle extra spaties voor, na of tussen e-mailadressen en namen.
 • E-mails met accenten worden niet gekoppeld (bijvoorbeeld: è, é, ê en ë). De kolommen 'First Name' en 'Last Name' mogen echter wel accenten bevatten.
 • Gebruik geen aanhef, zoals 'Dhr.', in klantnamen.
 • Voor vermeldingen onder de kolom 'Conversion Name' moeten dezelfde spelling en hoofdletters worden gebruikt als voor de conversieactie die u in uw Google Ads-account heeft gemaakt.
 • 'Loyalty Rate' en 'Transaction Upload Rate' moeten als parameters worden vermeld. De ingevoerde waarde moet tussen 0 en 1 liggen (en groter zijn dan 0).

Hashingrichtlijnen

 • De volgende kolommen moeten worden gehasht met het SHA256-algoritme. (Opmerking: Niet-gehashte gegevens worden ondersteund voor eenmalige upload van CSV-bestanden via Google Ads. Gegevens in deze kolommen worden automatisch gehasht in de browser wanneer de gegevens worden verzonden):
  • Email
  • Phone Number
  • First Name
  • Last Name
 • De volgende kolommen moeten niet worden gehasht:
  • City
  • State
  • Country
  • Zip Code
 • Houd er rekening mee dat hashing aan clientzijde alleen wordt ondersteund voor .csv-bestanden die zijn geüpload via de Google Ads-interface. Andere bestandsindelingen (zoals .xls, Google Spreadsheets) en uploadtypen (zoals Geplande uploads, Google Ads API (AdWords API)) worden momenteel niet ondersteund en vereisen handmatige hashing voordat ze worden geüpload.

  U kunt uw transactiegegevens nog steeds uploaden met hashingfouten (bijvoorbeeld een e-mailadres dat spaties bevat), maar uw gegevens worden dan waarschijnlijk niet gekoppeld.

  Een voorbeeld van uw bestand bekijken om opmaakproblemen te zien

  U kunt een voorbeeld bekijken om te zien of uw gegevens correct worden geüpload. Raadpleeg de stappen om een eenmalige upload van de spreadsheet uit te voeren, maar klik op Voorbeeld in plaats van Toepassen. U ontvangt een melding wanneer er fouten in de rijen worden gevonden. Elke rij die is gemarkeerd met een fout, wordt niet verwerkt wanneer u uw bestand toepast.

  In het voorbeeld ziet u in de kolom 'Change' het aantal fouten en andere informatie, zoals de naam, de tijd en de waarde van de conversie.

  In de kolom 'Status' ziet u de status van de rij, inclusief foutmeldingen.

  Meerdere conversieacties gebruiken

  U kunt meerdere conversieacties voor winkelverkopen maken om verschillende soorten transacties bij te houden, zoals productcategorie en advertentiekanaal.

  Zorg ervoor dat de conversienamen in uw bestand precies hetzelfde zijn als de namen in de kolom 'Conversion Name'. Omdat u een minimum aantal conversies nodig heeft om transacties te uploaden, raden we u aan prioriteit te geven aan conversieacties waarvan u er een groot aantal heeft.

  Problemen met uploads oplossen

  Als u een foutmelding krijgt wanneer u een voorbeeld van uw bestand bekijkt, zoekt u de fout in de onderstaande tabel en voert u de aanbevolen oplossing uit.

  Fout/probleem Oplossing
  Het loyaliteitspercentage ontbreekt in de rij met parameters Geef het loyaliteitspercentage op in de rij met parameters. De opgegeven waarde moet tussen 0 en 1 liggen (mag niet 0 zijn).
  Het loyaliteitspercentage is niet tussen 0 en 1 (mag niet 0 zijn 0) Geef een loyaliteitspercentage op tussen 0 en 1 (mag niet 0 zijn).
  De uploadsnelheid van transacties ontbreekt in de rij met parameters Geef de uploadsnelheid van transacties op in de rij met parameters. Dit is de verhouding tussen de verkoop die u uploadt en de totale verkoop die u aan een klant kunt toeschrijven. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen (mag niet 0 zijn). Als u bijvoorbeeld de helft van de verkopen uploadt die u aan een klant kunt toeschrijven, is de transactie-uploadratio 0,5 of 50%.
  De uploadsnelheid van transacties is niet tussen 0 en 1 Geef een uploadsnelheid van transacties op tussen 0 en 1 (mag niet 0 zijn).
  De waarde in de kolom 'Email' is niet gehasht E-mails moeten worden gehasht met SHA256.
  De waarde in de kolom 'First Name' is niet gehasht Voornamen moeten worden gehasht met SHA256. 
  De waarde in de kolom 'Last Name' is niet gehasht Achternamen moet worden gehasht met SHA256.
  De waarde in de kolom 'Phone Number' is niet gehasht Telefoonnummers moeten worden gehasht met SHA256.
  'Country Code' kan niet worden gehasht Verwijder hashing uit landcodes.
  'Zip Code' kan niet worden gehasht Verwijder hashing uit postcodes.
  Kan dit conversietype niet vinden. Voeg een nieuw conversietype toe of wijzig de door u ingevoerde tekst. Gebruik in uw uploadbestand exact dezelfde spelling en hoofdletters als voor de conversieactie in uw account.
  Bij conversies is een datum in de toekomst niet toegestaan Gebruik geen datum in de toekomst in de kolom 'Conversion Time'.
  Negatieve transactiebedragen zijn niet toegestaan Gebruik geen negatieve transactiewaarden.
  Het bestand is groter dan 50 MB na hashing Splits bestanden groter dan 50 MB op in meerdere bestanden en upload ze afzonderlijk. 
  Onvoldoende transacties

  Sommige conversieacties in uw bestand hebben onvoldoende transacties. In dit geval worden alleen rijen zonder deze fout geüpload en toegepast. Probeer de volgende oplossingen:

  • Los eventuele fouten in het bestand op en upload het bestand opnieuw.
  • Gebruik een langere conversieperiode om voldoende transacties te krijgen door het conversieactieniveau aan te passen.
  • Probeer enkele van uw transactietypen te combineren in één conversieactie zodat u een hoger transactievolume krijgt.
  Onvoldoende transacties om te koppelen U heeft niet genoeg transacties die kunnen worden gekoppeld aan Google-gegevens. U heeft doorgaans ten minste 6000 gekoppelde transacties nodig om winkeltransacties te kunnen uploaden. Bekijk de bovenstaande opmaak- en hashingrichtlijnen om ervoor te zorgen dat u de juiste informatie opgeeft om de transacties te koppelen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen