Giới thiệu về quyền sở hữu của tài khoản khách hàng

Nếu có tài khoản người quản lý, bạn có thể trở thành chủ sở hữu của tài khoản khách hàng. Chủ sở hữu có toàn quyền truy cập quản trị và đặc quyền truy cập dữ liệu, có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân đi kèm với tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, chủ sở hữu không được lấy quyền sở hữu dữ liệu hoặc quyền quản trị khỏi tài khoản khách hàng. Tài khoản khách hàng vẫn sở hữu dữ liệu và có thể xóa quyền chủ sở hữu bằng cách hủy liên kết.

Người dùng quản trị trong tài khoản người quản lý của chủ sở hữu có quyền thực hiện các hành động sau:

 • Mời người dùng có quyền quản trị vào tài khoản khách hàng
 • Xóa người dùng khỏi tài khoản khách hàng
 • Cấp hoặc thu hồi quyền quản trị cho người dùng trên tài khoản khách hàng
 • Chấp nhận và từ chối yêu cầu liên kết đến tài khoản khách hàng từ những người quản lý khác
 • Tắt quyền sở hữu
 • Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản người quản lý khác
 • Hủy liên kết người quản lý khác khỏi tài khoản khách hàng
 • Bật tính năng chia sẻ danh sách tiếp thị lại trong tài khoản khách hàng để có thể chia sẻ danh sách của tài khoản khách hàng với các tài khoản khác trong tài khoản người quản lý

Lưu ý: Bạn nên chọn người quản lý làm chủ sở hữu khi và chỉ khi tài khoản người quản lý yêu cầu những đặc quyền này

Bài viết này giải thích cách hoạt động của quyền sở hữu. Để biết thêm thông tin, bạn hãy đọc bài viết Giới thiệu về tài khoản người quản lý.

Cách thức hoạt động của quyền sở hữu

Tài khoản khách hàng chỉ có thể có một chủ sở hữu. Nếu người quản lý tạo tài khoản mới thì người quản lý này sẽ tự động trở thành chủ sở hữu của tài khoản đó. Tuy nhiên, nếu người quản lý liên kết một tài khoản hiện có thì tài khoản người quản lý sẽ không có quyền sở hữu tài khoản khách hàng đó theo mặc định. Tài khoản khách hàng phải bật quyền sở hữu cho tài khoản người quản lý đó.

Quyền sở hữu mang tính bắc cầu, có nghĩa là nếu tài khoản người quản lý của bạn là chủ sở hữu của một tài khoản khách hàng, thì tất cả những người quản lý ở cấp cao hơn tài khoản người quản lý của bạn cũng sẽ có quyền sở hữu tài khoản khách hàng đó.

Đặt người quản lý làm chủ sở hữu

Người dùng có quyền quản trị đối với tài khoản khách hàng có thể đặt tài khoản người quản lý thành chủ sở hữu.

Lưu ý: Bạn không thể bật quyền sở hữu nếu thiếu quyền quản trị đối với tài khoản khách hàng hoặc nếu một người quản lý đã có quyền sở hữu tài khoản. Để thay đổi người quản lý có quyền sở hữu, hãy xem hướng dẫn về cách chuyển quyền sở hữu bên dưới.
 1. Đăng nhập vào tài khoản khách hàng Google Ads (không phải tài khoản người quản lý).
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên bên phải của tài khoản khách hàng.
 3. Trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Truy cập tài khoản. 
 4. Nhấp vào Người quản lý trong trình đơn dọc theo đầu trang. 
 5. Nhấp vào trình đơn thả xuống trong cột "Chủ sở hữu" và chọn .

Chuyển quyền sở hữu cho người quản lý khác

Người dùng có quyền quản trị đối với tài khoản người quản lý của chủ sở hữu có thể chuyển quyền sở hữu cho người quản lý khác.

Người dùng trong tài khoản khách hàng không có quyền chuyển quyền sở hữu, nhưng luôn có thể hủy liên kết người quản lý có quyền sở hữu. Sau khi người quản lý của chủ sở hữu bị hủy liên kết, tài khoản khách hàng có thể bật quyền sở hữu cho người quản lý khác.

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Trong “Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ”, hãy nhấp vào biểu tượng cột Cột ở phía trên bảng.
 4. Chọn cột Chủ sở hữu.
 5. Nhấp vào Áp dụng.
 6. Xác định tài khoản mà bạn muốn sửa đổi quyền sở hữu.
 7. Nhấp vào mũi tên thả xuống trong cột Chủ sở hữu.
 8. Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn người quản lý mà bạn muốn đặt làm chủ sở hữu duy nhất hoặc chọn xóa tất cả chủ sở hữu.

Tắt quyền sở hữu

Người dùng có quyền quản trị đối với tài khoản người quản lý của chủ sở hữu có thể tắt quyền sở hữu. Xin lưu ý rằng tài khoản khách hàng phải có ít nhất một người dùng có quyền quản trị để có thể hoàn tất hành động này. Người dùng trong tài khoản khách hàng không có quyền tắt quyền sở hữu khi chưa hủy liên kết tài khoản người quản lý.

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào mục Cài đặt trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Trong “Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ”, hãy chọn các tài khoản mà bạn muốn tắt quyền sở hữu.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn Xóa chủ sở hữu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố