Liên kết Optimize với Google Ads

Bài viết này hướng dẫn bạn cách liên kết tài khoản Google Optimize và tài khoản Google Ads.

Giới thiệu về Google Optimize

Mỗi người dùng đều khác biệt và trang web của bạn nên đáp ứng sở thích cá nhân của họ. Google Optimize cho phép bạn chạy thử nghiệm trang web để xác định trải nghiệm tối ưu cho từng nhóm người dùng.

Tích hợp Google Ads với Optimize

Việc tích hợp Google Ads với Google Optimize cho phép bạn dễ dàng thực hiện thử nghiệm và cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa dựa trên các quảng cáo và từ khóa cụ thể. Bạn có thể cá nhân hóa các trang web hiện tại của mình cho phù hợp với ý định của mỗi người dùng dựa trên chiến dịch họ đã nhấp vào hoặc các từ khóa kích hoạt quảng cáo.

Quyền

Để liên kết Google Ads và Optimize, bạn cần có Tài khoản Google có quyền truy cập quản trị vào Google Ads. 

Hướng dẫn

Bước 1: Liên kết Google Ads với Analytics

Bước đầu tiên là liên kết Google Ads với Analytics. Hãy thực hiện theo thông tin hướng dẫn cho Google Ads hoặc Analytics.

Bước 2: Bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa

Sau khi đã liên kết Google Ads với Analytics, bạn có thể bật Google Ads cho Google Tối ưu hóa. Hãy chọn một tùy chọn bên dưới dựa trên loại tài khoản Google Ads của bạn.

Tùy chọn 1 – Tài khoản Google Ads cá nhân

Để bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa trong một tài khoản Google Ads cá nhân, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc bên phải phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Analytics", nhấp vào Chi tiết
 5. Bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa.

Google Optimize sharing switch

Tùy chọn 2 – Tài khoản người quản lý Google Ads

Để bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa từ tài khoản người quản lý Google Ads, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc bên phải phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Analytics", nhấp vào Chi tiết
 5. Nhấp vào Bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa.

Turn on Google Optimize sharing for managed accounts screenshot

Khi bạn bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa cho Tài khoản người quản lý Google Ads, tính năng này cũng sẽ được bật cho tất cả các tài khoản thuộc quyền quản lý của tài khoản đó. Bạn chỉ có thể kiểm soát tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa ở cấp tài khoản cá nhân và có thể điều chỉnh tính năng này trong các tài khoản đó.

Khi bạn thêm một tài khoản Google Ads cá nhân vào phân cấp của người quản lý, tài khoản đó sẽ vẫn giữ lại tùy chọn cài đặt riêng về tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa. Bạn có thể bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa cho các tài khoản Google Ads mới bằng cách quay lại trang các tài khoản đã liên kết với Analytics ở trên.

Bước 3: Liên kết Google Tối ưu hóa với Analytics

Bước cuối cùng là xác minh rằng vùng chứa Tối ưu hóa của bạn liên kết với cùng một thuộc tính Analytics mà bạn đã liên kết từ Google Ads trong Bước 1. Bước này thường được thực hiện khi thiết lập một vùng chứa Tối ưu hóa. Tìm hiểu thêm về cách liên kết Google Tối ưu h với Analytics.

Tắt tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa

Để tắt tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa, bạn phải có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc bên phải phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Analytics", nhấp vào Chi tiết
 5. Tắt tùy chọn “Bật tính năng Chia sẻ với Google Tối ưu hóa”.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false