Liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba với Google Ads

Nếu sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ phân tích ứng dụng bên thứ ba để theo dõi và đo lường lượt chuyển đổi ứng dụng di động, bạn có thể nhập dữ liệu từ tài khoản bên thứ ba bằng cách liên kết tài khoản đó với tài khoản Google Ads của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên kết nhà cung cấp dịch vụ phân tích ứng dụng bên thứ ba mà bạn sử dụng với Google Ads để bật tính năng tạo danh sách tái tiếp thị. (Hãy làm việc với người đại diện của nhà cung cấp dịch vụ phân tích ứng dụng bên thứ ba để thiết lập SDK ứng dụng của họ).

Để thiết lập liên kết giữa tài khoản Google Ads và tài khoản bên thứ ba, bạn sẽ cần tạo mã liên kết và chia sẻ mã liên kết này với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhập trực tiếp vào tài khoản bên thứ ba của bạn. Bạn sẽ cần tạo mã liên kết khác nhau cho mỗi ứng dụng mà bạn theo dõi với nhà cung cấp bên thứ ba. Khi đã tạo mã liên kết và chia sẻ mã đó với nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể nhập sự kiện chuyển đổi vào Google Ads.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước để liên kết ứng dụng bên thứ ba với tài khoản của bạn và cách chia sẻ liên kết này với các tài khoản khác.

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Cách tạo liên kết mới

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Admin Icon.
 2. Nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong mục "Phân tích ứng dụng bên thứ ba", hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.
 4. Chọn trong số các tuỳ chọn sau đây:
  • Nếu bạn chưa từng liên kết bất kỳ nhà cung cấp phân tích ứng dụng nào với Tài khoản Google Ads của mình, hãy nhấp vào Tạo mã liên kết.
  • Nếu bạn đã liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng với Tài khoản Google Ads của mình và muốn tạo thêm một liên kết khác, hãy nhấp vào nút dấu cộng để liên kết một ứng dụng hoặc nhà cung cấp mới.

   Lưu ý: Bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản để tạo mã liên kết.

 5. Chọn nhà cung cấp phân tích ứng dụng của bạn. Nếu nhà cung cấp này không có tên trong danh sách thả xuống, hãy chọn Nhà cung cấp khác, sau đó nhập mã liên kết để xác định nhà cung cấp của bạn. Nếu bạn không biết mã liên kết này, hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để xác định mã liên kết trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.
 6. Chọn nền tảng của ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.
 7. Sử dụng trường "Tra cứu ứng dụng" để tìm ứng dụng của bạn.
 8. Nhấp vào Tạo mã liên kết.
 9. Nhấp vào nút sao chép để sao chép mã liên kết. Dán mã liên kết này vào tài khoản bên thứ ba của bạn.
 10. Nhấp vào Xong. Trạng thái của bạn sẽ hiển thị là “Chưa xác minh” cho đến khi bạn thêm mã liên kết vào tài khoản bên thứ ba của mình và dữ liệu lượt chuyển đổi sẽ bắt đầu chuyển vào Google Ads.

Cách chia sẻ liên kết với các Tài khoản Google Ads khác

Nếu quản lý các chiến dịch cho cùng một ứng dụng trong nhiều tài khoản Google Ads, bạn nên sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản và thiết lập mã liên kết với nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba trong tài khoản người quản lý của mình. Điều này sẽ cho phép tất cả các tài khoản sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của người quản lý để theo dõi số lượt chuyển đổi ứng dụng thông qua mã liên kết của tài khoản người quản lý.

Tuy nhiên, nếu không thể sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản (ví dụ: nếu bạn làm việc với nhiều đối tác đại lý) thì bạn có thể chia sẻ một mã liên kết duy nhất với một tài khoản Google Ads khác. Tài khoản mà bạn chia sẻ sẽ là "chủ sở hữu" của mã liên kết. Chỉ "chủ sở hữu" mã liên kết mới có thể chia sẻ mã liên kết của họ với các tài khoản khác. Bất kỳ tài khoản nào đã chấp nhận lời mời của chủ sở hữu sẽ đều có thể nhập lượt chuyển đổi từ nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba tương ứng cho ứng dụng liên kết với mã liên kết được chia sẻ.

Lưu ý: Nếu làm việc với một hoặc nhiều đối tác đại lý, bạn nên là chủ sở hữu của tất cả các mã liên kết của ứng dụng. Điều này sẽ cho phép bạn chia sẻ mã liên kết với các tài khoản khác hoặc xoá liên kết khỏi các tài khoản khác nếu cần. Ví dụ: nếu muốn chuyển dữ liệu Google Ads của mình từ đại lý này sang đại lý khác, bạn chỉ cần xoá liên kết khỏi tài khoản của đại lý đó.

Ngay cả khi bạn không chủ động quản lý các tài khoản của riêng mình, bạn cũng nên tạo mã liên kết trong tài khoản mà bạn có quyền quản trị và chia sẻ mã liên kết với bất kỳ tài khoản nào khác cần mã này để theo dõi lượt chuyển đổi hoặc tái tiếp thị.

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.
 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Admin Icon.
 2. Nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong mục "Phân tích ứng dụng bên thứ ba", hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.
 4. Nhấp vào tuỳ chọn trong cột "Hành động" cho liên kết mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể làm theo một trong những cách sau:
  • Để chia sẻ mã liên kết với tài khoản khác:
   1. Chọn Chia sẻ với tài khoản khác.
   2. Nhập mã khách hàng của tài khoản bạn muốn chia sẻ liên kết và nhấp vào Tiếp theo.
   3. Nhấp vào Gửi lời mời.
  • Để xoá liên kết mà bạn đã chấp nhận, hãy nhấp vào xoá liên kết. Sau đó, hãy nhấp lại vào xoá liên kết trong hộp thoại xuất hiện.
  • Để chấp nhận liên kết do một tài khoản khác chia sẻ, hãy nhấp vào Chấp nhận liên kết trong cột "Hành động" cho các liên kết được chia sẻ trong bảng của bạn.
  • Để xoá liên kết khỏi tài khoản được chia sẻ, hãy nhấp vào xoá quyền truy cập.
  • Để huỷ liên kết một ứng dụng với tài khoản được chia sẻ, hãy chọn Huỷ liên kết ứng dụng.

Lưu ý: Tài khoản Google Ads có thể chia sẻ mã liên kết với tối đa 20 tài khoản khác. Để chia sẻ mã liên kết với hơn 20 tài khoản, bạn có thể liên kết tài khoản với tài khoản người quản lýthiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản.

Cách tạo lại mã liên kết

Bạn có thể tạo lại mã liên kết từ cột "Hành động" trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, sau khi tạo lại mã liên kết, mã liên kết cũ sẽ ngừng hoạt động và bạn phải thông báo mã liên kết mới ngay lập tức cho nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba.

Web to App Connect

Nếu có cả trang web và ứng dụng di động, bạn có thể thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi đối với ứng dụng bằng Web to App Connect. Sau khi sử dụng giao diện Web to App Connect để thiết lập các tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và liên kết sâu (cho phép bạn liên kết trực tiếp quảng cáo vào ứng dụng doanh nghiệp của bạn), bạn có thể cung cấp trải nghiệm từ web tới ứng dụng liền mạch cho khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi thêm trung bình gấp 2 lần cho các lượt nhấp vào quảng cáo đưa đến ứng dụng so với trang web dành cho thiết bị di động của bạn.

Nhờ Web to App Connect, khách hàng có thể dễ dàng hoàn thành hành động mà họ muốn, cho dù hành động đó là mua hàng, đăng ký hay thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Ngoài ra, trong giao diện Web to App Connect, bạn có thể theo dõi các hành động chuyển đổi trong ứng dụng này và nhận đề xuất về cách cải thiện chiến dịch của mình.

Để bắt đầu sử dụng Web to App Connect, hãy làm theo 3 bước dưới đây:

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ Tools Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Lập kế hoạch trong trình đơn mục.
 3. Nhấp vào Trung tâm quảng cáo ứng dụng. Thao tác này sẽ đưa bạn đến giao diện Web to App Connect.

Tìm hiểu thêm về cách tăng cường chuyển đổi bằng giao diện Web to App Connect.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính