Liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba với Google Ads

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm Google Ads mới. Xác định trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng.

Nếu sử dụng nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba để theo dõi và đo lường số lượt chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể nhập dữ liệu từ tài khoản bên thứ ba bằng cách liên kết tài khoản này với tài khoản Google Ads của bạn.

Để thiết lập liên kết này, bạn sẽ tạo ID liên kết và chia sẻ ID liên kết này với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhập trực tiếp vào tài khoản bên thứ ba. Bạn sẽ cần tạo một ID liên kết khác nhau cho mỗi ứng dụng bạn theo dõi với nhà cung cấp bên thứ ba. Khi đã tạo ID liên kết và chia sẻ ID đó với nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể nhập sự kiện chuyển đổi vào Google Ads.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước để liên kết ứng dụng của bên thứ ba với tài khoản của bạn và cách chia sẻ liên kết này với các tài khoản khác.

Cách tạo liên kết mới

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Phân tích ứng dụng của bên thứ ba", nhấp vào Chi tiết.
 5. Chọn trong số các tùy chọn sau đây:
  • Nếu bạn chưa bao giờ liên kết bất kỳ nhà cung cấp phân tích ứng dụng nào với tài khoản Google Ads của mình, hãy nhấp vào Tạo ID liên kết.
  • Nếu bạn đã liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng với tài khoản Google Ads của mình và muốn tạo thêm một đường dẫn liên kết khác, hãy nhấp vào nút dấu cộng để liên kết một ứng dụng hoặc nhà cung cấp mới.

   Lưu ý: Bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản để tạo ID liên kết.

 6. Chọn nhà cung cấp phân tích ứng dụng của bạn. Nếu nhà cung cấp này không có tên trong menu thả xuống, hãy chọn Nhà cung cấp khác, sau đó nhập ID xác định danh tính nhà cung cấp của bạn. Nếu bạn không biết ID, hãy hỏi nhà cung cấp của bạn hoặc bạn có thể làm việc với nhà cung cấp để xác định ID trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.
 7. Chọn nền tảng của ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.
 8. Sử dụng trường "Tra cứu ứng dụng" để tìm ứng dụng của bạn.
 9. Nhấp vào Tạo ID liên kết.
 10. Nhấp vào nút sao chép để sao chép ID liên kết. Dán ID liên kết này vào tài khoản bên thứ ba của bạn.
 11. Nhấp vào Xong. Trạng thái của bạn sẽ hiển thị là “Chưa xác minh” cho đến khi bạn thêm ID liên kết vào tài khoản bên thứ ba của mình và dữ liệu chuyển đổi sẽ bắt đầu chuyển vào Google Ads.

Cách chia sẻ liên kết với các tài khoản Google Ads khác

Nếu quản lý các chiến dịch cho cùng một ứng dụng trong nhiều tài khoản Google Ads, bạn nên sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản và thiết lập ID liên kết với nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba trong tài khoản người quản lý của mình. Điều này sẽ cho phép tất cả các tài khoản sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi của người quản lý theo dõi số lượt chuyển đổi ứng dụng thông qua ID liên kết của tài khoản người quản lý.

Tuy nhiên, nếu không thể sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản (ví dụ: nếu bạn làm việc với nhiều đối tác đại lý) thì bạn có thể chia sẻ một ID liên kết duy nhất với một tài khoản Google Ads khác. Tài khoản có ID mà bạn chia sẻ sẽ là "chủ sở hữu" của ID liên kết. Chỉ "chủ sở hữu" ID liên kết mới có thể chia sẻ ID liên kết của họ với các tài khoản khác. Bất kỳ tài khoản nào đã chấp nhận lời mời của chủ sở hữu đều có thể nhập dữ liệu chuyển đổi từ nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba tương ứng cho ứng dụng có liên kết với ID liên kết đã chia sẻ.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc với một hoặc nhiều đối tác đại lý, bạn nên là chủ sở hữu của tất cả các ID liên kết của ứng dụng. Điều này sẽ cho phép bạn chia sẻ ID liên kết với các tài khoản khác hoặc xóa liên kết khỏi các tài khoản khác nếu cần. Ví dụ: nếu muốn chuyển dữ liệu Google Ads của mình từ đại lý này sang đại lý khác, bạn chỉ cần xóa liên kết khỏi tài khoản của đại lý đó.
 
Ngay cả khi bạn không chủ động quản lý các tài khoản của riêng mình, bạn cũng nên tạo ID liên kết trong tài khoản bạn có quyền truy cập quản trị và chia sẻ ID liên kết với bất kỳ tài khoản nào khác cần ID này để theo dõi chuyển đổi hoặc tiếp thị lại.
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Chọn Tài khoản được liên kết.
 4. Trong "Phân tích ứng dụng của bên thứ ba", nhấp vào Chi tiết.
 5. Nhấp vào Tùy chọn trong cột "Hành động" cho liên kết bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể làm theo một trong những cách sau:
  • Cách chia sẻ ID liên kết với tài khoản khác:
   1. Chọn Chia sẻ với tài khoản khác.
   2. Nhập ID khách hàng của tài khoản bạn muốn chia sẻ liên kết với và nhấp vào Tiếp theo.
   3. Nhấp vào Gửi thư mời.
  • Để xóa liên kết bạn đã chấp nhận, hãy nhấp vào Xóa liên kết. Sau đó, hãy nhấp lại vào Xóa liên kết trong hộp thoại xuất hiện.
  • Để chấp nhận liên kết do một tài khoản khác chia sẻ, hãy nhấp vào Chấp nhận liên kết trong cột "Hành động" cho các liên kết được chia sẻ trong bảng của bạn.
  • Để xóa liên kết khỏi tài khoản được chia sẻ, hãy nhấp vào Xóa quyền truy cập.
  • Để hủy liên kết một ứng dụng với tài khoản được chia sẻ, hãy chọn Hủy liên kết ứng dụng.

Cách tạo lại ID liên kết

Bạn có thể tạo lại ID liên kết từ cột "Hành động" trong tài khoản. Tuy nhiên, sau khi bạn tạo lại ID liên kết, ID liên kết cũ sẽ ngừng hoạt động và bạn ngay lập tức phải cập nhật ID liên kết mới cho nhà cung cấp phân tích bên thứ ba của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố