Knytt en tredjepartsleverandør av appanalyser sammen med Google Ads

Denne artikkelen gjelder bare den nye utgaven av Google Ads. Finn ut hvilken utgave av Google Ads du bruker.

Hvis du bruker en tredjepartsleverandør av appanalyser for å spore og registrere konverteringene i mobilappen din, kan du importere data fra kontoen du har opprettet hos tredjeparten (tredjepartskontoen din), ved å knytte den sammen med Google Ads-kontoen din.

For å opprette denne tilknytningen må du generere en tilknytnings-ID som du så kan dele med tredjepartsleverandøren eller angi direkte i tredjepartskontoen din. Du må opprette en separat tilknytnings-ID for hver enkelt app du sporer via en tredjepartsleverandør. Når du har opprettet tilknytnings-ID-en og delt den med tredjepartsleverandør din, kan du importere konverteringshendelser til Google Ads.

Denne artikkelen inneholder detaljert veiledning for hvordan du knytter appanalyse fra en tredjepart til kontoen din, og hvordan du deler denne tilknytningen med andre kontoer.

Sånn oppretter du nye tilknytninger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under «Konfigurasjon».
 4. Klikk på Detaljer under «Appanalyse fra tredjepart».
 5. Velg blant følgende alternativer:
  • Hvis du aldri har knyttet Google Ads-kontoen din sammen med leverandører av appanalyser, kan du klikke på Opprett en tilknytnings-ID.
  • Hvis du allerede har knyttet Google Ads-kontoen sammen med leverandører av appanalyser, og du vil opprette en ekstra tilknytning, kan du klikke på plussknappen  for å tilknytte en ny app eller leverandør.

   Merk: Du trenger administratortilgang til kontoen for å opprette en tilknytnings-ID-en.

 6. Velg den aktuelle leverandøren av appanalyser. Hvis leverandøren ikke er oppført i rullegardinmenyen, kan du velge Annen leverandør og så oppgi ID-en som identifiserer den aktuelle leverandøren. Hvis du ikke vet hva ID-en er, kan du kontakte leverandøren. Alternativt kan du samarbeide med leverandøren om å finne ID-en i utviklerveiledningen.
 7. Angi hvilken plattform mobilappen din kjøres på.
 8. Finn appen ved å bruke «Søk etter appen din»-feltet.
 9. Klikk på Opprett en tilknytnings-ID.
 10. Klikk på kopieringsknappen for å kopiere tilknytnings-ID-en. Lim denne tilknytnings-ID-en inn i tredjepartskontoen din.
 11. Klikk på Ferdig. Frem til du har lagt til tilknytnings-ID-en i tredjepartskontoen din, og konverteringsdata blir overført til Google Ads, vises statusen Ubekreftet.

Sånn deler du tilknytninger med andre Google Ads-kontoer

Hvis du administrerer kampanjer for den samme appen i flere Google Ads-kontoer, anbefaler vi at du bruker konverteringssporing via flere kontoer, og at du oppretter en tilknytnings-ID for tredjepartsleverandøren av appanalyser i managerkontoen din. Da kan du spore appkonverteringer i alle kontoer der administratoren bruker konverteringssporing, ved hjelp av tilknytnings-ID-en for managerkontoen.

Hvis du imidlertid ikke kan bruke konverteringssporing via flere kontoer (f.eks. hvis du samarbeider med flere byråpartnere), kan du dele én enkelt tilknytnings-ID med en annen Google Ads-konto. Da blir kontoen du deler fra, ansett som eieren av tilknytnings-ID-en. Bare eieren av tilknytnings-ID-en kan dele denne ID-en med andre kontoer. Alle kontoer som har godtatt invitasjonen fra eieren, kan dessuten importere konverteringer i appen tilknyttet den delte tilknytnings-ID-en fra den tilknyttede tredjepartsappen for appanalyser.

Merk: Hvis du samarbeider med et byrå eller flere byråpartnere, anbefaler vi at du selv blir eier av tilknytnings-ID-ene for alle appene dine. Da kan du dele tilknytnings-ID-er med andre kontoer, eller fjerne tilknytninger fra andre kontoer etter behov. Hvis du for eksempel vil overføre Google Ads-dataene dine fra ett byrå til et annet, trenger du bare å fjerne tilknytningen til det aktuelle byråets konto.
 
Selv om du ikke administrerer dine egne kontoer aktivt, anbefaler vi at du oppretter tilknytnings-ID-er i en konto du har administratortilgang til, og deler disse ID-ene med eventuelle andre kontoer som trenger dem for å kunne bruke konverteringssporing eller remarketing.
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. Velg Tilknyttede kontoer.
 4. Klikk på Detaljer under «Appanalyse fra tredjepart».
 5. Klikk på Alternativer under «Handlinger»-kolonnen for tilknytningen du vil dele. Du kan gjøre ett av følgende:
  • For å dele en tilknytnings-ID med en annen konto:
   1. Velg Del med en annen konto.
   2. Skriv inn kunde-ID-en for kontoen du vil dele tilknytningen med, og klikk på Neste.
   3. Klikk på Send invitasjon.
  • For å fjerne en tilknytning du har godkjent, klikk på Fjern tilknytningen. Deretter klikker du Fjern tilknytningen igjen i dialogboksen som vises.
  • For å godta en tilknytning som deles fra en annen konto, klikk på Godta tilknytningen under Handlinger-kolonnen i tabellen for delte tilknytninger.
  • For å fjerne tilknytningen fra delte kontoer, klikk på Fjern tilgang.
  • For å fjerne tilknytningen mellom en app og delte kontoer, velg Fjern tilknytningen til appen.

Sånn genererer du tilknytnings-ID-en på nytt

Du kan generere tilknytnings-ID-en på nytt fra «Handlinger»-kolonnen i kontoen din. Vær oppmerksom på at så snart du har generert tilknytnings-ID-en på nytt, slutter den gamle tilknytnings-ID-en din å fungere, og du må umiddelbart opplyse tredjepartsleverandøren av appanalyser om hva den nye tilknytnings-ID-en er.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt