Свързване на доставчик трета страна на анализ на приложения и Google Ads

Тази статия се отнася само за новия интерфейс на Google Ads. Установете кой интерфейс на Google Ads използвате в момента.

Ако използвате доставчик трета страна на анализ на приложения, за да проследявате и измервате реализациите от мобилното си приложение, можете да импортирате данните от профила на този доставчик, като го свържете с профила си в Google Ads.

За да извършите това свързване, трябва да генерирате идентификатор на връзката, който да споделите с външния доставчик или да въведете директно в профила му. Трябва да създадете различен идентификатор на връзката за всяко приложение, което искате да проследявате чрез доставчик трета страна. След като генерирате идентификатора на връзката и го споделите с доставчика трета страна, ще можете да импортирате събития, водещи до реализация, в Google Ads.

Тази статия предоставя поетапни инструкции как да свържете приложението си на трета страна с профила си и как да споделите връзката с други профили.

Как да създадете нова връзка

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на профила.
 3. В „Настройки“ кликнете върху Свързани профили.
 4. В „Анализ на приложения от трети страни“ кликнете върху Подробности.
 5. Изберете от следните опции:
  • Ако никога не сте свързвали доставчици на анализ на приложения към профила си в Google Ads, кликнете върху Създаване на идентификатор на връзката.
  • Ако с профила си в Google Ads вече сте свързали доставчици на анализ на приложения и искате да създадете допълнителна връзка, кликнете върху бутона със знак плюс , за да добавите нов доставчик или приложение.

   Забележка: За да създадете идентификатор на връзката, трябва да имате администраторски достъп до профила.

 6. Изберете своя доставчик на анализ на приложения. Ако не е в падащото меню, изберете Друг доставчик и въведете идентификатора му. Ако не знаете идентификатора, попитайте доставчика си. Можете също да установите идентификатора заедно с доставчика си в ръководството за програмисти.
 7. Изберете платформата на мобилното си приложение.
 8. За да намерите приложението си, използвайте полето „Потърсете приложението си“.
 9. Кликнете върху Създаване на идентификатор на връзката.
 10. Кликнете върху бутона за копиране , за да копирате идентификатора на връзката. Поставете го в профила от трета страна.
 11. Кликнете върху Готово. Състоянието ще остане „Непотвърдено“, докато не добавите идентификатора на връзката към профила от трета страна и данните за реализациите не започнат да постъпват в Google Ads.

Как да споделите връзка с други профили в Google Ads

Ако управлявате кампании за едно и също приложение в няколко профила в Google Ads, препоръчваме да използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и в профила си на мениджър да настроите идентификатор на връзката с доставчика си на анализ на приложения трета страна. Така всички профили, използващи проследяването на реализациите, настроено в профила на мениджър, ще могат да проследяват реализациите от приложения чрез идентификатора на връзката от този профил.

Ако обаче не можете да използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ (например ако работите с няколко партньорски агенции), ще имате възможност да споделите един идентификатор на връзката с друг профил в Google Ads. Профилът, от който споделяте, ще бъде „собственикът“ на идентификатора на връзката. Само той ще може да споделя своя идентификатор с други профили. Профил, приел покана от собственик, ще може да импортира от съответния доставчик трета страна на анализ на приложения реализации за приложението, свързано със споделения идентификатор на връзката.

Забележка: Ако работите с една или няколко партньорски агенции, препоръчваме Вие да станете собственикът на всички идентификатори на връзките на приложенията си. Това ще Ви даде възможност да споделяте идентификатори на връзките с други профили или да премахвате връзки от други профили, ако е необходимо. Ако например искате да прехвърлите данните си в Google Ads от една агенция в друга, трябва само да премахнете връзката от профила на тази агенция.
 
Дори ако не управлявате активно собствените си профили, препоръчваме да създадете идентификатора на връзката в профил, до който имате администраторски достъп, и да споделяте идентификаторите на връзки с други профили, които се нуждаят от него за целите на проследяването на реализациите или ремаркетинга.
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл на профила.
 3. Изберете Свързани профили.
 4. В „Анализ на приложения от трети страни“ кликнете върху Подробности.
 5. Кликнете върху Опции в графата „Действия“ за връзката, която искате да споделите. Можете да направите едно от следните неща:
  • За да споделите идентификатор на връзката с друг профил:
   1. Изберете Споделяне с друг профил.
   2. Въведете идентификационния номер на клиента за профила, с който искате да споделите връзката си, и кликнете върху Напред.
   3. Кликнете върху Изпращане на покана.
  • За да премахнете връзка, която сте приели, кликнете върху Премахване на връзката. В показалия се диалогов прозорец кликнете отново върху Премахване на връзката.
  • За да приемете споделена връзка от друг профил, в графата „Действия“ кликнете върху Приемане на връзката за съответната споделена връзка в таблицата си.
  • За да премахнете връзката от споделени профили, кликнете върху Премахване на достъпа.
  • За да прекратите връзката на приложение със споделени профили, изберете Прекратяване на връзката с приложението.

Как да генерирате повторно идентификатор на връзка

Можете да генерирате повторно идентификатора на връзката от графата „Действия“ в профила си. След като го генерирате обаче старият Ви идентификатор ще спре да работи и ще трябва незабавно да актуализирате данните с новия идентификатор при доставчика си трета страна на услуга за анализ{.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си