Rozšírenia o správy

Pomocou rozšírení o správy vám môžu potenciálni zákazníci odosielať textové správy priamo z vašej reklamy. Používatelia mobilných zariadení vás môžu kontaktovať jedným klepnutím na vašu reklamu, aby si dohodli stretnutie, požiadali o cenovú ponuku, vypýtali si informácie, požiadali o službu atď. Rozšírenia o správy pomôžu podporiť rast vašej firmy. Ľuďom totiž poskytujú ďalší pohodlný spôsob, ako vás môžu kontaktovať.

Google Ads môže nastaviť automatické rozšírenia o správy, ak využijete rozšírenie o volanie pomocou mobilného telefónneho čísla alebo ak je na základe vášho webu jasné, že komunikácia s ľuďmi formou textových správ patrí medzi vaše obchodné ciele. To umožní ľuďom odosielať textové správy priamo do vašej firmy. Prečítajte si ďalšie informácie o automatických rozšíreniach.

Tento článok obsahuje prehľad rozšírení o správy. Pokyny nájdete v článku Používanie rozšírení o správy.

Skôr než začnete

Rozšírenia o správy sú navrhnuté tak, aby sa zobrazovali len zákazníkom v mobilných zariadeniach, ktoré podporujú odosielanie a príjem textových správ. Okrem toho musí vaša firma mať telefónne číslo, ktoré umožňuje prijímať, spracovávať a odosielať textové správy. 

Ako fungujú rozšírenia o správy

Keď niekto v mobilnom zariadení klepne na možnosť odoslania správy vo vašej reklame, v aplikácii na odosielanie správ daného používateľa sa otvorí predvyplnená správa, ktorú ste vytvorili. 

  • Zákazníkom môžete zobraziť text rozšírenia, ktorý je konkrétnou výzvou na akciu (napríklad „Napíšte nám a my vám pošleme ponuku na poistenie vozidiel.“). 
  • Môžete nastaviť predvolenú správu zákazníkov, ktorí ju budú môcť odoslať priamo do vašej firmy (napríklad „Mám záujem o ďalšie informácie. Kontaktujte ma.“). 
  • Ak ste v USA, Kanade, Brazílii alebo Austrálii, môžete tiež vytvoriť voliteľnú automatickú odpoveď. Táto odpoveď sa automaticky odošle zákazníkom, ktorí vás kontaktujú prostredníctvom rozšírenia o správu.

 

Príklad
Jozef vlastní predajňu vozidiel a spúšťa kampaň, v ktorej potenciálnych zákazníkov informuje o výpredaji vozidiel SUV. Chce použiť rozšírenia o správy, aby mohol o svojej ponuke rýchlo komunikovať so zákazníkmi. Keď ľudia klepnú na tlačidlo Správa, v ich aplikácii na odosielanie správ sa zobrazí predvyplnená správa.
Klepnutie na rozšírenie o správu sa vám účtuje ako kliknutie, teda rovnako, ako keď niekto klepne na vašu reklamu, aby sa dostal na váš web.

Možnosti doručovania správ

Prijímať správy z rozšírení o správy a odpovedať na ne môžete pomocou svojho telefónneho čísla alebo e‑mailovej adresy. 

  • Ak si vyberiete možnosť Telefónne číslo, na prijaté správy z reklamy môžete odpovedať pomocou svojho mobilného telefónneho čísla. 
  • Ak si vyberiete možnosť Preposielanie na e‑mail, správy budú odosielané na váš e‑mail. Keď odpoviete na takýto e‑mail, vaša odpoveď bude odoslaná zákazníkovi ako textová správa pomocou telefónneho čísla, ktoré vám automaticky poskytne Google Ads. Takto môžete získať viac flexibility a znížiť počet platforiem, prostredníctvom ktorých odpovedáte na správy. Poznámka: Preposielanie na e‑mail je dostupné len v USA, Kanade, Brazílii a Austrálii a len pre e‑mailové adresy služieb Gmail, Outlook a Yahoo.

Tip

Vytvorte skupinový e‑mailový alias a použite ho v rozšíreniach o správy, aby mohlo na správy odpovedať viacero ľudí z vašej firmy. Tento alias predstavuje e‑mailovú adresu, ktorá automaticky preposiela e‑maily všetkým, ktorých pridáte do skupiny. Ak niekto pošle vašej firme správu, bude odoslaná všetkým členom skupiny a ktokoľvek zo skupiny bude môcť na ňu odpovedať.

Úrovne účtu

Rozšírenia o správy môžete pridávať na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny. Rozšírenia o správy sa dajú spustiť v akejkoľvek kampani, reklamnej skupine alebo reklame vo Vyhľadávacej sieti. Ak vytvoríte rozšírenia o textové správy na rôznych úrovniach (účet, kampaň alebo reklamná skupina), bude použitá najkonkrétnejšia úroveň. Keď teda pridáte rozšírenia o textové správy do reklamnej skupiny, namiesto rozšírení o textové správy na úrovni kampane alebo účtu sa zobrazia tieto rozšírenia. Podobne platí, že rozšírenia na úrovni kampane prekonávajú rozšírenia na úrovni účtu. Nezabúdajte, že rozšírenia o textové správy zatiaľ nie sú k dispozícii v Obsahovej sieti.

Výhody

Väčšie pokrytie bez zvýšenia nákladov v službe Google Ads. Pridanie rozšírení o správy do reklamy je jednoduché a bezplatné – nestojí vás vôbec nič.

Rast podnikania. Vytvorením rozšírení o správu môžete podporiť rast svojho podnikania. Ľudia vás totiž budú môcť jednoducho kontaktovať.

Zdieľanie rozšírenia naprieč reklamnými skupinami a kampaňami. Rozšírenia nastavte rýchlo podľa svojich špecifických potrieb. Jedno rozšírenie môžete použiť v rámci reklamnej skupiny alebo celej kampane.

Podrobný prehľad. Získajte podrobné informácie o správach, ktoré si vymenili ľudia a zástupcovia vašej firmy, sledujte výkonnosť svojich rozšírení a optimalizujte výkonnosť reklamy zapnutím prehľadu rozšírení o textové správy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory