Rozšíření o zprávu

Rozšíření o zprávu umožňuje potenciálním zákazníkům odeslat vám textovou zprávu přímo z reklamy. Lidé, kteří používají mobilní zařízení, vás mohou kontaktovat jediným klepnutím na reklamu a domluvit si schůzku nebo požádat o cenovou nabídku, další informace či službu atd. Rozšíření o zprávu mohou přispět k rozvoji vaší firmy – dávají totiž lidem další možnost, jak vás pohodlně oslovit.

Služba Google Ads může automatická rozšíření o zprávu nastavit, když využijete rozšíření o volání s telefonním číslem nebo pokud je z vašeho webu patrné, že přijímání zpráv od zákazníků patří mezi vaše obchodní cíle. Uživatelé se vám budou moci ozvat prostřednictvím zpráv. Přečtěte si další informace o automatických rozšířeních.

Tento článek obsahuje základní informace týkající se rozšíření o zprávu. Pokyny k použití najdete v článku Použití rozšíření o zprávu.

Než začnete

Rozšíření o zprávu jsou určena k tomu, aby se zobrazovala zákazníkům na mobilních zařízeních schopných odesílat a přijímat textové zprávy. Vaše firma také musí mít telefonní číslo schopné přijímat, zpracovávat a odesílat textové zprávy. 

Jak rozšíření o zprávu fungují

Když uživatel mobilního zařízení klepne na možnost zprávy v reklamě, spustí se aplikace pro odesílání zpráv s vyplněnou od vás předem připravenou zprávou. 

  • Zákazníkům můžete zobrazit konkrétní výzvu k akci, např. „Napište nám a získejte cenovou kalkulaci pojištění.“ 
  • Můžete vybrat výchozí zprávu, kterou vám zákazníci mohou zaslat, např. „Zajímají mě podrobnosti nabídky. Odepište mi.“ 
  • Pokud jste ve Spojených státech, Kanadě, Brazílii nebo Austrálii, můžete vytvořit automatickou odpověď. Ta je nepovinná a odesílá se automaticky zákazníkům, kteří vás kontaktují pomocí rozšíření o zprávu.

 

Příklad
Michal je prodejce automobilů a spustil kampaň, která potenciální zákazníky informuje o slevě na automobily SUV. Pomocí rozšíření o zprávu chce zákazníky rychle informovat o stavu svých zásob. Když pak lidé klepnou na ikonu „Zpráva“, automaticky se jim v aplikaci pro odesílání zpráv zobrazí předem vytvořená zpráva.
Když někdo klepne na vaše rozšíření o zprávu, je vám naúčtováno kliknutí – jako kdyby klepnul na reklamu a přešel na vaše stránky.

Možnosti doručování zpráv

Zprávy z rozšíření můžete přijímat (a odpovídat na ně) prostřednictvím telefonního čísla nebo e‑mailové adresy. 

  • Vyberete-li telefonní číslo, můžete na zprávy, které obdržíte z reklamy, odpovídat ze svého mobilního telefonního čísla. 
  • Vyberete-li přesměrování na e‑mail, budou zprávy chodit na váš e‑mail. Když na e‑mail zareagujete, odešle se zákazníkovi vaše odpověď jako textová zpráva prostřednictvím telefonního čísla, které vám automaticky poskytne služba Google Ads. Tato možnost nabízí vyšší flexibilitu a snižuje počet platforem, které k odpovědím používáte. Poznámka: Přesměrování na e‑mail je k dispozici pouze ve Spojených státech, Kanadě, Brazílii a Austrálii a lze používat pouze e‑mailové adresy ve službách Gmail, Outlook a Yahoo.

Tip

Chcete-li, aby na zprávy od zákazníků mohlo ve vaší firmě odpovídat více lidí, můžete vytvořit skupinový e‑mailový alias – e‑mailovou adresu, která automaticky přesměruje zprávy každému, koho do skupiny přidáte. Tento alias pak použijte v rozšíření. Pokud někdo pošle zprávu vaší firmě, dojde e‑mail všem členům skupiny a zareagovat může kdokoli.

Úrovně účtů

Rozšíření o zprávu můžete přidat na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy. Rozšíření reklam o zprávy lze provozovat v libovolné kampani, reklamní sestavě či reklamě ve Vyhledávací síti. Pokud rozšíření vytvoříte na několika různých úrovních (účtu, kampaně nebo reklamní sestavy), budou použita ta nejkonkrétnější. Když tedy přidáte rozšíření reklamy o zprávu na úrovni reklamní sestavy, bude se toto rozšíření zobrazovat místo rozšíření přidaného na úrovni kampaně nebo účtu. Obdobně mají rozšíření na úrovni kampaně přednost před rozšířeními na úrovni účtu. Mějte na paměti, že v Obsahové síti nejsou rozšíření o zprávy zatím k dispozici.

Výhody

Získáte větší pokrytí bez dalších nákladů v Google Ads. Rozšíření o zprávu lze k reklamě přidat snadno a bezplatně. Nebude vás to stát vůbec nic.

Podpoříte rozvoj své firmy. Rozšíření o zprávu mohou přispět k rozvoji vaší firmy, protože vás lidé budou moci snáze kontaktovat.

Rozšíření můžete sdílet napříč reklamními sestavami nebo kampaněmi. Rozšíření lze rychle nastavit podle konkrétních potřeb. Jedno rozšíření je možné použít v reklamní sestavě nebo v celé kampani.

Podrobné přehledy. Zapněte si přehledy o zprávách a získejte podrobné informace o zprávách, které jste si se zákazníky vyměnili. Měřte výkon svého rozšíření a optimalizujte výkon reklam.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory