Xem báo cáo nhân khẩu học

Có được thông tin chi tiết về những nhóm nhân khẩu học nào quảng cáo của bạn đang tiếp cận bằng cách xem báo cáo nhân khẩu học. Tìm hiểu về những nhóm mang lại cho bạn chuyển đổi có thể giúp bạn:

 • Hiểu cơ sở khách hàng của mình
 • Hiểu các lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng
 • Đánh giá các chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn
 • Điều chỉnh chiến lược quảng cáo dựa vào thông tin được cung cấp
 • Quản lý và phân tích nhiều phương pháp nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Trước khi bắt đầu

Bài viết này giải thích cách xem báo cáo nhân khẩu học và cách sử dụng dữ liệu đó để thúc đẩy thành công của bạn. Để có một bài viết chứa nhiều thông tin, hãy bắt đầu với Giới thiệu về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.

Ví dụ

Anna, người đang điều hành cửa hàng giầy trực tuyến, muốn hiểu về tổng thể quảng cáo của cô ấy đang hoạt động như thế nào với các mục tiêu nhân khẩu học cô đã chọn. Trong biểu đồ nhân khẩu học, cô có thể chọn "Nhấp chuột", "Chuyển đổi" hoặc "Hiển thị" để xem quảng cáo của cô ấy đang hoạt động như thế nào trên tất cả nhóm nhắm mục tiêu, so với mục tiêu quảng cáo của cô ấy. Bởi vì biểu đồ cho thấy rằng quảng cáo của cô ấy hầu như được xem bởi nam giới, độ tuổi từ 25 đến 34 và những người không phải là phụ huynh, Anna có thể sử dụng các thông tin chi tiết này để điều chỉnh chiến dịch quảng cáo cho phù hợp với các đối tượng cụ thể này.

Hướng dẫn

Tùy thuộc vào dữ liệu quan trọng nhất đối với các mục tiêu của mình, bạn có thể xem biểu đồ nhân khẩu học cho lần nhấp, chuyển đổi hoặc hiển thị.

Cách xem báo cáo nhân khẩu học riêng lẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch, sau đó nhấp vào tab Mạng hiển thị để hiển thị hoặc tab Đối tượng cho Tìm kiếm.
 3. Nhấp vào tab Nhân khẩu học.
 4. Nhấp vào Giới tính, Độ tuổi hoặc Tình trạng gia đình để chọn phương pháp nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.
 5. Nhấp vào Chế độ xem nhóm quảng cáo hoặc Chế độ xem chiến dịch.

  Với “Chế độ xem nhóm quảng cáo”, bạn có được chế độ xem chi tiết về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học cho mỗi nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch. Với “Chế độ xem chiến dịch”, bạn có được chế độ xem chi tiết về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học trên tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch.

  Nếu bạn nhấp vào "Tất cả chiến dịch" sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ nhìn thấy nút "Chế độ xem nhóm quảng cáo" và "Chế độ xem tài khoản" trên tab Nhân khẩu học.

Cách xem báo cáo trên nhiều tiêu chí nhân khẩu học

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch, sau đó nhấp vào tab Mạng hiển thị để hiển thị hoặc tab Đối tượng cho Tìm kiếm.
 3. Nhấp vào tab Nhân khẩu học.
 4. Bên cạnh Xem các kết hợp nhân khẩu học, nhấp vào .
 5. Trên trình đơn thả xuống “Chọn nhắm mục tiêu”, nhấp vào Giới tính, Tuổi hoặc Tình trạng gia đình để chọn phương pháp nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.
 6. Thêm nhiều phương pháp nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học hơn. Bạn có thể thấy các phương pháp nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học bạn đã chọn vào lần tiếp theo bạn bật “Xem các kết hợp nhân khẩu học”.
 7. Nhấp vào Chế độ xem nhóm quảng cáo hoặc Chế độ xem chiến dịch.

  Với “Chế độ xem nhóm quảng cáo”, bạn có được chế độ xem chi tiết về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học cho mỗi nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch. Với “Chế độ xem chiến dịch”, bạn có được chế độ xem chi tiết về nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học trên tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch. Nếu bạn nhấp vào "Tất cả chiến dịch" sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ nhìn thấy nút "Chế độ xem nhóm quảng cáo" và "Chế độ xem tài khoản" trên tab Nhân khẩu học.

Mẹo

Để ẩn các biểu đồ, nhấp vào Nhân khẩu học và bản tóm tắt 1 dòng về mục tiêu nhân khẩu học đã chọn của bạn sẽ hiển thị.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố