Προβολή των αναφορών δημογραφικών στοιχείων

Αποκτήστε πληροφορίες για τις δημογραφικές ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι διαφημίσεις σας, προβάλλοντας τις αναφορές δημογραφικές στοιχείων. Μαθαίνοντας σχετικά με τις ομάδες που σας αποφέρουν μετατροπές μπορείτε:

 • Να κατανοήσετε την πελατειακή βάση σας
 • Να κατανοήσετε δυνητικούς τομείς ανάπτυξης
 • Να αξιολογήσετε τις καμπάνιες και τις ομάδες διαφημίσεών σας
 • Να προβείτε σε εμπεριστατωμένες προσαρμογές ως προς τη διαφημιστική στρατηγική που εφαρμόζετε
 • Να διαχειριστείτε και να αναλύσετε πολλές μεθόδους στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων

Προτού ξεκινήσετε

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο προβολής των αναφορών δημογραφικών στοιχείων, καθώς και τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων δεδομένων για την ενίσχυση της επιτυχίας σας. Ξεκινήστε με το ενημερωτικό άρθρο Σχετικά με τη στόχευση βάσει δημογραφικών στοιχείων.

Παράδειγμα

Η Άννα, που διευθύνει ένα διαδικτυακό κατάστημα υποδημάτων, θέλει να αποκτήσει συνολική εικόνα όσον αφορά την απόδοση των διαφημίσεών της με τους στόχους βάσει δημογραφικών στοιχείων που έχει επιλέξει. Στο γράφημα δημογραφικών στοιχείων μπορεί να επιλέξει "Κλικ", "Μετατροπές" ή "Εμφανίσεις", για να δει την απόδοση των διαφημίσεών της για όλες τις ομάδες στόχευσης σε σύγκριση με τους στόχους διαφήμισης που έχει θέσει. Επειδή το γράφημα δείχνει ότι οι διαφημίσεις της προβάλλονται κυρίως από άνδρες ηλικίας 25 έως 34 ετών, καθώς και από άτομα που δεν είναι γονείς, η Άννα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να προσαρμόσει τις διαφημιστικές της καμπάνιες στα συγκεκριμένα είδη κοινού.

Οδηγίες

Ανάλογα με τα δεδομένα που είναι πιο σημαντικά για τους στόχους σας, μπορείτε να βλέπετε γραφήματα δημογραφικών στοιχείων για κλικ, μετατροπές ή εμφανίσεις.

Τρόπος προβολής μεμονωμένων αναφορών δημογραφικών στοιχείων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης για το Δίκτυο εμφάνισης ή στην καρτέλα Είδη κοινού για το Δίκτυο αναζήτησης.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δημογραφικά στοιχεία.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Φύλο, Ηλικία ή Γονική κατάσταση, για να επιλέξετε μια μέθοδο στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ομάδας διαφημίσεων ή στην επιλογή Προβολή καμπάνιας.

  Ορίζοντας την επιλογή "Προβολή ομάδας διαφημίσεων", εμφανίζεται μια λεπτομερής προβολή της στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων για κάθε ομάδα διαφημίσεων που περιλαμβάνεται στην ίδια καμπάνια. Ορίζοντας την επιλογή "Προβολή καμπάνιας", εμφανίζεται μια λεπτομερής προβολή της στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων για όλες τις ομάδες διαφημίσεων σε μια καμπάνια.

  Αν κάνετε κλικ στην επιλογή "Όλες οι καμπάνιες", αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, θα δείτε τα κουμπιά "Προβολή ομάδας διαφημίσεων" και "Προβολή λογαριασμού" στην καρτέλα "Δημογραφικά στοιχεία".

Τρόπος προβολής αναφορών πολλών δημογραφικών στοιχείων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο εμφάνισης για το Δίκτυο εμφάνισης ή στην καρτέλα Είδη κοινού για το Δίκτυο αναζήτησης.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δημογραφικά στοιχεία.
 4. Δίπλα στο στοιχείο Προβολή συνδυασμών δημογραφικών στοιχείων, κάντε κλικ στην επιλογή ΕΝΕΡΓΟ.
 5. Στο αναπτυσσόμενο μενού "Επιλογή στόχευσης" κάντε κλικ στην επιλογή Φύλο, Ηλικία ή Γονική κατάσταση, για να επιλέξετε μια μέθοδο στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων.
 6. Προσθέστε περισσότερες μεθόδους στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων. Μπορείτε να δείτε τις μεθόδους στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων που επιλέξατε την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την επιλογή "Προβολή συνδυασμών δημογραφικών στοιχείων".
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ομάδας διαφημίσεων ή στην επιλογή Προβολή καμπάνιας.

  Ορίζοντας την επιλογή "Προβολή ομάδας διαφημίσεων", εμφανίζεται μια λεπτομερής προβολή της στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων για κάθε ομάδα διαφημίσεων που περιλαμβάνεται στην ίδια καμπάνια. Ορίζοντας την επιλογή "Προβολή καμπάνιας", εμφανίζεται μια λεπτομερής προβολή της στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων για όλες τις ομάδες διαφημίσεων σε μια καμπάνια. Αν κάνετε κλικ στην επιλογή "Όλες οι καμπάνιες", αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, θα δείτε τα κουμπιά "Προβολή ομάδας διαφημίσεων" και "Προβολή λογαριασμού" στην καρτέλα "Δημογραφικά στοιχεία".

Συμβουλή

Για να αποκρύψετε τα γραφήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημογραφικά στοιχεία. Θα εμφανιστεί η σύνοψη μίας γραμμής των στόχων βάσει δημογραφικών στοιχείων που έχουν επιλεγεί.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας