Om Smart-kampanjer for Displaynettverket

Med smarte kampanjer for Displaynettverket kan du enkelt administrere sammensatte variabler for bannerannonsering, og dermed utvide kundebasen din og få nye konverteringer. Du kan bruke smarte kampanjer for Displaynettverket for å vise annonser i nesten alle formater i Google Displaynettverk, slik at du når ut til brukere i alle fasene av kjøpsprosessen – alt fra folk som har vist interesse for produktene eller tjenestene dine, til kunder som er i ferd med å kjøpe noe.

I smarte kampanjer for Displaynettverket kombineres tre optimaliseringsteknologier, og dermed blir målrettingen, budgivningen og opprettingen av annonser enklere:

 • Automatisk budgivning. Med mål-CPA som grunnlag optimaliseres smarte kampanjer for Displaynettverket for å angi budene dine ut fra sannsynligheten for at konverteringer gjennomføres i de ulike annonseauksjonene, slik at du får best mulig avkastning.
 • Automatisk målretting. Målrettingen optimaliseres etter hvert som kampanjen din kjører. Det betyr at annonsene dine stadig oftere vises der du oppnår best resultater. Der det er aktuelt, brukes dynamisk prospektering i smarte kampanjer for Displaynettverket for å målrette feeden din mot folk som mest sannsynlig kommer til å konvertere.
 • Automatisk annonseoppretting. Annonser genereres automatisk ut fra byggesteinene du gjør tilgjengelige, for eksempel overskrifter, beskrivelser, logoer og bilder. De tilpasses responsivt på nesten alle annonseplasser i hele Displaynettverket.

I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over smarte kampanjer for Displaynettverket. For å komme i gang kan du i stedet lese artikkelen Lag og administrer Smart-kampanjer for Displaynettverket. Nå kan du også velge å betale for konverteringer i Smart-kampanjer for Displaynettverket. Finn ut mer.

Fordeler

Lag en kampanje du får gode resultater med, på få minutter. Du angir byggesteinene for annonsene dine – for eksempel overskrifter, bilder og logoer – og vi finner så mange kunder som mulig for deg innenfor CPA-budet og budsjettet ditt.

Smartere, ikke mer komplisert. Smarte kampanjer for Displaynettverket optimaliseres automatisk i løpet av få dager. Den beste kombinasjonen av elementer velges automatisk for kampanjen din, slik at du oppnår de beste resultatene. Dermed kan du finne ut hvilke av overskriftene, beskrivelsene, bildene og logoene dine som fungerer best.

Finn brukerne som er viktigst for deg. Nå ut til brukerne som mest sannsynlig kommer til å fullføre konverteringer, og få så mange konverteringer som mulig med et bud du angir. Med smarte kampanjer for Displaynettverket optimaliseres resultatene dine med automatisk budgivning og målretting – inkludert remarketing. Dette styrkes ytterligere ved hjelp av dynamisk prospektering, som finner samsvar mellom brukerprofiler og produkt- eller tjenestefeeden din.

Bruksområder

Smarte kampanjer for Displaynettverket kan være et godt valg for deg hvis

 • du vil tiltrekke flere kunder til bedriften din utover kampanjene du har målrettet manuelt
 • du bruker konverteringssporing og innfrir kvalifikasjonskravene til antall konverteringer – for å kunne konfigurere en smart kampanje for Displaynettverket må du ha oppnådd minst 50 konverteringer i Displaynettverket (eller minst 100 konverteringer i Søkenettverket) i løpet av de siste 30 dagene
 • du foreløpig bare har annonsert med remarketingkampanjer i Displaynettverket, men ønsker å nå ut til folk tidligere i kjøpsprosessen
 • du har lite erfaring med å annonsere i Displaynettverket og vil lage effektive kampanjer raskt

Dette oppnår du med smarte kampanjer:

 • Det blir mye enklere å lage kampanjer
 • Du kan administrere annonser i et brukervennlig grensesnitt
 • Fremdriften kan spores på en ny og mer effektiv måte

Dette får du ikke lenger tilgang til:

 • Manuelle budstrategier
 • Innstillinger som leveringsmåte og enhet
 • Kampanjer bare for datamaskiner eller mobiltelefoner
 • Manuell målretting
 • Manuell oppretting av alle annonser
 • Muligheten til å endre smarte kampanjer til andre typer bannerkampanjer

Slik fungerer automatisk budgivning

I smarte kampanjer for Displaynettverket brukes mål-CPA, med fokus på konverteringer. De smarte kampanjene dine optimaliseres slik at budet blir høyest når resultatdataene indikerer at det er størst sannsynlighet for at konverteringer gjennomføres, og budet blir betydelig lavere når dataene indikerer at det er lav sannsynlighet for at konverteringer gjennomføres. Etter en nødvendig læringsperiode skal kampanjen din optimaliseres innen to uker, eller etter at du har generert ca. 50 konverteringer med den, avhengig av hva som inntreffer først.

Betal for konverteringer

Du kan velge å betale for konverteringer i stedet for klikk på smarte kampanjer for Displaynettverket der du bruker mål-CPA-budgivning. Når du skal konfigurere kampanjen din, går du til «Budgivning»-delen. Se etter overskriften kalt «Betal for», og velg «Konverteringer» på rullegardinmenyen. Finn ut mer om betaling for konverteringer.

Slik fungerer automatisk målretting

For at det skal bli enklere å nå ut til de brukerne som betyr mest for bedriften din, brukes resultatdata i automatiske kampanjer for å prøve å oppnå konverteringer på en aggressiv måte. I Smart-kampanjer for Displaynettverket kombineres to målrettingsmetoder: automatisk målretting samt automatisk remarketing mot folk som har besøkt nettstedet ditt. Med førstnevnte kan du effektivt fange opp kunder i den midtre delen av trakten, altså mye tidligere i kjøpsprosessen.

Tenk deg for eksempel at du selger vann med kullsyre. Normalt sett hadde du nok ikke tatt med «kontorrekvisita» som målrettet søkeord for kampanjen din for vann med kullsyre. Hvis det imidlertid er sterke assosiasjoner mellom «kontorrekvisita» og «vann med kullsyre», kommer du til å øke salget ved å bruke automatisk målretting. Dette er bare ett eksempel på ett søkeord. Med smarte kampanjer for Displaynettverket kan du finne mange slike søkeord, ved at kunstig intelligens og nettleserdata brukes for å målrette mot signaler du ikke kunne ha forventet å oppdage på egen hånd.

Det gjør ikke noe om du allerede har andre kampanjer du bruker remarketing for. Når du bruker smarte kampanjer for Displaynettverket, pleier ikke kunder å dras bort fra remarketingkampanjene dine, med mindre du velger å kombinere kampanjene. Når du har flere kampanjer som leverer annonser til den samme målgruppen, bruker vi alltid den annonsen som er mest relevant.

Finn ut mer om automatisk målretting.


Merknader:
 • Smart-kampanjer for Displaynettverket er verken kompatible med publikumsmålretting eller målretting mot brukerlister.
 • Selv om målrettingen i Smart-kampanjer for Displaynettverket er automatisk, tilbyr Google Ads ekstra kontrollfunksjoner for at du skal ha bedre kontroll over hvor annonsene dine vises. Du kan angi ekskludering av plasseringer på kontonivå for å forhindre at annonsene blir vist på bestemte nettsteder. I tillegg kan du opprette ekskludering av nettstedskategorier.

Om dynamisk prospektering

Du kan bruke dynamisk prospektering for å dra bedre nytte av de feedbaserte dynamiske remarketingtiltakene dine og nå ut til nye brukere med de mest populære produktene dine. I motsetning til dynamisk remarketing, der det fokuseres på å få mest mulig ut av de eksisterende kundene, brukes dynamisk prospektering til å skaffe nye brukere. Denne forskjellen gjør dynamisk prospektering til en bedre metode hvis du er ny annonsør, eller hvis du målretter mot en målgruppe som skiller seg fra dine egne førstepartsdata (inkludert remarketinglistene dine).

Sånn fungerer det

Med dynamisk prospektering brukes maskinlæring for å anslå hvilke feedelementer potensielle kjøpere ser etter. Dynamisk prospektering gir deg et anslag over hvilke nye brukere du mest sannsynlig kommer til å oppnå gode resultater med for elementer i feeden din, basert på historiske feedresultater og brukeratferd. Når systemet finner statistisk signifikante sammenhenger mellom feedelementer og brukerintensjoner, settes den mulige intensjonen sammen med demografibasert informasjon som aldersgruppe og kjønn for å matche brukerens intensjon med et relevant produkt i feeden din. Produktene i feeden evalueres og velges basert på resultater, relevans og andre faktorer for å avgjøre hvilke av dem som med størst sannsynlighet fører til konverteringer.

Smart-kampanjer for Displaynettverket anbefales for kampanjer med dynamisk prospektering, ettersom det er enkelt å kombinere brukere av dynamisk remarketing med brukere av prospektering for effektiv fulltraktet konfigurering.

Eksempel

Tenk deg at du er en aktør i hotellbransjen, og at en kunde ønsker å feriere i Paris. Denne kunden undersøker mange emner om Paris, for eksempel kulturelle severdigheter, restauranter, hoteller og flymuligheter. Ettersom du har aktivert dynamisk prospektering, kan Googles systemer benytte alle nye, relevante informasjonsbiter som brukeren legger inn og som indikerer vedkommendes intensjon om å reise til Paris, til å fastslå at visning av hotellene dine i Paris til denne kunden med større sannsynlighet gir deg en relevant, assisterende annonse som det er mer sannsynlig at denne brukeren konverterer fra.

Sånn fungerer oppretting og optimalisering av annonser

Tenk deg at du ønsker å lansere en kampanje, men du vet ikke hvilke bilder og hvilken tekst du skal bruke i annonsene. Du bestemmer deg for å legge inn elementene dine (overskrifter, tekstlinjer, bilder og logoer), og kjøre dem i en smart kampanje. Da skjer følgende:

 1. Systemet setter sammen de individuelle elementene dine til annonser som endrer størrelse automatisk, slik at de passer inn i alle standard annonsestørrelser eller -typer, og den beste kombinasjonen velges automatisk for hver visning.
 2. Annonsene dine vises på målrettede måter for folk som besøker et av de mange millionene av nettsteder i Displaynettverket.
 3. Når elementene har akkumulert nok data, får du tilgang til rapporter om resultatene for de ulike elementene.
 4. Du finner ut hva som fungerer godt, og hva som ikke fungerer, og dermed kan du justere kampanjen din slik at du bruker de mest effektive bildene og annonsetekstene.
 5. Du sparer tid samtidig som du nyter godt av at systemet kan optimalisere kampanjen din for deg.

Hvordan ser annonsene mine ut?

I Smart-kampanjer for Displaynettverket kjører du responsive annonser. Vi har erstattet responsive annonser med responsive bannerannonser som standard annonsetype for Displaynettverket, og dette omfatter også Smart-kampanjene i Displaynettverket.Du kan tilpasse utseendet til annonsene dine ved å laste opp elementer som for eksempel overskrifter, logoer, beskrivelser og bilder. Google bruker elementene dine for å gjengi annonser, og optimaliserer dem for å forbedre annonseresultatene i Displaynettverket. Responsive bannerannonser kan tilpasses, slik at du kan utvide rekkevidden din og forbedre resultatene dine uten at du må lage mange annonser i alle kombinasjoner av annonsetyper og -størrelser.

Du kan tilknytte feeder til de smarte kampanjene dine hvis du vil bruke responsive annonser for å drive remarketing av spesifikke produkter mot brukere som nylig har sett på dem på nettstedet ditt. Du kan bruke bilder av produktene i annonsene dine i tillegg til markedsføringstekst. Feeden kan tilknyttes via «Innstillinger»-siden, eller i innstillingene for dynamiske annonser under kampanjeopprettingen.

Det er ikke mulig å forhåndsvise de mange tusen mulige kombinasjonene av annonsene dine du kan bruke i smarte kampanjer for Displaynettverket. Annonsene dine er utformet for å se flotte ut dersom du legger til bilder og logoer som passer til spesifikasjonene for bildeforhold. De skal også kunne gå i ett med utgivernes nettsteder som integrerte annonser, og dermed er de enda mer effektive enn standardannonser.

Slik fungerer resultatdata

Når kampanjen din har kjørt en stund, er det lurt å følge med på resultatene og administrere de ulike elementene dine. I elementrapporten for smarte kampanjer for Displaynettverket finner du eksempler på annonser og resultatdata:

 • Eksempelannonser. Klikk på Se flere størrelser for å se flere eksempler i mange av størrelsene annonsene dine kan vises i.
 • Resultatdata. I tabellen din kan du se data for de ulike elementene, deriblant Googles gradering av resultatene for elementene ut fra hvor mange konverteringer de har generert.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt