Importera konverteringar från annonsklick till Google Ads

Genom att importera konverteringar kan du se hur dina onlineannonser påverkar offlineförsäljning och andra värdefulla händelser. I denna artikel beskriver vi hur du förbereder en fil för att importera konverteringar från annonsklick till Google Ads.

Anvisningar om hur du importerar konverteringar från samtal finns i Importera samtalskonverteringar.

Innan du börjar

Innan du importerar konverteringar ska du ställa in spårning av offlinekonverteringar enligt anvisningarna.

Du kan importera din data till Google Ads genom att ladda upp eller länka till en fil via Google Ads eller genom att överföra informationen via Google Ads API (AdWords API). I denna artikel beskriver vi hur du importerar konverteringar genom att ladda upp eller länka till en fil. Läs denna hjälpartikel från vår handbok för API-utvecklare om du vill överföra data via Google Ads API (AdWords API).

Anvisningar

Förbered och importera konverteringsdata genom att följa anvisningarna nedan.

1. Förbered informationen för import

 1. Ladda ned en mall utifrån den typ av konverteringar du vill ladda upp (ladda ned: Excel, CSV eller Google Kalkylark). Du kan även ladda ned mallar från Google Ads-gränssnittet:
  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
  3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
  4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
  5. Klicka på plusknappen .
  6. Klicka på Visa mallar.
  7. Leta reda på mallarna för Konverteringar från klick och välj ett mallformat att ladda ned.
 2. Observera följande riktlinjer för uppladdning av kalkylark:
  1. Ta inte bort kolumnen som börjar med Google Click ID, eftersom importen då inte fungerar.
  2. Se till att informationen inte innehåller några extra kolumner eller personliga uppgifter.
  3. Om du vill att Google Ads ska importera konverteringarna enligt ett visst schema (se Steg 2: Importera konverteringarna) måste du använda Google Kalkylark eller länka till en fil via HTTPS eller SFTP.

  Om någon av konverteringarna du importerar har skett inom en dag efter klicket kanske Google Ads inte kan registrera dem än. Vi rekommenderar att du laddar upp data för en extra dag vid varje import. Google Ads räknar inte dubbletter av konverteringar. För att fastställa om en konvertering är unik används konverteringsåtgärdens namn, tidpunkten för konverteringen och Googles klick-id (GCLID) som är kopplade till konverteringen.

  Obs! Om du använder extern attribution tillsammans med konverteringsimporten kan du läsa avsnittet Om import av externt tillskrivna konverteringar nedan. Där kan du läsa om vilken uppladdningsmall du bör använda och ytterligare funktioner.

 3. Ange tidszonen med ett av följande format (använd inte citattecken eller andra specialtecken):
  1. Ange ditt tidszons-id. Vi rekommenderar denna metod så att du undviker fel vid övergången mellan vinter- och sommartid. Exempel – Parametrar: TimeZone=America/Chicago

  2. Ange skillnad mot GMT (Greenwich Mean Time) med + eller - och den fyrsiffriga tidsskillnaden. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Om du använder GMT anger du +0000. Exempel – Parametrar: TimeZone=-0500

 4. Lägg till en ny rad för varje offlinekonvertering och fyll i kolumnerna enligt följande:
  • Googles klick-id: Det GCLID som ledde till en offlinekonvertering. (Följ anvisningarna för att ställa in spårning av offlinekonverteringar om du inte redan har gjort det. Där kan du läsa om hur du hittar id:t.)
  • Konverteringsnamn: Namnet på konverteringsåtgärden (till exempel ”kvalificerad potentiell kund” eller ”avtal undertecknat”) som du vill importera konverteringen för. Det är viktigt att du använder exakt samma stavning och stora och små bokstäver som när du skapade konverteringsåtgärden i ditt Google Ads-konto.
  • Konverteringstid: Datumet och tidpunkten för konverteringen. I tabellen nedan visas en lista över tillåtna datumformat (till exempel MM/dd/åååå HH:mm:ss). Du kan lägga till en tidszon efter konverteringstiden med något av de fyra sista formaten på listan. Ersätt ”+z” med tidsskillnaden mot GMT med + eller - och tidsskillnaden med fyra siffror. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Eller ersätt ”zzzz” med tidszonens id från denna lista.
Format Exempel
MM/dd/åååå hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 EM
MMM dd, åååå hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 EM
MM/dd/åååå HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
åååå-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
åååå-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
åååå-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
åååå-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
åååå-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
åååå-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
 • Konverteringsvärde: Valfritt fält. Ett siffervärde som motsvarar värdet på konverteringen. Detta kan vara ett valutavärde eller ett relativt värde (dvs. 0–10). Om du inte fyller i fältet används automatiskt det konverteringsvärde du definierade i steg 2.8 när du skapade den nya offlinekonverteringsåtgärden i Google Ads.
 • Konverteringsvaluta: Valfritt fält. Valutan som konverteringsvärdet anges i. Använd denna kolumn om du rapporterar konverteringsvärden i flera valutor eller har flera konton som faktureras i olika valutor. Använd valutakoderna i ISO 4217 med tre tecken, till exempel SEK för svenska kronor och USD för amerikanska dollar.

Externt tillskrivna konverteringar

Om du använder ett externt attributionssystem för att tillskriva konverteringar till flera klick bör du använda extern attribution tillsammans med konverteringsimporterna. Med externt tillskrivna konverteringsåtgärder kan du importera partiella tillskrivningsvärden för varje klick.

Om du vill använda extern attribution med importerna måste du välja Använd extern attribution när du skapar konverteringsåtgärden i Google Ads (enligt steg 1, punkt 14 i dessa anvisningar). När du är redo att ladda upp konverteringar med partiell tillskrivning måste du ladda ned konverteringsimportmallen för extern attribution (ladda ned mallen för Excel, CSV eller Google Kalkylark). Det finns dessutom några andra saker att tänka på:

 • Ta inte bort kolumnen som inleds med Google Click ID. Då går det inte att importera arket.
 • Se till att informationen inte innehåller extra kolumner eller personliga uppgifter.
 • Kom ihåg att ställa in värdet för tidszon på raden Parametrar och/eller i kolumnen Konverteringstid. Läs mer om hur du ställer in tidszoner.
 • Du måste ange namnet på den attributionsmodell du använder för att tilldela partiella tillskrivningsvärden, till exempel ”linjärt” eller ”datadrivet”.
 • Om du väljer att ange ett tillskrivningsvärde bör det vara det partiella värde som motsvarade det tillskrivna värdet (se exemplet nedan).
 • Värdet du anger i kolumnen Tillskrivet värde ska vara större än 0 och mindre än eller lika med 1.
 • Kolumnerna Konverteringsvärde och Konverteringsvaluta är valfria.

Ett exempel på hur du kan använda importmallen för konverteringar med extern attribution är när du spårar köp och samlar in GCLID från varje kundklick. Anta att det tar tre klick innan en kund köper en artikel för 1 000 kronor på din webbplats. Det första klicket kommer från en Google Ads-displayannons, det andra från ett annat annonsnätverk och det tredje från en Google Ads-sökannons. Du väljer att använda en linjär attributionsmodell. Uppladdningen ser då ut så här:

Parameters:Attribution Model = linjär
Parameters:TimeZone=-0800 # Tillskrivet värde ska vara mellan 0 och 1 # # Valfritt # # Valfritt #
Google Click ID Conversion Name Conversion Time Attributed credit Conversion Value Conversion Currency
googleclickid1 Namn på konverteringsåtgärd med extern attribution 05/01/2017 3:42:01 PM 3,3 33,33 USD
googleclickid2 Namn på konverteringsåtgärd med extern attribution 05/01/2017 3:42:01 PM 3,3 33,33 USD

2. Importera konverteringarna

Innan du kan importera offlinekonverteringarna till Google Ads måste du ladda upp filen till ditt Google Ads- eller förvaltarkonto (MCC). Du kan antingen ladda upp en fil en gång eller skapa ett schema för regelbunden uppladdning av en fil som lagras online. Följ anvisningarna för engångsuppladdning eller schemalagda uppladdningar nedan beroende på hur du vill importera konverteringarna.

Viktigt! När du har skapat en ny konverteringsåtgärd bör du vänta fyra till sex timmar innan du laddar upp konverteringar för den.
Engångsuppladdning av dina konverteringar
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
 5. Klicka på plusknappen .
 6. Klicka på rullgardinsmenyn Källa och välj filens källa. Du kan ladda upp en fil från datorn eller från Google Kalkylark eller överföra den via HTTPS eller SFTP.
 7. Välj mellan alternativen nedan beroende på vilken källa du valde:
  • Om du valde Ladda upp en fil eller Google Kalkylark kan du klicka på Välj fil och leta reda på och välja den fil som innehåller informationen om offlinekonverteringar.
  • Om du valde HTTPS eller SFTP anger du filadressen, användarnamnet och lösenordet för att komma åt filen. Obs! Om du väljer SFTP och får ett felmeddelande om att filen inte hittades kan du prova att infoga ett dubbelt snedstreck (//) mellan filens sökväg och namnet. Exempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Om du vill importera innehållet i en fil utan att förhandsgranska resultatet av uppladdningen kan du klicka på Använd och hoppa över resten av stegen. Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska resultatet av uppladdningen. Förhandsgranskningen visar hur många konverteringar som kommer att importeras till kontot. Den visar även eventuella fel i filen. Du kan åtgärda felen och ladda upp filen igen eller ignorera felen.
  • Klicka på Detaljer om du vill se en del av filinnehållet när förhandsgranskningen är klar. Felen visas först.
  • Klicka på Mer om du vill se allt innehåll i filen.
  • Klicka på Använd fil. Förloppsindikatorn längst ned på sidan visar när konverteringarna i filen har importerats. Klicka på Detaljer i förloppsindikatorn för att se alla konverteringar som importerades.

Du kan se filer som du har laddat upp men inte använt, liksom filer som du har laddat upp och använt. Läs mer om hur du ser uppladdade filer.

Ladda upp dina konverteringar enligt ett schema

Google Ads kan importera dina konverteringar automatiskt enligt ett schema. Du måste skapa en fil med dina konverteringar i Google Kalkylark eller lagra filen online med HTTPS eller SFTP. Så här schemalägger du filuppladdningar:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
 5. Klicka på Scheman högst upp på sidan.
 6. Klicka på plusknappen .
 7. Klicka på rullgardinsmenyn Källa och välj filens källa. Du kan ladda upp en fil från Google Kalkylark eller överföra den via HTTPS eller SFTP.
 8. Välj mellan alternativen nedan beroende på vilken källa du valde:
  • Om du valde Google Kalkylark kan du klicka på Välj fil för att leta reda på och välja filen med information om offlinekonverteringar.
  • Om du valde HTTPS eller SFTP anger du filens webbadress samt det användarnamn och lösenord som används för att komma åt filen. Obs! Om du väljer SFTP och ser ett felmeddelande om att filen inte hittades kan du prova att infoga ett dubbelt snedstreck (//) mellan filens sökväg och namn. Exempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens och välj hur ofta filen ska importeras.
 10. Klicka på rullgardinsmenyn Tid och välj när filen ska importeras.
 11. Klicka på Spara och förhandsgranska. Förhandsgranskningen visar om schemat går att spara eller inte. Schemat kanske inte går att spara om Google Ads inte kan nå filkällan på grund av ett felaktigt användarnamn eller lösenord, eller om filen är felformaterad.
 12. Klicka på OK för att återgå till sidan Scheman. Där visas alla schemalagda uppladdningar.

  Obs!

  Om det inträffar problem med den schemalagda uppladdningen får du ett meddelande i ditt konto och via e-post. Kontrollera onlinefilen och åtgärda problemet.

 13. Du kan ändra den schemalagda uppladdningen genom att klicka på Alternativ i kolumnen Åtgärder och välja bland alternativen nedan:
  • Klicka på Redigera för att ändra inställningarna för en schemalagd uppladdning.
  • Klicka på Pausa för att stoppa de schemalagda uppladdningarna av en fil.
  • Klicka på Fortsätt om de schemalagda uppladdningarna av en fil har pausats och du vill att den ska laddas upp igen.
  • Klicka på Ta bort om du inte behöver ladda upp konverteringarna i filen längre.

  Du kan inte ändra inställningarna för schemalagda uppladdningar om ditt Google Ads-konto har skrivskyddad åtkomst.

3. Se dina resultat och åtgärda problem


Det är vanligt att det finns fel i uppladdningsfilerna, särskilt första gången du konfigurerar konverteringsimporten.
Vi uppmanar alla annonsörer att kontrollera resultatet av uppladdningen.

Se dina uppladdade filer

När konverteringsfilen har laddats upp ser du en ny post för filen på sidan Uppladdningar. Tänk på att det kan ta flera minuter innan en fil har laddats upp och använts.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
 5. Om du har filer som du har förhandsgranskat men inte använt visas de i tabellen Förestående åtgärder. Klicka på Använd i kolumnen Åtgärder för att importera konverteringarna i filen eller Ignorera om du vill ta bort den uppladdade filen.
 6. Nedanför tabellen Förestående åtgärder visas en lista över de filer du har laddat upp och använt. Du kan läsa mer information om filerna i följande kolumner:
  • Kolumnen Status visar om konverteringarna i filen gick att importera.
  • Kolumnen Resultat innehåller mer information om importstatusen. Om filimporten misslyckades visas anledningen här. I denna kolumn finns även länkar där du kan se vilka konverteringar som importerades och vilka som inte importerades på grund av filfel.
  • Kolumnen Åtgärder innehåller följande länkar:
   • Ladda ned resultat: Ladda ned en kopia av den uppladdade filen. Länken visas när alla konverteringar i filen kunde importeras.
   • Ladda ned allt: Ladda ned en kopia av den uppladdade filen med de konverteringar som inte kunde importeras.
   • Ladda ned fel: Ladda ned ett kalkylark med konverteringarna från filen som inte kunde importeras tillsammans med felmeddelanden.
   När du klickar på någon av de tre länkarna ovan innehåller den nedladdade filen kolumnen Resultat. Där kan du läsa om konverteringen kunde importeras eller inte samt anledningen till att importen misslyckades. Länkarna tas bort 30–60 dagar efter uppladdningen.
Åtgärda importproblem
 1. Visa dina uppladdade filer och leta reda på filen med felet.
 2. Klicka i kolumnen Åtgärder på Ladda ned fel om du vill ladda ned ett kalkylark med konverteringarna från filen som inte gick att importera.
 3. Läs igenom felmeddelandena i kolumnen Resultat i kalkylarket för att avgöra varför Google Ads inte kunde importera konverteringarna.
 4. Gör nödvändiga korrigeringar av kalkylarket, spara det och försök ladda upp det igen.
 5. Ibland kan det inträffa problem som gör att filen inte går att bearbeta. I så fall visas ett felmeddelande på den första raden (om det är en .CSV- eller .TSV-fil) eller i ett nytt arbetsblad med namnet General Errors (om det är en Excel-fil).

Riktlinjer för att importera konverteringar

Gör uppladdningarna vid en lämplig tid

Offlinekonverteringar som laddas upp senare än 90 dagar efter tillhörande senaste klick importeras inte till Google Ads och visas inte i konverteringsstatistiken.

Ladda upp flera konverteringar för samma klick

Samma konvertering importeras bara en gång. Om du försöker ladda upp en konvertering med samma kombination av GCLID, konverteringsnamn, datum och tid ignoreras den av Google Ads.

Om du däremot vill ladda upp flera konverteringar av samma typ, till exempel flera offlineköp, för samma klick kan du göra det. Google Ads registrerar dem som separata konverteringar förutsatt att de har olika tider (GCLID och konverteringsnamn kan vara identiska) och att du har ställt in inställningen för konverteringsräkning på Varje.

Det är en god idé att upprepa uppladdningen av alla konverteringar som inträffade strax före den senaste uppladdningen, om någon av dem var alltför ny för att kunna bearbetas. Efter annonsklicket tar det fyra till sex timmar innan en konvertering kan laddas upp i Google Ads. (Om du laddar upp en konvertering för tidigt visas ett felmeddelande om att bearbetningen av klickinformationen fortfarande pågår och att du kan försöka igen efter fyra till sex timmar.)

Om du till exempel laddar upp konverteringar varje dag är det bäst att alltid ladda upp alla konverteringar från de två senaste dygnen, om vissa av konverteringarna ännu inte har bearbetats. Det är ingen risk att dubbletter räknas flera gånger. I Google Ads räknas uppladdade konverteringar aldrig mer än en gång.

Visa dina importerade konverteringar i Google Ads

Det tar cirka tre timmar innan de importerade konverteringarna syns i ditt Google Ads-konto. När de gör det visas de i konverteringskolumnerna. (Läs om konverteringskolumnerna och hur du lägger till dem i dina rapporter i Tolka data från konverteringsspårningen.) Om du vill se hur resultatet av olika konverteringsåtgärder varierar kan du segmentera kolumnen Konverteringar efter Namn på konverteringsåtgärd.

Använd Alla konv. (efter konv.tid) för att kontrollera att importen av konverteringarna fungerar. Till skillnad från de andra konverteringskolumnerna rapporterar denna kolumn det totala antalet konverteringar efter konverteringsdatum. Det beror på att uppladdningsfilen registrerar en konverteringstid.

Tänk på att ju längre fördröjning mellan klick och konverteringar (onlinekonverteringar eller importerade konverteringar), desto längre måste du vänta innan du ser all fullständig konverteringsstatistik som möjligt.

Exempel: Om du vill se konverteringsstatistik för måndagen och det tar tre dagar innan klicken har konverterats, och om du laddar upp konverteringarna varje kväll, är det först på fredag morgon du ser korrekt konverteringsstatistik för måndagen.

Konfigurera SFTP-webbadressen

Filen hittades inte. Kontrollera att webbadress, namn och lösenord är korrekta.

Om du stöter på detta uppladdningsfel och du redan har kontrollerat att rätt du har angett rätt användarnamn och lösenord måste du antagligen ändra webbadressen för att klargöra ifall filen befinner sig i hemkatalogen.

Varje användare (t.ex.johan) på en SFTP-server< (t.ex. ftp.example.com) har en hemkatalog (t.ex./home/johan/). Vissa SFTP-servrar antar att den fil du begär (t.ex. uppladdning.csv) alltid befinner sig någonstans i hemkatalogen.  Om du i sådana fall tar med hemkatalogen i webbadressen så kommer FTP-servern att leta efter filen på fel ställe. 

Åtgärda uppladdningsfel

Här är några exempel på uppladdningsfel och hur du åtgärdar dem.

Om filen är sparad i hemkatalogen (/home/johan/)

Status Webbadress Orsak
Dåligt ftp.example.com/home/johan/uppladdning.csv Detta tycks vara den logiska webbadressen att använda, men FTP-servern förutsätter att filen lagras i hemkatalogen.  Alltså tolkar den denna sökväg som /home/johan/home/johan/
Bra ftp.example.com/uppladdning.csv Om du tar bort sökvägen till hemkatalogen (/home/johan/) försvinner oklarheten. 
Bra ftp.example.com//home/johan/uppladdning.csv När du placerar // mellan domänen och sökvägen informerar det FTP-servern att den inte ska anta att filen befinner sig i hemkatalogen.

Om filen är sparad i en katalog INOM din hemkatalog (/home/johan/data/)

Status Webbadress Orsak
Dåligt ftp.example.com/home/johan/data/uppladdning.csv

Här blir det samma sak igen. FTP-servern antar att filen är sparad i hemkatalogen, och tolkar denna sökväg som
/home/johan/home/johan/data/

Bra ftp.example.com/data/uppladdning.csv Om du tar bort sökvägen till hemkatalogen (/home/johan/) försvinner oklarheten. 
Bra ftp.example.com//home/johan/uppladdning.csv När du placerar // mellan domänen och sökvägen informerar det FTP-servern att den inte ska anta att filen befinner sig i hemkatalogen.

Om filen INTE är sparad i hemkatalogen (den är istället sparad i /foo/bar/)

Status Webbadress Orsak
Dåligt ftp.example.com/foo/bar/uppladdning.csv Detta tycks vara den logiska webbadressen att använda, men FTP-servern förutsätter att filen lagras i hemkatalogen.  Alltså tolkar den denna sökväg som /home/johan/foo/bar/
Bra ftp.example.com//foo/bar/uppladdning.csv När du placerar // mellan domänen och sökvägen informerar det FTP-servern att den inte ska anta att filen befinner sig i hemkatalogen.

Använda tredjepartsintegreringar för att importera offlinekonverteringar

Du kan använda tredjepartsintegrering för att automatisera konverteringsimport från dina CRM-system genom att integrera ditt Google Ads-konto med Salesforce eller Zapier. 

 • Med Google Ads Conversion Import for Salesforce® kan du automatiskt se när försäljningshändelser som du spårar i Salesforce började med ett klick på en annons. Detta är det bästa alternativet om du spårar försäljningsdata med Salesforces Sales Cloud®. Du kan läsa mer om denna lösning i Om Google Ads Conversion Import for Salesforce.
 • Med Zapier-spårning av offlinekonverteringar kan du automatisera importen av din information om offlinekonverteringsspårning från många olika CRM-system till Google Ads. Läs mer om import av offlinekonvertering till Google Ads.
  • Anvisningar: Importera konverteringar från Zapier
  • En utlösare visar när en konvertering har inträffat och startar uppladdningen.  Använd den här vägledningen för att avgöra vilken utlösare som är bäst för dig baserat på det CRM-system du använder samt var du spårar dina konverteringar.   

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt