Ställ in spårning av offlinekonverteringar

Med Google Ads konverteringsimport kan du se vad som händer offline efter att någon klickar på dina annonser. I den här artikeln går vi igenom hur du konfigurerar ditt Google Ads-konto och din webbplats för spårning av offlinekonverteringar. När du har följt anvisningarna kan du sedan importera dina konverteringar till Google Ads.

Den här artikeln går rakt på anvisningarna. Om du vill läsa mer om fördelarna med att spåra offlinekonverteringar och hur det fungerar kan du läsa Om spårning av offlinekonverteringar.

Om du vill importera konverteringar från Salesforce följer du de här anvisningarna för att länka dina Google Ads- och Salesforce-konton och spåra när dina Google Ads-kampanjer leder till milstolpar i säljtratten.

Om du vill importera konverteringar från Zapier följer du de här anvisningarna för att ställa in import av Zapier-offlinekonverteringar för Google Ads

Innan du börjar

Innan du kan importera offlinekonverteringar för ditt företag måste du kontrollera att följande gäller:

 • Du har aktiverat automatisk taggning. Det medför att du kan importera offlinekonverteringar.
 • Du kan göra kodändringar på alla dina webbsidor. Det innebär att du kan registrera GCLID-parametern (Googles klickidentifierare) som infogats i den webbadress som personer klickar på från en av dina annonser.
 • Du kan registrera varje GCLID med uppgifterna om den potentiella kunden som samlas in via din webbplats. Det kan du till exempel göra i systemet du använder för att spåra potentiella kunder.
 • Perioden från klick till konvertering är kortare än 90 dagar. Konverteringar som laddats upp mer än 90 dagar efter det associerade senaste klicket importeras inte av Google Ads och visas därför inte i din konverteringsstatistik.

Gör så här

Spårning av offlinekonverteringar ställs in i två steg: Först skapar du en konverteringsåtgärd i ditt Google Ads-konto och sedan konfigurerar du din webbplats och systemet för spårning av potentiella kunder. Följ båda avsnitten med anvisningar nedan.

Steg 1: Skapa en eller flera konverteringsåtgärder för import

Du måste skapa en ny konverteringsåtgärd för varje typ av offlinekonvertering som du vill mäta, som ”kvalificerad potentiell kund” eller ”erbjudandet accepterat”. Du kan mäta hur många offlinekonverteringsåtgärder du vill.

Så här skapar du en ny offlinekonverteringsåtgärd:
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på plusknappen  när du vill skapa en ny konverteringsåtgärd.
 5. Nu visas alternativ för de olika typer av konverteringskällor du kan spåra. Klicka på Importera.
 6. Välj Andra datakällor eller CRM och sedan Spåra konverteringar från klick eller Spåra konverteringar från samtal.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Ange ett namn för konverteringsåtgärden du skapar (det är viktigt att du kommer ihåg det exakta namnet och stavningen eftersom du behöver ange det här namnet senare när du laddar upp din offlinekonverteringsinformation).
 9. Klicka på rullgardinsmenyn Kategori och välj den kategori som bäst beskriver konverteringarna. Sedan kan du använda denna kategori för att segmentera konverteringsrapporterna. Du kan alltid ändra den vid ett senare tillfälle.
 10. Gå till avsnittet Värde och välj hur värdet för varje konvertering ska spåras.
 11. Gå till avsnittet Räkna och välj hur konverteringarna ska räknas.
 12. Klicka på Konverteringsperiod. Välj hur länge efter ett annonsklick du vill spåra konverteringar för konverteringsåtgärden. Perioden kan vara från en till 90 dagar.
 13. (Avancerat) Klicka på Visa i Konverteringar. Inställningen är markerad som standard. Avmarkera den om du inte vill ta med uppgifter om konverteringsåtgärden i kolumnerna Konverteringar och Konverteringsvärde. Om du avmarkerar inställningen ingår informationen fortfarande i kolumnen Alla konverteringar.
 14. Du kan använda denna inställning om du optimerar för konverteringar med en automatisk budstrategi men inte vill ta med just den här konverteringsåtgärden i budstrategin. Läs mer om inställningen Visa i Konverteringar.
 15. Klicka på Attributionsmodell. Den här inställningen gör att du kan ange hur varje konvertering ska tillskrivas.
  • Om du vill använda en attributionsmodell från Google Ads väljer du Använd Google Ads-attribution och sedan en modell på rullgardinsmenyn. Läs mer om de olika alternativen och hur inställningen fungerar i Om attributionsmodeller.
  • Om du vill använda din egen attributionsmodell och importera fraktioner för varje gclid väljer du Använd extern attribution.

   Obs! Du kan inte växla mellan extern attribution och Google Ads-attribution när en åtgärd har skapats.

 16. Klicka på Skapa och fortsätt.
 17. Klicka på Klart.

Viktigt! När du har skapat en ny konverteringsåtgärd bör du vänta fyra till sex timmar innan du laddar upp konverteringar för konverteringsåtgärden.  Om du laddar upp konverteringar under de första fyra till sex timmarna kan det ta två dagar innan dessa konverteringar visas i dina rapporter.

Ladda upp konverteringar för flera konton från en enda fil

Om du vill göra detta måste alla relevanta konton länkas från ett delat förvaltarkonto (MCC). Det är i förvaltarkontot du överför filerna. Google Ads importerar sedan alla konverteringar som härrörde från förvaltarkontots underordnade konton.

Tänk på att om du laddar upp en konvertering för ett konto som inte är länkat från ditt förvaltarkonto visas felmeddelandet ”inte behörig att ladda upp”.

 • Om du använder konverteringsspårning över flera konton: Du måste skapa konverteringsåtgärder för import på förvaltarkontonivå och följa anvisningarna så att alla hanterade konton använder förvaltarkontot som ”konverteringskonto”.
 • Om du inte använder konverteringsspårning över flera konton: Du måste skapa konverteringsåtgärder för import i varje enskilt konto. Tänk på att om du spårar samma konvertering (till exempel ”kvalificerad potentiell kund”) över flera konton är det viktigt att du använder exakt samma stavning och stora och små bokstäver för varje konverteringsnamn i alla dina konton.
 • Om du inte har använt Google Ads konverteringsspårning tidigare och alla konton under ditt förvaltarkonto tillhör samma företag: Använd konverteringsspårning över flera konton. Det gör det enklare att spåra dina konverteringar och använda attributionsrapporterna.

Steg 2: Aktivera webbplatsen och systemet för spårning av potentiella kunder

I del 2 går vi igenom de tre steg som du behöver slutföra: 

 1. Uppdatera varje formulärsida för registrering av nya potentiella kunder så att GCLID-parametern skickas till ditt system för hantering av potentiella kunder.
 2. Lägg till ett skript (se vårt föreslagna skript nedan) på alla dina webbsidor för att registrera och lagra GCLID-parametern.
 3. Spara GCLID-parametern, tillsammans med informationen om den potentiella kunden, i ditt system för hantering av potentiella kunder.

Kom ihåg! Tänk på att slutföra del 1 (ovan) och skapa en eller flera konverteringsåtgärder innan du fortsätter med det här steget. Annars kan du inte importera dina första konverteringar.

 1. Du behöver ändra varje sida med insändning av formulär för att lägga till ett dolt formulärfält för GCLID.  Så här kommer GCLID-parametern att skickas till ditt backend-system.
  Här är ett exempelformulär med ett dolt fält för GCLID.  Om du kan ändra formulärkoden direkt kan du helt enkelt lägga in den markerade <input>-taggen mellan <form>-taggarna.  I vissa fall kan administratören för systemet för hantering av potentiella kunder behöva generera den här formulärkoden åt dig.

 

  <form action="" name="myForm"> 		
     Name: <input type="text" name="name"> 		
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
  </form>
    
 1. Uppdatera koden på varje webbsida så att du kan samla in och lagra GCLID-parametern (i en cookie eller på en lokal plats). Du kan skriva ett eget skript om du vill det eller använda det föreslagna skriptet nedan.  Om du använder skriptet nedan ser du till att uppdatera ”var gclidFormFields”-raden så att listan över alla fält-id:n som du skapade i föregående steg tas med:

  <script>

  function getParam(p) {
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
    var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // förfallotid efter 90 dagar i millisekunder

    var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
    return {
      value: value,
      expiryDate: expiryDate
    };
  }

  function addGclid() {
    var gclidParam = getParam('gclid');
    var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
    var gclidRecord = null;
    var currGclidFormField;

    var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
    var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

    gclidFormFields.forEach(function (field) {
      if (document.getElementById(field)) {
        currGclidFormField = document.getElementById(field);
      }
    });

    if (gclidParam && isGclsrcValid) {
      gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
      localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
    }

    var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
    var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

    if (currGclidFormField && isGclidValid) {
      currGclidFormField.value = gclid.value;
    }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

   </script>

Lägga till koden:

 • För att undvika risken att du missar vissa konverteringar rekommenderar vi att du lägger till detta skript på varje webbsida på din webbplats (inte bara på målsidorna). Lägg exempelvis till det här skriptet i din webbsidesmall så att alla dina nya sidor automatiskt lägger till det. Alternativt kan du lägga till detta skript i ett globalt element, som sidfoten.

 • När du lägger till skriptet är det bra att infoga den på varje webbsida, före den avslutande </body>-taggen.

 1. Ändra systemet för backend-hantering av kunddata så att det kan lagra GCLID-värdet när det tas emot från formulärfältet. GCLID-värdet kan lagras tillsammans med informationen om den tilltänkta kunden. Om du till exempel använder ett system för hantering av potentiella kunder kan ditt IT-team lägga till ett anpassat fält i objektet så att GCLID-parametern kan lagras och hämtas enkelt och säkert. Ditt IT-team kan kontrollera integrationsguiden för det specifika system du använder.

Tips! Samla in GCLID med Google Taggstyrning

Om du har ett Google Taggstyrning-konto och använder samma fältnamn i alla formulär kan du använda det för att implementera ovanstående skript genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på ditt Google Taggstyrning-konto på http://www.google.com/tagmanager.
 2. Under Konton klickar du på namnet för kontot med den behållare du använder för dina Google Ads-taggar.
 3. Under Behållare klickar du på namnet på den behållare som du vill använda.
 4. Klicka på Ny och välj Tagg på rullgardinsmenyn.
 5. Skriv ett namn i fältet Taggnamn (till exempel ”Insamling av klick-id från Google Ads för konverteringsimport”).
 6. Under Taggtyp väljer du Anpassad HTML-tagg på rullgardinsmenyn.
 7. Kopiera JavaScript-koden i steg 2 ovan och klistra in den i HTML-fältet.
 8. Klicka på + Lägg till under Aktiveringsregler. Markera kryssrutan vid Alla sidor och klicka på Spara.
 9. Klicka på Spara.
 10. Klicka på Spara version.
 11. Klicka på Publicera.

Importera konverteringar till Google Ads

Nu har du konfigurerat ditt Google Ads-konto, din webbplats och ditt system för spårning av potentiella kunder. Slutför spårningen av offlinekonverteringar genom att följa anvisningarna för hur du importerar konverteringar till Google Ads.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt