Średni CPA – definicja

Średnia kwota, jaką zapłacisz za konwersję następującą po wyświetleniu reklamy. Średni koszt działania (CPA) to łączne koszty konwersji podzielone przez łączną liczbę konwersji. 

  • Jeśli np. reklama przyniesie dwie konwersje, jedną kosztującą 2 zł i jedną kosztującą 4 zł, średni CPA wyniesie 3 zł.
  • Średni CPA jest obliczany na podstawie rzeczywistego CPA (rzeczywistej kwoty zapłaconej za konwersję wygenerowaną przez reklamę), który może odbiegać od docelowego CPA (kwoty wyznaczonej przez Ciebie jako oczekiwany średni CPA, jeśli używasz określania docelowej stawki CPA).
  • Użyj celów skuteczności do wyznaczania docelowego średniego CPA dla wszystkich kampanii w danej grupie kampanii.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne