Średni CPA – definicja

Średnia kwota, jaką zapłacisz za konwersję następującą po wyświetleniu reklamy. Średni koszt pozyskania (CPA) to iloraz łącznych kosztów konwersji i łącznej liczby konwersji. 

  • Jeśli na przykład reklama wygeneruje dwie konwersje, jedną kosztującą 2 PLN i jedną kosztującą 4 PLN, średni CPA wyniesie 3 PLN.
  • Średni CPA jest obliczany na podstawie rzeczywistego CPA (rzeczywistej kwoty zapłaconej za konwersję wygenerowaną przez reklamę), który może odbiegać od docelowego CPA (kwoty wyznaczonej przez Ciebie jako oczekiwany średni CPA, jeśli używasz określania docelowej stawki CPA).
  • Użyj celów skuteczności do wyznaczania docelowego średniego CPA dla wszystkich kampanii w danej grupie kampanii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem