Wskaźnik odtworzeń

Pokazuje, jak często treść wideo reklamy była odtwarzana w porównaniu z liczbą wyświetleń reklamy.

  • Wskaźnik odtworzeń jest ilorazem liczby odtworzeń reklamy wideo i liczby jej wyświetleń.
  • Za pomocą tego wskaźnika można określić atrakcyjność obrazu początkowego (w reklamach wideo typu „kliknij, aby odtworzyć”) lub wybranej miniatury wideo (w przypadku formatów reklam dla serwisu YouTube).
  • Jeśli reklama ma niski wskaźnik odtworzeń, być może warto uatrakcyjnić obraz początkowy albo wybrać lepszą miniaturę wideo z czytelnym i atrakcyjnym wezwaniem do działania.

Informacje na temat raportów reklam wideo
Wskazówki dotyczące poprawy skuteczności reklam wideo
Zobacz więcej artykułów

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?