Automatyczne tagowanie: definicja

Funkcja, która automatycznie dodaje do adresów URL parametry ułatwiające monitorowanie konwersji offline i skuteczności reklam za pomocą programów do śledzenia witryn, np. Google Analytics.

  • Automatyczne tagowanie dołączy parametr „GCLID” (skrót od „Google Click Identifier”, czyli identyfikatora kliknięcia Google) do adresu URL, z którego korzystają klienci. Dzięki temu dowiesz się, która reklama została kliknięta w przypadku każdej wizyty w Twojej witrynie.
  • Google Analytics i podobne programy wykorzystują informacje uzyskane dzięki automatycznie otagowanym adresom URL, by określić, które słowa kluczowe Google Ads skierowały użytkownika do Twojej witryny, do której kampanii należą te słowa i ile kosztowało kliknięcie. Możesz użyć tych informacji, by zaimportować do Google Ads konwersje złożone, zarówno w trybie online, jak i offline.

Wskazówka

Jeśli korzystasz z interfejsu API, parametr „GCLID” może też przesyłać dodatkowe informacje o każdym kliknięciu do raportu skuteczności kliknięć interfejsu API Google Ads.

Jak sprawdzić, czy włączone jest automatyczne tagowanie

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Automatyczne tagowanie jest domyślnie wyłączone. Możesz sprawdzić, czy automatyczne tagowanie jest włączone, a także włączyć je lub wyłączyć. Wystarczy wybrać „Ustawienia konta” w menu „Płatności, Ustawienia konta i Pomoc” (), a następnie sprawdzić obszar „Śledzenie” w części „Preferencje użytkownika”.

 

Uwaga: gdy dodasz nowe działanie powodujące konwersję, uruchomi się automatyczne tagowanie, o ile nie korzystasz jeszcze ze śledzenia konwersji dla wielu kont. Jeśli korzystasz już z tej opcji, musisz ręcznie włączyć automatyczne tagowanie na każdym koncie podrzędnym, zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Wyświetlanie danych Google Analytics na koncie Google Ads
Łączenie usługi Google Analytics z kontem Google Ads
Zalety automatycznego tagowania
Importowanie konwersji złożonych albo konwersji offline

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa