Всичко за информацията, разкриваща самоличността, в URL адресите

С цел защита на поверителността на потребителите Google има конкретни правила за начините, по които рекламодателите могат да събират, използват и споделят информация, разкриваща самоличността (ИРС). Ако маркерите на Google предадат на Google данни, които може да бъдат разпознати като такъв тип информация, ще изпратим известие за нарушение на правилата до рекламодателя и ще деактивираме списъка за ремаркетинг и други свързани списъци, като например списъци с персонализирани комбинации или подобни аудитории, докато той не отстрани проблема.

В тази статия се обяснява функционирането на процеса и как да се избегнат често срещани случаи, в които е възможно ИРС да се споделя с Google.

Начин на работа на маркерите

Когато се задейства маркер на Google на уеб страница, автоматично ни предава текущия URL адрес на потребителя. Всеки маркер потенциално може да събира ИРС дори уеб администраторът да не предава изрично такива данни към него.

Маркерите на продукти на Google, които записват URL адреси, включват маркерите на Google Ads за проследяване на реализациите и за ремаркетинг, маркера на DFP, този на Floodlight и този на Google Анализ. Обърнете внимание, че всеки маркер на страници, чиито URL адреси включват имейл адреси, също може да споделя ИРС с трети страни.

Ежеседмични известия за нарушения

Рекламодателите, които предават на Google ИРС, ще получават ежеседмични имейли от ads-noreply@google.com със списък с URL адресите и списъците за ремаркетинг, където е открита такава информация, като например имейл адреси и пароли.

За всеки имейл проучете предоставения списък с URL адреси, за да определите причината за проблема, и след това отговорете на екипа по правилата чрез формуляра, към който води връзката в имейла. Имейлът ще включва конкретната група URL адреси, при които е била засечена ИРС, колко пъти е установено наличие на ИРС от даден URL адрес през последните 7 дни и примерен URL адрес, отговарящ на тази група от URL адреси. ИРС е премахната от тези примери.

В потребителския интерфейс на Google Ads няма да се показват никакви известия. Известията за нарушение се изпращат до потребителите на Google Ads, чийто достъп до засегнатите профили е от тип „Администраторски“ или „Стандартен“. Научете повече за нивата на достъп в профила си в Google Ads и как да промените данните си за вход в Google Ads.

Премахване на ИРС в URL адресите

Най-добрият начин да не предавате ИРС е да промените обработката на данните в сайта Ви. По-долу се обяснява как да не допускате ИРС в URL адресите.

Забележка: За да защитим поверителността на потребителите си, съдържанието след символ „#“ в URL адреса Ви няма да се използва за оценка на правила на списък. 

Избягвайте премахването на маркерите

Можете просто да премахнете маркерите, които предават ИРС, но това не е най-доброто решение. Ако не поправите основната причина, поради която в URL адресите Ви се включва ИРС, евентуалните други маркери на сайта Ви пак могат да събират ИРС. Макар че не сте длъжни да поставяте маркера на Google на всички страници, препоръчваме Ви да го направите, за да се възползвате от функциите за насочване към потребители в целия трафик на сайта си. Ако нямате маркер на страница, не можете не можете изрично да насочвате към потребителите или да ги изключвате от нея.

Попълнете формуляра за отговор

Ако получите известие за нарушение, важно е да попълните формуляра, към който се съдържа връзка в имейла. Той ни помага да разберем какво сте постигнали и да Ви предоставим информация за поддръжка.

Когато попълвате формуляра, въведете идентификационния номер на клиента точно както е посочен в имейла с известието за нарушението. След това изберете една от трите опции по-долу.

Предприех стъпки за коригиране на проблема. Моля, изпратете актуализиран отчет: Ако изберете тази опция, до две седмици екипът по правилата ще изпрати имейл със становище дали правилата са спазени.

Потвърждавам сигнала и ще извърша съответната проверка: Ако все още работите по отстраняването на проблема, изберете тази опция. Всяка седмица екипът по правилата ще Ви изпраща актуализиран списък с URL адреси, за да Ви помогне при решаването на проблема.

Смятам, че сте се свързали с мен по погрешка. Моля, прегледайте отново профила ми: Ако изберете тази опция, екипът по правилата ще прегледа профила Ви отново и ще Ви изпрати допълнително съобщение. Вижте секцията „Неправилно определена ИРС“ по-долу, за да разберете по какъв начин ИРС може да бъде неправилно определена в URL адрес.

Променете обработката на ИРС

Обикновено единственият начин да се реши проблемът с ИРС в URL адресите е да се промени начинът, по който системите Ви обработват информацията на потребителите. По-долу са дадени някои от най-разпространените решения.

Уеб формуляри: Протоколът HTTP позволява формулярите да се изпращат с методите GET или POST, но POST се предпочита. Ако се използва GET, параметрите на формуляра се включват в URL адреса в адресната лента (научете повече за атрибута method за формулярите). Ако страницата, която се отваря след изпращането на формуляра, съдържа реклами от Google, URL адресът заедно с параметрите на формуляра ще бъде изпратен до Google.

Актуализирайте изходния код на страницата или компонента, който генерира HTML кода, така че маркерът form да съдържа атрибут method="post". Имайте предвид, че ако не виждате дефиниран метод, той по подразбиране е GET.

Страници за вход: Някои сайтове, особено тези с потребителски профили или данни за вход, използват URL адреси, чиято структура по начало включва ИРС. Сайт за вход може например да има връзка към страница „Моите настройки“ с URL адрес от вида site.com/my_settings/sample@email.com. Така рекламите в съответните страници е възможно да изпращат до Google ИРС от такива URL адреси.

Връзките или страниците с ИРС може да включват страници на профили, потребителски профили, настройки, известия и сигнали, съобщения и имейли, регистрации или записвания, страници за вход и други връзки, които са свързани с информацията на потребителя.

Обикновено ИРС в URL адреса може да бъде заменена с уникален идентификатор за конкретния сайт или уникален потребителски идентификатор (UUID).

Персонализирани параметри на кампании за имейл маркетинг: Към URL адресите често се добавят персонализирани параметри на кампании, като например такива за имейл маркетинг, с цел проследяване на източниците на трафик към сайта Ви. Ако Вашите URL адреси включват ИРС като персонализирани параметри на кампании (например: site.com/todays_deals/?utm_source=email&utm_campaign_name=todays_deals&utm_user_email=sample@email.com) и съответните URL адреси съдържат маркери на Google, тези адреси може да ни предават ИРС.

Изпратете до себе си имейл от тестова маркетингова кампания и проверете дали параметрите на URL адресите, генерирани от нея, съдържат имейл адреси или друга ИРС. Ако е така, опитайте да присвоите на всеки потребител уникален идентификатор за конкретния сайт или уникален потребителски идентификатор (UUID) и да проследявате този UUID чрез параметрите на URL адреса.

Можете да използвате UUID вместо информация за потребителя, за да не допуснете предаването на ИРС до Google. Например site.com/my_settings/sample@email.com може да бъде променено на site.com/my_settings/43231, където 43231 е число, което уникално идентифицира профила с адрес sample@email.com. Можете да внедрите UUID за низ, като използвате библиотеки в Java, Python и други езици.

Проверете решението

След като извършите промените в системата си и отговорите чрез формуляра, Google ще провери дали промените Ви са решили проблема. До две седмици ще получите друго известие с информация дали проблемът е отстранен, или ИРС продължава да се споделя през URL адреси, свързани с профила Ви.

Първо проверете тестов сайт

Ако предпочитате да се уверите върху тестов сайт, че промените Ви действат, преди да модифицирате кода в активния си сайт, можете да включите тестовия уебсайт в регистрационния файл от сканирането. Маркирайте тестовия си сайт с маркери с идентификационния номер на клиента в Google Ads, който използвате за персонализирано рекламиране. След като тестовият Ви сайт се покаже в регистрационните файлове от сканирането, които Ви предоставяме в известията по имейл, можете да извършите тестовите промени. Ако престанем да откриваме ИРС от тестовия Ви сайт, той ще спре да се среща в отчетите. След това можете да промените и активния си сайт.

Неправилно определена ИРС

Понякога е възможно лъжливи положителни резултати да накарат Google Ads неправилно да определи ИРС в URL адресите. Ако потвърдите, че не предавате ИРС на Google, отговорете чрез формуляра, посочен в известието за нарушение, и изберете опцията „Смятам, че сте се свързали с мен по погрешка“.

По-долу са посочени често срещани причини за неправилно определяне на ИРС.

Имейл адреси за връзка за сайта

URL адресите може да съдържат фирмения имейл адрес на рекламодателя, който обикновено е същият като посочения на сайта на рекламодателя. Възможно е това неправилно да задейства известие за нарушение.

За да проверите дали нарушението се дължи на имейл адрес за връзка за сайта, изпълнете следните стъпки.

 1. Намерете параметрите „url“ и „ref“ в списъка с URL адреси в известието за нарушение. И двата параметъра трябва да изглеждат като URL адреси. Например:
  url=http%3A%2F%2Fwww.examplesite.com%2Fcontact%2Fredacted@example.com и
  ref=http%3A%2F%2Fwww.examplesite.com%2Fcontact%2Fredacted@example.com
 2. Премахнете екранирането от URL адресите с подходящ инструмент.
 3. Сравнете URL адреса и имейл адреса с URL адреса на страницата за връзка в сайта Ви и имейл адреса, който е посочен на нея. Ако и URL адресите, и имейл адресите съвпадат, не споделяте ИРС.

URL адрес, съхраняван на твърдия диск на потребителя

Потребителите имат възможност да запазват на твърдия си диск част от уебсайтовете посредством командата „Запазване като“ в браузъра си. Ако част от пътя, свързан със запазването на сайта, включва имейл адрес, това може по погрешка да предизвика известие за нарушение.

За да проверите дали нарушението се дължи на потребител, запазил страница, изпълнете следните стъпки.

 1. Намерете параметрите „url“ и „ref“ в списъка с URL адреси в известието за нарушение. И двата параметъра трябва да изглеждат като URL адреси. Например:
  url=file%3A%2F%2Fexamplesite.com%2Fpaget%2Fredacted@example.com and
  ref=file%3A%2F%2Fexamplesite.com%2Fpaget%2Fredacted@example.com
 2. Премахнете екранирането от URL адресите с подходящ инструмент.
 3. Уверете се, че URL адресът изглежда като пътя до файл от компютър. Например:
  file://examplesite.com/page/redacted@example.com
  Ако е така, не споделяте ИРС.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си