Khắc phục vấn đề trong thông báo lỗi về Quảng cáo được tải lên

Khi tải các mẫu quảng cáo lên Google Ads, bạn có thể gặp một thông báo lỗi. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách chỉnh sửa tệp và lưu các nội dung đã chỉnh sửa. Sau đó, bạn có thể thử tải tệp lên lại.

Kiểm tra quảng cáo của bạn bằng Trình xác thực HTML5 của Google Ads.

Bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề trong những thông báo lỗi cụ thể mà bạn có thể gặp trong khi tìm cách tải các mẫu quảng cáo lên. Để biết các yêu cầu chi tiết hơn, hãy xem trang Chính sách về hình ảnh của chúng tôi.

Lưu ý: Khi bạn tải một quảng cáo động tùy chỉnh mới lên, hãy đảm bảo rằng quảng cáo đó có loại quảng cáo (động) và loại hình doanh nghiệp thích hợp. Loại hình doanh nghiệp trong mẫu quảng cáo phải khớp với chiến dịch. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nguồn cấp dữ liệu của mình trên trang Cài đặt chiến dịch. Bạn chỉ có thể tạo quảng cáo động tùy chỉnh trong Google Web Designer.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn được thiết kế để hiển thị một hoặc nhiều sản phẩm, chứ không phải số sản phẩm cụ thể cố định (ví dụ: 2 hoặc 3), vì Google chỉ có thể đảm bảo rằng một hoặc nhiều sản phẩm sẽ xuất hiện trong quảng cáo tiếp thị lại động.

Quảng cáo HTML5

Quảng cáo có chứa loại tệp không được hỗ trợ. Để khắc phục vấn đề này, hãy xóa mọi loại tệp không được hỗ trợ

Để kiểm tra xem tệp .ZIP của bạn có chứa loại tệp không được hỗ trợ hay không, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở tệp .ZIP bằng cách nhấp đúp vào tệp đó.
 2. Trong thư mục xuất hiện, hãy đảm bảo mỗi tệp đều thuộc một trong những loại tệp được hỗ trợ: .CSS, .JS, .HTML, .GIF, .PNG, .JPEG và .SVG. Nếu bạn tìm thấy một tệp thuộc loại tệp không được hỗ trợ, hãy xóa tệp đó.
 3. Để lưu phiên bản đã cập nhật, hãy chọn tất cả tệp trong thư mục rồi nhấp vào File > Compress items (Tệp > Nén các mục).
 4. Nếu thư mục của bạn không nén chính xác, có thể do bạn đã nén thư mục đó rồi. Hãy chọn từng mục, đừng chọn toàn bộ thư mục.
Kích thước tệp quảng cáo của bạn quá lớn. Hãy tải một quảng cáo có kích thước nhỏ hơn 150KB lên
Lưu ý: giới hạn 150KB áp dụng cho tất cả tệp trong tệp .zip của bạn. Bạn có thể kiểm tra kích thước tệp bằng cách chọn các tệp và sử dụng Tệp > Lấy thông tin hoặc Tệp > Thuộc tính, tùy thuộc vào máy tính của bạn. Cửa sổ bật lên sẽ cho biết kích thước tính theo KB.
Quảng cáo mà bạn đã tải lên chứa một đường dẫn tệp hoặc tên tệp có các ký tự không phải là chữ cái, số, dấu chấm (.), dấu gạch nối (-) và dấu gạch dưới (_)

Để kiểm tra xem tên tệp .ZIP của bạn có chứa các ký tự không được hỗ trợ hay không, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở tệp .ZIP bằng cách nhấp đúp vào tệp đó.
 2. Trong thư mục xuất hiện, hãy đảm bảo mỗi tên tệp chỉ chứa các ký tự được hỗ trợ: chữ cái, số, dấu chấm (.), dấu gạch nối (-) và dấu gạch dưới (_). Hãy đổi tên cho những tên tệp có chứa các ký tự không được hỗ trợ. Nếu bạn có các thư mục con trong tệp .ZIP, hãy nhớ mở và kiểm tra cả các tệp đó.
 3. Để lưu phiên bản đã cập nhật, hãy chọn tất cả tệp trong thư mục rồi nhấp vào File > Compress items (Tệp > Nén các mục).
 4. Nếu thư mục của bạn không nén chính xác, có thể do bạn đã nén thư mục đó rồi. Hãy chọn từng mục, đừng chọn toàn bộ thư mục.
Quảng cáo mà bạn đã tải lên có chứa mã HTML5 không tuân thủ các chính sách của Google Ads

Để khắc phục vấn đề này, hãy tìm những thẻ không được hỗ trợ nêu trên trong mã quảng cáo của bạn. Bạn sẽ cần kiểm tra tất cả tệp được lưu trữ bên trong tệp .ZIP và xóa những thẻ đó.

Trong nhiều trường hợp, vấn đề là do thẻ .SVG không được hỗ trợ. Trong trường hợp đó, hãy kiểm tra mã quảng cáo để tìm những thẻ không thuộc một trong các danh mục được hỗ trợ (thành phần vùng chứa, thành phần chuyển màu và thành phần đồ họa). Tìm hiểu thêm về những thẻ được hỗ trợ nào được liên kết với những danh mục nào

Quảng cáo HTML5 của bạn thiếu tệp .HTML chính. Hãy đảm bảo quảng cáo HTML5 của bạn có tệp .HTML chứa thẻ Kích thước quảng cáo, rồi thử lại. Thẻ Kích thước quảng cáo phải có dạng như sau: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Các tệp .HTML chính đều bao gồm một thẻ Kích thước quảng cáo, chẳng hạn như <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Mở tệp .HTML của bạn và tìm thẻ meta Kích thước quảng cáo. Nếu bạn tìm thấy thẻ meta này, hãy đảm bảo thẻ này nằm trong thẻ <head> và câu lệnh <head> được đóng bằng </head>.
 2. Bạn hãy tự thay thế dấu ngoặc kép vì thao tác sao chép/dán có thể tạo ra lỗi (không được Google Ads chấp nhận).
 3. Lỗi này cũng có thể xuất hiện khi bạn tìm cách tải các tệp lên từ DCLK Studio. Google Ads không chấp nhận các tệp đó, nên bạn không thể tải lên. Bạn nên quản lý DCLK thông qua mô hình phân phát quảng cáo của bên thứ ba (3PAS) như thường lệ.
Quảng cáo HTML5 của bạn đang tìm cách tham chiếu đến một tài sản mà hệ thống không tìm thấy trong tệp .ZIP của bạn

Hãy đảm bảo tên tệp của tất cả tệp trong tệp .ZIP của bạn giống hệt với tên được liệt kê trong tệp tham chiếu.

Ví dụ: nếu một trong các tệp trong tệp .ZIP của bạn có tên là path/to/example/asset, nhưng trong tệp HTML, bạn tham chiếu đến path/to/example/asset2, thì Google Ads sẽ không thể tìm thấy tệp chính xác.

Để khắc phục vấn đề này, hãy so sánh tên tệp nêu trên với mỗi tệp trong mã HTML5 của bạn. Nếu tên không giống chính xác, hãy chỉnh sửa tệp tham chiếu.

Quảng cáo HTML5 chứa nhiều lần thoát

Google Ads không cho phép nhiều lần thoát. Hãy loại bỏ nhiều lần thoát và thử tải quảng cáo lên lại.

Quảng cáo HTML5 của bạn đang tìm cách tham chiếu đến một tài sản mà hệ thống không tìm thấy trong tệp .ZIP của bạn. Hãy đảm bảo tệp .ZIP của bạn chỉ tham chiếu đến các tài sản nội bộ

Bạn chỉ có thể tham chiếu đến những tệp được tìm thấy trong tệp .ZIP mà bạn đã tải lên, và hệ thống không tìm thấy tệp nêu trên trong tệp .ZIP của bạn. Để tiếp tục, trong tệp HTML của bạn, hãy xóa mọi tệp tham chiếu đến các tài sản được tìm thấy bên ngoài tệp .ZIP.

Hệ thống không tìm thấy tài sản được nêu trong thông báo lỗi trong tệp .ZIP của bạn. Bạn cũng sẽ cần xóa mọi tệp tham chiếu đến tệp đó. Chỉ cho phép các tham chiếu bên ngoài sau đây:

 • Google Fonts
 • jQuery được lưu trữ trên Google
Không thể xử lý tệp .ZIP vì chính tệp đó hoặc một trong các tệp bên trong tệp đó đã bị lỗi

Để khắc phục những tệp bị lỗi bên trong tệp .ZIP của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở tệp .ZIP bằng cách nhấp đúp vào tệp đó.
 2. Trong thư mục hiện ra, hãy mở từng tệp riêng lẻ và lưu chúng lại.
 3. Để lưu phiên bản đã cập nhật, hãy chọn tất cả tệp trong thư mục rồi nhấp vào File > Compress items (Tệp > Nén các mục).
 4. Nếu thư mục của bạn không nén chính xác, có thể do bạn đã nén thư mục đó rồi. Hãy chọn từng mục, đừng chọn toàn bộ thư mục.
Quảng cáo HTML5 của bạn đang sửa đổi khả năng nhấp, việc này không được hỗ trợ
Chúng tôi không hỗ trợ việc sử dụng Khu vực nhấn trong quảng cáo HTML5 được tạo trong Google Web Designer, cũng như việc sử dụng JavaScript Exitapi.exit() trong quảng cáo được tạo bằng công cụ khác.
Nếu quảng cáo HTML5 của bạn được tạo bằng Google Web Designer, vui lòng xóa thành phần khu vực nhấn.
Các thay đổi không ảnh hưởng đến quảng cáo tiếp thị lại động được tạo bằng Google Web Designer (GWD). Vì vậy, đối với những quảng cáo này, bạn không cần phải xóa khu vực nhấn và có thể tải quảng cáo lên lại.
Nếu quảng cáo HTML5 của bạn được tạo bằng công cụ khác, vui lòng xóa tập lệnh ExitApi khỏi mục <head> của tệp index.html.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

Sau khi xóa thẻ tập lệnh này, toàn bộ quảng cáo của bạn sẽ có thể nhấp được. Bạn có thể để lại nút, nhưng mọi lượt nhấp vào quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang đích.

Xóa sự kiện onclick để gọi ExitAPI.exit từ tệp index.html của bạn.

 • Ví dụ: <button onclick="ExitApi.exit()">

Không thể tải quảng cáo HTML5 của bạn lên. Tài khoản của bạn không hỗ trợ quảng cáo HTML5

Các yêu cầu đối với việc sử dụng quảng cáo HTML5

Bạn sẽ có thể có quyền truy cập vào quảng cáo HTML5 trong tài khoản Google Ads sau khi tài khoản của bạn đã có đủ quá trình hoạt động trên nền tảng của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đã mở hơn 90 ngày.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $9.000.
 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Xin lưu ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu nêu trên không phải lúc nào cũng đảm bảo quyền sử dụng quảng cáo HTML5.

Nếu chưa sử dụng được quảng cáo HTML5 trong tài khoản của mình, bạn có thể đăng ký sử dụng thông qua biểu mẫu này. Trước khi bạn gửi đơn đăng ký, hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện dưới đây. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung cập nhật trạng thái trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi bạn nộp đơn.

 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Tài khoản có lịch sử thanh toán tốt.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $1.000.

Để có thể liên tục sử dụng quảng cáo HTML5, hãy đảm bảo rằng bạn không vi phạm các chính sách của chúng tôi và luôn tuân thủ chính sách từ trước đến nay.

Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng các loại quảng cáo khác như Quảng cáo AMPHTML đã tải lên hoặc Quảng cáo hiển thị thích ứng.

Đảm bảo bạn áp dụng đúng theo các thông số kỹ thuật về quảng cáo hiển thị.

Không hỗ trợ tệp ZIP đã tải lên. Vui lòng tải những quảng cáo không được liên kết với một nguồn cấp dữ liệu lên

Nếu gặp lỗi này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác minh xem đây có phải là chiến dịch phù hợp cho quảng cáo này hay không.
  1. Nếu đây là quảng cáo và chiến dịch phù hợp, hãy liên kết chiến dịch này với một nguồn cấp dữ liệu
 2. Nếu đây không phải là chiến dịch hoặc quảng cáo phù hợp:
  1. Quảng cáo phù hợp: tải quảng cáo này lên một chiến dịch được liên kết với một nguồn cấp dữ liệu
  2. Chiến dịch phù hợp: tải một quảng cáo không được liên kết với một nguồn cấp dữ liệu lên chiến dịch này

Mẫu quảng cáo thiếu văn bản

Bạn phải sử dụng UTF-8 cho tất cả ký tự không phải ASCII.

Không thể nhấp vào bản xem trước

 • Bạn chỉ có thể mở bản xem trước hoạt động hoàn chỉnh thông qua đường liên kết "Xem quảng cáo với kích thước đầy đủ" sau khi lưu quảng cáo.
 • Sau đó, khách hàng phải sao chép/dán URL vào trình duyệt của họ.
 • Quảng cáo sẽ không nhấp qua được trong bản xem trước của quá trình tạo quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên xem trước "Xem quảng cáo kích thước đầy đủ".

Quảng cáo AMPHTML

Trình xác thực AMP chuẩn đã từ chối tài liệu HTML này
Thông báo cảnh báo Tệp HTML của bạn không phải là tài liệu quảng cáo AMPHTML hợp lệ. Trước tiên, vui lòng kiểm tra bằng trình xác thực AMP.
Giải pháp Đảm bảo rằng các quảng cáo AMPHTML đều vượt qua quy trình xác thực bằng trình xác thực AMP có thể sử dụng công khai này.
Phương pháp hay nhất Sử dụng trình xác thực AMP trước khi tải các tài liệu HTML của bạn lên.
Đã xảy ra các lỗi nội bộ nghiêm trọng trong quá trình xác thực gói quảng cáo
Thông báo cảnh báo Đã xảy ra lỗi nội bộ. Nếu lỗi vẫn còn, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kèm theo gói thử nghiệm. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian sớm nhất.
Giải pháp Không áp dụng
Google Ads không hỗ trợ phần tử AMP tùy chỉnh

Ví dụ: Google Ads không hỗ trợ phần tử AMP tùy chỉnh như <amp-audio>.

Thông báo cảnh báo Không hỗ trợ phần tử tùy chỉnh AMP <$name>.
Giải pháp Xóa những phần tử AMP không được hỗ trợ và các mục nhập JavaScript của những phần tử đó khỏi HTML. 
Ví dụ:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> khỏi mục <body>, cũng như
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> khỏi mục <head>.
Phương pháp hay nhất Chỉ sử dụng những phần tử AMP được hỗ trợ.
Một phần tử AMP tùy chỉnh không được hỗ trợ trong Google Ads

Ví dụ: Bạn đã nhập phần tử AMP tùy chỉnh không được hỗ trợ <amp-audio>.

Thông báo cảnh báo Đã nhập phần tử tùy chỉnh AMP không được hỗ trợ <$name>.
Giải pháp Xóa những phần tử AMP không được hỗ trợ và các mục nhập JavaScript của những phần tử đó khỏi HTML. 
Ví dụ:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> khỏi mục <body>, cũng như
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> khỏi mục <head>.
Phương pháp hay nhất Chỉ sử dụng những phần tử AMP được hỗ trợ.
Gói chứa tài sản nội dung nghe nhìn có một đường dẫn tài sản dành riêng

Ví dụ: Đường dẫn tài sản không được phép: _a4a/invalid.

Thông báo cảnh báo Đường dẫn nội dung không được phép: $assetPath.
Giải pháp Đổi tên thư mục.
Phương pháp hay nhất Tránh sử dụng các tên thư mục dành riêng cho các đường dẫn tài sản, chẳng hạn như “_a4a”.

Gói chứa thông tin ngành dọc không phù hợp

Mẫu quảng cáo HTML5 tùy chỉnh cho Chiến dịch mua sắm thông minh chỉ hỗ trợ HTML5 động cho ngành bán lẻ.
Đã phát hiện các lỗi phân tích cú pháp trong cụm kiểu amp-custom

Ví dụ: Lỗi phân tích cú pháp CSS: ”... .foo:nth-child(1n) { color: red } …”.

Thông báo cảnh báo Lỗi phân tích cú pháp CSS: ”... .foo:nth-child(1n) { color: red } …”.
Giải pháp Sửa các lỗi trong đoạn mã CSS đính kèm. Hầu hết các lỗi này đều liên quan đến bộ chọn pseudo của CSS, vốn không được hỗ trợ trong trải nghiệm Google Ads hiện tại. Vui lòng xóa các bộ chọn này khỏi cụm kiểu amp-custom.
Thuộc tính chứa một giá trị không hợp lệ

Ví dụ: Thuộc tính “srcset” trong thẻ “amp-ing” chứa giá trị không hợp lệ “a b c”.

Thông báo cảnh báo Thuộc tính “$attrName” trong thẻ “$tagName” chứa giá trị không hợp lệ “$value”.
Giải pháp Điều này thường có nghĩa là giá trị thuộc tính có định dạng không chính xác. Ví dụ: thuộc tính “on” có thể chứa một hành động sự kiện không đúng định dạng. Hãy xem các thông số kỹ thuật AMPHTML hiện tại để biết định dạng chính xác của giá trị.
Thuộc tính có chứa một giá trị không được phép

Ví dụ: Thuộc tính “class” trong thẻ “div” có chứa giá trị không được phép “amp-carousel-slide".

Thông báo cảnh báo Thuộc tính “$attrName” trong thẻ “$tagName” chứa giá trị không được phép “$value”.
Giải pháp Kiểm tra để chắc chắn rằng các thuộc tính của bạn không chứa bất kỳ giá trị dành riêng nào. Các lớp phần tử không được chứa các tên lớp dành riêng như “amp-carousel-button”. Tương tự như vậy, “AMP” không được phép dùng làm mục tiêu của một hành động sự kiện.
Phương pháp hay nhất Bạn nên tham khảo các thông số kỹ thuật về quảng cáo AMPHTML của Google Ads và xem danh sách những giá trị không được phép trước khi tạo quảng cáo.
Thiếu một mục cấu hình

Ví dụ: Thiếu “finalURL” cho “exit1” trong cấu hình “amp-ad-exit” của thẻ.

Thông báo cảnh báo Thiếu “$value” cho “$item” trong cấu hình thẻ “$tagName”.
Giải pháp Các phần tử AMP như <amp-ad-exit><amp-animation> yêu cầu cấu hình JSON. Vui lòng tham khảo các thông số kỹ thuật của phần tử AMP tương ứng để biết định dạng cấu hình hợp lệ.
Một mục cấu hình có chứa giá trị không hợp lệ

Ví dụ: Giá trị không hợp lệ cho “selector” trong cấu hình “amp-ad-exist” của thẻ.

Thông báo cảnh báo $value” không hợp lệ cho “$item” trong cấu hình thẻ “$tagName”.
Giải pháp Các phần tử AMP như <amp-ad-exit><amp-animation> yêu cầu cấu hình JSON. Vui lòng tham khảo các thông số kỹ thuật của phần tử AMP tương ứng để biết định dạng cấu hình hợp lệ.
Một mục cấu hình không được hỗ trợ trong Google Ads

Ví dụ: Thẻ “Filters” không được hỗ trợ trong cấu hình “amp-ad-exit”.

Thông báo cảnh báo Không hỗ trợ “$item” trong cấu hình thẻ “$tagName”.
Giải pháp Google Ads không hỗ trợ mục cấu hình này. Hãy xóa mục này khỏi cấu hình.
Tài liệu AMP có chứa nhiều lần xuất hiện của một phần tử/giá trị chỉ nên xuất hiện một lần

Ví dụ: Nhiều lần xuất hiện “amp-ad-exit”.

Thông báo cảnh báo Đã phát hiện nhiều lần xuất hiện của “$item”.
Giải pháp Xóa các phần tử thừa đó khỏi tài liệu và chỉ giữ lại một lần xuất hiện.
Một lần thoát tùy chỉnh trong gói quảng cáo AMPHTML không được hỗ trợ

Ví dụ: Quảng cáo AMPHTML của bạn đã sửa đổi khả năng nhấp, “tap:exit-api.exit(target=’product1’)”, việc này không được hỗ trợ.

Thông báo cảnh báo Quảng cáo AMPHTML của bạn đã sửa đổi khả năng nhấp, “$exit”, tính năng này không được hỗ trợ.
Giải pháp Xóa cấu hình <amp-ad-exit> và mục nhập JavaScript khỏi HTML. Sau đó, xóa những hành động sự kiện gọi ra exit-api.exit (ví dụ: <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>)
Quảng cáo có chứa nhiều tệp HTML
Thông báo cảnh báo Quảng cáo có chứa nhiều điểm nhập. Hãy đảm bảo quảng cáo HTML5 của bạn chỉ có một tệp .HTML chứa một thẻ kích thước quảng cáo, rồi thử lại.
Giải pháp Đảm bảo tệp .zip chỉ chứa một tệp HTML thể hiện nội dung quảng cáo và xóa những tệp HTML thừa.
Một quy tắc CSS chứa giá trị thuộc tính không được phép

Ví dụ: Không cho phép sử dụng giá trị thuộc tính CSS “width:100%” cho bộ chọn “.amp-carousel-button”.

Thông báo cảnh báo Không cho phép giá trị thuộc tính CSS “$cssPropertyName:$cssPropertyValue” cho bộ chọn “$cssSelector.”
Giải pháp Xóa giá trị thuộc tính CSS đã đề cập trong thông báo khỏi cụm kiểu amp-custom.

Quảng cáo HTML5 được tạo bằng Google Web Designer

Lưu ý: Để tạo quảng cáo biểu ngữ AMPHTML trong Google Web Designer, hãy xem bước đầu tiên trong hộp thoại Tệp mới. Tại đó, bạn có thể nhấp vào Quảng cáo biểu ngữ AMPHTML để bắt đầu tạo quảng cáo. Đối với quảng cáo AMPHTML, Google Web Designer bị hạn chế một số chức năng nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết về Quảng cáo AMPHTML.
Bạn phải tải tệp đã xuất bản lên. Bạn phải xuất bản tệp của mình trong Google Web Designer trước khi tải tệp đó lên Google Ads
Để tải quảng cáo của mình lên, bạn phải tải tệp đã xuất bản lên (không phải tệp tác giả). Trước khi có thể tải quảng cáo của mình lên, bạn phải mở tệp tác giả trong Google Web Designer và chọn các tùy chọn: Publish > Publish Locally (Xuất bản > Xuất bản cục bộ). Tìm hiểu thêm về cách xuất bản tác phẩm của bạn
Bạn đã tạo quảng cáo này bằng môi trường "Chung" thay vì "Google Ads". Để tiếp tục, hãy chuyển đổi tệp này sang môi trường "Google Ads" trong Google Web Designer
Khi tạo quảng cáo, bạn đã chọn sai môi trường. Bạn đã tạo quảng cáo của mình bằng môi trường "Chung" thay vì "Google Ads". Để tiếp tục, bạn phải chuyển đổi tệp này sang môi trường "Google Ads". Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi môi trường.
Quảng cáo mà bạn đã tải lên chứa mã HTML5 vi phạm các chính sách của Google Ads. Hãy xóa mọi tệp tham chiếu đến các thẻ nêu trên trước khi tải quảng cáo của bạn lên

Quảng cáo của bạn vi phạm một trong các chính sách của Google Ads. Hãy xem các vấn đề được liệt kê trong thông báo lỗi ban đầu.

Trước khi có thể tải lên quảng cáo, bạn sẽ cần xóa mọi tính năng không được hỗ trợ. Bạn có thể làm điều này bằng cách mở tệp index.html trong tệp .ZIP. Bạn có thể tìm thấy các tính năng không được hỗ trợ trong mục "GWD-admetadata".

 • Quảng cáo có thể mở rộng: Tìm kiếm "creativeProperties." minWidth phải bằng maxWidth và minHeight phải bằng maxHeight.
 • Bộ đếm hoặc bộ tính giờ: tìm “bộ đếm” hoặc “bộ tính giờ”. Bạn nên để trống những mảng này.
 • Nhiều lần thoát
 • Video
 • Maps
 • Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ Các tính năng được hỗ trợ tại đây.
Quảng cáo HTML5 của bạn đang tìm cách tham chiếu đến một tài sản mà hệ thống không tìm thấy trong tệp .ZIP của bạn. Hãy đảm bảo tệp .ZIP của bạn chỉ tham chiếu đến các tài sản nội bộ

Trong Google Web Designer, bạn phải cung cấp hình ảnh cho tất cả trạng thái hiển thị của nút hình ảnh.

Ví dụ: đoạn mã dưới đây của một tệp index.html mẫu thiếu các hình ảnh cho up-image, over-image và down-image (hãy xem văn bản in đậm).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Tìm hiểu thêm về thành phần nút hình ảnh.

Để khắc phục vấn đề này, hãy thay thế placeholder.png bằng (các) hình ảnh bạn muốn sử dụng và đảm bảo hình ảnh được bao gồm trong tệp .ZIP.

Lưu ý: Thông báo lỗi sẽ giải thích những gì còn thiếu. Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy "" bị thiếu. Trong trường hợp này, có khả năng vị trí hình ảnh chưa được xác định. Mở tệp .ZIP và tìm tệp index.html. Trong tệp đó, bạn có thể tìm ' ="" để phát hiện lỗi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề được nêu trong bài viết này, vui lòng xem tài liệu đào tạo đề xuất này dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false