Khắc phục thông báo lỗi liên quan đến Quảng cáo được tải lên

Khi tải quảng cáo lên Google Ads, bạn có thể gặp phải thông báo lỗi. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách chỉnh sửa tệp và lưu các nội dung đã chỉnh sửa. Sau đó, bạn có thể thử tải tệp lên lại.

Kiểm tra quảng cáo của bạn bằng Trình xác thực HTML5 của Google Ads.

Bài viết này sẽ giúp bạn xử lý các thông báo lỗi cụ thể mà bạn có thể gặp phải khi tìm cách tải quảng cáo lên. Để biết các yêu cầu chi tiết hơn, hãy xem trang Chính sách về hình ảnh của chúng tôi.

Lưu ý: Khi bạn tải quảng cáo động tùy chỉnh mới lên, hãy đảm bảo rằng quảng cáo này có loại quảng cáo (động) và loại doanh nghiệp thích hợp. Loại doanh nghiệp của quảng cáo phải khớp với chiến dịch - bạn có thể tìm thêm thông tin về nguồn cấp dữ liệu của mình ở trang Cài đặt chiến dịch.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn được thiết kế để hiển thị ít nhất một sản phẩm, nhưng không phải là số sản phẩm cụ thể, cố định (Ví dụ: 2 hoặc 3), vì Google chỉ có thể đảm bảo rằng ít nhất một sản phẩm sẽ được hiển thị cho tiếp thị lại động.

Quảng cáo HTML5

Không hỗ trợ quảng cáo HTML5 được tạo bằng công cụ Swiffy. Hãy tải tệp Flash gốc lên

Để chuyển đổi quảng cáo Flash sang định dạng HTML5, bạn chỉ cần tải tệp Flash lên Google Ads. Nếu bạn sử dụng công cụ chuyển đổi Swiffy, Google Ads sẽ không chấp nhận quảng cáo. Bạn cũng có thể tạo lại quảng cáo bằng cách sử dụng Google Web Designer hoặc các công cụ khác. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi quảng cáo Flash thành HTML5.

Quảng cáo có chứa loại tệp không được hỗ trợ. Để khắc phục vấn đề này, hãy xóa mọi loại tệp không được hỗ trợ.

Để biết tệp .ZIP của bạn có chứa loại tệp không được hỗ trợ không, hãy thử các bước sau:

 1. Mở tệp .ZIP bằng cách nhấp đúp vào tệp.
 2. Trong thư mục kết quả, đảm bảo rằng mỗi tệp là một trong các loại tệp được hỗ trợ: .CSS, .JS, .HTML, .GIF, .PNG, .JPEG và .SVG. Nếu bạn tìm thấy tệp không được hỗ trợ, hãy xóa tệp đó.
 3. Để lưu phiên bản đã cập nhật, hãy chọn tất cả các tệp trong thư mục và nhấp vào Tệp > Nén mục.
 4. Nếu thư mục của bạn không nén chính xác, có thể do bạn đã nén thư mục đó rồi. Hãy nhớ chọn từng mục chứ không phải toàn bộ thư mục.
Kích thước tệp cho quảng cáo của bạn quá lớn. Hãy tải lên quảng cáo có kích thước nhỏ hơn 150KB.
Lưu ý rằng giới hạn 150KB áp dụng cho tất cả các tệp trong tệp zip của bạn. Bạn có thể kiểm tra kích thước tệp bằng cách chọn các tệp và sử dụng Tệp > Lấy thông tin hoặc Tệp > Thuộc tính, tùy thuộc vào máy tính của bạn. Cửa sổ bật lên sẽ cho biết kích thước tính theo KB.
Quảng cáo bạn đã tải lên chứa một đường dẫn tệp hoặc tên tệp có các ký tự không phải là chữ cái, số, dấu chấm (.), dấu gạch ngang (-) và dấu gạch dưới (_). 

Để biết tệp .ZIP của bạn có chứa tên tệp có các ký tự không được hỗ trợ hay không, hãy thử các bước sau:

 1. Mở tệp .ZIP bằng cách nhấp đúp vào tệp.
 2. Trong thư mục hiện ra, hãy đảm bảo mỗi tên tệp chỉ sử dụng các ký tự được hỗ trợ: chữ cái, số, dấu chấm (.), dấu gạch ngang (-) và dấu gạch dưới (_). Hãy đổi tên các tệp có chứa ký tự ngoài ký tự được hỗ trợ. Nếu bạn có thư mục con trong tệp .ZIP, hãy nhớ mở và kiểm tra cả các tệp đó.
 3. Để lưu phiên bản đã cập nhật, hãy chọn tất cả các tệp trong thư mục và nhấp vào Tệp > Nén mục.
 4. Nếu thư mục của bạn không nén chính xác, có thể do bạn đã nén thư mục đó rồi. Hãy nhớ chọn từng mục chứ không phải toàn bộ thư mục.
Quảng cáo mà bạn tải lên chứa mã HTML5 không tuân thủ chính sách của Google Ads.

Để khắc phục vấn đề này, hãy tìm kiếm các thẻ không được hỗ trợ nêu trên trong mã quảng cáo của bạn. Bạn sẽ cần kiểm tra tất cả các tệp được lưu trữ bên trong tệp .ZIP và xóa chúng.

Trong nhiều trường hợp, vấn đề là do thẻ .SVG không được hỗ trợ. Trong trường hợp đó, hãy tìm các thẻ trong mã quảng cáo của bạn không được bao gồm trong một trong các danh mục được hỗ trợ (thành phần vùng chứa, thành phần chuyển màu và thành phần đồ họa). Tìm hiểu thêm về những thẻ được hỗ trợ nào được ánh xạ đến danh mục nào.

Quảng cáo HTML5 của bạn thiếu tệp .HTML chính. Hãy đảm bảo có tệp .HTML có thẻ Kích thước quảng cáo trong quảng cáo HTML5 của bạn và thử lại. Thẻ Kích thước quảng cáo sẽ có dạng <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Các tệp .HTML chính chứa một thẻ Kích thước quảng cáo, chẳng hạn như <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Mở tệp .HTML và tìm kiếm thẻ meta Kích thước quảng cáo. Nếu bạn tìm thấy thẻ meta này, hãy đảm bảo thẻ đó có trong thẻ <head> và câu lệnh <head> được đóng bằng </head>.
 2. Thay thế dấu ngoặc kép theo cách thủ công vì thao tác sao chép/dán có thể tạo ra lỗi (không được Google Ads chấp nhận).
 3. Lỗi này cũng có thể xuất hiện khi bạn tìm cách tải tệp lên từ công cụ DCLK Studio hoặc Swiffy. Google Ads không chấp nhận các tệp đó và bạn không thể tải tệp lên. Bạn nên quản lý DCLK thông qua 3PAS như thường lệ và tải các tệp Flash của Swiffy lên dưới dạng Flash chứ không phải dạng HTML5 được chuyển đổi.
Quảng cáo HTML5 đang cố gắng tham chiếu một nội dung mà chúng tôi không thể tìm thấy trong tệp .ZIP.

Đảm bảo rằng tên của tất cả các tệp trong tệp .ZIP hoàn toàn giống với tên được liệt kê trong tệp tham chiếu.

Ví dụ: nếu một trong các tệp của tệp .ZIP có tên là path/to/example/asset, nhưng trong tệp HTML, bạn lại sử dụng liên kết tham chiếu là path/to/example/asset2 thì Google Ads sẽ không thể tìm thấy tệp chính xác.

Để khắc phục vấn đề này, hãy so sánh tên tệp được liệt kê ở trên với mỗi tệp trong mã HTML5. Nếu tên không khớp chính xác, hãy sửa tham chiếu.

Quảng cáo HTML5 của bạn đang tìm cách tham chiếu nội dung không được tìm thấy trong tệp .ZIP. Hãy đảm bảo rằng tệp .ZIP chỉ tham chiếu nội dung nội bộ.

Bạn chỉ có thể tham chiếu tìm có trong tệp .ZIP và tệp được liệt kê bên trên không tìm thấy tại đó. Để tiếp tục, trong tệp HTML của bạn, hãy xóa mọi tham chiếu đến nội dung được tìm thấy bên ngoài tệp .ZIP.

Không thể tìm thấy nội dung được liệt kê trong thông báo lỗi trong tệp .ZIP.  Bạn cũng sẽ cần xóa tham chiếu đến tệp đó. Chỉ cho phép các tham chiếu bên ngoài sau đây:

 • Google Fonts
 • jQuery được lưu trữ trên Google
Tệp .ZIP không thể xử lý được do bản thân tệp hoặc một trong các tệp bên trong tệp đó bị hỏng.

Để khắc phục các tệp bị hỏng bên trong tệp .ZIP, hãy thử các bước sau:

 1. Mở tệp .ZIP bằng cách nhấp đúp vào tệp.
 2. Trong thư mục hiện ra, hãy mở từng tệp riêng lẻ và lưu chúng lại.
 3. Để lưu phiên bản đã cập nhật, hãy chọn tất cả các tệp trong thư mục và nhấp vào Tệp > Nén mục.
 4. Nếu thư mục của bạn không nén chính xác, có thể do bạn đã nén thư mục đó rồi. Hãy nhớ chọn từng mục chứ không phải toàn bộ thư mục.
Quảng cáo HTML5 của bạn đang sửa đổi khả năng nhấp, tính năng này không được hỗ trợ.
Chúng tôi không hỗ trợ sử dụng Khu vực nhấn trong quảng cáo HTML5 được tạo trong Google Web Designer cũng như không hỗ trợ sử dụng Javascript Exitapi.exit() trong quảng cáo được tạo bằng công cụ khác.
Nếu HTML5 của bạn do Google Web Designer tạo, vui lòng xóa thành phần khu vực nhấn.
Các thay đổi không ảnh hưởng đến quảng cáo tiếp thị lại động được xây dựng bằng Google Web Designer (GWD) vì vậy, đối với những quảng cáo này, bạn không cần phải xóa khu vực nhấn và tải lên lại.  
Nếu HTML5 của bạn là từ các công cụ khác, vui lòng xóa tập lệnh ExitApi khỏi mục <head> của tệp index.html.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

Sau khi xóa thẻ tập lệnh này, toàn bộ quảng cáo của bạn sẽ có thể nhấp được. Bạn có thể để lại nút nhưng mọi nhấp chuột vào quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang đích. 

Xóa sự kiện onclick để gọi ExitAPI.exit từ tệp index.html của bạn.

 • Ví dụ: <button onclick="ExitApi.exit()">

Không thể tải quảng cáo HTML5 lên. Tài khoản của bạn không hỗ trợ quảng cáo HTML5.

Yêu cầu đối với việc sử dụng quảng cáo HTML5

Bạn sẽ có thể có quyền truy cập vào quảng cáo HTML5 trong tài khoản Google Ads sau khi tài khoản của bạn đã có đủ quá trình hoạt động trên nền tảng của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đã mở hơn 90 ngày.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $9.000.
 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Xin lưu ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu ở trên không phải lúc nào cũng đảm bảo quyền truy cập vào quảng cáo HTML5.

Nếu không thể sử dụng quảng cáo HTML5 trong tài khoản thì bạn có thể đăng ký truy cập thông qua biểu mẫu này. Trước khi bạn gửi đơn đăng ký, hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện dưới đây. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung cập nhật trạng thái trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi bạn nộp đơn.

 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Tài khoản có lịch sử thanh toán tốt.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $1.000.

Để duy trì quyền truy cập liên tục vào quảng cáo HTML5, xin vui lòng đảm bảo rằng bạn không vi phạm chính sách của chúng tôi và có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng các tùy chọn khác như quảng cáo AMPHTML được tải lên hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các thông số kỹ thuật chính xác của quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Không hỗ trợ tệp ZIP đã tải lên. Vui lòng tải những quảng cáo không được liên kết với nguồn cấp dữ liệulên .

Khi nhận được lỗi này, hãy làm theo các bước sau:
 1.  Xác minh xem đây có phải là chiến dịch phù hợp cho quảng cáo này hay không.
  1. Nếu đây là quảng cáo phù hợp và chiến dịch phù hợp, hãy liên kết chiến dịch với một nguồn cấp dữ liệu
 2. Nếu đây không phải là chiến dịch hoặc quảng cáo phù hợp:
  1. Quảng cáo phù hợp: tải quảng cáo này lên chiến dịch được liên kết với nguồn cấp dữ liệu
  2. Chiến dịch phù hợp: tải quảng cáo không được liên kết với nguồn cấp dữ liệu lên chiến dịch này

Quảng cáo thiếu văn bản.

Phải sử dụng UTF-8 cho tất cả các ký tự không phải ASCII.

 Xem trước không nhấp qua.

 • Bản xem trước hoạt động hoàn chỉnh chỉ có sẵn thông qua liên kết "Xem quảng cáo kích thước đầy đủ" sau khi lưu quảng cáo.
 • Sau đó, khách hàng phải sao chép/dán URL vào trình duyệt của họ.
 • Quảng cáo sẽ không nhấp qua được trong bản xem trước của quá trình tạo quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên xem trước "Xem quảng cáo kích thước đầy đủ".

Quảng cáo AMPHTML

Trình xác thực AMP chuẩn đã từ chối tài liệu HTML này.
Thông báo cảnh báo Tệp HTML của bạn không phải là tài liệu quảng cáo AMPHTML hợp lệ. Trước tiên, vui lòng kiểm tra bằng trình xác thực AMP.
Giải pháp Đảm bảo rằng các quảng cáo AMPHTML sẽ vượt qua quá trình xác thực bằng cách sử dụng trình xác thực AMP có sẵn công khai này.
Phương pháp hay nhất Sử dụng trình xác thực AMP trước khi tải các tài liệu HTML của bạn lên.
Đã xảy ra các lỗi nội bộ nghiêm trọng trong quá trình xác thực gói quảng cáo.
Thông báo cảnh báo Đã xảy ra lỗi nội bộ. Nếu lỗi vẫn còn, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kèm theo gói thử nghiệm. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian sớm nhất.
Giải pháp Không áp dụng
Google Ads không hỗ trợ phần tử AMP tùy chỉnh.

Ví dụ: Google Ads không hỗ trợ một phần tử tùy chỉnh AMP như <amp-audio>.

Thông báo cảnh báo Không hỗ trợ phần tử tùy chỉnh AMP <$name>.
Giải pháp Xóa các phần tử AMP không được hỗ trợ cũng như các mục nhập javascript của các phần tử đó khỏi HTML. 
Ví dụ:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> khỏi mục <body>, cũng như
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> khỏi mục <head>.
Phương pháp hay nhất Chỉ sử dụng các phần tử AMP được hỗ trợ.
Google Ads không hỗ trợ một phần tử AMP tùy chỉnh.

Ví dụ: Bạn đã nhập phần tử tùy chỉnh AMP <amp-audio> không được hỗ trợ.

Thông báo cảnh báo Đã nhập phần tử tùy chỉnh AMP không được hỗ trợ <$name>.
Giải pháp Xóa các phần tử AMP không được hỗ trợ cũng như các mục nhập javascript của các phần tử đó khỏi HTML. 
Ví dụ:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> khỏi mục <body>, cũng như
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> khỏi mục <head>.
Phương pháp hay nhất Chỉ sử dụng các phần tử AMP được hỗ trợ.
Gói chứa nội dung phương tiện có một đường dẫn nội dung dành riêng.

Ví dụ: Đường dẫn nội dung không được phép: _a4a/invalid.

Thông báo cảnh báo Đường dẫn nội dung không được phép: $assetPath.
Giải pháp Đổi tên thư mục.
Phương pháp hay nhất Tránh sử dụng các tên thư mục dành riêng cho đường dẫn nội dung, chẳng hạn như “_a4a”.
Đã phát hiện các lỗi phân tích cú pháp trong cụm kiểu amp-custom.

Ví dụ: Lỗi phân tích cú pháp CSS: ”... .foo:nth-child(1n) { color: red } …”.

Thông báo cảnh báo Lỗi phân tích cú pháp CSS: ”... .foo:nth-child(1n) { color: red } …”.
Giải pháp Sửa các lỗi trong đoạn mã CSS đính kèm. Hầu hết các lỗi này đều liên quan đến bộ chọn pseudo của CSS, vốn không được hỗ trợ trong trải nghiệm Google Ads hiện tại. Vui lòng xóa các bộ chọn này khỏi cụm kiểu amp-custom.
Thuộc tính chứa một giá trị không hợp lệ.

Ví dụ: Thuộc tính “srcset” trong thẻ “amp-ing” chứa giá trị không hợp lệ “a b c”.

Thông báo cảnh báo Thuộc tính “$attrName” trong thẻ “$tagName” chứa giá trị không hợp lệ “$value”.
Giải pháp Điều này thường có nghĩa là giá trị thuộc tính không đúng định dạng. Ví dụ: thuộc tính “on” có thể chứa một hành động sự kiện không đúng định dạng. Xem Đặc điểm quảng cáo AMPHTML hiện tại để biết định dạng giá trị chính xác.
Thuộc tính chứa một giá trị không được phép.

Ví dụ: Thuộc tính “class” trong thẻ “div” chứa giá trị không được phép “amp-carousel-slide".

Thông báo cảnh báo Thuộc tính “$attrName” trong thẻ “$tagName” chứa giá trị không được phép “$value”.
Giải pháp Kiểm tra để chắc chắn rằng các thuộc tính của bạn không chứa bất kỳ giá trị dành riêng nào. Các lớp phần tử không được chứa các tên lớp dành riêng như “amp-carousel-button”. Tương tự, không cho phép sử dụng “AMP” làm mục tiêu của một hành động sự kiện. 
Phương pháp hay nhất Bạn nên tham khảo Đặc điểm quảng cáo AMPHTML của Google Ads và xem danh sách các giá trị không được chấp nhận trước khi tạo quảng cáo.
Thiếu một mục cấu hình.

Ví dụ: Thiếu “finalURL” cho “exit1” trong cấu hình thẻ “amp-ad-exit”.

Thông báo cảnh báo Thiếu “$value” cho “$item” trong cấu hình thẻ “$tagName”.
Giải pháp Các phần tử AMP như <amp-ad-exit><amp-animation> yêu cầu cấu hình JSON. Vui lòng tham khảo các đặc điểm của phần tử AMP tương ứng để biết định dạng cấu hình hợp lệ.
Một mục cấu hình chứa giá trị không hợp lệ.

Ví dụ: Giá trị không hợp lệ cho “selector” trong cấu hình thẻ “amp-ad-exist”.

Thông báo cảnh báo $value” không hợp lệ cho “$item” trong cấu hình thẻ “$tagName”.
Giải pháp Các phần tử AMP như <amp-ad-exit><amp-animation> yêu cầu cấu hình JSON. Vui lòng tham khảo các đặc điểm của phần tử AMP tương ứng để biết định dạng cấu hình hợp lệ.
Google Ads không hỗ trợ một mục cấu hình.

Ví dụ: “Filters” không phải là thẻ được hỗ trợ trong cấu hình “amp-ad-exit”.

Thông báo cảnh báo Không hỗ trợ “$item” trong cấu hình thẻ “$tagName”.
Giải pháp Google Ads không hỗ trợ mục cấu hình này. Hãy xóa mục này khỏi cấu hình.
Tài liệu AMP chứa nhiều lần xuất hiện của một phần tử/giá trị chỉ nên xuất hiện một lần.

Ví dụ: Nhiều lần xuất hiện “amp-ad-exit”.

Thông báo cảnh báo Đã phát hiện nhiều lần xuất hiện của “$item”.
Giải pháp Xóa các phần tử thừa đó khỏi tài liệu và chỉ giữ lại một lần xuất hiện duy nhất.
Không hỗ trợ một lần thoát tùy chỉnh trong gói quảng cáo AMPHTML.

Ví dụ: Quảng cáo AMPHTML của bạn đã sửa đổi khả năng nhấp, “ta:exit-api.exit(target=’product1’)”, tính năng này không được hỗ trợ.

Thông báo cảnh báo Quảng cáo AMPHTML của bạn đã sửa đổi khả năng nhấp, “$exit”, tính năng này không được hỗ trợ.
Giải pháp Xóa cấu hình <amp-ad-exit> và nội dung nhập javascript khỏi HTML. Xóa các hành động sự kiện gọi ra exit-api.exit (ví dụ: <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>)
Các quảng cáo chứa nhiều tệp HTML.
Thông báo cảnh báo Quảng cáo chứa nhiều điểm nhập. Đảm bảo rằng chỉ có một tệp .HTML có thẻ kích thước quảng cáo trong quảng cáo HTML5 và thử lại.
Giải pháp Đảm bảo rằng chỉ có một tệp HTML hiển thị nội dung quảng cáo trong tệp .zip và xóa các tệp HTML thừa.
Một quy tắc CSS chứa giá trị thuộc tính không được phép.

Ví dụ: Không cho phép sử dụng giá trị thuộc tính CSS “width:100%” cho bộ chọn “.amp-carousel-button”.

Thông báo cảnh báo Không cho phép giá trị thuộc tính CSS “$cssPropertyName:$cssPropertyValue” cho bộ chọn “$cssSelector.”
Giải pháp Xóa giá trị thuộc tính CSS đã đề cập trong thông báo khỏi cụm kiểu amp-custom.

HTML5 của Google Web Designer

Lưu ý: Để tạo quảng cáo biểu ngữ AMPHTML trong Google Web Designer, hãy xem bước đầu tiên trong hộp thoại Tệp mới. Tại đó, bạn có thể nhấp vào Quảng cáo biểu ngữ AMPHTML để bắt đầu tạo quảng cáo. Đối với quảng cáo AMPHTML, Google Web Designer bị hạn chế một số chức năng nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết này về quảng cáo AMPHTML.
Bạn phải tải tệp đã xuất bản lên. Bạn phải xuất bản tệp của mình trong Google Web Designer trước khi tải lên Google Ads.
Để tải quảng cáo lên, bạn phải tải tệp đã xuất bản lên, chứ không phải tệp tác giả. Trước khi có thể tải lên quảng cáo, bạn phải mở tệp tác giả trong Google Web Designer và chọn các tùy chọn: Xuất bản> Xuất bản cục bộ. Tìm hiểu thêm.
Bạn đã tạo quảng cáo này với môi trường "Chung" thay vì "Google Ads". Để tiếp tục, hãy chuyển đổi tệp thành môi trường "Google Ads" trong Google Web Designer.
Khi tạo quảng cáo, bạn đã chọn sai môi trường. Bạn đã tạo quảng cáo bằng môi trường "Chung" thay vì "Google Ads". Để tiếp tục, bạn phải chuyển đổi tệp sang môi trường "Google Ads". Hãy tìm hiểu thêm về việc chuyển đổi môi trường.
Quảng cáo mà bạn tải lên chứa mã HTML5 vi phạm chính sách của Google Ads. Hãy xóa mọi tham chiếu đến các thẻ được liệt kê ở trên trước khi tải quảng cáo lên.

Quảng cáo của bạn vi phạm một trong các chính sách của Google Ads. Hãy xem các vấn đề được liệt kê trong thông báo lỗi ban đầu.  

Trước khi có thể tải lên quảng cáo, bạn sẽ cần xóa mọi tính năng không được hỗ trợ. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách mở tệp index.html trong tệp .ZIP. Bạn có thể tìm thấy các tính năng không được hỗ trợ trong mục "GWD-admetadata".

 • Quảng cáo có thể mở rộng: Tìm kiếm "creativeProperies". minWidth cần phải bằng maxWidth và minHeight cần phải bằng maxHeight.
 • Bộ đếm hoặc bộ tính giờ: tìm kiếm “counters” hoặc “timers”. Các mảng này cần phải trống.
 • Nhiều lần thoát
 • Video
 • Bản đồ
 • Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ gồm các Tính năng được hỗ trợ ở đây.
Quảng cáo HTML5 của bạn đang tìm cách tham chiếu nội dung không được tìm thấy trong tệp .ZIP. Hãy đảm bảo rằng tệp .ZIP chỉ tham chiếu nội dung nội bộ.

Trong Google Web Designer, bạn phải bao gồm hình ảnh cho tất cả các trạng thái hình ảnh của nút hình ảnh.

Ví dụ: trong đoạn mã dưới đây từ một tệp index.html mẫu, hình ảnh cho hình ảnh lên, hình ảnh qua và hình ảnh xuống bị thiếu (xem văn bản in đậm).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Tìm hiểu thêm về thành phần nút hình ảnh.

Để khắc phục vấn đề này, hãy thay thế placeholder.png bằng (các) hình ảnh bạn muốn sử dụng và đảm bảo hình ảnh được bao gồm trong tệp .ZIP.

Lưu ý: Thông báo lỗi sẽ giải thích những gì còn thiếu. Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy "" bị thiếu. Trong trường hợp này, có khả năng vị trí hình ảnh chưa được xác định. Mở tệp .ZIP và tìm tệp index.html. Trong đó, bạn có thể tìm kiếm ' ="" để tìm lỗi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề đã mô tả trong bài viết này, vui lòng xem chương trình đào tạo đề xuất này dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố