แก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดด้วยโฆษณาที่อัปโหลด

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่ออัปโหลดโฆษณาใน Google Ads ส่วนใหญ่คุณจะแก้ไขปัญหาได้โดยการปรับเปลี่ยนไฟล์แล้วบันทึกซ้ำ จากนั้นจึงลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ตรวจสอบโฆษณาโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ HTML5 ของ Google Ads

บทความนี้จะช่วยคุณในการตอบสนองต่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณอาจได้รับขณะพยายามอัปโหลดโฆษณา หากต้องการทราบข้อกำหนดโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้านโยบายรูปภาพ

หมายเหตุ: เมื่อคุณอัปโหลดโฆษณาแบบไดนามิกที่กำหนดเองใหม่ ให้ตรวจสอบว่าโฆษณามีประเภทที่เหมาะสม (ไดนามิก) และมีประเภทธุรกิจที่เหมาะสม นั่นหมายถึงควรตรงกับแคมเปญ คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีดได้ที่หน้าการตั้งค่าแคมเปญ

นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบว่าโฆษณาได้รับการออกแบบมาให้แสดงผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 รายการ แต่ไม่ใช่จำนวนผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คงที่ (เช่น 2 หรือ 3 รายการ) เนื่องจาก Google จะรับประกันได้ว่าจะแสดงผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 รายการเท่านั้นสำหรับรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิก

โฆษณา HTML5

ไม่สนับสนุนโฆษณา HTML5 ที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ Swiffy คุณต้องอัปโหลดไฟล์ Flash ต้นฉบับ

หากต้องการแปลงโฆษณา Flash เป็น HTML5 เพียงแค่อัปโหลดไฟล์ Flash ลงใน Google Ads ระบบจะไม่ยอมรับโฆษณาถ้าคุณใช้เครื่องมือแปลง Swiffy นอกจากนี้คุณอาจสร้างโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ Google Web Designer หรือเครื่องมืออื่นๆ ก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงโฆษณา Flash เป็น HTML5

โฆษณามีประเภทไฟล์ที่ไม่สนับสนุน ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้นำประเภทไฟล์ที่ไม่สนับสนุนออก

หากต้องการดูว่า .ZIP ของคุณมีประเภทไฟล์ที่ไม่สนับสนุนหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ .ZIP ด้วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์
 2. ในโฟลเดอร์ที่เกิดขึ้น ดูให้แน่ใจว่าแต่ละไฟล์เป็นไฟล์ประเภทที่สนับสนุน ซึ่งได้แก่ .CSS, .JS, .HTML, .GIF, .PNG, .JPEG และ .SVG ถ้าคุณพบไฟล์ที่ไม่สนับสนุน ให้ลบออก
 3. ในการบันทึกเวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว เลือกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ แล้วคลิก ไฟล์ > บีบอัดไฟล์
 4. หากไฟล์ ZIP ของคุณออกมาไม่ถูกต้อง นั่นอาจเป็นเพราะคุณเลือกบีบอัดทั้งโฟลเดอร์ ตรวจสอบว่าคุณเลือกแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ ไม่ใช่เลือกทั้งโฟลเดอร์
ไฟล์ของโฆษณามีขนาดใหญ่เกินไป อัปโหลดโฆษณาที่มีขนาดไม่เกิน 150 KB
โปรดทราบว่า 150 KB ใช้กับไฟล์ทั้งหมดใน zip คุณตรวจสอบขนาดไฟล์ได้ด้วยการเลือกไฟล์ แล้วใช้ไฟล์ > รับข้อมูล หรือไฟล์ > คุณสมบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ กล่องที่แสดงขึ้นจะระบุขนาดในหน่วย KB
โฆษณาที่คุณอัปโหลดประกอบด้วยเส้นทางไฟล์หรือชื่อไฟล์ที่มีอักขระอื่นๆ นอกเหนือไปจากตัวอักษร ตัวเลข จุด (.) ขีดกลาง (-) และขีดล่าง (_

หากต้องการดูว่า .ZIP มีชื่อไฟล์ที่ใช้อักขระที่ไม่สนับสนุนหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ .ZIP ด้วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์
 2. ในโฟลเดอร์ที่เกิดขึ้น ให้ตรวจสอบว่าชื่อไฟล์แต่ละชื่อใช้อักขระที่ได้รับการรองรับเท่านั้น ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข จุด (.) ขีดกลาง (-) และขีดล่าง (_) เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่มีชื่อที่มีอักขระอื่นนอกเหนือจากที่สนับสนุน ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ย่อยในไฟล์ .ZIP ให้เปิดโฟลเดอร์ย่อยแล้วตรวจสอบไฟล์ในนั้นด้วย
 3. หากต้องการบันทึกเวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว ให้เลือกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ แล้วคลิกไฟล์ > บีบอัดไฟล์
 4. หากไฟล์ ZIP ของคุณออกมาไม่ถูกต้อง นั่นอาจเป็นเพราะคุณเลือกบีบอัดทั้งโฟลเดอร์ ตรวจสอบว่าคุณเลือกแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ ไม่ใช่เลือกทั้งโฟลเดอร์
โฆษณาที่อัปโหลดมีโค้ด HTML5 ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ Google Ads

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ค้นหาแท็กที่ไม่สนับสนุนข้างต้นในโค้ดโฆษณา คุณจะต้องตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ .ZIP แล้วลบออก

ในบางกรณี ปัญหานี้เกิดกับแท็ก .SVG ที่ไม่สนับสนุน ซึ่งในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบโค้ดโฆษณาเพื่อหาแท็กที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ที่สนับสนุน (องค์ประกอบคอนเทนเนอร์ องค์ประกอบการไล่ระดับสี และองค์ประกอบกราฟิก) ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าแท็กที่สนับสนุนใดตรงกับหมวดหมู่ใด

โฆษณา HTML5 ของคุณไม่มีไฟล์ .HTML หลัก ตรวจสอบว่าโฆษณา HTML5 มีไฟล์ .HTML ที่มีแท็กขนาดโฆษณาแล้วลองอีกครั้ง แท็กขนาดโฆษณาควรหน้าตาดังนี้ <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>

ไฟล์ .HTML หลักจะมีแท็กขนาดโฆษณา เช่น <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>

 1. เปิดไฟล์ .HTML แล้วค้นหาเมตาแท็กขนาดโฆษณา ถ้าพบ ดูให้แน่ใจว่าเมตาแท็กนี้อยู่ในแท็ก <head> และประพจน์ <head> มีการปิดด้วย </head>
 2. แทนที่เครื่องหมายอัญประกาศด้วยตัวเอง เนื่องจากเครื่องหมายคัดลอก/วางอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด (Google Ads ไม่ยอมรับ)
 3. ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามอัปโหลดไฟล์จาก DCLK Studio หรือเครื่องมือ Swiffy ได้เช่นกัน Google Ads ไม่ยอมรับไฟล์เหล่านั้นและอัปโหลดไม่ได้ DCLK ควรได้รับการดูแลผ่าน 3PAS ตามปกติ และไฟล์ Swiffy Flash ควรอัปโหลดเป็น Flash ไม่ใช่ HTML5 ที่แปลงมา
โฆษณา HTML5 พยายามอ้างอิงองค์ประกอบที่เราไม่พบในไฟล์ .ZIP ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไฟล์ของไฟล์ทั้งหมดในไฟล์ .ZIP ตรงทุกประการกับชื่อที่แสดงในไฟล์อ้างอิง

ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์หนึ่งในไฟล์ .ไฟล์ .ZIP มีชื่อว่า path/to/example/asset แต่ในไฟล์ HTML คุณอ้างอิง path/to/example/asset2 ในกรณีนี้ Google Ads จะไม่พบไฟล์ที่ถูกต้อง

ในการแก้ปัญหานี้ เปรียบเทียบชื่อไฟล์ที่แสดงข้างต้นกับทุกไฟล์ในโค้ด HTML5 ถ้าไม่ตรงกันทุกประการ ให้แก้ไขการอ้างอิง

โฆษณา HTML5 พยายามอ้างอิงไปยังองค์ประกอบที่ไม่พบในไฟล์ .ZIP ตรวจสอบว่าไฟล์ .ZIP อ้างอิงเฉพาะองค์ประกอบภายใน

คุณจะอ้างอิงได้เฉพาะไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ .ZIP ที่คุณอัปโหลดเท่านั้น และไฟล์ที่แสดงข้างต้นไม่พบในนี้ เพื่อให้ดำเนินการต่อได้ ลบการอ้างอิงในไฟล์ HTML ที่ไปยังองค์ประกอบที่อยู่นอกไฟล์ .ZIP

ไม่พบองค์ประกอบที่แสดงในข้อความแสดงข้อผิดพลาดในไฟล์ .ZIP  คุณจะต้องลบการอ้างอิงไปยังไฟล์ดังกล่าว การอ้างอิงภายนอกที่อนุญาตมีดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • Google Fonts
 • Google-hosted jQuery
ประมวลผลไฟล์ .ZIP ไม่ได้เนื่องจากไฟล์นี้หรือหนึ่งในไฟล์ที่อยู่ข้างในเสียหาย

ในการแก้ไขไฟล์เสียหายที่อยู่ข้างในไฟล์ .ZIP ให้ลองทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ .ZIP ด้วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์
 2. ในโฟลเดอร์ที่ออกมา เปิดแต่ละไฟล์แล้วบันทึกอีกครั้ง
 3. หากต้องการบันทึกเวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว ให้เลือกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ แล้วคลิกไฟล์ > บีบอัดไฟล์
 4. หากไฟล์ ZIP ของคุณออกมาไม่ถูกต้อง นั่นอาจเป็นเพราะคุณเลือกบีบอัดทั้งโฟลเดอร์ ตรวจสอบว่าคุณเลือกแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ ไม่ใช่เลือกทั้งโฟลเดอร์
โฆษณา HTML5 กำลังแก้ไขความสามารถในการคลิกได้ ซึ่งระบบของเราไม่รองรับ
ระบบไม่รองรับการใช้พื้นที่การแตะในโฆษณา HTML5 ซึ่งสร้างขึ้นใน Google Web Designer และการใช้ JavaScript Exitapi.exit() ในโฆษณาซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องมืออื่นๆ
หาก HTML5 สร้างขึ้นโดย Google Web Designer โปรดลบองค์ประกอบพื้นที่การแตะ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิกที่สร้างด้วย Google Web Designer (GWD) ดังนั้นสำหรับโฆษณาเหล่านี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องนำพื้นที่การแตะออกและอัปโหลดใหม่  
หาก HTML5 มาจากเครื่องมืออื่นๆ โปรดนำสคริปต์ ExitApi ออกจากส่วน <head> ของไฟล์ index.html
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

หลังจากนำแท็กสคริปต์นี้ออกแล้ว โฆษณาทั้งโฆษณาจะคลิกได้ คุณปล่อยปุ่มทิ้งไว้ได้ แต่การคลิกที่โฆษณาจะนำผู้ใช้มายังหน้า Landing Page 

ลบเหตุการณ์ onclick เพื่อเรียก ExitAPI.exit ออกจากไฟล์ index.html

 • ตัวอย่างเช่น <button onclick="ExitApi.exit()">

อัปโหลดโฆษณา HTML5 ไม่ได้ เนื่องจากบัญชีไม่รองรับโฆษณาประเภทนี้

ข้อกำหนดในการใช้โฆษณา HTML5

ปกติแล้วคุณจะเข้าถึงโฆษณา HTML5 ในบัญชี Google Ads ได้เมื่อบัญชีนี้สร้างประวัติเพียงพอบนแพลตฟอร์มของเราแล้วและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • เปิดบัญชีมาแล้วเกิน 90 วัน
 • มีการใช้จ่ายรวมทั้งหมดมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ปฏิบัติตามนโยบายเสมอมา

โปรดทราบว่าการทำตามข้อกำหนดข้างต้นไม่ได้รับประกันว่าคุณจะเข้าถึงโฆษณา HTML5 ได้เสมอไป

หากโฆษณา HTML5 ไม่พร้อมใช้งานในบัญชี คุณสมัครรับสิทธิ์เข้าถึงได้ผ่านทางแบบฟอร์มนี้ ก่อนส่งใบสมัคร โปรดตรวจสอบว่าบัญชีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนพร้อมอัปเดตสถานะภายใน 7 วันทำการหลังส่งใบสมัคร

 • ปฏิบัติตามนโยบายเสมอมา
 • มีประวัติการชำระเงินที่ดี
 • มีการใช้จ่ายรวมทั้งหมดมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ละเมิดนโยบายของเราและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เข้าถึงโฆษณา HTML5 ได้ต่อไป

ในระหว่างนี้ คุณอาจใช้ตัวเลือกอื่นๆ เช่น โฆษณา AMPHTML หรือโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ที่อัปโหลดแล้วก็ได้

ตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ถูกต้อง

ไม่รองรับไฟล์ ZIP ที่อัปโหลด โปรดอัปโหลดโฆษณาที่ไม่ได้ลิงก์กับฟีด

เมื่อได้รับข้อผิดพลาดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1.  ตรวจสอบว่าไฟล์ที่อัปโหลดเป็นแคมเปญที่ถูกต้องของโฆษณานี้
  1. หากทั้งโฆษณาและแคมเปญถูกต้องแล้ว ให้ลิงก์แคมเปญกับฟีด
 2. หากไฟล์ที่อัปโหลดไม่ใช่โฆษณาหรือแคมเปญที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้
  1. โฆษณาที่ถูกต้อง: อัปโหลดโฆษณานี้ไปยังแคมเปญที่ลิงก์กับฟีด
  2. แคมเปญที่ถูกต้อง: อัปโหลดโฆษณาที่ไม่ได้ลิงก์กับฟีดไปยังแคมเปญนี้

โฆษณาไม่มีข้อความ

อักขระที่ไม่ใช่ ASCII ทั้งหมดต้องใช้ UTF-8

 คลิกผ่านตัวอย่างไม่ได้

 • ดูหน้าตัวอย่างที่ทำงานอย่างเต็มรูปแบบได้ผ่านลิงก์ "ดูโฆษณาขนาดเต็ม" หลังจากบันทึกโฆษณาเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องคัดลอก/วาง URL ในเบราว์เซอร์ของตน
 • ครีเอทีฟโฆษณาจะคลิกผ่านไม่ได้ในพรีวิวการสร้างโฆษณาหรือในป๊อปอัปพรีวิว "ดูโฆษณาขนาดเต็ม"

โฆษณา AMPHTML

เครื่องมือตรวจสอบ AMP ที่ได้มาตรฐานปฏิเสธเอกสาร HTML
ข้อความแจ้งเตือน ไฟล์ HTML ของคุณไม่ใช่เอกสารโฆษณา AMPHTML ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ AMP ก่อน
วิธีแก้ไข ตรวจสอบว่าโฆษณา AMPHTML ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ AMP ที่เปิดให้ใช้แบบสาธารณะนี้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้เครื่องมือตรวจสอบ AMP ก่อนที่จะอัปโหลดเอกสาร HTML
เกิดข้อผิดพลาดภายในร้ายแรงในระหว่างการตรวจสอบกลุ่มโฆษณา
ข้อความแจ้งเตือน เกิดข้อผิดพลาดภายใน หากยังคงพบข้อผิดพลาด โปรดติดต่อทีมสนับสนุนพร้อมเตรียมกลุ่มโฆษณาสำหรับทดสอบไว้ เราจะตรวจสอบปัญหานี้โดยเร็วที่สุด
วิธีแก้ไข ไม่เกี่ยวข้อง
Google Ads ไม่รองรับองค์ประกอบที่กำหนดเองของ AMP

เช่น ระบบไม่รองรับองค์ประกอบที่กำหนดเองของ AMP เช่น <amp-audio>

ข้อความแจ้งเตือน ระบบไม่รองรับองค์ประกอบที่กำหนดเอง <$name> ของ AMP
วิธีแก้ไข นำองค์ประกอบ AMP ที่ไม่ได้รับการรองรับรวมทั้งการนำเข้า JavaScript ออกจาก HTML 
ตัวอย่างเช่น
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> จากส่วน <body> และ
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> จากส่วน <head>
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้เฉพาะองค์ประกอบ AMP ที่ได้รับการรองรับเท่านั้น
Google Ads ไม่รองรับองค์ประกอบที่กำหนดเองของ AMP

เช่น มีการนำเข้าองค์ประกอบที่กำหนดเอง <amp-audio> ของ AMP ที่ระบบไม่รองรับ

ข้อความแจ้งเตือน มีการนำเข้าองค์ประกอบที่กำหนดเอง <$name> ของ AMP ที่ระบบไม่รองรับ
วิธีแก้ไข นำองค์ประกอบ AMP ที่ไม่ได้รับการรองรับรวมทั้งการนำเข้า JavaScript ออกจาก HTML 
ตัวอย่างเช่น
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> จากส่วน <body> และ
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> จากส่วน <head>
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้เฉพาะองค์ประกอบ AMP ที่ได้รับการรองรับเท่านั้น
กลุ่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสื่อที่มีเส้นทางเนื้อหาที่สงวนไว้

เช่น เส้นทางเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต: _a4a/invalid

ข้อความแจ้งเตือน เส้นทางเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต: $assetPath
วิธีแก้ไข เปลี่ยนชื่อไดเรกทอรี
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อไดเรกทอรีที่สงวนไว้สำหรับเส้นทางเนื้อหา เช่น "_a4a"
พบข้อผิดพลาดการแยกวิเคราะห์ในบล็อกสไตล์แบบกำหนดเองของ AMP

เช่น ข้อผิดพลาดการแยกวิเคราะห์ CSS: "... .foo:nth-child(1n) { color: red } …"

ข้อความแจ้งเตือน ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ CSS: " ... .foo:nth-child(1n) { color: red } … "
วิธีแก้ไข แก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลโค้ด CSS ที่แนบมา ส่วนใหญ่แล้วข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเลือกเทียมของ CSS ซึ่งไม่ได้รับการรองรับในประสบการณ์การใช้งาน Google Ads ปัจจุบัน โปรดนำข้อผิดพลาดออกจากบล็อกสไตล์แบบกำหนดเองของ AMP
แอตทริบิวต์มีค่าที่ไม่ถูกต้อง

เช่น แอตทริบิวต์ “srcset” ในแท็ก “amp-ing” มีค่า “a b c” ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อความแจ้งเตือน แอตทริบิวต์ “$attrName” ในแท็ก “$tagName” มีค่า “$value” ที่ไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข โดยปกติแล้วหมายความว่าค่าแอตทริบิวต์มีรูปแบบไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น แอตทริบิวต์ “on” อาจมีการทำงานของเหตุการณ์ผิดรูปแบบ ดูข้อกำหนด AMPHTML ปัจจุบันเพื่อดูรูปแบบค่าที่ถูกต้อง
แอตทริบิวต์มีค่าที่ไม่ได้รับอนุญาต

เช่น แอตทริบิวต์ “class” ในแท็ก “div” มีค่า “amp-carousel-slide” ซึ่งระบบไม่อนุญาต

ข้อความแจ้งเตือน แอตทริบิวต์ “$attrName” ในแท็ก “$tagName” มีค่า “$value” ซึ่งระบบไม่อนุญาต
วิธีแก้ไข ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ไม่มีค่าใดๆ ที่สงวนไว้ คลาสองค์ประกอบไม่ควรมีชื่อคลาสที่สงวนไว้ เช่น “amp-carousel-button” ในทำนองเดียวกัน ก็ไม่อนุญาตให้ “AMP” เป็นเป้าหมายของการทำงานของเหตุการณ์ 
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณอาจต้องดูข้อกำหนดโฆษณา AMPHTML ของ Google Ads และดูรายการค่าที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะสร้างโฆษณา
รายการการกำหนดค่าขาดหายไป

เช่น ไม่มี “finalURL” สำหรับ “exit1” ในการกำหนดค่าแท็ก “amp-ad-exit

ข้อความแจ้งเตือน ไม่มี “$value” สำหรับ “$item” ในการกำหนดค่าแท็ก “$tagName
วิธีแก้ไข องค์ประกอบ AMP เช่น <amp-ad-exit> และ <amp-animation> ต้องการการกำหนดค่า JSON โปรดดูข้อกำหนดองค์ประกอบ AMP ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรูปแบบการกำหนดค่าที่ถูกต้อง
รายการการกำหนดค่ามีค่าที่ไม่ถูกต้อง

เช่น ค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับ “selector” ในการกำหนดค่าแท็ก “amp-ad-exist

ข้อความแจ้งเตือน $value” ไม่ถูกต้องสำหรับ “$item” ในการกำหนดค่าแท็ก “$tagName
วิธีแก้ไข องค์ประกอบ AMP เช่น <amp-ad-exit> และ <amp-animation> ต้องการการกำหนดค่า JSON โปรดดูข้อกำหนดองค์ประกอบ AMP ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรูปแบบการกำหนดค่าที่ถูกต้อง
Google Ads ไม่รองรับรายการการกำหนดค่า

เช่น “Filters” ไม่ใช่แท็กที่ได้รับการรองรับในการกำหนดค่า “amp-ad-exit

ข้อความแจ้งเตือน $item” ไม่ได้รับการรองรับในการกำหนดค่าแท็ก “$tagName
วิธีแก้ไข Google Ads ไม่รองรับรายการการกำหนดค่า โปรดนำออกจากการกำหนดค่า
เอกสาร AMP มีองค์ประกอบ/ค่าที่เกิดขึ้นหลายครั้งจากที่ควรปรากฏเพียงครั้งเดียว

เช่น “amp-ad-exit” ปรากฏขึ้นหลายครั้ง

ข้อความแจ้งเตือน พบ “$item” ปรากฏขึ้นหลายครั้ง
วิธีแก้ไข นำองค์ประกอบเพิ่มเติมเหล่านี้ออกจากเอกสาร และเก็บไว้แค่ครั้งเดียว
ระบบไม่รองรับทางออกแบบกำหนดเองในกลุ่มโฆษณา AMPHTML

ตัวอย่าง: โฆษณา AMPHTML มีความสามารถในการคลิกได้ที่แก้ไขแล้ว " tap:exit-api.exit(target='product1') " ซึ่งระบบไม่รองรับ

ข้อความแจ้งเตือน โฆษณา AMPHTML มีการแก้ไขความสามารถในการคลิกได้ “$exit” ซึ่งระบบไม่รองรับ
วิธีแก้ไข นำการกำหนดค่า <amp-ad-exit> และการนำเข้า JavaScript ออกจาก HTML นำการทำงานของเหตุการณ์ที่เรียกใช้ exit-api.exit (เช่น <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>) ออก
โฆษณามีไฟล์ HTML หลายไฟล์
ข้อความแจ้งเตือน โฆษณามีจุดเข้าหลายจุด ตรวจสอบว่ามีไฟล์ .HTML ที่มีแท็กขนาดโฆษณาในโฆษณา HTML5 เพียงไฟล์เดียว แล้วลองอีกครั้ง
วิธีแก้ไข ตรวจสอบว่ามีไฟล์ HTML เพียงไฟล์เดียวที่จะแสดงเนื้อหาโฆษณาในไฟล์ .zip และนำไฟล์ HTML เพิ่มเติมออก
กฎ CSS มีค่าพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เช่น ค่าพร็อพเพอร์ตี้ CSS “width:100%” ใช้กับตัวเลือก “.amp-carousel-button” ไม่ได้

ข้อความแจ้งเตือน ค่าพร็อพเพอร์ตี้ CSS “$cssPropertyName:$cssPropertyValue” ใช้กับตัวเลือก “$cssSelector” ไม่ได้
วิธีแก้ไข นำค่าพร็อพเพอร์ตี้ CSS ที่ระบุในข้อความออกจากบล็อกสไตล์แบบกำหนดเองของ AMP

Google Web Designer HTML5

หมายเหตุ: หากต้องการสร้างโฆษณาแบนเนอร์ AMPHTML ใน Google Web Designer ดูขั้นตอนเริ่มต้นได้ในกล่องโต้ตอบ "ไฟล์ใหม่" ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะคลิกแบนเนอร์ AMPHTML เพื่อเริ่มสร้างโฆษณาได้ Google Web Designer มีข้อจำกัดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของโฆษณา AMPHTML โปรดอ่านบทความเกี่ยวกับโฆษณา AMPHTML เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณต้องอัปโหลดไฟล์ที่เผยแพร่ คุณต้องเผยแพร่ไฟล์ใน Google Web Designer ก่อนแล้วจึงจะอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยัง Google Ads ได้
ในการอัปโหลดโฆษณา คุณต้องอัปโหลดไฟล์ที่เผยแพร่ ไม่ใช่ไฟล์ผู้เขียน ก่อนที่จะอัปโหลดโฆษณา คุณต้องเปิดไฟล์ผู้เขียนใน Google Web Designer แล้วเลือกตัวเลือกเผยแพร่ > เผยแพร่ในเครื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โฆษณานี้สร้างโดยมีสภาพแวดล้อมเป็นแบบ "ทั่วไป" แทนที่จะเป็น "Google Ads" หากต้องการดำเนินการต่อ ให้แปลงไฟล์เป็นสภาพแวดล้อม "Google Ads" ใน Google Web Designer
คุณเลือกสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องขณะสร้างโฆษณา โฆษณาของคุณสร้างโดยใช้สภาพแวดล้อม "ทั่วไป" แทนที่ "Google Ads" หากต้องการดำเนินการต่อ คุณต้องแปลงไฟล์เป็นสภาพแวดล้อม "Google Ads" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงสภาพแวดล้อม
โฆษณาที่คุณอัปโหลดมีโค้ด HTML5 ที่ละเมิดนโยบายของ Google Ads ลบการอ้างอิงที่ไปยังแท็กที่แสดงด้านบนก่อนที่จะอัปโหลดโฆษณา

โฆษณาของคุณละเมิดนโยบายข้อใดข้อหนึ่งของ Google Ads ดูปัญหาที่แสดงในข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดิม  

ก่อนที่จะอัปโหลดโฆษณา คุณจะต้องลบคุณลักษณะที่ไม่สนับสนุนออกก่อน ซึ่งทำได้ด้วยการเปิดไฟล์ index.html ในไฟล์ .ZIP ฟีเจอร์ที่ไม่รองรับจะอยู่ในส่วน "gwd-admetadata"

 • โฆษณาที่ขยายได้: ค้นหา "creativeProperties" จะเห็นว่า minWidth ควรเท่ากับ maxWidth และ minHeight ควรเท่ากับ maxHeight
 • ตัวนับหรือตัวจับเวลา: ค้นหา "counters" หรือ "timers" อาร์เรย์เหล่านี้ควรว่างเปล่า
 • ทางออกหลายทาง
 • วิดีโอ
 • แผนที่
 • ดูรายการฟีเจอร์ที่ระบบรองรับทั้งหมดที่นี่
โฆษณา HTML5 พยายามอ้างอิงไปยังองค์ประกอบที่ไม่พบในไฟล์ .ZIP ตรวจสอบว่าไฟล์ .ZIP อ้างอิงเฉพาะองค์ประกอบภายใน

ใน Google Web Designer คุณจะต้องรวมรูปภาพสำหรับทุกระยะภาพของปุ่มรูปภาพ

เช่น ในข้อมูลโค้ดด้านล่างที่มาจากไฟล์ index.html ตัวอย่าง มีรูปภาพสำหรับภาพขึ้น ภาพซ้อน และภาพลงไม่ครบ (ดูข้อความที่เน้นตัวหนา)

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบปุ่มรูปภาพ

ในการแก้ปัญหานี้ ให้แทนที่ placeholder.png ด้วยรูปภาพที่คุณต้องการใช้ และดูให้แน่ใจว่าภาพเหล่านั้นรวมอยู่ในไฟล์ .ZIP

หมายเหตุ: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะอธิบายว่าขาดอะไรไป ในบางกรณี คุณจะเห็นว่า "" หายไป กรณีนี้น่าจะเป็นเพราะไม่มีการระบุตำแหน่งรูปภาพ เปิดไฟล์ .ZIP แล้วหาไฟล์ index.html เข้าไปในไฟล์แล้วค้นหา ' ="" เพื่อดูข้อผิดพลาด

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดดูการฝึกอบรมที่แนะนำสำหรับ SME นี้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว