Åtgärda felmeddelanden om uppladdade annonser

När du lägger upp annonsmaterial i Google Ads kan du få ett felmeddelande. Oftast kan du åtgärda felet genom att redigera filen, spara den och försöka ladda upp den igen.

Kontrollera dina annonser med Google Ads HTML5-granskaren.

I den här artikeln beskriver vi hur du åtgärdar specifika felmeddelanden som kan visas när du laddar upp annonsmaterial. Mer detaljerade krav finns på sidan med våra bildpolicyer.

Obs! När du laddar upp en ny anpassad dynamisk annons bör du se till att den har rätt typ (dynamisk) och verksamhetstyp. Annonsmaterialets verksamhetstyp bör matcha kampanjens. Du hittar mer information om flödet på sidan Kampanjinställningar.

Dessutom bör du se till att annonsen är utformad så att den visar en eller flera produkter, dock inte ett specifikt, fast antal produkter (t.ex. två eller tre). Detta eftersom Google endast kan garantera att en eller flera produkter visas för dynamisk remarketing.

HTML5-annonser

HTML5-annonser som skapas med verktyget Swiffy stöds inte. Ladda upp den ursprungliga Flash-filen.

Ladda bara upp Flash-filer till Google Ads om du vill konvertera dem till HTML5-format. Vi godkänner inte annonser som har skapats med konverteringsverktyget Swiffy. Du kan även bygga om annonserna med hjälp av Google Web Designer eller andra verktyg. Läs mer om hur du konverterar Flash-annonser till HTML5.

Annonsen innehåller en filtyp som inte stöds. Åtgärda problemet genom att ta bort eventuella filtyper som inte stöds.

Så här ser du om din .ZIP-fil innehåller en filtyp som inte stöds:

 1. Öppna .ZIP-filen genom att dubbelklicka på den.
 2. Kontrollera att alla filer i mappen har något av formaten som stöds: .CSS, .JS, .HTML, .GIF, .PNG, .JPEG och .SVG. Ta bort eventuella filer som inte stöds.
 3. Spara den uppdaterade versionen genom att markera alla filer i mappen och klicka på Arkiv > Komprimera objekt.
 4. Om .ZIP-filen inte skapas som förväntat kan det bero på att du har komprimerat mappen. Markera alla objekt, inte hela mappen.
Annonsens filstorlek är för stor. Ladda upp en annons som är mindre än 150 kB.
Observera att alla filer omfattas av gränsen på 150 kB. Du kan se hur stora filerna är genom att markera dem och klicka på Arkiv > Visa info eller Arkiv > Egenskaper beroende på vilken typ av dator du använder. Popup-rutan anger storleken i kB.
Annonsen som du har laddat upp innehåller en sökväg eller ett filnamn med andra tecken än bokstäver, siffror, punkt (.), bindestreck (-) och understreck (_)

Så här ser du om din .ZIP-fil innehåller filnamn med tecken som inte stöds:

 1. Öppna .ZIP-filen genom att dubbelklicka på den.
 2. Kontrollera att alla filnamn i mappen endast innehåller tecken som stöds: bokstäver, siffror, punkt (.), bindestreck (-), och understreck (_). Ändra filnamn som innehåller tecken som inte stöds. Om det finns undermappar i .ZIP-filen ska du öppna och kontrollera filnamnen i dem med.
 3. Spara den uppdaterade versionen genom att markera alla filer i mappen och klicka på Arkiv > Komprimera objekt.
 4. Om .ZIP-filen inte skapas som förväntat kan det bero på att du har komprimerat mappen. Markera alla objekt, inte hela mappen.
Annonsen som du har laddat upp innehåller HTML5-kod som inte uppfyller Google Ads-policyerna.

Åtgärda problemet genom att söka efter ovan nämnda taggar som inte stöds i annonskoden. Kontrollera alla filer som finns i .ZIP-filen och radera vid behov.

Problemet orsakas ofta av .SVG-taggar som inte stöds. Sök i så fall efter taggar i annonskoden som inte ingår i någon av kategorierna som stöds (behållarelement, gradientelement och grafiska element). Läs mer om vilka taggar som stöds och vilka kategorier de ingår i.

Det saknas en primär .HTML-fil i HTML5-annonsen. Kontrollera att det finns en .HTML-fil med en annonsstorlekstagg i HTML5-annonsen och försök igen. Annonsstorlekstaggen ska se ut så här: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Primära .HTML-filer innehåller en annonsstorlekstagg som ser ut så här: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Öppna .HTML-filen och sök efter metataggen för annonsstorlek (”ad.size”). Om du hittar den ska du kontrollera att den ingår i <head>-taggen och att <head>-satsen avslutas med </head>.
 2. Byt citattecken manuellt eftersom kopierade/inklistrade tecken kan ge upphov till fel (de är inte tillåtna i Google Ads).
 3. Detta fel kan även uppstå när du försöker ladda upp filer från DCLK Studio eller Swiffy. Dessa filer är inte tillåtna i Google Ads och går inte att ladda upp. DCLK bör trafikeras via tredje parts annonsvisning som vanligt, och Flash-filer från Swiffy ska laddas upp som Flash-filer, inte som konverterade HTML5-filer.
HTML5-annonsen hänvisar till en tillgång som inte finns i .ZIP-filen.

Kontrollera att filnamnen på alla filer i .ZIP-filen exakt motsvarar namnen i referensfilen.

Om en av filerna i .ZIP-filen heter sökväg/till/tillgångsexempel men du refererar till sökväg/till/tillgångsexempel2 i HTML-filen hittar Google Ads inte den rätta filen.

Åtgärda problemet genom att jämföra filnamnet ovan med alla filer i HTML5-koden. Korrigera hänvisningen om filnamnet inte motsvarar någon fil exakt.

HTML5-annonsen hänvisar till en tillgång som inte finns i .ZIP-filen. Kontrollera att .ZIP-filen endast hänvisar till interna tillgångar.

Det går bara att hänvisa till filer i den uppladdade .ZIP-filen, och filen som du har angett ovan finns inte i den. Ta bort alla hänvisningar i HTML-filen till tillgångar utanför .ZIP-filen.

Tillgången i felmeddelandet finns inte i .ZIP-filen.  Du måste ta bort alla hänvisningar till filen. Vi tillåter endast externa referenser till

 • Google Fonts
 • jQuery-resurser som Google är värd för.
.ZIP-filen kan inte bearbetas eftersom själva filen eller någon av filerna i den är skadad.

Så här åtgärdar du skadade filer i .ZIP-filen:

 1. Öppna .ZIP-filen genom att dubbelklicka på den.
 2. Öppna varje enskild fil i mappen och spara den igen.
 3. Spara den uppdaterade versionen genom att markera alla filer i mappen och klicka på Arkiv > Komprimera objekt.
 4. Om .ZIP-filen inte skapas som förväntat kan det bero på att du har komprimerat mappen. Markera alla objekt, inte hela mappen.
HTML5-annonsen ändrar klickbarheten, vilket inte stöds.
Användning av tryckområden i HTML5-annonser som har skapats i Google Web Designer och användning av Javascript Exitapi.exit() i annonser som har skapats i andra verktyg stöds inte.
Om HTML5-annonsen har skapats i Google Web Designer måste du radera komponenten för tryckområdet.
Ändringarna påverkar inte dynamiska remarketingannonser som har skapats med Google Web Designer (GWD), så för dessa annonser behöver du inte ta bort tryckområdet och ladda upp det igen.  
Om HTML5-annonsen har skapats i något annat verktyg ska du ta bort ExitApi-skriptet från <head>-avsnittet i filen index.html.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

När du har tagit bort skripttaggen blir hela annonsen klickbar. Du kan behålla knappen, men målsidan öppnas oavsett var på annonsen användaren klickar. 

Ta bort onclick-händelsen för att anropa ExitAPI.exit från filen index.html.

 • Exempel: <button onclick="ExitApi.exit()">

Din HTML5-annons gick inte att ladda upp. Ditt konto stöder inte HTML5-annonser.

Krav för att använda HTML5-annonser

Du bör få åtkomst till HTML5-annonser i ditt Google Ads-konto när ditt konto har genererat tillräcklig historik på vår plattform och uppfyller följande krav:

 • Kontot har varit aktivt i mer än 90 dagar.
 • Kontot har spenderat mer än 9 000 USD totalt.
 • ​Kontot har följt våra policyer under lång tid.

Tänk på att vi inte alltid kan garantera åtkomst till HTML5-annonser även om du uppfyller kraven ovan.

Om HTML5-annonser inte är tillgängliga i ditt konto kan du ansöka om åtkomst via detta formulär. Kontrollera att ditt konto uppfyller kvalifikationskriterierna nedan innan du skickar in din ansökan. Du får ett e-postmeddelande med en statusuppdatering inom sju arbetsdagar från att du skickade in din ansökan.

 • ​Kontot har följt våra policyer under lång tid.
 • Kontot har god betalningshistorik.
 • Kontot har spenderat mer än 1 000 USD totalt.

För att behålla din åtkomst till HTML5-annonser bör du se till att du inte bryter mot våra policyer och att du fortsätter följa dem under lång tid.

Under tiden kan du använda andra alternativ, som uppladdade AMPHTML-annonser eller responsiva displayannonser.

Se till att du uppfyller relevanta specifikationer för displayannonser.

Den uppladdade ZIP-filen stöds inte. Ladda upp annonser som inte är länkade till ett flöde.

Så här åtgärdar du detta fel:
 1.  Kontrollera att det är rätt kampanj för den aktuella annonsen.
  1. Om det rätt annons och kampanj länkar du kampanjen till ett flöde.
 2. Om det inte är rätt kampanj eller annons:
  1. Rätt annons: Ladda upp annonsen till en kampanj som är länkad till ett flöde.
  2. Rätt kampanj: Ladda upp en annons som inte är länkad till ett flöde till denna kampanj.

Det saknas text i annonsmaterialet.

UTF-8 måste användas för alla icke-ASCII-tecken.

 Det går inte a klicka igenom vid förhandsgranskning.

 • Det går bara att komma åt en fullt fungerande förhandsgranskning via länken Visa annons i full storlek efter att du har sparat annonsen.
 • Kunderna måste sedan kopiera och klistra in webbadressen i webbläsaren.
 • Det går inte att klicka igenom i annonsmaterialet när du förhandsgranskar i annonsverktyget eller i popup-fönstret Visa annons i full storlek.

AMP HTML-annonser

HTML-dokumentet avvisades av den kanoniska AMP-valideraren.
Meddelande Din HTML-fil är inte ett giltigt AMPHTML-annonsdokument. Låt AMP Validator kontrollera den först.
Lösning Kontrollera att AMP HTML-annonserna skickar valideringen via denna offentligt tillgängliga AMP-validerare.
Metodtips Använd AMP-valideraren innan du laddar upp HTML-dokumenten.
Allvarliga interna fel uppstod vid valideringen av annonspaketet.
Meddelande Ett internt fel uppstod. Kontakta supportteamet och skicka in testpaketet om felet kvarstår. Vi undersöker problemet så snart som möjligt.
Lösning Inte tillämpligt
Det anpassade AMP-elementet stöds inte i Google Ads.

Exempel: Ett anpassat AMP-element som <amp-audio> stöds inte.

Meddelande Anpassat AMP-element <$name> saknar stöd.
Lösning Ta bort AMP-elementen som inte stöds och motsvarande JavaScript-importer från HTML-filen. 
Exempel:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> från <body>-avsnittet och
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> från <head>-avsnittet.
Metodtips Använd endast AMP-element som stöds.
Ett anpassat AMP-element stöds inte i Google Ads.

Exempel: Det anpassade AMP-elementet <amp-audio> som inte stöds importeras.

Meddelande Anpassat AMP-element <$name> som saknar stöd importeras.
Lösning Ta bort AMP-elementen som inte stöds och motsvarande JavaScript-importer från HTML-filen. 
Exempel:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> från <body>-avsnittet och
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> från <head>-avsnittet.
Metodtips Använd endast AMP-element som stöds.
Paketet innehåller en medietillgång med en reserverad sökväg.

Exempel: Förbjuden sökväg till tillgång: _a4a/invalid.

Meddelande Förbjuden sökväg till tillgång: $assetPath.
Lösning Byt namn på katalogen.
Metodtips Undvik att använda reserverade katalognamn i sökvägar till tillgångar, till exempel ”_a4a”.
Analysfel påträffades i amp-custom-formatavsnittet.

Exempel: CSS-analysfel: ”... .foo:nth-child(1n) { color: red } …”.

Meddelande Exempel: CSS-analysfel: ”... .foo:nth-child(1n) { color: red } …
Lösning Åtgärda felen i det bifogade CSS-kodavsnittet. Dessa fel brukar gälla CSS-pseudoväljare som inte stöds i den aktuella Google Ads-upplevelsen. Ta bort dem från amp-custom-formatavsnittet.
Attributet innehåller ett ogiltigt värde.

Exempel: Attributet srcset i taggen amp-ing innehåller ett ogiltigt värde a b c.

Meddelande Attributet $attrName i taggen $tagName innehåller ett ogiltigt värde $value.
Lösning Detta innebär vanligtvis att attributvärdet har fel syntax. Till exempel kanske attributet on innehåller en händelseåtgärd med fel syntax. Se aktuella AMP HTML-specifikationer för information om korrekt syntax för värden.
Attributet innehåller ett förbjudet värde.

Exempel: Attributet class i taggen div innehåller värdet amp-carousel-slide som är förbjudet.

Meddelande Attributet $attrName i taggen $tagName innehåller värdet $value som är förbjudet.
Lösning Kontrollera att attributen inte innehåller några reserverade värden. Elementklasser får inte innehålla reserverade klassnamn som amp-carousel-button. På samma sätt är AMP inte tillåtet som mål för en händelseåtgärd. 
Metodtips Se AMP HTML-annonsspecifikationerna för Google Ads och kontrollera listan över otillåtna värden innan du skapar dina annonser.
Ett konfigurationsobjekt saknas.

Exempel: finalURL saknas för exit1 i konfigurationen för taggen amp-ad-exit.

Meddelande $value saknas för $item i konfigurationen för taggen $tagName.
Lösning AMP-element som <amp-ad-exit> och <amp-animation> kräver en JSON-konfiguration. Se giltig konfigurationssyntax i motsvarande AMP-elementspecifikationer.
En konfigurationsobjekt innehåller ett ogiltigt värde.

Exempel: Ogiltigt värde på selector i konfigurationen för taggen amp-ad-exist.

Meddelande Ogiltigt $value$item i konfigurationen för taggen $tagName.
Lösning AMP-element som <amp-ad-exit> och <amp-animation> kräver en JSON-konfiguration. Se giltig konfigurationssyntax i motsvarande AMP-elementspecifikationer.
Ett konfigurationsobjekt stöds inte i Google Ads.

Exempel: Taggen Filters stöds inte i amp-ad-exit-konfigurationen.

Meddelande $item saknar stöd i konfigurationen för taggen $tagName”.
Lösning Konfigurationsobjektet stöds inte i Google Ads. Ta bort det från konfigurationen.
AMP-dokumentet innehåller flera förekomster av ett element/värde som ska visas en enda gång.

Exempel: Flera förekomster av amp-ad-exit.

Meddelande $item förekommer flera gånger.
Lösning Ta bort de överflödiga elementen från dokumentet och behåll en enda förekomst.
En anpassad utgång i AMP HTML-annonspaketet stöds inte.

Din AMP HTML-annons har modifierad klickbarhet, EXIT, vilket inte stöds.

Meddelande Din AMPHTML-annons har modifierad klickbarhet, $exit, vilket inte stöds.
Lösning Ta bort <amp-ad-exit>-konfigurationen och JavaScript-importen från HTML-filen. Ta bort de händelseåtgärder som anropar exit-api.exit (till exempel <button on=”tap:exit-api.exit(target='product1')”>).
Annonser innehåller flera HTML-filer.
Meddelande Annonsen har flera ingångspunkter. Se till att det finns endast en .HTML-fil med en annonsstorlekstagg i HTML5-annonsen och försök igen.
Lösning Se till att det finns endast en HTML-fil för att visa annonsinnehåll i .ZIP-filen och ta bort de överflödiga HTML-filerna.
En CSS-regel innehåller ett förbjudet egenskapsvärde.

Exempel: CSS-egenskapsvärdet width:100% är inte tillåtet för väljaren .amp-carousel-button.

Meddelande CSS-egenskapsvärdet $cssPropertyName:$cssPropertyValue är inte tillåtet för väljaren $cssSelector.
Lösning Ta bort CSS-egenskapsvärdet som anges i meddelandet från amp-custom-formatavsnittet.

Google Web Designer HTML5

Obs! Det första steget för att skapa AMP HTML-bannerannonser i Google Web Designer beskrivs i dialogrutan New File, där du kan klicka på AMPHTML banner för att skapa annonsen. Google Web Designer har begränsningar för vissa AMP HTML-annonsfunktioner. Mer information finns i den här artikeln om AMP HTML-annonser.
Du måste ladda upp en publicerad fil. Du måste publicera filen i Google Web Designer innan du kan ladda upp den till Google Ads.
För att ladda upp annonsen måste du använda en publicerad fil, inte författarfilen (”author file”). Innan du kan ladda upp annonsen måste du öppna författarfilen (”author file”) i Google Web Designer och välja alternativen Publish > Publish Locally. Läs mer.
Den här annonsen skapades med miljön Generic i stället för Google Ads. För att fortsätta måste du konvertera filen till Google Ads-miljö i Google Web Designer.
Du valde fel miljö när du skapade annonsen. Den skapades med miljön Generic i stället för Google Ads. För att fortsätta måste konvertera filen till en Google Ads-miljö. Läs mer om konvertering mellan miljöer.
Annonsen du laddar upp innehåller HTML5-kod som bryter mot Google Ads-policyerna. Ta bort hänvisningar till taggarna ovan innan du laddar upp annonserna.

Annonsen bryter mot Google Ads-policyerna. Det ursprungliga felmeddelandet innehåller information om problemet.  

Innan du kan ladda upp annonsen måste du ta bort funktioner och egenskaper som inte stöds. Det kan du göra genom att öppna filen index.html i .ZIP-filen. Funktionerna som inte stöds finns i avsnittet ”gwd-admetadata”.

 • expanderbar annons: Sök ”creativeProperties”. minWidth måste vara lika med maxWidth och minHeight med maxHeight.
 • räknare eller timer: Sök efter ”counters” eller ”timers”. Dessa vektorer ska vara tomma.
 • flera utgångar
 • videor
 • kartor
 • Se hela listan över funktioner som stöds här.
HTML5-annonsen hänvisar till en tillgång inte finns i .ZIP-filen. Kontrollera att .ZIP-filen endast hänvisar till interna tillgångar.

I Google Web Designer måste du inkludera bilder för bildknappens samtliga visuella tillstånd.

I kodavsnittet nedan, hämtat från ett exempel på index.html, saknas bilder för up-image, over-image och down-image (se fetstilt text).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Läs mer om bildknappskomponenten.

Åtgärda problemet genom att ersätta placeholder.png med den eller de bilder du vill använda och kontrollera att bilderna finns med i .ZIP-filen.

Obs! Det bör framgå av felmeddelandet vad som saknas. Ibland ser du att "" saknas. Då har bildens plats troligen inte angetts. Öppna .ZIP-filen och leta reda på index.html-filen. Sök efter ' ="" för att hitta felet.

Om du vill veta mer om problemet som beskrivs i den här artikeln kan du se denna rekommenderade utbildning för små och medelstora företag.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false