Overvåg dine kampagneeksperimenter

Når du er begyndt at køre et eksperiment, er det vigtigt at vide, hvordan du overvåger dets effektivitet. Når du ved, hvor effektivt dit eksperiment er i forhold til den oprindelige kampagne, kan du træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt du skal afslutte eksperimentet, anvende det på den oprindelige kampagne eller bruge det til at oprette en ny kampagne.

I denne artikel forklares det, hvordan du overvåger dine eksperimenters effektivitet, og hvordan dataene skal fortolkes.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Se dit eksperiments effektivitet

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Udvid menuen til venstre, og klik derefter på navnet på det eksperiment, du vil have vist effektivitetsdata for, under overskriften Alle eksperimenter. Du får vist en side, hvor du kan se oplysningerne om dit eksperiment og en sammenligning af vigtige metrics for eksperimentet og den oprindelige kampagne.
 3. Brug rullemenuen øverst til højre til at justere datointervallet for disse data. Bemærk, at du kun kan se data mellem dit eksperiments start- og slutdato.
 4. Klik på fanen Annoncegrupper neden for denne tabel for at se denne sammenligning på annoncegruppeniveau. Klik derefter på den annoncegruppe, du vil have vist data for.

Sådan skal disse data fortolkes

I tabellen øverst kan du se en sammenligning af de vigtigste metrics for eksperimentet og den oprindelige kampagne med pile ud for hver enkelt metric.

Ikon Statistisk signifikans (p-værdi = 1)
Intet ikon Der er ikke nok data
blank diamond <95 %
Statistical+1 image upward arrowStatistical-1 downward arrow 95-99 %
Statistical+2 upward arrowStatistical-2 image 99-99,9 %
Statistical+3 upward arrowStatistical-3 downward arrow >99,9 %
 • Pilenes retning viser, om eksperimentværdierne er højere eller lavere end værdierne for den oprindelige kampagne.
 • Antallet af pile angiver statistisk signifikans (dvs. sandsynligheden for, at forskellen ikke er tilfældig). Der kan vises op til tre pile (Statistical+3 upward arrowStatistical-3 downward arrow), der peger i samme retning, og jo flere pile, der vises, desto mere sikkert er det, at forskellen ikke er tilfældig.
 • En rombe (blank diamond) angiver, at resultaterne ikke er statistisk signifikante. Der kan være flere forskellige årsager til, at resultaterne ikke er statistisk signifikante:
  • Dit eksperiment har ikke kørt i et tilstrækkeligt tidsrum.
  • Din kampagne modtager ikke nok trafik.
  • Dit eksperiment modtager ikke nok trafik pga. forkert trafikopdeling.
  • De ændringer, du har foretaget, har ikke medført en statistisk signifikant forskel i effektiviteten.
 • Jo mere statistisk signifikante resultaterne for et eksperiment er, desto større er sandsynligheden for, at effektiviteten bibeholdes, når eksperimentet konverteres til en kampagne.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye