Overvåg dine kampagneeksperimenter

Når du er begyndt at køre et eksperiment, er det vigtigt at vide, hvordan du overvåger dets effektivitet. Når du ved, hvor effektivt dit eksperiment er i forhold til den oprindelige kampagne, kan du træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt du skal afslutte eksperimentet, anvende det på den oprindelige kampagne eller bruge det til at oprette en ny kampagne.

I denne artikel forklares det, hvordan du overvåger dine eksperimenters effektivitet, og hvordan dataene skal fortolkes.

Vejledning

Se dit eksperiments effektivitet

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Find og klik på det eksperiment, du vil tjekke effektiviteten for. 
 3. Øverst vises en oversigt.

Det viser oversigten

 • Effektivitetssammenligning: Dette viser de datoer, for hvilke dit eksperiments effektivitet bliver sammenlignet med effektiviteten for den oprindelige kampagne. Her vises kun hele dage, der ligger inden for tidsrummet fra dit eksperiments start- og slutdato og det datointerval, du har valgt for tabellen. Hvis der ikke er noget overlap, bruges de hele dage mellem dit eksperiments start- og slutdatoer til "Effektivitetssammenligning".
 • Som standard vises effektivitetsdata for Klik, CTR, Pris, Eksponeringer og Alle konverteringer, men du kan vælge de effektivitets-metrics, du vil se, ved at klikke på pil ned ud for navnet på den pågældende metric. Du kan vælge mellem følgende: 
 • Den første linje under hvert metric-navn viser dit eksperiments data for den pågældende metric. Hvis der f.eks. vises 4K under "Klik", betyder det, at dit eksperiments annoncer har fået 4.000 klik, siden eksperimentet begyndte at køre.
 • Den anden linje viser en anslået forskel i effektivitet mellem eksperimentet og kampagnen.
  • Den første værdi viser forskellen i effektiviteten for dit eksperiment for denne metric sammenlignet med den oprindelige kampagne. Hvis der f.eks. vises +10 % for Klik, anslås det, at dit eksperiment fik 10 % flere klik end den oprindelige kampagne. Hvis der ikke er nok tilgængelige data endnu for den oprindelige kampagne og/eller eksperimentet, vises "--".
  • Den anden værdi viser konfidensintervallet på 95 %. I dette tilfælde er dette det mulige interval for forskellen i effektivitet, der kan eksistere mellem eksperimentet og den oprindelige kampagne. Hvis der f.eks. vises [+8 %, +12 %], betyder det, at der kan være alt mellem en stigning på 8 % og 12 % i effektiviteten for eksperimentet sammenlignet med kampagnen. Hvis der ikke er nok tilgængelige data endnu for den oprindelige kampagne og/eller eksperimentet, vises "--".
  • Hvis dit resultat er statistisk signifikant, vises der også en blå stjerne.
    
Peg med musemarkøren over den anden linje for at få en mere detaljeret forklaring af det, du ser. Du vil kunne se følgende oplysninger:
 
Statistisk signifikans: Du vil se, om dine data er statistisk signifikante. 
 
 • Statistisk signifikant: Det betyder, at din p-værdi er mindre end eller lig med 5 %. Med andre ord skyldes dine data sandsynligvis ikke tilfældigheder, og der er stor sandsynlighed for, at dit eksperiment vil fortsætte med at give tilsvarende resultater, hvis det konverteres til en kampagne. 
 • Ikke statistisk signifikant: Det betyder, at din p-værdi er større end eller lig med 5 %. Nedenstående er nogle mulige årsager til, at dine data kan anses for at være ikke statistisk signifikante.
  • Dit eksperiment har ikke kørt i et tilstrækkeligt tidsrum.
  • Din kampagne modtager ikke nok trafik.
  • Dit eksperiment modtager ikke nok trafik pga. forkert trafikopdeling.
  • De ændringer, du har foretaget, har ikke medført en statistisk signifikant forskel i effektiviteten. 
 • Uanset om dine data blev vist som statistisk signifikante, vises der en forklaring som den følgende, som viser sandsynligheden for, at effektivitetsdataene skyldtes tilfældigheder: "Der er 0,2 % (p-værdi) chance for at opnå denne effektivitet (eller en større forskel i effektivitet) på grund af tilfældighed. Jo mindre p-værdien er, jo mere signifikant er resultatet".
 • Konfidensinterval: Du vil se flere oplysninger om konfidensintervallet for forskellen i effektivitet med en forklaring i stil med: "Der er 95 % chance for, at dit eksperiment viser en forskel på +10 % til +20 % for denne metric, når det sammenlignes med den oprindelige kampagne". Endelig får du vist de faktiske data for denne metric for eksperimentet og den oprindelige kampagne.
 • Endelig får du vist de faktiske data for denne metric for eksperimentet og den oprindelige kampagne.
   

Du kan gøre følgende i oversigten

 • I oversigten kan du ændre den metric, du ser, når du bruger rullemenuen ved siden af en metric.
 • Hvis du vil se oversigten for en annoncegruppe i eksperimentet, skal du klikke på en annoncegruppe i tabellen herunder. 

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet