Automatické platby

Automatické platby jsou jedním z možných nastavení plateb ve službě Google Ads. Při tomto nastavení jsou vzniklé reklamní náklady automaticky účtovány na vrub primární platební metody.

Pokud používáte automatické platby, budou vám reklamní náklady účtovány 30 dnů od posledního automatického vyúčtování nebo poté, co váš účet dosáhne předem definované částky označované jako fakturační limit – podle toho, co nastane dříve.

Fakturační limit

Tato částka představuje určitou výši nákladů a její dosažení způsobí, že vám tyto náklady budou naúčtovány. Na počátku se jedná o stanovenou částku, kterou najdete na stránce souhrnu fakturace. Pokud náklady dosáhnou této částky před koncem 30denního fakturačního cyklu, je váš fakturační limit automaticky zvýšen.

  • Pokud náklady účtu dosáhnou tohoto limitu dříve, než uplyne 30 dní, limit se zvýší. K tomu může dojít několikrát, než váš účet dospěje ke konečné částce limitu. Výše fakturačního limitu závisí na vašem účtu, zemi a měně.
  • Jestliže náklady účtu narůstají rychle, může fakturovaná částka limit mírně překročit. Pokud náklady účtu během jednoho měsíce opakovaně dosáhnou fakturačního limitu, mohou vám být poplatky účtovány několikrát za měsíc.
  • Při zvýšení fakturačního limitu nedostanete e-mail ani oznámení, ale aktuální limit můžete vždy zjistit na stránce Přehled fakturace. Pokud chcete zjistit svůj aktuální fakturační limit, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby. Dostanete se tak na stránku přehledu, kde uvidíte, jaké náklady vám vznikly od poslední platby. Váš fakturační limit je uveden pod šedým ukazatelem průběhu.

Proč vám byly účtovány poplatky
Zobrazit články o automatických platbách
Zobrazit články o problémech s poplatky

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory