Ομάδα διαφημίσεων: Ορισμός

Μια ομάδα διαφημίσεων περιέχει μία ή περισσότερες διαφημίσεις που έχουν παρόμοιους στόχους.

  • Κάθε καμπάνια σας αποτελείται από μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων.
  • Χρησιμοποιήστε τις ομάδες διαφημίσεων για να οργανώσετε τις διαφημίσεις σας ανάλογα με ένα κοινό θέμα. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να διαχωρίσετε τις ομάδες διαφημίσεων ανάλογα με το διαφορετικό προϊόν ή τους τύπους υπηρεσιών που προσφέρετε. 

Τρόπος δόμησης των λογαριασμών
Τρόπος λειτουργίας των ομάδων διαφημίσεων

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού