App-conversies bijhouden met Google Play

Gebruik conversiegegevens van Google Play om na te gaan hoe effectief uw advertenties zijn voor het genereren van Android-app-installaties en in-app-activiteit.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Android-installaties en in-app-acties kunt bijhouden vanuit Google Play, met een analysetool van derden of door code toe te voegen aan uw app. Lees deze instructies als u uw conversies wilt bijhouden door deze te importeren uit Firebase. Voor meer informatie over conversies bijhouden voor mobiele apps in het algemeen, raadpleegt u Over conversies bijhouden voor mobiele apps.

Voordat u begint

U heeft het volgende nodig voordat u het bijhouden van conversies voor Android-apps kunt instellen:

 • Een Google Ads-account: heeft u nog geen account? Meld u dan aan via https://ads.google.com.
 • Een Android-app: dit is de app waarvoor u installaties of in-app-acties wilt bijhouden.
 • Mogelijkheid om conversiegegevens in te stellen: voor 'App-installaties (eerste keer geopend)' en 'In-app-acties' moet u of de ontwikkelaar van uw app de mogelijkheid hebben om de code van uw app te bewerken of een analysetool van derden te gebruiken. Dit is niet vereist voor 'App-installaties (via Google Play)'.
 • Een gelinkt Google Play-account: Voor automatische conversies uit in-app-aankopen moet u een Google Play-ontwikkelaarsaccount hebben gelinkt aan uw Google Ads-account. (Als u conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruikt om conversies bij te houden met een manageraccount, moet u Google Play linken aan het manageraccount. Als u conversies niet bijhoudt met een manageraccount, linkt u uw afzonderlijke account.)

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Android-app-installaties (via Google Play) bijhouden

Als u de installatieconversies voor een campagne voor Android-app-installatie nog niet bijhoudt, rapporteert AdWords de installaties automatisch onder de conversieactie 'Installaties van Android-app (overig)'.

Als u installatieconversies voor een afzonderlijke app wilt bekijken, volgt u deze instructies om een conversieactie voor installaties via Google Play te maken.

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Tools en selecteer Conversies in het dropdownmenu.
  Selecteer de optie Conversies in het menu
 3. Klik op de knop + Conversie.
  Nieuwe conversieactie
 4. Selecteer de optie 'App'.
 5. Selecteer Google Play.
 6. Selecteer Installaties. Klik op Doorgaan.
 7. Klik op Naam. Geef de naam op van de installatie van de Android-app die u wilt bijhouden. Zo herkent u deze actie later gemakkelijk in conversierapporten. Klik op Gereed.
 8. Klik op Waarde. Geef een waarde op voor elke installatie (meestal de prijs van de app) of selecteer 'Geen waarde toewijzen' als u geen waarde wilt bijhouden. Klik op Gereed.
 9. Klik op Mobiele app. Voer de naam, pakketnaam of uitgever van uw app in en klik op App zoeken. Selecteer uw app in het dropdown-menu. (Meer informatie vindt u in het gedeelte Over de instelling 'Mobiele app' hieronder.) Klik op Gereed.
 10. (Geavanceerd) Klik op Opnemen in Conversies. Als deze instelling is geselecteerd (standaard), worden gegevens die afkomstig zijn van deze conversieactie in de rapportkolom Conversies weergegeven. Gegevens in de kolom Conversies worden gebruikt door automatische biedstrategieën zoals Doelrendement op advertentie-uitgaven, Verbeterde kosten per klik en Doel-CPA. Als u een automatische biedstrategie gebruikt om te optimaliseren voor conversies en u deze conversieactie niet wilt opnemen in uw biedstrategie, verwijdert u het vinkje bij deze instelling. Anders laat u het selectievakje aangevinkt. 

  Als u 'Opnemen in Conversies' uitschakelt voor al uw conversieacties voor installaties van apps, werkt bieden op basis van kosten per installatie niet meer correct. We raden u aan dit selectievakje aangevinkt te laten voor één installatie-conversieactie per app. Klik op Gereed.
 11. Klik op Opslaan en doorgaan.
 12. Klik op Gereed. U bent klaar!

Opmerking: App-installaties uit andere winkels dan Google Play bijhouden

Als u app-installaties uit andere bronnen dan Google Play wilt bijhouden, maakt u een nieuwe conversieactie 'Android-app-installatie (eerste keer geopend)'. We raden u aan deze conversies bij te houden met Firebase.

Voorheen werden conversies die afkomstig waren van winkels van derden, ook bijgehouden met behulp van conversieacties voor downloads van Android-apps (nu 'Android-app-installaties (via Google Play)' genoemd). Als u voor een van deze conversieacties al een trackingcode heeft geïnstalleerd, blijft uw code wel conversies tellen, maar kunt u geen nieuwe trackingcode meer installeren. We raden u dan ook aan een nieuwe conversieactie 'Android-app-installaties (eerste keer geopend)' te gebruiken om deze conversies bij te houden. De reden hiervoor is dat installaties van apps via winkels van derden worden geregistreerd wanneer de app voor de eerste keer wordt geopend, terwijl installaties van Google Play-apps worden geregistreerd wanneer de app is gedownload. Als u deze twee typen van elkaar onderscheidt, blijven uw conversiegegevens consistent.

Afmelden voor automatisch bijhouden van conversies

AdWords houdt app-installaties via de Google Play Store automatisch bij als conversies die worden gerapporteerd met de conversieactie 'Installaties van Android-app (overig)'. Als u deze conversies liever niet automatisch wilt meetellen, kunt u zich hiervoor afmelden:

 1. Ga naar het tabblad Hulpprogramma's en klik op Conversies.
 2. Klik op de groene stip in de rij van de conversieactie 'Installaties van Android-app (overig)' en selecteer in het dropdownmenu de optie Verwijderd.

Android-app-installaties (eerste keer geopend) bijhouden

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Tools en selecteer Conversies in het dropdownmenu.
  Selecteer de optie Conversies in het menu
 3. Klik op de knop + Conversie.
  Nieuwe conversieactie
 4. Selecteer de optie App.
 5. Selecteer Eerste keer geopend en in-app-acties
 6. Selecteer Android en vervolgens App-installaties (eerste keer geopend). Klik op Doorgaan.
 7. Klik op Naam. Geef de naam op van de installatie van de Android-app die u wilt bijhouden. Zo herkent u deze actie later gemakkelijk in conversierapporten. Klik op Gereed.
 8. Klik op Waarde. Geef een waarde op voor elke installatie (meestal de prijs van de app) of selecteer 'Geen waarde toewijzen' als u geen waarde wilt bijhouden. Klik op Gereed.
 9. Klik op Mobiele app. Voer de naam, pakketnaam of uitgever van uw app in en klik op App zoeken. Selecteer uw app in het dropdown-menu. (Meer informatie vindt u in het gedeelte Over de instelling 'Mobiele app' hieronder.) Klik op Gereed.
 10. (Geavanceerd) Klik op Opnemen in Conversies. Als deze instelling is geselecteerd, worden gegevens die afkomstig zijn van deze conversieactie in de rapportkolom Conversies weergegeven. Als u deze instelling uitschakelt, worden gegevens nog steeds opgenomen in de kolom 'Alle conversies'. 

  Gegevens in de kolom Conversies worden gebruikt door automatische biedstrategieën zoals Doelrendement op advertentie-uitgaven, Verbeterde kosten per klik en Doel-CPA. Als u een automatische biedstrategie gebruikt om te optimaliseren voor conversies en u deze conversieactie niet wilt opnemen in uw biedstrategie, verwijdert u het vinkje bij deze instelling.

  Als u voor dezelfde app ook een conversieactie voor het bijhouden van installaties van Android-apps (via Google Play) heeft gemaakt, raden we u aan voor slechts een van beide conversieacties Optimalisatie in te schakelen. Schakelt u Optimalisatie in voor beide conversieacties, dan worden er voor één app-installatie twee conversies geteld (en wordt er mogelijk ook dubbel geboden). Klik op Gereed.
 11. (Geavanceerd) Klik op Postback-URL. Met deze optie kunt u conversiegegevens terugsturen naar het analysepakket voor uw Android-app. Geef de postback-URL van de provider van uw app-analyseoplossing op. Raadpleeg voor meer informatie onze Handleiding voor ontwikkelaars voor de bevestiging van app-installaties. Klik op Gereed.
 12. Klik op Opslaan en doorgaan.
 13. Controleer uw instellingen. Als u wijzigingen moet aanbrengen, klikt u op Instellingen bewerken.
 14. Selecteer een van de twee opties onder 'Uw trackingmethode instellen'.
  • Trackingcode in de app plaatsen: selecteer deze optie als u wilt dat onze Google SDK voor het bijhouden van conversies conversietrackingcode toevoegt aan uw app.
  • Een server-naar-server-conversiefeed van een app-analysepakket naar AdWords instellen: selecteer deze optie als u een server voor app-analyse van derden gebruikt en deze wilt gebruiken om AdWords-installatieconversies bij te houden. Selecteer of u de gegevens wilt opslaan of deze per e-mail naar uw ontwikkelaar wilt sturen.
 15. Volg de instructies in onze ontwikkelaarshandleiding voor het bijhouden van conversies voor mobiele apps. Zorg ervoor dat u de instructies voor Android-apps kiest.
 16. Klik op Gereed.

In-app-aankopen voor Android via Google Play automatisch bijhouden

Voor Android-apps die gebruikmaken van in-app-facturering, kunt u automatisch in-app-aankopen bijhouden die worden gedaan door gebruikers die op uw advertentie hebben geklikt. U hoeft geen code toe te voegen aan uw app. De waarde van de aankoop wordt automatisch gerapporteerd als de conversiewaarde. 

Als u conversies bijhoudt voor apps met in-app-abonnementen, wordt alleen de eerste aankoop geregistreerd als een conversie. Bovendien wordt alleen de waarde van de eerste betaling geregistreerd. 

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Tools en selecteer Conversies in het dropdownmenu.
  Selecteer de optie Conversies in het menu
 3. Klik op de knop + Conversie.
  Nieuwe conversieactie
 4. Selecteer de optie 'App'.
 5. Selecteer Google Play.
 6. Selecteer In-app aankopen. Klik op Doorgaan.
 7. Klik op Naam. Geef de naam op van de in-app-conversie die u wilt bijhouden. Zo herkent u deze actie later gemakkelijk in conversierapporten. Klik op Gereed.
 8. Klik op Mobiele app. Voer de naam, pakketnaam of uitgever van uw app in en klik op 'App zoeken'. Selecteer uw app in het dropdown-menu. (Meer informatie vindt u in het gedeelte 'Over de instelling 'Mobiele app'' hieronder.) Klik op Gereed.
 9. Klik op Aantal. Selecteer of u alle conversies of één conversie per advertentieklik wilt tellen. Voor in-app-aankopen wordt de instelling Elke aangeraden, omdat elke in-app-aankoop waarde heeft voor uw bedrijf. Klik op Gereed.
 10. Klik op Conversieperiode. Selecteer hoelang u conversies wilt bijhouden nadat iemand op een advertentie heeft geklikt. U kunt een periode van minimaal een week tot maximaal 90 dagen selecteren. Voor in-app-aankopen wordt een periode van 90 dagen aangeraden. Deze instelling biedt u de beste benadering van de lifetime value van een klant. Bovendien voegt elke aankoop extra waarde toe voor uw bedrijf. Meer informatie over conversieperioden. Klik op Gereed.
 11. (Optioneel) Klik op Opnemen in Conversies. Als deze instelling is geselecteerd (standaard), worden gegevens die afkomstig zijn van deze conversieactie in de rapportkolom Conversies weergegeven. Als u deze instelling uitschakelt, worden gegevens nog steeds opgenomen in de kolom 'Alle conversies'.

  Gegevens in de kolom Conversies worden gebruikt door automatische biedstrategieën zoals Doelrendement op advertentie-uitgaven, Verbeterde kosten per klik en Doel-CPA. Als u een automatische biedstrategie gebruikt om te optimaliseren voor conversies en u deze conversieactie niet wilt opnemen in uw biedstrategie, verwijdert u het vinkje bij deze instelling. Anders laat u het selectievakje aangevinkt. Klik op Gereed.

 12. Klik op Opslaan en doorgaan.
 13. Controleer uw instellingen. Als u wijzigingen moet aanbrengen, klikt u op Conversie-instellingen bewerken.
 14. Klik op Gereed. U bent klaar!

Over de instelling 'Mobiele app'

Met de instelling 'Mobiele app' linkt u uw conversieactie aan een bepaalde app. Google Ads kan u dan waarschuwen als u meerdere conversieacties gebruikt waarmee installaties van dezelfde app worden bijgehouden. Zo voorkomt u dat er voor één app-installatie twee conversies worden geteld (en u dus mogelijk voor twee conversies biedt).

Als u deze instelling wilt gebruiken, zoekt u uw mobiele app (op naam, pakketnaam of uitgever).

Uw zoekactie retourneert alleen apps die zijn gepubliceerd op Google Play.

U kunt de conversieactie het beste alleen gebruiken om de app bij te houden die u bij 'Mobiele app' heeft ingesteld. Als u voor meerdere apps conversies wilt bijhouden, maakt u voor elke app een afzonderlijke conversieactie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe