Een externe provider van app-analyse koppelen aan Google Ads

Dit artikel heeft alleen betrekking op het nieuwe, verbeterde Google Ads. Bepaal welke versie van Google Ads u gebruikt.

Als u een externe provider van app-analyse gebruikt om uw conversies via mobiele apps bij te houden en te meten, kunt u gegevens uit uw externe account importeren door dat account aan uw Google Ads-account te koppelen.

Als u een dergelijke koppeling wilt instellen, moet u een koppeling-ID genereren, die u vervolgens met de externe provider deelt of rechtstreeks in het externe account invoert. Voor elke app die u via een externe provider bijhoudt, moet u een afzonderlijke koppeling-ID genereren. Wanneer u de koppeling-ID heeft gegenereerd en deze met uw externe provider heeft gedeeld, kunt u conversiegebeurtenissen importeren in Google Ads.

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe u uw externe app aan uw account kunt koppelen en hoe u deze koppeling met andere accounts kunt delen.

Een nieuwe koppeling maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Instellen' op Gekoppelde accounts.
 4. Klik onder 'App-analyse van derden' op Details.
 5. Maak een keuze uit de volgende opties:
  • Als u nog nooit providers van app-analyse aan uw Google Ads-account heeft gekoppeld, klikt u op Koppeling-ID maken.
  • Als u al eerder providers van app-analyse aan uw Google Ads-account heeft gekoppeld en nu een extra koppeling wilt maken, klikt u op de plusknop om een nieuwe provider of app te koppelen.

   Opmerking: U moet beheerderstoegang tot het account hebben om een koppeling-ID te kunnen maken.

 6. Selecteer uw provider van app-analyse. Als deze niet is vermeld in het dropdownmenu, selecteert u Andere provider en geeft u de ID van uw provider op. Als u de ID niet weet, neemt u contact op met uw provider. U kunt ook samen met uw provider de ID in de Ontwikkelaarsgids vinden.
 7. Selecteer het platform voor uw mobiele app.
 8. Zoek uw app op met behulp van het veld 'Uw app opzoeken'.
 9. Klik op Koppeling-lD maken.
 10. Klik op de kopieerknop om uw koppeling-ID te kopiëren. Plak deze koppeling-ID in uw externe account.
 11. Klik op Gereed. Uw status wordt weergegeven als 'Niet geverifieerd' totdat u uw koppeling-ID heeft toegevoegd aan uw externe account en de conversiegegevens worden ingevoerd in Google Ads.

Een koppeling delen met andere Google Ads-accounts

Als u campagnes voor dezelfde app beheert in meerdere Google Ads-accounts, raden we u aan conversies voor meerdere accounts bij te houden en in uw manageraccount een koppeling-ID in te stellen met uw externe provider van app-analyse. Zo kunt u via de koppeling-ID van het manageraccount app-conversies bijhouden voor alle accounts die u beheert.

Als u niet voor meerdere accounts conversies kunt bijhouden (bijvoorbeeld omdat u met meerdere bureaus werkt), kunt u echter ook één koppeling-ID delen met een ander Google Ads-account. Het account vanwaaruit u deelt, is de 'eigenaar' van de koppeling-ID. Alleen de eigenaar van de koppeling-ID kan de koppeling-ID delen met andere accounts. Elk account dat de uitnodiging van de eigenaar heeft geaccepteerd, kan uit de tool van de betreffende externe provider van app-analyse conversies importeren voor de app die aan de gedeelde koppeling-ID is gekoppeld.

Opmerking: Als u met een of meer bureaus werkt, doet u er verstandig aan zelf eigenaar te worden van de koppeling-ID's van al uw apps. U kunt dan desgewenst koppeling-ID's met andere accounts delen, of koppelingen met andere accounts verwijderen. Als u bijvoorbeeld met een bepaald bureau werkt en u uw Google Ads-gegevens bij een ander bureau wilt onderbrengen, hoeft u alleen maar de koppeling met het account van uw oude bureau te verwijderen.
 
Zelfs als u uw eigen accounts niet actief beheert, raden we u aan om een koppeling-ID te genereren in een account waarvoor u beheerderstoegang heeft en om deze te delen met andere accounts die de koppeling-ID nodig hebben voor het bijhouden van conversies of voor remarketing.
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Selecteer Gekoppelde accounts.
 4. Klik onder 'App-analyse van derden' op Details.
 5. Klik op Opties in de kolom Acties voor de koppeling die u wilt delen. U kunt een van de volgende dingen doen:
  • Als u een koppeling-ID wilt delen met een ander account:
   1. Selecteer Delen met een ander account.
   2. Geef de klant-ID op van het account waarmee u de koppeling wilt delen en klik op Volgende.
   3. Klik op Uitnodiging verzenden.
  • Als u een koppeling wilt verwijderen die u eerder heeft geaccepteerd, klikt u op Koppeling verwijderen. Klik vervolgens in het dialoogvenster dat wordt weergegeven nogmaals op Koppeling verwijderen.
  • Als u een gedeelde koppeling van een ander account wilt accepteren, klikt u op Koppeling accepteren in de kolom Acties voor gedeelde koppelingen in de tabel.
  • Als u de koppeling uit gedeelde accounts wilt verwijderen, klikt u op Toegang verwijderen.
  • Als u een app en gedeelde accounts wilt ontkoppelen, selecteert u App ontkoppelen.

Een koppeling-ID opnieuw genereren

U kunt uw koppeling-ID opnieuw genereren in de kolom Acties in uw account. Wanneer u de koppeling-ID echter opnieuw genereert, werkt uw oude koppeling-ID niet meer en moet u de koppeling-ID meteen updaten in de tool van uw externe provider van analyse.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?