Giới thiệu về tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce®

Nếu sử dụng tính năng Sales Cloud® của Salesforce để theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội (hay cả hai), bạn có thể nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Sales Cloud của Salesforce vào Google Ads. Điều này sẽ giúp bạn đo lường khả năng tạo ra giá trị ngoại tuyến của các khoản đầu tư trực tuyến vào Google Ads hiệu quả hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những lợi ích của tính năng này và những thông tin cơ bản về cách quy trình hoạt động. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể làm theo hướng dẫn để bắt đầu nhập chuyển đổi từ Salesforce.

Lý do sử dụng

Bạn sử dụng Google Ads để mang lại khách hàng mới cho doanh nghiệp của mình. Bạn cũng sử dụng Sales Cloud của Salesforce để theo dõi thời điểm khách hàng tiềm năng mới trở thành khách hàng thanh toán. Nhưng làm cách nào để bạn hiểu được mối liên hệ giữa các thông tin? Làm cách nào để bạn biết những từ khóa, quảng cáo và chiến dịch Google Ads nào đang hoạt động hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy số lượng khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn và doanh thu bán hàng mới mà bạn theo dõi trong Salesforce?

Khi sử dụng tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce, bạn có thể tự động tính số lượt chuyển đổi Google Ads cho mọi trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội (chúng tôi sẽ gọi đó là những sự kiện quan trọng) mà bạn đang theo dõi trong Salesforce. Tính năng này giúp bạn hiểu cách mà việc đầu tư vào Google Ads đã mang đến các sự kiện quan trọng nhất trong phễu bán hàng. Khi đã nắm bắt thông tin, bạn có thể điều chỉnh tài khoản Google Ads để đảm bảo rằng bạn đang thúc đẩy loại lưu lượng truy cập phù hợp.

Ví dụ

Bạn đã tạo quảng cáo để đưa khách hàng tiềm năng đến biểu mẫu liên hệ trên trang web của mình. Khi mọi người điền vào biểu mẫu, họ sẽ trở thành khách hàng tiềm năng mới trong Salesforce và bạn có thể sử dụng Salesforce để theo dõi mọi giai đoạn trong quá trình bán hàng.

Bạn đã thiết lập theo dõi chuyển đổi để thấy thời điểm khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn gửi biểu mẫu liên hệ. Bạn đã biết được rằng hai trong số các từ khóa của bạn đặc biệt có hiệu quả trong việc thúc đẩy số lượng khách hàng tiềm năng này. Nhưng bạn biết rằng không phải tất cả các khách hàng tiềm năng đều như nhau: cả hai từ khóa có mang lại doanh số bán hàng không?

Bạn liên kết tài khoản Salesforce với tài khoản Google Ads, đồng thời quyết định theo dõi hai sự kiện quan trọng trong Salesforce dưới dạng lượt chuyển đổi: khi khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành cơ hội và khi cơ hội dẫn đến doanh số bán hàng.

Khi bắt đầu nhập các lượt chuyển đổi này, bạn biết rằng mặc dù cả hai từ khóa đều có hiệu quả trong việc thúc đẩy số lượt gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web của mình, nhưng một từ khóa sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với từ khóa còn lại trong việc thúc đẩy số lượng khách hàng tiềm năng mà cuối cùng đều là dẫn đến cơ hội và doanh số bán hàng. Bạn quyết định tăng giá thầu cho từ khoá thành công hơn và thử nghiệm bằng cách thêm từ khóa mới tương tự với từ khóa thành công nhất.

Cách hoạt động

Sau khi bạn đã thiết lập tính năng Nhập lượt chuyển đổi Google Ads cho Salesforce, hãy xem quy trình hoạt động sau đây:

Khi có người nhấp vào quảng cáo và truy cập vào trang web, trang web của bạn sẽ nhận được một mã duy nhất — được gọi là “Mã lượt nhấp Google” hoặc "GCLID" — và lưu trữ mã đó vào cookie. Google Ads sử dụng mã này để xác định lượt nhấp vào quảng cáo nhận được khoản tín dụng cho mọi lượt chuyển đổi trong tương lai.

Khi khách hàng gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang web, trang web của bạn sẽ chuyển GCLID cho Salesforce và lưu trữ mã đó trong khách hàng tiềm năng tương ứng cũng như bất kỳ cơ hội nào trong tương lai có nguồn gốc từ khách hàng tiềm năng này.

Google Ads sẽ thường xuyên kiểm tra tài khoản Salesforce của bạn để xem bạn có ghi lại bất kỳ mốc quan trọng mới nào phát sinh từ quảng cáo hay không. (Trong quá trình thiết lập, bạn có thể chọn những trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội mà bạn muốn theo dõi dưới dạng lượt chuyển đổi.) Google Ads sẽ biết sự kiện quan trọng này có phải bắt nguồn từ một khách hàng tiềm năng của quảng cáo hay không, vì nếu như vậy, sự kiện quan trọng này sẽ có mã duy nhất mà trang web của bạn đã lưu trữ và chuyển cho Salesforce. Khi đó, Google Ads sẽ tính sự kiện quan trọng đó là một lượt chuyển đổi trong Google Ads.

Việc cần làm

Để làm cho quy trình hoạt động như mô tả ở trên, bạn cần cập nhật một số nội dung đối với trang web, tài khoản Salesforce và tài khoản Google Ads của mình. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ cần họ trợ giúp thực hiện một số phần của quy trình thiết lập này. Ngoài ra, nếu một quản trị viên web duy trì trang web của bạn, bạn cũng sẽ cần họ trợ giúp.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về quá trình thiết lập bên dưới. Để xem hướng dẫn đầy đủ, hãy xem Nhập chuyển đổi từ Salesforce hoặc nhấp vào liên kết cho mỗi bước dưới đây để chuyển ngay đến phần thiết lập đó. Ngoài ra, hãy nhớ đọc yêu cầu để đảm bảo bạn đã sẵn sàng liên kết các tài khoản của mình.

 1. Định cấu hình tài khoản Salesforce của bạn. Tạo trường GCLID tùy chỉnh trong các đối tượng cơ hội và khách hàng tiềm năng. Nếu không có mã này, Google Ads sẽ không biết lượt nhấp nào được tính vào lượt chuyển đổi. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho công ty của bạn, bạn sẽ cần họ trợ giúp ở bước này.
 2. Điều chỉnh biểu mẫu web cho khách hàng tiềm năng trong Salesforce của bạn. Sửa đổi biểu mẫu web-to-lead trên trang web của bạn để tải mã lượt nhấp (cùng với phần còn lại của dữ liệu biểu mẫu) lên Salesforce. Quản trị viên tài khoản Salesforce của bạn có thể trợ giúp bạn ở bước này.
 3. Chỉnh sửa trang web để lưu mã lượt nhấp vào cookie. Google Ads sẽ cấp một đoạn mã để bạn thêm vào trang web của mình, nhờ đó bạn có thể thu thập và lưu trữ mã lượt nhấp. Nếu bạn có quản trị viên web, người đó có thể giúp bạn thực hiện việc này.
 4. Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống đang hoạt động. Thêm thông số mã vào URL của trang web, gửi khách hàng tiềm năng thử nghiệm và xem mã đó có được chuyển tới Salesforce hay không.
 5. Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Salesforce. Bạn cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Salesforce của mình. Nếu người khác là quản trị viên tài khoản, hãy yêu cầu họ cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu hoặc cùng bạn thực hiện phần này của quy trình.
 6. Quyết định các sự kiện quan trọng của Salesforce mà bạn muốn theo dõi dưới dạng lượt chuyển đổi và tần suất Google Ads nên kiểm tra các sự kiện đó.
 7. Nhập lượt chuyển đổi của bạn. Bạn đã hoàn tất việc thiết lập và giờ đây, tài khoản Google Ads của bạn sẽ thường xuyên nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce.

Sự kiện nào sẽ được tính là một lượt chuyển đổi?

Bạn có thể định cấu hình tài khoản Google Ads để ghi lại lượt chuyển đổi cho mọi hoặc mỗi trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội mà bạn muốn theo dõi trong tài khoản Salesforce của mình. Google Ads sẽ ghi lại lượt chuyển đổi mỗi khi hệ thống đặt khách hàng tiềm năng hay một cơ hội thành giai đoạn hoặc trạng thái tương ứng. Lưu ý: nếu người dùng Salesforce bỏ qua một trạng thái/giai đoạn và đặt thành trạng thái/giai đoạn tiếp theo hoặc cuối cùng, Google Ads sẽ không ghi lại lượt chuyển đổi cho các giai đoạn đã bị bỏ qua.

Ví dụ

Tài khoản Salesforce của bạn có các giai đoạn Cơ hội sau đây: 1. "Đủ tiêu chuẩn bán hàng", 2. "Phân tích nhu cầu," 3. "Đề xuất" 4. "Thương lượng" 5. "Đã chốt giành được cơ hội" và 6. "Đã chốt mất đi cơ hội".

Trong Google Ads, bạn chọn ghi lại một lượt chuyển đổi mỗi khi đạt đến các giai đoạn sau: 3. “Đề xuất", 4. “Thương lượng" và 5. “Đã chốt giành được cơ hội".

Trong Salesforce, người dùng chuyển Cơ hội từ 1. "Đủ tiêu chuẩn bán hàng" sang 3. "Đề xuất" và sau đó đánh dấu cơ hội là 5. “Đã chốt giành được cơ hội".

Trong Google Ads, bạn sẽ thấy các lượt chuyển đổi cho giai đoạn "Đề xuất" và "Đã chốt giành được cơ hội", nhưng không có lượt chuyển đổi cho giai đoạn "Thương lượng" (vì người dùng không bao giờ đặt cơ hội thành "Thương lượng").

Nếu người dùng Salesforce chuyển trạng thái khách hàng tiềm năng hoặc giai đoạn cơ hội trở về giá trị trước đó (từ B về A), Google Ads sẽ không tính lượt chuyển đổi cho bước chuyển trở về (A), nhưng sẽ tính lượt chuyển đổi khi chuyển tới một lần nữa, bao gồm cả bước được chuyển trở lại (B). 

Giới thiệu về dữ liệu Salesforce trong Google Ads

Google Ads thường xuyên nhập Mã lượt nhấp Google, trạng thái khách hàng tiềm năng và các giai đoạn cơ hội có liên quan cũng như siêu dữ liệu có liên quan từ Salesforce vào Google Ads. Salesforce không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự ảnh hưởng nào đến dữ liệu do quá trình truyền gây ra.

Để biết thêm thông tin về dữ liệu Salesforce trong Google Ads, bạn hãy nhấp vào các đường dẫn liên kết bên dưới.

Dữ liệu mà Google Ads truy xuất và lưu trữ từ tài khoản Salesforce

Để đảm bảo dữ liệu chuyển đổi Google Ads ghi lại lượt chuyển đổi ngoại tuyến được theo dõi trong (các) tài khoản Salesforce Sales Cloud, Google Ads cần thường xuyên truy xuất và lưu trữ một số thông tin về giai đoạn cơ hội và trạng thái khách hàng tiềm năng của bạn.

Khi bạn bắt đầu sử dụng giải pháp này, Google Ads cần lưu trữ một số dữ liệu nhất định từ tài khoản Salesforce để duy trì sự hiểu biết nhất quán về các sự kiện quan trọng mà bạn muốn coi là lượt chuyển đổi. Dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ bao gồm Tên tổ chức và Mã tổ chức cũng như các bản sao giá trị Trạng thái khách hàng tiềm năng và Giai đoạn cơ hội của tài khoản (ví dụ: lần lượt là "đủ tiêu chuẩn" và "giao dịch thành công").

Ngoài thông tin này, Google Ads sẽ thường xuyên truy xuất các trường sau từ tài khoản Sales Cloud của bạn để xác định các lượt chuyển đổi cần ghi lại trong Google Ads.  Xin lưu ý rằng Google Ads chỉ lấy dữ liệu cho các Khách hàng tiềm năng và Cơ hội có giá trị trong trường GCLID.

 • Khách hàng tiềm năng: trường "GCLID" tùy chỉnh
 • Khách hàng tiềm năng: Lịch sử trạng thái
 • Cơ hội: Tổng số
 • Cơ hội: trường "GCLID" tùy chỉnh 
 • Cơ hội: Lịch sử giai đoạn

Thông tin được tải xuống thường xuyên này sẽ bị xóa trong vòng vài ngày, trừ các nhật ký lịch sử tải lên của bạn.  Các nhật ký này khả dụng cho bạn trong 90 ngày, vì vậy bạn có thể xem những chuyển đổi và giá trị chuyển đổi nào đã được tải lên cho GCLID nào vào ngày nào.  Sau 90 ngày, các nhật ký này sẽ bị xoá.

Điều này có nghĩa là chúng tôi không xem hoặc truy xuất thông tin có thể dùng để xác định đối tượng hoặc doanh nghiệp mà bạn đang hợp tác kinh doanh (chẳng hạn như Tên cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng).

Cách Google Ads xử lý dữ liệu

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng và tính nhạy cảm của dữ liệu khách hàng. Do đó, chúng tôi cam kết giữ an toàn và bảo mật cho dữ liệu mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Cụ thể hơn, sau đây là cách chúng tôi xử lý dữ liệu Salesforce của bạn:

 • Sử dụng dữ liệu có giới hạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng các tệp dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài cập nhật số liệu chuyển đổi của bạn.
 • Truy cập dữ liệu có giới hạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ các tệp dữ liệu của bạn với các nhóm Google khác ngoài mục đích cập nhật số liệu chuyển đổi của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập của nhân viên để bảo vệ các tệp dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép.
 • Chia sẻ dữ liệu có giới hạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ các tệp dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các nhà quảng cáo khác, ngoại trừ việc chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu này vì lý do pháp lý, chẳng hạn như để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu pháp lý của chính quyền.

Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo rằng các hệ thống mà chúng tôi sử dụng để lưu trữ các tệp dữ liệu của bạn duy trì được tính bảo mật và đáng tin cậy. Chúng tôi có các nhóm kỹ sư bảo mật chuyên trách để bảo vệ chống lại các đe dọa từ bên ngoài vào hệ thống của chúng tôi và chúng tôi lưu trữ tất cả các tệp dữ liệu của bạn ở định dạng được mã hóa để bảo vệ khỏi hoạt động truy cập trái phép.

 

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố