Google Ads Conversion Import for Salesforce® Hakkında

Potansiyel müşterileri, fırsatları veya her ikisini birden izlemek için Salesforce Sales Cloud® kullanıyorsanız çevrimdışı dönüşümlerinizi Salesforce Sales Cloud'dan Google Ads'e aktarabilirsiniz. Böylece online Google Ads yatırımlarınızın ne kadar çevrimdışı değer ürettiğini daha iyi ölçebilirsiniz.

Bu makalede, bu özelliğin avantajlarını ve sürecin işleyiş şekliyle ilgili temel bilgileri ele alacağız. Hazır olduğunuzda, Salesforce'tan dönüşüm içe aktarmaya başlama ile ilgili talimatları uygulayabilirsiniz.

Neden kullanmalısınız?

İşletmenize yeni müşteriler kazandırmak için Google Ads'i kullanıyorsunuz. Yeni potansiyel müşterilerin ne zaman ödeme yapan müşterilere dönüştüklerini izlemek için de Salesforce Sales Cloud'dan yararlanıyorsunuz. Peki aradaki boşlukları nasıl dolduruyorsunuz? Google Ads anahtar kelimelerinden, reklamlarından ve kampanyalarından hangilerinin Salesforce'ta izlediğiniz uygun potansiyel müşterileri ve yeni satışları artırma konusunda başarılı olduğunu nasıl anlıyorsunuz?

Google Ads Conversion Import for Salesforce ile Salesforce'ta izlediğiniz her potansiyel müşteri durumu ve fırsat aşaması için (bunlara aşama adını veriyoruz) Google Ads dönüşümlerini otomatik olarak sayabilirsiniz. Bu sayede, Google Ads yatırımınızın satış dönüşüm huninizin en önemli aşamalarında nasıl sonuçlar sağladığını anlayabilirsiniz. Edindiğiniz bilgiler sayesinde, Google Ads hesabınızı doğru türde trafik sağladığınızdan emin olacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

Örnek

Potansiyel müşterileri web sitenizdeki bir iletişim formuna yönlendirmek için reklamlar oluşturdunuz. Kullanıcılar formu doldurduklarında Salesforce'a yeni potansiyel müşteriler olarak girilir ve satış sürecindeki her aşamayı izlemek için Salesforce'u kullanırsınız.

Reklamlarınızı tıklayan potansiyel müşterilerin iletişim formunu ne zaman gönderdiklerini görmek için dönüşüm izlemeyi ayarlamış durumdasınız. Bu potansiyel müşterilerin sayısını artırmada anahtar kelimelerinizden ikisinin özellikle iyi olduklarını öğrendiniz. Ancak potansiyel müşterilerin hepsinin aynı olmadığını biliyorsunuz: Anahtar kelimelerin her ikisi de satışla sonuçlanıyor mu?

Salesforce ve Google Ads hesaplarınızı bağlıyorsunuz ve dönüşüm olarak iki Salesforce aşamasını izlemeye karar veriyorsunuz: Potansiyel müşterinin bir fırsata dönüşmesi ve fırsatın satışla sonuçlanması.

Bu dönüşümleri içe aktarmaya başladıktan sonra, iki anahtar kelimenin her ikisi de web sitenizdeki form gönderimlerinden potansiyel müşteriler sağlama konusunda yararlı olsa da, bir anahtar kelimenin sonuçta fırsata ve satışa dönüşen potansiyel müşteriler sağlama konusunda diğerinden çok daha iyi olduğunu öğreniyorsunuz. Daha başarılı anahtar kelime için tekliflerinizi artırmaya ve en başarılı anahtar kelimeye benzer yeni anahtar kelimeler eklemeyi denemeye karar verdiniz.

İşleyiş şekli

Google Ads Conversion Import for Salesforce'u kurduğunuzda süreç şu şekilde işler:

Bir kullanıcı reklamınızı tıklayıp web sitenize gittiğinde web siteniz, "Google tıklama kimliği" veya "GCLID" adında benzersiz bir kimlik kaydeder ve bunu bir çerezde depolar. Google Ads bu kimliği hangi reklam üzerindeki hangi tıklamanın gelecekteki dönüşümler için kredi alacağını belirlemek için kullanır.

Müşteri web sitenizden bir potansiyel müşteri formu gönderdiğinde, web siteniz GCLID'i Salesforce'a aktarır ve bu kimliği, ilişkili potansiyel müşteride ve bu potansiyel müşteriden türeyen gelecekteki fırsatlarda saklar.

Google Ads, reklamlardan kaynaklanan yeni önemli aşamalar kaydetmiş olup olmadığınızı görmek için Salesforce hesabınızı düzenli olarak kontrol eder. (Kurulum işlemi sırasında, dönüşüm olarak hangi potansiyel müşteri durumlarını veya fırsat aşamalarını izlemek istediğinizi seçebilirsiniz.) Google Ads, bu aşamanın bir reklamdan gelen bir potansiyel müşteriden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilir. Çünkü aşama bu şekilde kaydedilmişse, web sitenizin depolayıp Salesforce'a aktardığı benzersiz kimliğe sahip olur. Bu durumda Google Ads bu aşamayı bir Google Ads dönüşümü olarak sayar.

Yapmanız gerekenler

Sürecin yukarıda açıklandığı gibi işlemesi için web sitenizde, Salesforce hesabınızda ve Google Ads hesabınızda bazı güncellemeler yapmanız gerekir. İşletmenizin Salesforce hesabını başka biri yönetiyorsa bu kurulumun bazı bölümlerinde bu kişinin yardımına ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca, web sitenizi bir web geliştiricisi yönetiyorsa onun da yardımına ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıda, kurulum sürecine genel bir bakış sağlıyoruz. Talimatların tümünü görmek için Salesforce'tan dönüşümleri içe aktarma bölümüne bakın veya kurulumun ilgili bölümüne doğrudan gitmek için aşağıda her adıma ayrı ayrı tanımlanan bağlantıları tıklayın. Ayrıca, hesaplarınızı bağlamaya hazır olduğunuzdan emin olmak için gereksinimleri okumayı unutmayın.

 1. Salesforce hesabınızı yapılandırın. Potansiyel müşteri ve fırsat nesnelerinizde özel bir GCLID alanı oluşturun. Bu kimlik yoksa Google Ads dönüşümü hangi tıklama ile ilişkilendireceğini anlamaz. Salesforce hesabını şirketiniz adına başkaları yönetiyorsa bu adımda onların yardımına ihtiyacınız olacak.
 2. Salesforce web-to-lead formunu düzenleyin. Web sitenizdeki web-to-lead formunu tıklama kimliğini (formdaki verilerin geri kalanı ile beraber) Salesforce'a yükleyecek şekilde düzenleyin. Salesforce hesabı yöneticiniz bu adımda size yardımcı olabilir.
 3. Web sitenizi, tıklama kimliğini bir çereze kaydedecek şekilde düzenleyin. Google Ads, tıklama kimliğini toplayıp saklayabilmeniz için size web sitenize eklenecek bir kod parçası verir. Web geliştiriciniz varsa bu adımda size yardımcı olabilir.
 4. Sisteminizin çalıştığını test edin. Web sitenizin URL'sine kimlik parametresini ekleyin, bir potansiyel müşteri testi gönderin ve kimliğin Salesforce'a aktarılıp aktarılmadığına bakın.
 5. Google Ads ve Salesforce hesaplarınızı bağlayın. Salesforce hesabınız için bir kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekir. Hesap yöneticisi başka biriyse bu kişiden bir kullanıcı adı ve şifre vermesini veya sürecin bu bölümünde size katılmasını isteyin.
 6. Hangi Salesforce aşamalarını dönüşüm olarak izlemek istediğinize ve Google Ads'in bunları hangi sıklıkla kontrol etmesi gerektiğine karar verin.
 7. Dönüşümlerinizi içe aktarın. Kurulumu bitirdiniz. Google Ads hesaplarınız artık dönüşümlerinizi düzenli olarak Salesforce'tan içe aktaracak.

Neler dönüşüm olarak sayılır?

Google Ads hesabınızı, Salesforce hesabınızda izlediğiniz potansiyel müşteri durumu ve fırsat aşamalarının herhangi biri veya tümü için bir dönüşüm kaydedecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Potansiyel müşteri veya fırsat ilgili duruma veya aşamaya her ayarlandığında, Google Ads bir dönüşüm kaydeder. Not: Salesforce kullanıcısı, bir durumu veya aşamayı atlayıp bu durum ya da aşamayı bir sonraki veya sonuncu olarak ayarlarsa Google Ads, atlanan aşamalar için bir dönüşüm kaydetmez.

Örnek

Salesforce hesabınız şu Fırsat aşamalarına sahiptir: 1. "Satış İçin Uygun", 2. "Analiz Gerektiriyor", 3. "Teklif", 4. "Pazarlık", 5. "Kazandı Olarak Kapandı", ve 6. "Kaybetti Olarak Kapandı".

Google Ads'de, şu aşamalara her gelindiğinde bir dönüşüm kaydetme seçeneğiniz olur: 3. "Teklif", 4. "Pazarlık", ve 5. “Kazandı Olarak Kapandı" şeklinde işaretliyor.

Salesforce'ta bir kullanıcı Fırsatı; 1. "Satış İçin Uygun"dan 3. "Teklif"e taşıyor ve daha sonra 5. “Kazandı Olarak Kapandı" şeklinde işaretliyor.

Google Ads'de, "Teklif" ve "Kazandı Olarak Kapandı" aşamaları için dönüşümler görürsünüz ancak bu durum "Pazarlık" için geçerli değildir (çünkü kullanıcı, fırsatı hiçbir zaman "Pazarlık" olarak ayarlamamıştır).

Salesforce kullanıcısı potansiyel müşteri durumunu veya fırsat aşamasını önceki değerine taşırsa (B'den A'ya), Google Ads geri alınan adımı (A) bir dönüşüm olarak saymaz ancak tekrar ileri alındığında, geri alınan adım (B) da dahil olmak üzere bunları dönüşüm olarak sayar.

Google Ads'deki Salesforce verileri hakkında

Google Ads; Google Tıklama Kimliğini, ilgili potansiyel müşteri durumlarını, fırsat aşamalarını ve ilgili meta verileri düzenli olarak Salesforce'tan Google Ads'e içe aktarır. Salesforce, bu veriler üzerinde aktarıma bağlı olarak oluşan hiçbir etkiden sorumlu değildir.

Google Ads'deki Salesforce verileriyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları tıklayın.

Google Ads, Salesforce hesabınızdan neler alır ve saklar?

Google Ads dönüşüm verilerinizin Salesforce Sales Cloud hesaplarınızda takip edilen çevrimdışı dönüşümleri yansıttığından emin olmak için Google Ads'in, potansiyel müşteri durumları ve fırsat aşamalarıyla ilgili bazı bilgileri düzenli olarak alması ve depolaması gerekir.

Bu çözümü kullanmaya başlamanızın ardından, dönüşüm olarak görmek istediğiniz aşamaların tutarlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için Google Ads'in, Salesforce hesabınızdan belirli verileri depolaması gerekir. Depoladığımız veriler arasında, hesabınızın Kuruluş Adı ve Kuruluş Kimliğinin yanı sıra hesabınızın Potansiyel Müşteri Durumu ve Fırsat Aşaması değerinin (sırasıyla "uygun" ve "kazanılan anlaşma" gibi) kopyaları bulunur.

Bu bilgilere ek olarak Google Ads, hangi dönüşümlerin Google Ads'de kaydedilmesi gerektiğini belirlemek için aşağıdaki alanları Sales Cloud hesabınızdan düzenli olarak alır. Google Ads bu verileri, yalnızca GCLID alanında bir değer bulunan Potansiyel Müşteriler ve Fırsatlar için çeker.

 • Potansiyel Müşteri: Özel "GCLID" alanı
 • Potansiyel Müşteri: Durum Geçmişi
 • Fırsat: Tutar
 • Fırsat: Özel "GCLID" alanı
 • Fırsatlar: Aşama Geçmişi

Düzenli olarak indirilen bu bilgiler birkaç gün içinde silinir (yükleme geçmişi günlükleriniz hariç). Bu günlükler 90 gün boyunca kullanılabilir, böylece hangi GCLID'ler için hangi günlerde, hangi dönüşümlerin ve dönüşüm değerlerinin yüklendiğini görebilirsiniz. Günlükler 90 gün sonra silinir.

Yani birlikte iş yaptığınız kişileri veya işletmeleri tanımlayabilecek bilgileri (Potansiyel Müşteri veya Fırsat Adı gibi) görmeyiz veya başka bir şekilde almayız.

Google Ads verilerinizi nasıl kullanır?

Verilerinizin önemli ve hassas olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bizimle paylaştığınız verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız.

Daha detaylı olarak Salesforce verilerinizi şu şekilde ele alıyoruz:

 • Sınırlı veri kullanımı. Veri dosyalarınız, dönüşüm metriklerini yükleme dışında başka bir amaçla kullanılmaz.
 • Sınırlı veri erişimi. Veri dosyalarınız, dönüşüm metriklerinizi yüklemek amacı dışında diğer Google ekipleri ile paylaşılmaz. Veri dosyalarınızı yetkisiz erişime karşı korumak için çalışanlara yönelik erişim denetimleri kullanılır.
 • Sınırlı veri paylaşımı. Veri dosyalarınız diğer reklamverenler de dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşılmaz, istisnai olarak bu veriler her türlü geçerli kanun, düzenleme, yasal işlem veya uygulanabilir resmi talepleri karşılamak gibi yasal sebepler nedeniyle paylaşılabilir.

Ayrıca, veri dosyalarınızı depolamak için kullandığımız sistemlerin güvenli ve güvenilir bir biçimde kalmasını sağlamak için çalışıyoruz. Yalnızca güvenlikle uğraşan mühendislik ekiplerimiz, sistemlerimiz için söz konusu olan harici tehditlere karşı koruma sağlamak için çalışmaktadır. Tüm veri dosyalarınız, yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için şifrelenmiş biçimde depolanır.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın