Import konverzií zo služby Salesforce® do služby Google Ads

Ak sledujete potenciálnych zákazníkov, príležitosti alebo obe tieto metriky pomocou aplikácie Sales Cloud® spoločnosti Salesforce, môžete importovať svoje offline konverzie z aplikácie Sales Cloud spoločnosti Salesforce do služby Google Ads. Vďaka tomu presnejšie zistíte offline hodnotu vašich online investícií v službe Google Ads.

V tomto článku si povieme o výhodách tejto funkcie a princípe fungovania celého procesu. Keď si prečítate tieto informácie, môžete prejsť k pokynom na import konverzií zo služby Salesforce.

Prečo používať túto funkciu

Pomocou služby Google Ads získavate nových zákazníkov pre svoju firmu. Pomocou aplikácie Sales Cloud spoločnosti Salesforce zas sledujete, kedy sa z nových potenciálnych zákazníkov stávajú platiaci zákazníci. Ako však prepojiť obe tieto riešenia? Ako zistíte, ktoré kľúčové slová, reklamy a kampane Google Ads sú najúčinnejšie z hľadiska získavania kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov a nových príležitostí na predaj, ktoré sledujete v účte Salesforce?

Import konverzií zo služby Salesforce® do služby Google Ads vám umožňuje automaticky zaznamenávať ľubovoľné stavy potenciálnych zákazníkov a štádiá príležitostí (označujeme ich ako míľniky), ktoré už sledujete v účte Salesforce, ako konverzie v službe Google Ads. To vám umožňuje pochopiť, ako sa vaše investície do služby Google Ads konvertujú na najdôležitejšie míľniky vo vašom lieviku predaja. Na základe získaných informácií potom v účte Google Ads môžete vykonávať úpravy, s ktorými dosiahnete tú správnu návštevnosť.

Príklad

Vytvorili ste reklamy na presmerovanie potenciálnych zákazníkov na kontaktný formulár na vašom webe. Keď ľudia vyplnia tento formulár, sú pridaní do služby Salesforce ako noví potenciálni zákazníci a vy tak môžete použiť Salesforce na sledovanie všetkých štádií v procese predaja.

Už máte nastavené sledovanie konverzií, takže viete zistiť, kedy potenciálni zákazníci, ktorí klikli na vašu reklamu, odošlú kontaktný formulár. Zistili ste, že dve z vašich kľúčových slov sú mimoriadne účinné pri získavaní týchto potenciálnych zákazníkov. Viete však aj to, že nie všetci potenciálni zákazníci sú pre vás rovnakým prínosom. Vedú obe kľúčové slová k predaju?

Prepojíte svoje účty Salesforce a Google Ads a rozhodnete sa sledovať ako konverzie dva míľniky služby Salesforce: keď sa potenciálny zákazník zmení na príležitosť a keď príležitosť vedie k predaju.

Po spustení importu týchto konverzií zistíte, že z hľadiska odosielania formulárov na vašom webe dosahujú obe kľúčové slová rovnakú výkonnosť, ale pri získavaní potenciálnych zákazníkov, ktorí konvertujú na príležitosti a predaje, je jedno z kľúčových slov oveľa účinnejšie než to druhé. Preto sa rozhodnete zvýšiť cenové ponuky pre úspešnejšie kľúčové slovo a experimentovať s pridávaním nových kľúčových slov, ktoré sú podobné vášmu najúspešnejšiemu kľúčovému slovu.

Ako fungujú

Celý proces po nastavení importu konverzií služby Google Ads pre Salesforce funguje takto:

Keď niekto klikne na vašu reklamu a prejde na váš web, tento web zaznamená jedinečný identifikátor, ktorý sa označuje ako identifikátor kliknutia Google alebo GCLID, a uloží ho v súbore cookie. Google Ads potom na základe tohto identifikátora zisťuje, ktorému kliknutiu na ktorú reklamu je možné pripísať zásluhy za budúce konverzie.

Keď odošle zákazník formulár potenciálneho zákazníka na vašom webe, váš web spolu s ním odošle do služby Salesforce aj identifikátor GCLID a uchováva ho s príslušným potenciálnym zákazníkom a všetkými budúcimi príležitosťami, ktoré sú odvodené od tohto potenciálneho zákazníka.

Google Ads bude pravidelne kontrolovať váš účet Salesforce s cieľom zistiť, či ste zaznamenali nejaké nové dôležité míľniky, ktoré boli výsledkom reklám. (V procese nastavovania budete môcť vybrať stavy potenciálneho zákazníka a štádiá príležitosti, ktoré chcete sledovať ako konverzie.) Google Ads bude vedieť, či tento míľnik pochádzal od potenciálneho zákazníka z reklamy, pretože ak áno, bude obsahovať jedinečný identifikátor, ktorý váš web uložil a poslal do služby Salesforce spolu s inými údajmi. Ak pochádza od takéhoto zákazníka, Google Ads započíta tento míľnik ako konverziu služby Google Ads.

Čo je potrebné vykonať

Ak chcete, aby proces fungoval tak, ako je uvedené vyššie, bude potrebné vykonať určité aktualizácie na vašom webe, vo vašom účte Salesforce a vo vašom účte Google Ads. Ak účet Salesforce vašej firmy spravuje niekto iný, môžete ho požiadať o pomoc s týmto krokom. Ak váš web spravuje webový vývojár, budete tiež potrebovať jeho pomoc.

Prehľad procesu nastavenia vám poskytneme nižšie. Ak chcete zobraziť úplné pokyny, pozrite si článok Import konverzií zo služby Salesforce alebo kliknite na odkazy na jednotlivé kroky nižšie a môžete prejsť priamo do danej časti nastavenia. Nezabudnite si tiež prečítať požiadavky, aby ste sa uistili o svojej pripravenosti na prepojenie svojich účtov.

 1. Konfigurujte svoj účet Salesforce. Vytvorte vlastné pole GCLID v objektoch potenciálneho zákazníka a príležitosti.Bez tohto identifikátora Google Ads nezistí, ktorému kliknutiu má pripísať danú konverziu. Ak účet Salesforce vašej firmy spravuje niekto iný, budete pri tomto kroku potrebovať jeho pomoc.
 2. Upravte formulár web-to-lead služby Salesforce. Upravte formulár web-to-lead na svojom webe tak, aby sa spolu s ostatnými údajmi formulára nahrával do služby Salesforce aj identifikátor kliknutia. S týmto krokom vám môže pomôcť správca účtu Salesforce.
 3. Upravte svoj web tak, aby sa do súboru cookie ukladal identifikátor kliknutia. Google Ads vám poskytne útržok kódu na pridanie na váš web, aby ste mohli zhromažďovať a ukladať identifikátory kliknutia. Ak máte webového vývojára, môže vám s tým pomôcť.
 4. Otestujte funkčnosť svojho systému. Pridajte parameter identifikátora do webovej adresy svojho webu, odošlite skúšobného potenciálneho zákazníka a pozrite sa, či sa identifikátor preniesol do služby Salesforce.
 5. Prepojte svoje účty Google Ads a Salesforce. Bude potrebné zadať používateľské meno a heslo vášho účtu Salesforce.Ak je správcom účtu niekto iný, požiadajte ho o poskytnutie používateľského mena a hesla alebo o priamu pomoc s touto časťou procesu.
 6. Rozhodnite, ktoré míľniky služby Salesforce chcete sledovať ako konverzie a ako často ich má Google Ads kontrolovať.
 7. Importujte svoje konverzie. Nastavenie je dokončené a vaše účty Google Ads teraz budú pravidelne importovať vaše konverzie zo služby Salesforce.

Čo sa započítava ako konverzia?

Účet Google Ads môžete konfigurovať tak, aby zaznamenával konverzie pre ľubovoľné alebo všetky stavy potenciálneho zákazníka a štádiá príležitostí vo vašom účte Salesforce. Google Ads zaznamená konverziu vždy, keď potenciálny zákazník alebo príležitosť dosiahne príslušný stav alebo príslušné štádium. Poznámka: Ak používateľ služby Salesforce preskočí určitý stav alebo štádium a nastaví nasledujúci alebo posledný stav či štádium, Google Ads nezaznamená konverziu pre preskočené štádiá.

Príklad

V účte Salesforce sú k dispozícii nasledujúce štádiá príležitostí: 1. Sales Qualified (Kvalifikované na predaj), 2. Needs Analysis (Vyžaduje sa analýza), 3. Proposal (Návrh), 4. Negotiation (Vyjednávanie) 5. Closed Won (Uzavreté využité) a 6. Closed Lost (Uzavreté nevyužité).

V službe Google Ads sa rozhodnete pre zaznamenávanie konverzií pri každom dosiahnutí niektorého z nasledujúcich štádií: 3. Proposal, 4. Negotiation a 5. Closed Won.

V účte Salesforce používateľ posunie príležitosť zo štádia 1. Sales Qualified do štádia 3. Proposal a neskôr ju označí ako 5. Closed Won.

V službe Google Ads sa zobrazia konverzie pre štádiá Proposal a Closed Won, ale už nie pre štádium Negotiation (pretože používateľ nikdy nenastavil pre príležitosť štádium Negotiation).

Ak používateľ služby Salesforce vráti stav potenciálneho zákazníka alebo štádium príležitosti na predchádzajúcu hodnotu (z hodnoty B na hodnotu A), Google Ads nezapočíta konverziu pri návrate k hodnote (A), ale započíta konverzie pri prechode na pokročilejšie stavy alebo štádiá vrátane započítania kroku návratu k hodnote (B).

Údaje služby Salesforce v službe Google Ads

Google Ads pravidelne importuje do služby Google Ads identifikátory kliknutí Google, relevantné stavy potenciálnych zákazníkov a štádiá príležitostí a relevantné metadáta zo služby Salesforce. Salesforce nezodpovedá za zmeny v údajoch počas prenosov.

Ďalšie informácie o údajoch služby Salesforce v službe Google Ads získate po kliknutí na odkazy nižšie.

Informácie z účtu Salesforce, ktoré Google Ads vyhľadáva a uchováva

Google Ads potrebuje pravidelne získavať a uchovávať určité informácie o stavoch potenciálnych zákazníkov a štádiách príležitostí, aby údaje o konverziách služby Google Ads zodpovedali offline konverziám sledovaným v účtoch Salesforce Sales Cloud.

Keď začnete používať toto riešenie, Google Ads potrebuje uchovávať určité údaje z vášho účtu Salesforce, aby sa zaistila konzistentnosť s míľnikmi, ktoré chcete započítavať ako konverzie. Údaje, ktoré uchovávame, zahŕňajú názov a identifikátor organizácie vášho účtu a kópie hodnôt stavu potenciálneho zákazníka a štádia príležitosti (napríklad „kvalifikované“ alebo „využitá príležitosť“).

Okrem týchto informácií Google Ads pravidelne získava informácie z nasledujúcich polí v účte Sales Cloud, aby bolo možné zistiť, ktoré konverzie je potrebné zaznamenať v službe Google Ads. Pripomíname, že Google Ads použije tieto údaje len v prípade potenciálnych zákazníkov a príležitostí, ktoré majú v poli GCLID určitú hodnotu.

 • Lead (Potenciálny zákazník): vlastné pole identifikátora GCLID,
 • Lead (Potenciálny zákazník): Status History (História stavov),
 • Opportunity (Príležitosť): Amount (Suma),
 • Opportunity (Príležitosť): vlastné pole identifikátora GCLID,
 • Opportunities (Príležitosti): Stage History (História štádií)

Tieto pravidelne sťahované informácie sa o niekoľko dní odstránia. Uložia sa len denníky histórie nahrávania. Tieto denníky máte k dispozícii 90 dní, aby ste mohli vidieť, ktoré konverzie a hodnoty konverzií boli nahrané a v ktorý deň a s akými hodnotami identifikátorov GCLID boli nahrané. Po uplynutí 90 dní sa odstránia.

To znamená, že nezobrazujeme ani inak nezískavame informácie, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu ľudí alebo firiem, s ktorými obchodujete (napríklad názov potenciálneho zákazníka alebo príležitosti).

Ako Google Ads zaobchádza s vašimi údajmi

Chápeme, aké dôležité a citlivé sú vaše údaje, a zaväzujeme sa chrániť dôvernosť a zabezpečenie údajov, ktoré s nami zdieľate.

Tu je presnejšie uvedené, ako zaobchádzame s vašimi údajmi služby Salesforce:

 • Obmedzené použitie údajov. Vaše súbory s údajmi nepoužívame na žiadne iné účely okrem aktualizácie vašich metrík konverzií.
 • Obmedzený prístup k údajom. Vaše súbory s údajmi nebudeme zdieľať s tímami Googlu okrem tímov zodpovedných za aktualizáciu vašich metrík konverzií. Pomocou systémov na riadenie prístupu zamestnancov chránime vaše súbory s údajmi pred neoprávneným prístupom.
 • Obmedzené zdieľanie údajov. Vaše súbory s údajmi nebudeme zdieľať s tretími stranami vrátane iných inzerentov. Môžeme ich však zdieľať v záujme dodržiavania príslušných zákonov, predpisov, právnych procesov alebo vynútiteľných žiadostí vlády.

Zaviazali sme sa tiež zabezpečiť, aby systémy, ktoré používame na ukladanie vašich súborov s údajmi, zostali bezpečné a spoľahlivé. Máme špecializované tímy bezpečnostných technikov, ktoré chránia naše systémy pred externými hrozbami. Okrem toho všetky vaše súbory s údajmi ukladáme v šifrovanom formáte, aby sme ich ochránili pred neoprávneným prístupom.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false