Om konverteringsimport i Google Ads for Salesforce®

Hvis du sporer potensielle kunder, muligheter eller begge deler med Sales Cloud® fra Salesforce, kan du importere konverteringene du får utenfor nettet, fra Sales Cloud til Google Ads. På denne måten blir det enklere å måle hvilken verdi du oppnår utenfor nettet med Google Ads-investeringene du gjør på nettet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på fordelene med denne funksjonen samt gi deg grunnleggende informasjon om hvordan prosessen fungerer. Når du er klar til å sette i gang, kan du følge veiledningen for å importere konverteringer fra Salesforce.

Hvorfor bør jeg bruke denne funksjonen?

Du bruker Google Ads for å skaffe bedriften din nye kunder. I tillegg bruker du Sales Cloud fra Salesforce til å spore tilfeller der nye potensielle kunder blir til betalende kunder. Men hvordan kan du finne sammenhengen? Hvordan kan du se hvilke søkeord, annonser og kampanjer i Google Ads som i størst grad er med på å øke antallet kvalifiserte potensielle kunder og nye salg du sporer i Salesforce?

Med Google Ads Konverteringsimport for Salesforce kan du automatisk telle Google Ads-konverteringer for en hvilken som helst av statusene for potensielle kunder samt mulighetstrinnene – vi kaller disse milepæler – som du allerede sporer i Salesforce. Dermed er det lettere å forstå hvordan Google Ads-investeringene dine bidrar til de viktigste milepælene i salgstrakten din. Informasjonen du tilegner deg her, kan du så bruke for å justere visse aspekter ved Google Ads-kontoen din, slik at du skaffer deg rett type trafikk.

Eksempel

Du har opprettet annonser for å sende potensielle kunder til et kontaktskjema på nettstedet ditt. Når folk fyller ut dette skjemaet, registreres de som potensielle kunder i Salesforce, og med Salesforce kan du spore hvert enkelt trinn i salgsprosessen.

Du har allerede konfigurert konverteringssporing for å kunne se når potensielle kunder som klikker på annonsene dine, sender inn kontaktskjemaet. Dessuten har du lagt merke til at to søkeord er spesielt viktige med tanke på å generere disse potensielle kundene. Du vet imidlertid at ikke alle potensielle kunder er like mye verdt. Da blir spørsmålet: Resulterer begge søkeordene i faktiske salg?

Du knytter sammen Salesforce- og Google Ads-kontoen din og bestemmer deg for å spore to Salesforce-milepæler som konverteringer: når en potensiell kunde blir til en mulighet, og når muligheten resulterer i et salg.

Når du begynner å importere disse konverteringene, finner du ut at selv om begge disse søkeordene fører til at det sendes inn mange skjemaer for potensielle kunder på nettstedet ditt, får du langt flere potensielle kunder som til slutt ender i muligheter og salg, via det ene av disse to søkeordene. Du øker derfor budene for søkeordet med de beste resultatene og eksperimenterer ved å legge til nye søkeord som ligner på dette.

Slik fungerer det

Når du har konfigurert Google Ads Konverteringsimport for Salesforce, er prosessen som følger:

Når noen klikker på annonsen din og besøker nettstedet ditt, registreres det en unik ID, en såkalt «Google klikk-ID» (GCLID), på nettstedet ditt, som blir lagret i en informasjonskapsel. Med denne ID-en kan Google Ads-systemet fastslå hvilket klikk på hvilken annonse som skal tilskrives fremtidige konverteringer.

Når en bruker fyller ut et skjema for potensielle kunder på nettstedet ditt, blir GCLID-verdien overført fra nettstedet til Salesforce og lagret sammen med registreringen av den potensielle kunden og eventuelle fremtidige salgsmuligheter.

Google Ads sjekker regelmessig Salesforce-kontoen din for å se om du har registrert nye milepæler knyttet til annonser. (Under konfigurasjonsprosessen kan du velge hvilke statuser for potensielle kunder og mulighetstrinn du vil spore som konverteringer.) Hvis den aktuelle milepælen stammer fra en potensiell kunde hentet inn via en annonse, kan Google Ads-systemet se dette, ettersom registreringen av milepælen i så fall inneholder den unike ID-en som ble lagret på nettstedet ditt og overført til Salesforce. Når Google Ads-systemet finner slike milepæler, telles de som konverteringer i Google Ads.

Dette må du gjøre

For at denne prosessen skal foregå som beskrevet ovenfor, må du endre visse aspekter ved nettstedet ditt samt i Salesforce- og Google Ads-kontoen din. Hvis en annen person administrerer Salesforce-kontoen for bedriften din, er det lurt å be vedkommende om å hjelpe deg med deler av denne konfigurasjonen. Hvis du i tillegg har en nettutvikler som vedlikeholder nettstedet ditt, trenger du også hjelp av denne personen.

Vi gir deg en oversikt over oppsettsprosessen nedenfor. Du kan finne en komplett veiledning i artikkelen Importér konverteringer fra Salesforce, eller du kan klikke på linkene for hvert trinn nedenfor, som tar deg direkte til den aktuelle delen av konfigurasjonen. Sørg for at du også leser om kravene, slik at du kan forsikre deg om at du er klar til å knytte kontoene sammen.

 1. Konfigurer Salesforce-kontoen din. Opprett et egendefinert GCLID-felt i objektene for muligheter og potensielle kunder. Uten denne ID-en ser ikke Google Ads-systemet hvilket klikk en konvertering skal tilskrives. Hvis en annen person administrerer Salesforce-kontoen for bedriften din, må du be vedkommende om å hjelpe deg med dette trinnet.
 2. Juster «Web-to-Lead»-skjemaet ditt fra Salesforce. Endre «Web-to-Lead»-skjemaet på nettstedet ditt slik at klikk-ID-en (samt resten av skjemadataene) blir lastet opp til Salesforce. Kontoadministratoren din hos Salesforce kan hjelpe deg med dette trinnet.
 3. Gjør endringer på nettstedet ditt slik at klikk-ID-en lagres i en informasjonskapsel. I Google Ads får du en kodebit du må plassere på nettstedet ditt, slik at du kan innhente og lagre klikk-ID-en. Hvis du har en nettutvikler, kan vedkommende hjelpe deg med dette.
 4. Test at systemet ditt fungerer. Legg til ID-parameteren i nettadressen for nettstedet ditt, send inn en testkunde, og se om ID-en overføres til Salesforce.
 5. Knytt sammen Google Ads- og Salesforce-kontoen din. Du må oppgi passord og brukernavn for Salesforce-kontoen din. Hvis du ikke er kontoadministrator, kan du be administratoren om å gi deg passord og brukernavn eller hjelpe deg med denne delen av prosessen.
 6. Bestem deg for hvilke Salesforce-milepæler du vil spore som konverteringer, og hvor ofte Google Ads-systemet skal sjekke om slike er registrert.
 7. Importér konverteringene dine. Nå er du ferdig med konfigureringen. Fra nå av blir konverteringene dine regelmessig importert fra Salesforce til Google Ads-kontoene dine.

Hva teller som en konvertering?

Du kan konfigurere Google Ads-kontoen din slik at det registreres en konvertering for enkelte eller alle mulighetstrinn eller statuser for potensielle kunder i Salesforce-kontoen din. I Google Ads blir det registrert en konvertering hver gang en mulighet når det aktuelle trinnet eller en potensiell kunde gis den aktuelle statusen. Merk: Hvis en Salesforce-bruker hopper over et trinn eller en status og i stedet angir trinnet som neste trinn eller siste trinn, registrerer ikke Google Ads noen konvertering for trinnene som er hoppet over.

Eksempel

I Salesforce-kontoen din finnes følgende mulighetstrinn: 1. «Sales Qualified» (kvalifisert for salg), 2. «Needs Analysis» (analysebehov), 3. «Proposal» (forslag), 4. «Negotiation» (forhandling), 5. «Closed Won» (lukket og vunnet) og 6. «Closed Lost» (lukket og tapt).

I Google Ads kan du velge å registrere en konvertering hver gang følgende trinn nås: 3. «Proposal», 4. «Negotiation» og 5. «Closed Won».

I Salesforce går en brukers mulighet fra 1. «Sales Qualified» til 3. «Proposal», før denne markeres som 5. «Closed Won» (lukket – vunnet).

I Google Ads kan du se konverteringer for «Proposal» og «Closed Won», men ikke for «Negotiation» (ettersom brukeren aldri gis muligheten til å forhandle).

Hvis en Salesforce-bruker flytter statusen som potensiell kunde eller mulighetstrinnet til et tidligere nivå (fra B til A), telles det ingen konvertering for trinnet vedkommende gikk tilbake til (A), i Google Ads. Det telles derimot konverteringer for alle trinn fremover igjen, inkludert trinnet vedkommende befant seg på tidligere (B). 

Om Salesforce-data i Google Ads

Google Ads-systemet importerer regelmessig Google klikk-ID-er, relevante mulighetstrinn og statuser for potensielle kunder samt relevante metadata fra Salesforce til Google Ads. Salesforce skal ikke holdes ansvarlig dersom disse dataene på noen måte påvirkes av denne overføringen.

Du kan finne ut mer om Salesforce-data i Google Ads ved å klikke på linkene nedenfor.

Google Ads henter ut og lagrer følgende informasjon fra Salesforce-kontoen din

For at konverteringene utenfor nettet som du sporer i Salesforce Sales Cloud-kontoene dine, skal gjenspeiles korrekt i Google Ads-konverteringsdataene dine, må Google Ads regelmessig innhente og lagre informasjon om statusene dine for potensielle kunder og mulighetstrinnene dine.

Når du begynner å bruke denne løsningen, må Google Ads lagre visse data fra Salesforce-kontoen din for å kunne opprettholde en konsekvent forståelse av milepælene du vil behandle som konverteringer. Dataene vi lagrer, inkluderer kontoens «org name» (organisasjonsnavn) og «org ID» (organisasjons-ID) samt kopier av kontoens «lead status» (status for potensielle kunder) og «opportunity stage»-verdi (verdi for mulighetstrinn), henholdsvis «qualified» (kvalifisert) og «deal won» (avtale vunnet), for eksempel.

I tillegg til denne informasjonen henter Google Ads-systemet regelmessig inn følgende informasjon fra Sales Cloud-kontoen din for å se hvilke konverteringer som skal registreres i Google Ads.  Legg merke til at Google Ads bare henter inn disse dataene for potensielle kunder og muligheter som har en verdi i GCLID-feltet.

 • Potensiell kunde: egendefinert GCLID-felt
 • Potensiell kunde: statuslogg
 • Mulighet: beløp
 • Mulighet: egendefinert GCLID-felt 
 • Muligheter: trinnlogg

Med unntak av opplastingsloggene dine blir denne regelmessig nedlastede informasjonen slettet innen få dager.  Loggene er tilgjengelige for deg i 90 dager, slik at du kan se hvilke konverteringer og konverteringsverdier som ble lastet opp for de ulike GCLID-verdiene på de enkelte dagene.  De slettes etter 90 dager.

Dette betyr at vi ikke har tilgang til eller på annen måte innhenter informasjon vi kan bruke for å identifisere personene eller bedriftene du gjør forretninger med (f.eks. navn på potensielle kunder eller muligheter).

Slik håndteres dataene dine i Google Ads

Vi forstår at kundenes data er både viktige og sensitive, og vi sørger for at dataene du deler med oss, holdes sikre og konfidensielle.

For å utdype dette kan vi nevne følgende i forbindelse med Salesforce-dataene dine:

 • Begrenset bruk av dataene: Vi bruker ikke datafilene dine til noe annet formål enn å oppdatere konverteringsberegningene dine.
 • Begrenset tilgang til dataene: Vi deler ikke datafilene dine med andre Google-team utover det som er nødvendig for å oppdatere nevnte konverteringsberegninger. Vi beskytter datafilene dine mot uautorisert tilgang ved hjelp av tilgangskontroller for de ansatte.
 • Begrenset deling av dataene: Vi kan komme til å måtte dele dataene dine for å overholde gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller håndhevbare forespørsler fra myndighetene, men utenom dette deler vi ikke datafilene dine med noen tredjeparter, heller ikke annonsører.

Vi forplikter oss også til å sørge for at systemene der vi lagrer datafilene dine, holdes sikre og pålitelige. Vi har våre egne sikkerhetsteam som beskytter systemene våre mot eksterne trusler, og vi lagrer alle datafilene dine i et kryptert format for å beskytte dem mot uautorisert tilgang.

 

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt