Tietoja Salesforce®-konversioiden tuonnista Google Adsiin

Jos seuraat Salesforcen Sales Cloudin® avulla liidejä, mahdollisuuksia tai molempia, voit tuoda offline-konversiosi Salesforcen Sales Cloudista Google Adsiin. Näin voit aiempaa paremmin mitata sitä, miten Google Ads ‑verkkosijoituksesi tuottavat offline-arvoa.

Tässä artikkelissa kerromme ominaisuuden eduista ja prosessin toiminnan perusteista. Kun olet valmis, voit aloittaa konversioiden tuonnin Salesforcesta ohjeiden avulla.

Edut

Google Adsin avulla tuot uusia asiakkaita yritykseesi ja Salesforcen Sales Cloudin avulla seuraat sitä, milloin uusista liideistä tulee maksavia asiakkaita. Miten yhdistät nämä kaksi toimintoa toisiinsa? Miten saat selville, mitkä Google Ads ‑avainsanat, ‑mainokset ja ‑kampanjat tuottavat eniten sellaisia hyväksyttyjä liidejä ja uusia myyntitapahtumia, joita seuraat Salesforcessa?

Tuomalla Salesforce®-konversiot Google Adsiin voit automaattisesti laskea Google Ads ‑konversioita Salesforcessa seuraamiesi liidin tilojen tai mahdollisuuden vaiheiden (eli virstanpylväiden) perusteella. Näin saat käsityksen siitä, miten Google Ads ‑sijoituksesi vaikuttaa tärkeimpien virstanpylväiden saavuttamiseen myyntisuppilossasi. Saamiesi tietojen perusteella voit sitten muokata Google Ads ‑tiliäsi ja varmistaa, että edistät oikeanlaista liikennettä.

Esimerkki

Olet luonut mainoksia, joiden avulla houkuttelet potentiaalisia asiakkaita verkkosivustollesi, jolla he voivat täyttää yhteydenottolomakkeen. Lomakkeen lähettämisen jälkeen heidät kirjataan uusina liideinä Salesforceen, ja Salesforcen avulla voit seurata myyntiprosessin jokaista vaihetta.

Olet jo määrittänyt konversioseurannan, jotta näet, milloin mainoksiasi klikkaavat potentiaaliset asiakkaat lähettävät yhteydenottolomakkeen. Olet havainnut, että erityisesti kaksi avainsanaasi ovat hyviä tuottamaan kyseisiä liidejä. Tiedät kuitenkin, etteivät kaikki liidit ole samanarvoisia: johtavatko molemmat avainsanat myyntiin?

Linkität Salesforce- ja Google Ads ‑tilisi ja päätät seurata seuraavaa kahta Salesforce-virstanpylvästä konversioina: kun liidi muuttuu mahdollisuudeksi ja kun mahdollisuus johtaa myyntiin.

Kun aloitat näiden konversioiden tuonnin, saat selville, että molemmat avainsanat edistävät tehokkaasti lomakkeen lähetyksiä verkkosivustollasi. Toinen avainsanoista tuottaa kuitenkin toista avainsanaa paremmin liidejä, jotka lopulta muuttuvat mahdollisuuksiksi ja johtavat myyntiin. Päätät nostaa menestyksekkäämmän avainsanan hintatarjouksia ja tehdä kokeiluja sitä vastaavilla uusilla avainsanoilla.

Toimintaperiaate

Salesforcen Google Ads ‑konversioiden tuonnin määrittämisen jälkeen prosessi etenee seuraavasti:

Kun käyttäjä klikkaa mainostasi ja siirtyy verkkosivustollesi, verkkosivustosi tallentaa yksilöllisen Google-klikkauksen tunnuksen (GCLID) evästeeseen. Google Ads määrittää kyseisen tunnuksen avulla, mille mainoksen klikkaukselle tulevat konversiot kirjataan.

Kun asiakas lähettää liidilomakkeen verkkosivustollasi, verkkosivustosi välittää GCLID-tunnuksen Salesforceen, jonne se tallennetaan vastaavan liidin ja siitä lähtöisin olevien tulevien mahdollisuuksien kanssa.

Google Ads tarkistaa Salesforce-tilisi säännöllisesti nähdäkseen, oletko saavuttanut mainosten klikkausten myötä uusia tärkeitä virstanpylväitä. (Määritysprosessin yhteydessä voit valita liidin tilat ja mahdollisuuden vaiheet, joita haluat seurata konversioina.) Google Ads tunnistaa verkkosivustosi Salesforceen tallentaman yksilöllisen klikkaustunnuksen perusteella, onko virstanpylväs lähtöisin mainoksen klikkauksen myötä syntyneestä liidistä. Jos näin on, Google Ads laskee virstanpylvään Google Ads ‑konversioksi.

Tarvittavat toimet

Jotta prosessi toimii edellä kuvatulla tavalla, sinun on päivitettävä verkkosivustosi, Salesforce-tilisi ja Google Ads ‑tilisi. Jos joku muu hallinnoi yrityksesi Salesforce-tiliä, tarvitset hänen apuaan joidenkin tähän määritykseen liittyvien toimien suorittamisessa. Jos verkkosivustoasi ylläpitää verkkovastaava, tarvitset myös hänen apuaan.

Alla on yleiskatsaus määritysprosessista. Voit tutustua täydellisiin ohjeisiin lukemalla artikkelin Konversioiden tuominen Salesforcesta tai voit siirtyä määritysprosessin tiettyä vaihetta koskeviin ohjeisiin klikkaamalla kyseisen vaiheen linkkiä alla. Lue myös vaatimukset ja varmista, että olet valmis linkittämään tilisi.

 1. Määritä Salesforce-tili. Luo muokattu GCLID-kenttä liidi- ja mahdollisuusobjekteihin. Ilman tätä tunnusta Google Ads ei tiedä, mille klikkaukselle konversio kirjataan. Jos joku muu hallinnoi yrityksesi Salesforce-tiliä, tarvitset hänen apuaan tämän vaiheen suorittamisessa.
 2. Muokkaa verkkosivustoa niin, että klikkaustunnus tallennetaan evästeeseen. Saat Google Adsilta klikkaustunnuksen tallentamiseen tarvittavan koodinpätkän, joka sinun on lisättävä verkkosivustollesi. Verkkovastaava voi auttaa sinua koodinpätkän lisäämisessä.
 3. Muokkaa Salesforcen Web-to-Lead-lomaketta. Muokkaa verkkosivustosi Web-to-Lead-lomaketta, jotta klikkaustunnus (ja muut lomaketiedot) lähetetään Salesforceen. Salesforce-tilisi järjestelmänvalvoja voi auttaa sinua tässä.
 4. Testaa järjestelmän toiminta. Lisää tunnusparametri verkkosivustosi URL-osoitteeseen, lähetä testiliidi ja tarkista, lähetetäänkö tunnus Salesforceen.
 5. Linkitä Google Ads- ja Salesforce-tilit. Sinun on annettava Salesforce-tilisi käyttäjänimi ja salasana. Jos joku muu toimii tilisi järjestelmänvalvojana, pyydä häntä antamaan käyttäjänimi ja salasana sinulle tai auttamaan sinua tämän vaiheen suorittamisessa.
 6. Määritä Salesforce-virstanpylväät, joita haluat seurata konversioina, ja miten usein Google Ads tarkistaa ne.
 7. Tuo konversiot. Määritys on valmis. Google Ads ‑tilisi tuovat nyt säännöllisesti konversiosi Salesforcesta.

Mikä lasketaan konversioksi?

Voit määrittää Google Ads ‑tilisi niin, että se kirjaa konversion mille tahansa tai jokaiselle sille liidin tilalle ja mahdollisuuden vaiheelle, jota seuraat Salesforce-tililläsi. Google Ads tallentaa konversion aina, kun liidi tai mahdollisuus asetetaan tiettyyn tilaan tai vaiheeseen. Huom. Jos Salesforce-käyttäjä ohittaa mahdollisuuden vaiheen ja asettaa mahdollisuuden seuraavaan tai viimeiseen vaiheeseen, Google Ads ei tallenna ohitetun vaiheen konversiota. Tämä koskee myös liidin tilaa.

Esimerkki

Salesforce-tililläsi on seuraavat mahdollisuuden vaiheet: 1. Hyväksytty myynti, 2. Vaatii analyysia, 3. Ehdotus, 4. Neuvottelu, 5. Suljettu voitettu ja 6. Suljettu hävitty.

Valitset Google Adsissa, että konversio tallennetaan aina, kun seuraavat vaiheet saavutetaan: 3. Ehdotus, 4. Neuvottelu ja 5. Suljettu voitettu.

Salesforcessa käyttäjä vaihtaa mahdollisuuden 1. Hyväksytty myynti ‑vaiheesta 3. Ehdotus ‑vaiheeseen ja vaihtaa myöhemmin vaiheeksi 5. Suljettu voitettu.

Google Adsissa näet Ehdotus- ja Suljettu voitettu ‑vaiheiden konversiot muttet Neuvottelu-vaiheen konversiota (koska käyttäjä ei koskaan asettanut mahdollisuuden vaiheeksi Neuvottelu-vaihetta).

Jos Salesforce-käyttäjä vaihtaa liidin tilan tai mahdollisuuden vaiheen arvon takaisin edelliseksi arvoksi (käyttäjä vaihtaa arvon B arvoksi A), Google Ads ei laske konversiota vaiheelle, johon käyttäjä vaihtoi takaisin (A). Se laskee konversiot silloin, kun käyttäjä vaihtaa arvon taas seuraavaksi arvoksi, mukaan luettuna vaihe, johon se vaihdettiin uudestaan (B). 

Tietoja Google Adsin Salesforce-tiedoista

Google Ads tuo säännöllisesti Google-klikkauksen tunnuksen ja siihen liittyvät liidin tilat ja mahdollisuuden vaiheet sekä metatiedot Salesforcesta Google Adsiin. Salesforce ei ole vastuussa näihin tietoihin lähetyksen aikana mahdollisista vaikuttavista seikoista.

Saat lisätietoja Google Adsin Salesforce-tiedoista klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Mitä tietoja Google Ads noutaa ja tallentaa Salesforce-tililtä?

Jotta voimme varmistaa, että Google Ads ‑konversiotiedot kuvastavat Salesforce Sales Cloud ‑tileilläsi seuraamiasi offline-konversioita, Google Ads noutaa ja tallentaa säännöllisesti joitakin tietoja liidin tiloistasi ja mahdollisuuden vaiheistasi.

Kun aloitat tämän ratkaisun käytön, Google Ads tallentaa tiettyjä tietoja Salesforce-tililtäsi, jotta se saa yhtenäisen käsityksen virstanpylväistä, jotka haluat laskea konversioiksi. Tallennamme seuraavat tiedot: organisaation nimi, organisaation tunnus ja kopiot tilisi Liidin tila- ja Mahdollisuuden vaihe ‑arvoista (kuten ”hyväksytty” ja ”voitettu kauppa”).

Näiden tietojen lisäksi Google Ads noutaa säännöllisesti seuraavien kenttien tiedot Sales Cloud ‑tililtäsi, jotta se voi määrittää, mitkä konversiot tallennetaan Google Adsiin.  Huomaa, että Google Ads noutaa vain niitä liidejä ja mahdollisuuksia koskevat kyseiset tiedot, joilla on arvo GCLID-kentässä.

 • Liidi: muokattu GCLID-kenttä
 • Liidi: tilahistoria
 • Mahdollisuus: määrä
 • Mahdollisuus: muokattu GCLID-kenttä 
 • Mahdollisuudet: vaihehistoria

Nämä säännöllisesti ladatut tiedot poistetaan muutaman päivän kuluessa lähetyshistorialokeja lukuun ottamatta.  Lokit ovat käytettävissä 90 päivän ajan, jotta voit tarkastella, mitä konversioita ja konversioarvoja kullekin GCLID-tunnukselle lähetettiin minäkin päivänä.  Lokit poistetaan 90 päivän kuluttua.

Emme tarkastele tai muulla tavalla nouda tietoja, joita voidaan käyttää niiden henkilöiden tai yritysten tunnistamiseen, joiden kanssa harjoitat liiketoimintaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi liidin tai mahdollisuuden nimi.

Miten Google Ads käsittelee tietojasi?

Ymmärrämme, että tietosi ovat tärkeitä ja arkaluonteisia, ja sitoudumme suojaamaan meille jakamiasi tietoja, jotta ne pysyvät luottamuksellisina.

Käsittelemme Salesforce-tietojasi seuraavasti:

 • Rajoitettu tietojen käyttö: Emme käytä datatiedostojasi muihin tarkoituksiin kuin konversiotietojesi päivittämiseen.
 • Rajoitettu tietojen käyttöoikeus: Emme jaa datatiedostojasi muiden Google-tiimien kanssa muihin tarkoituksiin kuin konversiotietojesi päivittämiseen. Datatiedostojesi luvaton käyttö on estetty työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinnalla.
 • Rajoitettu tietojen jako: Emme jaa datatiedostojasi kolmansien osapuolien (esimerkiksi muiden mainostajien) kanssa. Poikkeustapauksessa saatamme jakaa näitä tietoja oikeudellisista syistä esimerkiksi sovellettavan lain, asetuksen tai oikeusprosessin vaatimusten täyttämiseksi tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaispäätöksen mukaisesti.

Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että datatiedostojesi tallentamiseen käyttämämme järjestelmät ovat turvallisia ja luotettavia. Googlen turvallisuussuunnittelutiimit keskittyvät suojelemaan järjestelmiämme ulkoisia uhkia vastaan. Lisäksi kaikki datatiedostot tallennetaan salatussa muodossa luvattoman käytön estämiseksi.

 

Aiheeseen liittyvä linkki

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?