Hitta rätt appanvändare

Officiell guide till appkampanjer.
Best Practices logo

Du har utvecklat en fantastisk app. Bra jobbat!

Nu kommer den svåra biten: att hitta rätt personer som vill ladda ned och använda appen.

I den här guiden visar vi hur du använder appkampanjer för att nå ut till rätt användare på Google Sök, Google Play, YouTube, Gmail och Googles Display-nätverk.

Appkampanjer använder Googles maskininlärningsteknik för att optimera dina bud, skapa annonser och matcha dem med rätt personer för din app. Med maskininlärning kan appkampanjer analysera hundratals miljoner kombinationer av datasignaler, till exempel var och hur användarna interagerar med en annons för att fatta de smartaste besluten för annonsen (t.ex. vilka annonstillgångar som skulle ge bäst resultat och hur mycket du ska bjuda).

Läs vidare om du vill veta mer om de viktigaste stegen när det gäller att köra en framgångsrik appkampanj.

1. Ställ in konverteringsspårning.

Spåra appinstallationer och aktiviteter i apparna i Android- och iOS-appar.

Varför: Konverteringsdata om dina befintliga användare gör att Google Ads kan hitta mönster i användningen och på så sätt hitta nya användare som liknar de befintliga.

Läs om hur du aktiverar konverteringsspårning

Använd ett av dessa alternativ för att spåra händelser och egenskaper för appen:

2. Konfigurera appkampanjer på olika sätt beroende på ditt mål

Bestäm vilken typ av användare du vill ha, utifrån appens nuvarande mål.

Varför: Du kan marknadsföra din app mot olika typer av användare allteftersom appens prioriteringar ändras.

Mål 1: Bygg en användarbas för en ny app

Skapa en appkampanj som optimerar för installationsvolym och som är inriktad på Alla användare, så att du får så många installationer som möjligt för en målkostnad per installation (CPI).

 • Ställ in ett mål-CPI baserat på det genomsnittliga värdet av en ny användare.
 • Låt Google Ads samla in tillräckligt med data utan att budgeten tar slut genom att ställa in en daglig kampanjbudget som är minst 50 gånger större än mål-CPI.

Hitta installationer som också utför en specifik åtgärd

Skapa en ny appkampanj med fokus på Installationsvolym men som riktar in sig på Användare som sannolikt utför en åtgärd i appen i stället för på Alla användare. Ange en mål-CPI i denna andra kampanj som är minst 20 % högre än kampanjen som riktar in sig på Alla användare. Det är logiskt att betala mer för värdefullare installationer.

Mål 2: Fokusera på användare som slutför åtgärder i appen

När du har bestämt vilken åtgärd i appen som är mest värdefull för ditt företag skapar du en appkampanj som optimerar för åtgärder i appen.

 • Ge Google Ads tillräckligt med uppgifter för att kunna identifiera nya användare som sannolikt vill utföra åtgärder i appen. Välj en åtgärd som har slutförts av minst tio olika användare per dag i kampanjen.
 • Ange ett mål-CPA baserat på det genomsnittliga värdet av en användare som slutför åtgärden.
 • Låt Google Ads samla in tillräckligt med data genom att ange en daglig kampanjbudget som är minst tio gånger större än mål-CPA.

Läs mer om hur du konfigurerar appkampanjer på olika sätt beroende på ditt mål.

3. Ladda upp många olika tillgångar för att hjälpa appkampanjer att skapa annonser

Starta varje appkampanj med en blandning av text-, video- och bildtillgångar som appkampanjen sedan använder för att skapa annonser.

Varför: Olika tillgångar gör att appkampanjer kan anpassa annonser efter de olika annonsplaceringarna.

 • Skriv olika långa textrader som är oberoende av varandra. Olika annonsplaceringar har olika längdgränser. Använd rätt stavning, interpunktion och grammatik.
 • Lägg till engagerande videor som är mellan 10 och 30 sekunder långa. Ta med videor med varierande bildförhållanden, som liggande, stående och kvadratiskt, som kan anpassas efter hur tittarna håller enheterna.
 • Ladda upp tydliga bilder i Googles Display-nätverks populäraste storlekar för att nå fler personer när de surfar på mobila webbplatser och använder mobilappar.

Läs om hur du skapar bättre annonstillgångar för appkampanjer

4. Utvärdera resultat utifrån ditt mål

Fokusera på mätvärden som stämmer med ditt marknadsföringsmål.

Varför: Justera ditt bud och din budget baserat på appkampanjernas resultat.

 • Ange ett tidsintervall som åtminstone motsvarar den vanligaste konverteringsfördröjningen för dina annonser.
 • Kontrollera att appkampanjen lever upp till din målkostnad per konvertering över en tidsperiod som motsvarar konverteringsfördröjningen.
 • Öka ditt målbud och din budget om du vill ha större konverteringsvolym. Sänk ditt målbud om du vill förbättra avkastningen på din investering.

Läs om hur du utvärderar resultatet utifrån ditt mål

5. Styr appkampanjer med nya metodiska anvisningar

Gör noga kontrollerade ändringar för att förbättra appkampanjens resultat.

Varför: Appkampanjen måste samla in uppgifter för att hitta användare som motsvarar dina nya målbud.

 • Appkampanjer kan ge mer konsekventa resultat efter hand som mer konverteringsdata samlas in. Det bästa är om du kan vänta tills du har fått minst 100 konverteringar innan du ändrar budet.
 • Gör mindre ändringar i CPI-budet om du vill ha mindre variationer i kampanjens dagliga CPI. Du får stabilare resultat med en CPI-budändring som är mindre än 20 % för varje dag.
 • Skapa en ny appkampanj om du behöver ändra optimeringsmålet, till exempel från Installationsvolym till Åtgärder i appen eller om du vill byta till en annan åtgärd i appen. Den nuvarande appkampanjen marknadsförs mot en målgrupp som kanske har ett annat beteende än målgruppen som kan uppfylla ditt nya mål.
 • Lägg till fler annonsmaterial som liknar tillgångarna i den bästa gruppen i annonsmaterialrapporten. Ditt långsiktiga mål bör vara att lägga till så många olika typer av annonsmaterial som tillåts i en appkampanj innan du ersätter några befintliga tillgångar.

Lär dig att styra appkampanjer med nya metodiska anvisningar

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i inkorgen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt