Hitta lönsamma mobilappsanvändare: Googles bästa metoder

Officiell guide till universella appkampanjer.


Best Practices logo

Du har byggt en fantastisk mobilapp. Utmärkt!

Nu kommer den svåra biten: att hitta rätt personer som vill ladda ned och använda appen.

I den här guiden beskrivs hur du använder universella appkampanjer (App campaigns) för att kunna koppla ihop din app med rätt användare i Google Sök, Google Play, YouTube, Gmail och Googles Display-nätverk.

I universella appkampanjer optimeras dina bud, skapas annonser och matchas annonser med rätt personer med hjälp av Googles maskininlärningsteknik. Det innebär att universella appkampanjer analyserar hundratals miljoner datasignalskombinationer, till exempel hur och var personer engagerar sig i en annons. Då kan de bästa besluten fattas för just den appen, som vilka annonsmaterial som ger bäst resultat och hur mycket du ska bjuda.

Läs vidare om du vill veta mer om de viktigaste stegen när det gäller att köra en framgångsrik universell appkampanj.

1. Ställ in konverteringsspårning.

Spåra appinstallationer och aktiviteter i apparna i Android- och iOS-appar.

Varför: Konverteringsuppgifter om dina befintliga användare gör att Google Ads kan hitta mönster i användningen och på så sätt hitta nya användare som liknar de befintliga.

Spåra konverteringshändelser för appen med hjälp av något av alternativen nedan.

Läs mer om hur du spårar konverteringar i appen.

2. Ställ in universella appkampanjer utifrån dina mål.

Bestäm vilken typ av användare du vill ha, utifrån appens nuvarande mål.

Varför: Du kan marknadsföra din app mot olika typer av användare allteftersom appens prioriteringar ändras.

Mål 1: Bygg en användarbas för en ny app.

Skapa en universell appkampanj som optimeras för installerad volym och inriktas på alla användare om du vill ha flest installationer för en målkostnad per installation (CPI).

 • Ställ in ett mål-CPI baserat på det genomsnittliga värdet av en ny användare.
 • Låt Google Ads samla in tillräckligt med data utan att budgeten tar slut genom att ställa in en daglig kampanjbudget som är minst 50 gånger större än mål-CPI.

Hitta installationer som också utför en specifik åtgärd 

Skapa en ny universell appkampanj som fokuserar på installerad volym men i stället för att inriktas på alla användare, inriktas på användare som troligen utför en åtgärd i appen. Ange en mål-CPI i den här kampanjen som är minst 20 % högre än kampanjen som inriktas på alla användare. Det är relevant att betala mer för mer värdefulla installationer.

Mål 2: Fokusera på användare som slutför åtgärder i appen.

När du har bestämt vilken åtgärd i appen som är mest värdefull för ditt företag skapar du en universell appkampanj som optimeras för åtgärder i appen. 

 • Ge Google Ads tillräckligt med uppgifter för att kunna identifiera nya användare som sannolikt vill utföra åtgärder i appen. Välj en åtgärd som har slutförts av minst tio olika användare per dag i kampanjen.
 • Ange ett mål-CPA baserat på det genomsnittliga värdet av en användare som slutför åtgärden.
 • Ange en daglig kampanjbudget som är minst tio gånger större än mål-CPA-mål om du vill att Google Ads ska samla in tillräckligt med data.

 

Läs mer om hur du skapar universella appkampanjer.

3. Ladda upp många olika tillgångar för att hjälpa den universella appkampanjen skapa annonser. 

Starta varje universell appkampanj med en blandning av text-, video och bildtillgångar som kan användas när annonserna skapas.

Varför: Olika tillgångar gör att den universella appkampanjer kan anpassa annonser efter de olika annonsplaceringarna.

 • Skriv olika långa textrader som är oberoende av varandra. Olika annonsplaceringar har olika längdgränser. Använd rätt stavning, interpunktion och grammatik
 • Lägg till engagerande videor som är mellan 10 och 30 sekunder långa. Ta med videor med varierande bildförhållanden, som liggande, stående och kvadratiskt, som kan anpassas efter hur tittarna håller enheterna.
 • Ladda upp tydliga bilder i Googles Display-nätverks populäraste storlekar för att nå fler personer när de surfar på mobila webbplatser och använder mobilappar.

Läs mer om de bästa metoderna för annonsmaterial i universella appkampanjer.

4. Utvärdera resultat utifrån ditt mål

Fokusera på mätvärden som stämmer med ditt marknadsföringsmål.

Varför: Justera ditt bud och din budget baserat på den universella appkampanjens resultat.

 • Ange ett tidsintervall som åtminstone motsvarar den vanligaste konverteringsfördröjningen för dina annonser.
 • Kontrollera att den universella appkampanjen lever upp till din målkostnad per konvertering över en tidsperiod som motsvarar konverteringsfördröjningen.
 • Öka ditt målbud och din budget om du vill ha större konverteringsvolym. Minska ditt målbud om du vill förbättra din avkastning på investeringen.

Läs mer om analyser av universella appkampanjer.

5. Styr den universella appkampanjen med metodiska anvisningar.

Gör noga kontrollerade ändringar för att kunna den universella appkampanjens resultat.

Varför: Den universella appkampanjen måste samla in uppgifter för att hitta användare som motsvarar dina nya målbud.

 • Universella appkampanjer kan leverera mer konsekventa resultat allteftersom fler konverteringsuppgifter samlas in. Det bästa är om du kan vänta tills du har fått minst 100 konverteringar innan du ändrar budet.
 • Gör mindre ändringar i CPI-budet om du vill ha mindre variationer i kampanjens dagliga CPI. Du får stabilare resultat med en CPI-budändring som är mindre än 20 % för varje dag.
 • Skapa en ny universell appkampanj om du måste ändra optimeringsmålet, kanske från installerad volym till åtgärder i appen, eller om du vill byta till en annan appåtgärd. Den nuvarande universella appkampanjen kanske marknadsförs mot en målgrupp som kanske har ett annat beteende än målgruppen som kan uppfylla ditt nya mål.
 • Lägg till fler annonsmaterial som liknar tillgångarna i den bästa gruppen i annonsmaterialrapporten. Ditt långsiktiga mål bör vara att lägga till så många olika typer av annonsmaterial som tillåts i en universell appkampanj innan du ersätter några befintliga tillgångar.

Läs mer om att förbättra resultatet av en universell appkampanj.

 

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i inkorgen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt