Намиране на подходящите потребители на мобилното приложение: Най-добрите практики от Google

Официално ръководство за универсални кампании за приложения.


Създали сте невероятно мобилно приложение. Това е страхотно!

Сега идва трудната част – да намерите подходящите хора, които да го изтеглят и използват.

Настоящото ръководство ще Ви покаже как да използвате универсални кампании за приложения, за да свържете приложението си с подходящите потребители в Google Търсене, Google Play, YouTube, Gmail и Google Дисплейна мрежа.

Универсалните кампании за приложения използват технологията за машинно обучение на Google, за да оптимизират офертите Ви, да създават реклами и да ги показват на подходящите хора за приложението Ви. Чрез машинното обучение универсалните кампании за приложения могат да анализират стотици милиони комбинации от информационни сигнали – като къде и как хората взаимодействат с реклама, за да вземат най-интелигентните решения за тази реклама, например кои елементи на рекламните послания ще са най-ефективни и каква оферта да отправят.

Прочетете по-нататък, за да научите ключовите стъпки за провеждане на успешна универсална кампания за приложения.

1. Настройте проследяване на реализациите

Проследявайте инсталиранията и активността в приложението за приложения за Android и iOS.

Защо: Данните за реализациите за съществуващите Ви потребители помагат на Google Ads да установи модели за ценните Ви клиенти, за да намери нови подобни потребители.

Използвайте една от следните опции, за да проследявате събития с реализация за приложението си:

Прочетете повече за това, как да проследявате реализациите в приложението.

2. Настройте универсални кампании за приложения въз основа на целта си

Определете какъв тип потребители търсите според текущата цел на приложението си.

Защо: Можете да рекламирате приложението си пред различни типове потребители, когато бизнес приоритетите Ви се променят.

Цел 1: Създайте потребителска база за ново приложение

Създайте универсална кампания за приложения, която оптимизира за „Обем инсталирания“ и насочва към „Всички потребители“, за да получите възможно най-много инсталирания за целева цена на инсталиране (CPI).

 • Задайте целева цена на инсталиране (CPI) въз основа на средната стойност на новия потребител.
 • Позволете на Google Ads да събере достатъчно данни, без бюджетът Ви да се изчерпи, така че задайте дневен бюджет на кампанията, който е поне 50 пъти по-голям от целевата Ви цена на инсталиране (CPI).

Намерете инсталирания, които също така ще извършат конкретно действие 

Създайте нова универсална кампания за приложения, която се фокусира върху „Обем инсталирания“, но насочва към „Потребители, които вероятно ще извършат действие в приложението“ вместо към „Всички потребители“. Задайте целева цена на инсталиране (CPI) в тази кампания, която е с поне 20% по-голяма от кампанията с насочване към „Всички потребители“. Логично е да плащате повече за по-ценните инсталирания.

Цел 2: Фокусирайте се върху потребители, които извършват действия в приложението

След като определите кое действие в приложението е най-ценно за бизнеса Ви, създайте универсална кампания за приложения, която оптимизира за „Действия в приложението“. 

 • Предоставете достатъчно данни на Google Ads, за да идентифицирате нови потребители, които е вероятно да извършат действие в приложението. Изберете действие в приложението, което се извършва от поне 10 различни потребители на ден в кампанията.
 • Задайте целева CPA въз основа на средната стойност на потребителя, който извърши действието.
 • Позволете на Google Ads да събере достатъчно данни, така че задайте дневен бюджет на кампанията, който е поне 10 пъти по-голям от целевата Ви CPA.

 

Прочетете повече за създаването на универсални кампании за приложения.

3. Качете разнообразни активи, които да помогнат при създаването на реклами за универсалните кампании за приложения 

Стартирайте всяка универсална кампания за приложения с разнообразна комбинация от текстови, видео и графични активи, които универсалната кампания за приложения ще използва за създаване на реклами.

Защо: Разнообразните активи ще помогнат на универсалните кампании за приложения да персонализират рекламите Ви за възможно най-много налични рекламни разположения.

 • Напишете независими редове текст с разнообразна дължина. Различните рекламни разположения имат различни ограничения за текста. Спазвайте правилата за правопис, пунктуация и граматика
 • Добавете ангажиращи видеоклипове с разнообразна дължина между 10 и 30 секунди. Включете видеоклипове с различни съотношения, като вертикално, хоризонтално и квадратно, за да съответстват на различните начини, по които хората държат устройствата си.
 • Качете ясни изображения в най-популярните размери в Google Дисплейна мрежа, за да достигате до повече хора, докато разглеждат мобилни уебсайтове и използват мобилни приложения.

Прочетете повече за най-добрите практики за рекламните послания за универсални кампании за приложения.

4. Оценете ефективността въз основа на целта Ви

Фокусирайте се върху показатели, които отговарят на маркетинговата Ви цел.

Защо: Коригирайте офертата и бюджета си въз основа на ефективността на универсалната Ви кампания за приложения.

 • Задайте период от време, който е най-малко равен на забавянето на реализациите на рекламите Ви.
 • Проверете дали универсалната кампания за приложения отговаря на целевата Ви цена на реализация за период от време, който взима предвид забавянето на реализациите.
 • Увеличете целевата оферта и бюджета си, ако искате по-голям обем на реализациите. Намалете целевата си оферта, ако искате да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI).

Прочетете повече за анализа на универсалните кампании за приложения.

5. Насочвайте методично универсалните кампании за приложения с нови указания

Извършвайте внимателно контролирани промени, за да подобрите ефективността на универсалните кампании за приложения.

Защо: Универсалните кампании за приложения трябва да събират данни, за да намират потребители, които да отговарят на новите Ви целеви оферти.

 • Универсалните кампании за приложения могат да предоставят по-последователни резултати, защото събират повече данни за реализациите. Най-добре е да изчакате поне 100 реализации, преди да промените дадена оферта.
 • Извършвайте по-малки промени на офертата за цена на инсталиране (CPI), за да наблюдавате по-малка вариация в дневната цена на инсталиране (CPI) на кампанията си. Промяна на цената на инсталиране (CPI), която е под 20% всеки ден, може да създаде по-стабилни резултати.
 • Създайте нова универсална кампания за приложения, ако трябва да промените целта си за оптимизиране, като например от „Обем инсталирания“ на „Действия в приложението“ или друго действие в приложението. Текущата Ви универсална кампания за приложения е насочена към аудитория, която може да се държи различно от аудиторията, която отговаря на новата Ви цел.
 • Добавете повече елементи на рекламните послания, които наподобяват елементите в групирането с най-добра ефективност в отчета за елементите на рекламните послания. Дългосрочната Ви цел трябва да бъде да добавите максималния разрешен брой типове елементи на рекламните послания в универсалните кампании за приложения, преди да започнете да заменяте съществуващи елементи.

Прочетете повече за това как да подобрите ефективността на универсалните кампании за приложения.

 

Абонирайте се за бюлетина с най-добри практики, за да получавате разширени съвети и актуализации за Google Ads направо във входящата си поща.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?