Намиране на точните потребители на мобилното приложение

Официално ръководство за кампании за приложения.
Best Practices logo

Създали сте невероятно мобилно приложение. Това е чудесно!

Сега идва трудната част – да намерите подходящите хора, които да го изтеглят и използват.

Това ръководство ще Ви покаже как да използвате кампании за приложения, за да свързвате приложението си с подходящите потребители в Google Търсене, Google Play, YouTube, Gmail и Google Дисплейна мрежа.

Кампаниите за приложения използват технологията на Google за машинно обучение, за да оптимизират офертите Ви, да създават реклами и да ги съчетават с подходящите хора за приложението Ви. С машинното обучение кампаниите за приложения могат да анализират стотици милиони комбинации от сигнали за данни, като къде и как хората се ангажират с дадена реклама, за да вземат най-интелигентните решения за нея, като например кои елементи на рекламното послание биха имали най-добра ефективност и колко да оферират.

Прочетете по-нататък, за да научите ключовите стъпки за провеждане на успешна кампания за приложения.

1. Настройте проследяване на реализациите

Проследявайте инсталиранията и активността в приложението за приложения за Android и iOS.

Защо: Данните за реализациите за съществуващите Ви потребители помагат на Google Ads да установи модели за ценните Ви клиенти, за да намери нови подобни потребители.

Научете как да настроите проследяването на реализациите

Използвайте една от следните опции, за да проследявате събития и свойства за приложението си:

2. Настройте кампании за приложения въз основа на целта си

Определете какъв тип потребители търсите според текущата цел на приложението си.

Защо: Можете да рекламирате приложението си пред различни типове потребители, когато бизнес приоритетите Ви се променят.

Цел 1: Създайте потребителска база за ново приложение

Създайте кампания за приложения, която оптимизира за „Обем инсталирания“ и насочва към „Всички потребители“, за да получите възможно най-много инсталирания за целева цена на инсталиране (CPI).

 • Задайте целева цена на инсталиране (CPI) въз основа на средната стойност на новия потребител.
 • Позволете на Google Ads да събере достатъчно данни, без бюджетът Ви да се изчерпи, така че задайте дневен бюджет на кампанията, който е поне 50 пъти по-голям от целевата Ви цена на инсталиране (CPI).

Намерете инсталирания, които също така ще извършат конкретно действие

Създайте нова кампания за приложения, съсредоточена върху „Обем инсталирания“, но насочена към „Потребители, които вероятно ще извършат действие в приложението“ вместо към „Всички потребители“. Задайте целева цена на инсталиране (CPI) в тази друга кампания, която е с поне 20% по-висока от кампанията, която насочва към „Всички потребители“. Има смисъл да плащате повече за по-ценните инсталирания.

Цел 2: Фокусирайте се върху потребители, които извършват действия в приложението

След като определите кои действия в приложението са най-ценни за бизнеса Ви, създайте кампания за приложения, която оптимизира за „Действия в приложението“.

 • Предоставете достатъчно данни на Google Ads, за да идентифицирате нови потребители, които е вероятно да извършат действие в приложението. Изберете действие в приложението, което се извършва от поне 10 различни потребители на ден в кампанията.
 • Задайте целева CPA въз основа на средната стойност на потребителя, който извърши действието.
 • Позволете на Google Ads да събере достатъчно данни, така че задайте дневен бюджет на кампанията, който е поне 10 пъти по-голям от целевата Ви CPA.

Научете как да настройвате кампании за приложения различно в зависимост от целта си.

3. Качване на различни активи, които да помогнат при създаването на реклами за кампаниите за приложения

Стартирайте всяка кампания за приложения с разнообразна комбинация от текстови, видео и графични активи, които ще се използват от кампаниите за приложения за създаване на реклами.

Защо: Разнообразните активи ще помогнат на кампаниите за приложения да персонализират рекламите Ви за възможно най-много налични рекламни разположения.

 • Напишете независими редове текст с разнообразна дължина. Различните рекламни разположения имат различни ограничения за текста. Спазвайте правилата за правопис, пунктуация и граматика.
 • Добавете ангажиращи видеоклипове с разнообразна дължина между 10 и 30 секунди. Включете видеоклипове с различни съотношения, като вертикално, хоризонтално и квадратно, за да съответстват на различните начини, по които хората държат устройствата си.
 • Качете ясни изображения в най-популярните размери в Google Дисплейна мрежа, за да достигате до повече хора, докато разглеждат мобилни уебсайтове и използват мобилни приложения.

Научете как да създавате по-добри елементи на рекламното послание за кампании за приложения

4. Оценете ефективността въз основа на целта Ви

Фокусирайте се върху показатели, които отговарят на маркетинговата Ви цел.

Защо: Коригирайте офертата и бюджета си въз основа на ефективността на кампаниите за приложения.

 • Задайте период от време, който е най-малко равен на забавянето на реализациите на рекламите Ви.
 • Проверете дали кампаниите за приложения отговарят на целевата Ви цена на реализация за период от време, който взима предвид забавянето на реализациите.
 • Увеличете целевата оферта и бюджета си, ако искате по-голям обем на реализациите. Намалете целевата оферта, ако искате да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI).

Научете как да оценявате ефективността въз основа на целта

5. Насочвайте методично кампаниите за приложения с нови указания

Извършвайте внимателно контролирани промени, за да подобрите ефективността на кампаниите за приложения.

Защо: Кампаниите за приложения трябва да събират данни, за да намират потребители, които да отговарят на новите Ви целеви оферти.

 • Кампаниите за приложения могат да предоставят по-последователни резултати, защото събират повече данни за реализациите. Най-добре е да изчакате поне 100 реализации, преди да промените дадена оферта.
 • Извършвайте по-малки промени на офертата за цена на инсталиране (CPI), за да наблюдавате по-малка вариация в дневната цена на инсталиране (CPI) на кампанията си. Промяна на цената на инсталиране (CPI), която е под 20% всеки ден, може да създаде по-стабилни резултати.
 • Създайте нова кампания за приложения, ако трябва да промените целта за оптимизиране, например от „Обем инсталирания“ на „Действия в приложението“ или искате да преминете към друго действие в приложението. Текущите Ви кампании за приложения са насочени към аудитория, която може да се държи различно от аудиторията, която отговаря на новата Ви цел.
 • Добавете повече елементи на рекламните послания, които наподобяват елементите в групирането с най-добра ефективност в отчета за елементите на рекламните послания. Дългосрочната Ви цел трябва да бъде да добавите максималния разрешен брой типове елементи на рекламните послания в кампаниите за приложения, преди да започнете да заменяте съществуващи елементи.

Научете как да насочвате методично кампаниите за приложения с нови указания

Абонирайте се за бюлетина с най-добри практики, за да получавате разширени съвети и актуализации за Google Ads направо във входящата си поща.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си