Vytváranie účinných reklám vo vyhľadávaní

Oficiálny sprievodca optimalizáciou reklám a reklamného posolstva vo Vyhľadávaní Google

Tri najdôležitejšie tipy:

 1. Zaveďte v každej reklamnej skupine aspoň jednu responzívnu reklamu vo vyhľadávaní s účinnosťou reklamy na úrovni Dobrá alebo Vynikajúca. Inzerenti, ktorí zvýšia účinnosť svojich responzívnych reklám vo vyhľadávaní z úrovne Zlá na úroveň Vynikajúca, zaznamenávajú v priemere o 12 % viac konverzií.1 Ak chcete zvýšiť účinnosť reklamy, zvážte aktiváciu automaticky vytváraných podkladov.
 2. Pridajte aspoň štyri jedinečné obrázky. Obrázky prezentujú relevantné vizuálne prvky vašich výrobkov a služieb, vďaka čomu môžu ľudia ľahšie získať informácie o vašej firme a vykonávať akcie z reklám vo vyhľadávaní (angl. Search ad).
 3. Zahrňte logo a názov firmy. Inzerenti, ktorí v reklamách vo vyhľadávaní zobrazujú logo a názov firmy, zaznamenávajú v priemere o 8 % viac konverzií pri podobnej cene za konverziu (angl. cost per conversion).2

Best Practices logo

Responzívne reklamy vo vyhľadávaní pomocou umelej inteligencie od Googlu identifikujú najlepšiu kombináciu podkladov. Vďaka tomu sa môžu zobrazovať relevantné reklamy, ktoré sa prispôsobujú meniacemu sa správaniu spotrebiteľov. Vďaka maximalizácii relevancie a užitočnosti reklám vo vyhľadávaní môžete osloviť viac zákazníkov v dôležitých chvíľach a získať viac konverzií. V tomto sprievodcovi službou Google Ads sa dozviete, ako optimalizovať responzívne reklamy vo vyhľadávaní tak, aby ste pomocou kampaní vo vyhľadávaní dosahovali lepšie podnikateľské výsledky.

Google Ads Tutorials: Responsive search ads best practices

1. Vytvorenie pútavého a originálneho znenia reklamy

 • Vytvorte reklamné posolstvo zamerané na výhody používateľov.

Dôvod: Používatelia reagujú na reklamy, ktoré súvisia s ich potrebami.

 • Prepojte posolstvo v nadpise a riadku opisu s kľúčovými slovami.

Dôvod: Používatelia zvyčajne interagujú s reklamami, ktoré najviac súvisia s ich vyhľadávaním.

Prípadová štúdia

Swoop logo

Kanadská letecká spoločnosť Swoop zahrnula do responzívnych reklám vo vyhľadávaní svoje najvýkonnejšie kľúčové slová a zvýšila tým výnosy o 71 % a konverzie o 61 %.

 • V reklamách nepoužívajte všeobecný jazyk. Použite konkrétne výzvy na akciu.

Dôvod: Všeobecné výzvy na akciu často vedú k slabšej interakcii s reklamami.

 • Sledujte účinnosť reklamy s cieľom zistiť, ako na vaše reklamy reagujú používatelia.

Dôvod: Účinnosť reklamy poskytuje výhľadovú spätnú väzbu týkajúcu sa toho, ako presne podklady responzívnej reklamy vo vyhľadávaní odzrkadľujú atribúty, ktoré sú spojené s vyššou výkonnosťou.

Prípadová štúdia

MyFlightSearch logo

Online cestovná kancelária MyFlightSearch sa zamerala na vytváranie responzívnych reklám vo vyhľadávaní s účinnosťou reklamy na úrovni Dobrá a Vynikajúca. Pomohlo jej to dosiahnuť nárast konverzií o 14 % a zvýšenie ceny za rezerváciu o 15 %.

 • Kontrolujte reporty podkladov na úrovni kampane.

Dôvod: Tento report vám pomáha pochopiť, ktoré z podkladov najviac pôsobia na vašich zákazníkov.

Prečítajte si podrobné rady, ako vytvoriť pútavé a originálne znenie reklamy.

2. Vytvorenie reklamného posolstva, ktoré odráža vašu značku, ako aj ponúkané výrobky a služby

 • Vytvorte reklamný text, ktorý bude príťažlivý pre používateľov rôznych zariadení.

Dôvod: Pôsobivá výzva na akciu v jednom zariadení je zvyčajne pôsobivá aj v iných zariadeniach.

 • Vyskúšajte nadpisy rôznej dĺžky.

Dôvod: Vďaka nadpisom rôznej dĺžky môžu vaše reklamy osloviť rôznych zákazníkov v závislosti od toho, či poznajú vašu značku.

 • Zvážte použitie funkcie automaticky vytváraných podkladov, ktorá vám pomôže generovať ďalšie nadpisy a opisy.

Dôvod: Funkcia automaticky vytváraných podkladov vám pomôže zobrazovať relevantnejšie reklamy generovaním prispôsobených nadpisov a opisov založených na jedinečnom kontexte reklamy.

Prečítajte si podrobné rady, ako vytvoriť reklamné posolstvá, ktoré odrážajú vašu značku.

3. Nastavenie reklám na úspešnú prevádzku

 • Pridajte čo najviac jedinečných nadpisov a opisov.

Dôvod: Poskytnutie jedinečných nadpisov a opisov umožňuje systému vytvárať viac kombinácií reklám.

 • Ak spravujete veľa reklám, použite vkladanie kľúčových slov a nástroje na prispôsobenie reklám.

Dôvod: Kreatívne správy môžete prispôsobiť hľadanému výrazu používateľa a zároveň zredukovať réžiu správy reklám.

 • Spárujte responzívne reklamy vo vyhľadávaní s inteligentnými ponukami a kľúčovými slovami priradenými voľnou zhodou.

Dôvod: Predložíte správne posolstvo čo najväčšiemu počtu ľudí a zároveň automaticky nastavíte správnu ponuku pre každý dopyt.

Prípadová štúdia

Tails.com logo

Pomocou kombinácie voľnej zhody, inteligentných ponúk a responzívnych reklám vo vyhľadávaní zvýšila firma tails.com so sídlom v Spojenom kráľovstve počet registrácií v Nemecku zo všeobecných kampaní vo vyhľadávaní (ang. search campaign) o 182 % a počet kliknutí o 258 %.

Pozrite si jej príbeh:

Prečítajte si podrobné rady, ako nastaviť reklamy na úspešnú prevádzku.

4. Použitie čo najväčšieho počtu typov podkladov

 • Povoľte všetky typy podkladov, ktoré majú pre vašu firmu význam.

Dôvod: Existujú rôzne typy podkladov, ktoré môžu zvýšiť užitočnosť a príťažlivosť vašich reklám pre používateľov a zároveň vám pomôžu dosiahnuť marketingové ciele.

Prípadová štúdia

HUGO BOSS logo

Pridaním obrázkov do responzívnych reklám vo vyhľadávaní, používaním údajov o publiku a inteligentných ponúk s cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu v rámci stratégie dosiahla firma HUGO BOSS 2,5‑násobnú návratnosť výdavkov na reklamu (angl. return on ad spend) a zvýšenie miery prekliknutí o 5 % v porovnaní s celkovou návštevnosťou z mobilných zariadení.

 • Podklady by mali mať čo najvyššiu kvalitu.

Dôvod: Podklady sa automaticky vyberajú na základe niekoľkých faktorov vrátane minulej výkonnosti, kontextu používateľa a dostupného priestoru.

Prečítajte si podrobné rady, ako používať čo najviac typov podkladov.

5. Testovanie a optimalizácia kreatívnych správ

 • Pomocou variácií reklamy môžete testovať a iterovať kreatívne správy.

Dôvod: Zdokonaľovaním reklamného textu, najmä nadpisov, môžete zistiť, čo používatelia uprednostňujú, a dosiahnuť lepšiu výkonnosť.

 • Vyhodnoťte úspešnosť reklám na základe prírastkových zobrazení, kliknutí a konverzií, ktoré vaše reklamné skupiny a kampane získajú.

Dôvod: Responzívne reklamy vo vyhľadávaní vám umožňujú zúčastniť sa väčšieho počtu aukcií. Výkonnosť na úrovni reklamy a metriky ako miera prekliknutí a konverzný pomer preto nemusia poskytovať ucelený obraz vašej výkonnosti.

Podrobné rady, ako testovať a optimalizovať kreatívy

 

Optimalizácia kampane počas jej vytvárania

Pri vytváraní kampane sa vám na základe zvolených nastavení môžu zobrazovať upozornenia. Môžu vás upozorniť na problémy, ktoré by viedli k potenciálnemu poklesu výkonnosti alebo ktoré môžu byť natoľko závažné, že bránia zverejneniu kampane.

Navigačná ponuka vytvárania kampaní, ktorá sa zobrazuje pri vytváraní kampane, poskytuje komplexný pohľad na priebeh jej vytvárania a zobrazí upozornenia, ktoré je vhodné zvážiť. Prejdite jednotlivými krokmi v navigačnej ponuke, ktoré umožňujú jednoducho skontrolovať a vyriešiť potenciálne problémy so zacielením, ponukami, rozpočtom alebo inými nastaveniami kampane. Ako nastaviť úspešnú kampaň

Súvisiace odkazy

 

 

1. Interné údaje Googlu.
2. Interné celosvetové údaje Googlu, obdobie od 9. marca 2023 do 22. marca 2023.

 

Mail iconChcete dostávať pokročilé tipy a novinky týkajúce sa služby Google Ads priamo do doručenej pošty? Registrujte sa na odber bulletinu s osvedčenými postupmi.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
17084222493240436919
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067