Izrada učinkovitih oglasa ciljanih na pretraživačku mrežu

Službeni vodič za optimiziranje oglasa i poruka na Google pretraživanju.

Svakako učinite sljedeće tri stvari:

 1. Optimizirajte izmjenjivanje oglasa. Ako optimizirate izmjenjivanje oglasa, sustav će moći poslužiti oglas koji je savršen za određene okolnosti svake dražbe.
 2. Implementirajte tri do pet oglasa s jednim responzivnim oglasom za pretraživačku mrežu po grupi oglasa . Što više relevantnih oglasa postoji u grupi oglasa, imat ćete više opcija za uspjeh na dražbi. U tom će slučaju vjerojatnije doći i do podudaranja s onime što korisnici pretražuju.
 3. Primijenite barem tri proširenja za svaku kampanju/grupu oglasa. U vrijeme svake dražbe, oglasna jedinica sastavit će se pomoću najprikladnijih proširenja. Ako proširenja ispunjavaju više uvjeta, oglasi će imati više prilika za ispunjavanje određenih potreba korisnika.


Best Practices logo

Uspješni marketinški stručnjaci trebaju prenijeti pravu poruku u pravom trenutku. Bolje poruke oglasa poboljšavaju relevantnost oglasa i privlače više kvalificiranih klikova iz oglasa ciljanih na pretraživačku mrežu.

U ovom vodiču za oglase ciljane na pretraživačku mrežu za Google Ads, saznat ćete kako izraditi zanimljive oglase dok korisnici pretražuju na web-lokaciji Google.com.

1. Sastavite zanimljiv i jedinstven oglas

 • Osmislite poruke usmjerene na pogodnosti korisnika.

Zbog čega: korisnici odgovaraju na oglase koji su usmjereni na njihove potrebe.

 • Vežite poruke oglasa s ključnim riječima.

Zbog čega: korisnici se angažiraju s oglasima koji su najrelevantniji za njihovo pretraživanje.

 • U oglasima izbjegavajte generičke izraze. Upotrijebite određene pozive na radnju.

Zbog čega: generički pozivi na radnju često pokazuju smanjeni angažman u vezi s oglasima.

 • Pratite snagu oglasa za dobivanje uvida u reakcije korisnika na vaše oglase.

Zbog čega: ovaj je mjerni podatak dragocjen način da prave korisnike privučete pravim porukama. 

Pročitajte detaljne smjernice za sastavljanje zanimljivih i jedinstvenih oglasa.

2. Izradite poruke koje odražavaju vašu robnu marku te proizvode i usluge koje nudite

 • Usredotočite se na naslove.

Zbog čega: sadržaj i kvaliteta naslova važni su i određuju izvedbu oglasa.

 • Imajte na umu ograničenja broja znakova.

Zbog čega: duži naslovi povećavaju prostor oglasa ciljanih na pretraživačku mrežu koji je moguće kliknuti, no možda uvidite da kraći naslovi imaju bolju izvedbu za korisnike koji već traže vašu robnu marku.

Pročitajte detaljne smjernice za izradu teksta oglasa koji odražava vašu robnu marku.

3. Pripremite oglase za uspjeh

 • Implementirajte sva oglasna proširenja koja imaju smisla za vašu tvrtku – isprobajte najmanje tri.

Zašto: oglasi s više proširenja često imaju bolju izvedbu od oglasa sa samo jednim proširenjem. Dodaju više korisnih informacija za osobe koje pretražuju i pomažu istaknuti vašu poruku.

 • Ako upravljate velikim brojem oglasa, upotrijebite umetanje ključne riječi i alate za prilagodbu oglasa.

Zbog čega: poruku oglasa možete prilagoditi korisnikovu pretraživanju i istodobno smanjiti nadređeno upravljanje, uključujući ono u poljima navigacije URL-a.

Pročitajte detaljne smjernice za pripremu oglasa za uspjeh.

4. Testirajte i optimizirajte poruke oglasa

 • Testirajte i ponovite oglas.

Zbog čega: usavršavanjem teksta oglasa, posebice naslova, možete saznati više o preferencijama korisnika i poboljšati izvedbu.

 • Dodajte tri do pet oglasa po grupi oglasa s jednim responzivnim oglasom za pretraživačku mrežu po grupi oglasa.

Zbog čega: više verzija omogućit će vam više opcija za uspjeh u svakoj dražbi.

 • Odaberite odgovarajuće mjerne podatke da biste shvatili izvedbu svojih oglasa.

Zbog čega: cilj je mnogih formata oglasa potaknuti veći broj pojavljivanja, klikova i konverzija. Ne radi se samo o stopi klikanja oglasa.

 • Svoje napore usmjerite na kampanje visoke kvalitete.

Zbog čega:ako odredite prioritete za testiranje i testirate samo ono što je najvažnije, ostvarit ćete najveći napredak.

 • Optimizirajte izmjenjivanje oglasa tako da se prednost daje oglasima s najboljom izvedbom

Zbog čega: oglasi optimizirani za povećanje broja klikova mogu poboljšati vašu konkurentnost na dražbama.

Pročitajte detaljne smjernice za testiranje i optimiziranje oglasa.

Napomena

Ovaj vodič objašnjava oglase za Google pretraživanje. Pogledajte naše vodiče za prikazivačku mrežu i videooglase.

 

 

Registrirajte se za bilten s najboljim primjerima iz prakse da biste izravno e-poštom dobivali savjete i ažuriranja za naprednu upotrebu Google Adsa.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem