Jak vytvořit účinnou reklamu ve vyhledávání

Oficiální průvodce optimalizací reklam a zpráv ve Vyhledávání Google

Tři nejlepší tipy:

 1. V každé reklamní sestavě použijte alespoň jednu responzivní reklamu ve vyhledávání s dobrou nebo vynikající silou reklamy. Inzerenti, kteří zvětšili sílu reklamy u responzivních reklam ve vyhledávání z hodnocení Slabá na Vynikající, získávají v průměru o 12 % více konverzí.1 Zlepšit sílu reklamy můžete například tak, že začnete používat automaticky vytvářené podklady.
 2. Přidejte alespoň čtyři jedinečné obrázky. Obrázky lidem usnadňují získávání informací o vaší firmě a provedení akce přímo z vašich reklam ve vyhledávání, protože díky nim vidí, jak vaše produkty a služby vypadají.
 3. Zadejte firemní logo a název firmy. Inzerenti, kteří u svých reklam ve vyhledávání zobrazují logo a název firmy, získávají v průměru o 8 % více konverzí při podobné ceně za konverzi.2

Best Practices logo

Responzivní reklamy ve vyhledávání pomocí technologie umělé inteligence od Googlu hledají nejlepší kombinaci podkladů. Vaše reklamy jsou díky tomu vždy relevantní a dokážou se přizpůsobovat změnám v chování uživatelů. A protože jsou vaše reklamy ve vyhledávání tak relevantní a užitečné, dokážete oslovit více zákazníků ve chvílích, které jsou nejpodstatnější a přinášejí vám více konverzí. V tomto průvodci službou Google Ads se dozvíte, jak optimalizovat responzivní reklamy ve vyhledávání, aby díky nim přinášely kampaně ve vyhledávání vaší firmě ještě lepší výsledky.

Google Ads Tutorials: Responsive search ads best practices

1. Napište zajímavý a originální text reklamy

 • Vytvořte sdělení, které se soustředí na výhody pro uživatele.

Proč: Uživatelé reagují na reklamy, které vychází vstříc jejich potřebám.

 • Informace v nadpisu a popisném řádku provažte s klíčovými slovy.

Proč: Uživatelé mají tendenci reagovat na reklamy, které nejvíc odpovídají jejich vyhledávacím dotazům.

Případová studie

Swoop logo

Zahrnutím klíčových slov s nejlepšími výsledky do responzivních reklam ve vyhledávání zvýšila kanadská letecká společnosti Swoop své tržby o 71 % a počet konverzí o 61 %.

 • Vyhýbejte se obecným sdělením. Používejte konkrétní výzvy k akci.

Proč: Obecné, nekonkrétní výzvy k akci často vedou k nižšímu zájmu o reklamy.

 • Sledujte sílu svých reklam. Napoví vám, jak by na ně uživatelé mohli reagovat.

Proč: Síla reklamy poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, do jaké míry podklady v responzivní reklamě ve vyhledávání odrážejí atributy, které vedou k vyššímu výkonu. 

Případová studie

MyFlightSearch logo

Internetová cestovní kancelář MyFlightSearch se zaměřila na vytváření responzivních reklam ve vyhledávání s dobrou a vynikající silou reklamy, což přispělo ke zvýšení počtu konverzí o 14 % a zlepšení ceny za rezervaci o 15 %. 

 • Pracujte s přehledem podkladů na úrovni kampaně.

Proč: Díky tomuto přehledu snáze zjistíte, které podklady zákazníky nejvíce zaujmou.

Přečtěte si podrobné pokyny, jak vytvořit zajímavý a originální text reklamy.

2. Vytvořte sdělení, které odráží vaši značku a vámi nabízené produkty a služby

 • Napište si reklamní text, který zaujme uživatele na všech zařízeních.

Proč: Když je výzva k akci atraktivní na jednom zařízení, bývá stejně zajímavá i na ostatních.

 • Vyzkoušejte různě dlouhé nadpisy.

Proč: Různě dlouhé nadpisy mohou vašim reklamám pomoci oslovit různé zákazníky podle toho, jak vaši značku znají.

 • Zvažte, zda nezačít používat automaticky vytvářené podklady. Mohou vám totiž pomoci vytvořit další nadpisy a popisy.

Proč: Automaticky vytvářené podklady pomáhají zobrazovat relevantnější reklamy. Generují totiž přizpůsobené nadpisy a popisy založené na jedinečném kontextu reklamy.

Přečtěte si podrobné pokyny ohledně vytváření reklamních sdělení k propagaci značky.

3. Nastavte reklamy tak, aby byly úspěšné

 • Přidejte co nejvíce unikátních nadpisů a popisů.

Proč: Z jedinečných nadpisů a popisů může systém vytvořit více kombinací reklam.

 • U většího počtu reklam používejte vkládání klíčových slov a personalizátory.

Proč: Můžete tak přizpůsobit sdělení kreativy konkrétnímu vyhledávání, a přitom snížit režii za správu.

 • Spárujte responzivní reklamy ve vyhledávání s Chytrými nabídkami a klíčovými slovy ve volné shodě.

Proč: Můžete zobrazit správné informace co největšímu počtu relevantních uživatelů, a přitom automaticky nastavit pro každý dotaz správnou nabídku.

Případová studie

Tails.com logo

Britský web tails.com využil spojení klíčových slov ve volné shodě, chytrých nabídek a responzivních reklam ve vyhledávání. Díky tomu v Německu u svých obecných kampaní ve vyhledávání zaznamenal o 258 % více kliknutí a o 182 % více registrací.

Podívejte se, jak toho dosáhli:

Přečtěte si podrobné pokyny, jak reklamy nastavit, aby byly co nejúspěšnější.

4. Použijte co nejvíce typů podkladů.

 • Aktivujte všechny typy podkladů, které pro vaši firmu dávají smysl. 

Proč: Existuje celá řada typů podkladů, díky kterým jsou reklamy užitečnější a zajímavější pro uživatele, a které vám zároveň pomohou splnit vaše marketingové cíle.

Případová studie

HUGO BOSS logo

Když společnost HUGO BOSS v rámci své strategie přidala k responzivním reklamám ve vyhledávání obrázky a začala používat údaje o publiku a chytré nabídky s cílovou ROAS, dosáhla 2,5krát vyšší návratnosti investic do reklamy a 5% zvýšení míry prokliku v porovnání s celkovou návštěvností na mobilních zařízeních.

 • Podklady by měly být co nejkvalitnější.

Proč: Podklady se automaticky vybírají na základě několika faktorů, mezi které patří historický výkon, uživatelský kontext a dostupné místo.

Přečtěte si podrobné pokyny, jak používat co nejvíce typů podkladů.

5. Sdělení kreativ testujte a optimalizujte

 • Pomocí variant reklam sdělení kreativy vyzkoušejte. Jedno sdělení při testu používejte opakovaně.

Proč: Ladění textu reklamy, především nadpisů, vám umožní lépe poznat preference uživatelů a zlepšit výkon.

 • Úspěšnost reklam vyhodnocujte podle přírůstku zobrazení, kliknutí a konverzí, kterého reklamní sestavy a kampaně dosáhly.

Proč: Díky responzivním reklamám ve vyhledávání se vaše reklamy mohou účastnit většího počtu aukcí. Výsledky a metriky na úrovni reklam (např. míra prokliku a konverzní poměr) vám nemusí poskytnout úplný přehled o výkonu.

Přečtěte si podrobné pokyny k testování a optimalizaci kreativ.

 

Optimalizujte kampaň už při jejím vytváření

Při vytváření kampaně se vám mohou na základě zvoleného nastavení zobrazovat oznámení. Upozorní vás na problémy, které mohou vést ke snížení výkonu nebo k tomu, že kampaň nebudete moct publikovat.

Navigační nabídka vytváření kampaně, která se zobrazuje během tvorby kampaně, poskytuje komplexní pohled na průběh tvorby a upozorňuje na oznámení, která byste měli řešit. Jednotlivé kroky v navigační nabídce umožňují snadno zkontrolovat a vyřešit potenciální problémy s cílením, nabídkami, rozpočtem a dalšími nastaveními kampaně. Přečtěte si, jak nastavit úspěšnou kampaň.

Související odkazy

 

 

1. Interní údaje společnosti Google
2. Interní data společnosti Google, celosvětová, 9.–22. března 2023

 

Mail iconChcete dostávat pokročilé tipy a novinky z Google Ads přímo do e-mailu? Přihlaste se k odběru zpravodaje Doporučené postupy.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka