สร้างโฆษณา Search ที่มีประสิทธิภาพ

คู่มืออย่างเป็นทางการสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาและสื่อสารกับผู้ใช้ใน Google Search

3 เคล็ดลับยอดนิยม:

 1. ใช้โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทอย่างน้อย 1 รายการซึ่งมีคุณภาพของโฆษณาอยู่ในระดับ "ดี" หรือ "ดีมาก" ต่อกลุ่มโฆษณา ผู้ลงโฆษณาที่ปรับปรุงคุณภาพของโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทจากระดับ "ไม่ดี" เป็น "ดีมาก" ได้รับ Conversion เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12% ลองเลือกใช้ชิ้นงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของโฆษณา
 2. เพิ่มชิ้นงานรูปภาพที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อย 4 รายการ ชิ้นงานรูปภาพช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณและดําเนินการจากโฆษณา Search ได้ง่ายขึ้นด้วยการแสดงภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 3. ใส่โลโก้และชื่อธุรกิจ ผู้ลงโฆษณาที่แสดงโลโก้และชื่อธุรกิจพร้อมกับโฆษณา Search ได้รับ Conversion เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8% ที่ต้นทุนต่อ Conversion ใกล้เคียงกับของเดิม2

Best Practices logo

โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทใช้ความสามารถของ AI ของ Google ในการระบุการผสมผสานชิ้นงานที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องซึ่งปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเพิ่มความเกี่ยวข้องและประโยชน์ของโฆษณา Search ให้ได้สูงสุดจะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญและเพิ่ม Conversion ได้ ในคู่มือสำหรับ Google Ads นี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท เพื่อกระตุ้นผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นจากแคมเปญ Search

Google Ads Tutorials: Responsive search ads best practices

1. เขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและไม่ซ้ำใคร

 • สร้างสรรค์ข้อความซึ่งมุ่งเน้นที่ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ

เหตุผล: ผู้ใช้จะตอบสนองต่อโฆษณาที่ตอบโจทย์ความต้องการ

 • สร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อความบรรทัดแรกและบรรทัดรายละเอียดกับคีย์เวิร์ด

เหตุผล: ผู้ใช้มักจะมีส่วนร่วมกับโฆษณาที่ดูเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนค้นหามากที่สุด

กรณีศึกษา

Swoop logo

สายการบิน Swoop ของแคนาดามีรายได้เพิ่มขึ้น 71% และได้ Conversion เพิ่มขึ้น 61% จากการใส่คีย์เวิร์ดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดไว้ในโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท

 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาแบบกว้างๆ ในโฆษณา แต่ให้ใช้คำกระตุ้นให้ดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง

เหตุผล: คำกระตุ้นให้ดำเนินการทั่วไปมักจะลดการมีส่วนร่วมกับโฆษณา

 • ตรวจสอบคุณภาพของโฆษณาเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกว่าผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาอย่างไร

เหตุผล: คุณภาพของโฆษณาจะให้ความคิดเห็นที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าชิ้นงานในโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทสะท้อนถึงคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นได้มากเพียงใด 

กรณีศึกษา

MyFlightSearch logo

บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ MyFlightSearch มุ่งเน้นการสร้างโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทซึ่งมีคุณภาพ "ดี" และ "ดีมาก" ซึ่งช่วยให้แบรนด์เพิ่ม Conversion ได้ 14% และลดต้นทุนต่อการจองได้ 15% 

 • ตรวจสอบการรายงานชิ้นงานระดับแคมเปญ

เหตุผล: รายงานนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าชิ้นงานใดโดนใจลูกค้ามากที่สุด

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการเขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและไม่ซ้ำใคร

2. สร้างข้อความที่สะท้อนถึงแบรนด์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณนำเสนอ

 • สร้างข้อความโฆษณาที่ดึงดูดผู้ใช้ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ

เหตผุล: คำกระตุ้นให้ดำเนินการที่ได้ผลบนอุปกรณ์หนึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ได้ผลบนอุปกรณ์อื่นเช่นกัน

 • ลองใช้บรรทัดแรกที่มีความยาวต่างกัน

เหตุผล: บรรทัดแรกที่มีความยาวต่างกันช่วยให้โฆษณาโดนใจลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณ

 • พิจารณาใช้ชิ้นงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยสร้างบรรทัดแรกและคําอธิบายเพิ่มเติม

เหตุผล: ชิ้นงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติช่วยให้คุณแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วยการสร้างบรรทัดแรกและคําอธิบายที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบริบทเฉพาะของโฆษณา

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างข้อความที่สะท้อนถึงแบรนด์

3. ตั้งค่าโฆษณาเพื่อความสำเร็จ

 • เพิ่มบรรทัดแรกและคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกันให้มากที่สุด

เหตุผล: การใส่บรรทัดแรกและคําอธิบายที่ไม่ซ้ำกันจะช่วยให้ระบบสร้างชุดค่าผสมของโฆษณาได้มากขึ้น

 • ใช้การแทรกคีย์เวิร์ดและเครื่องมือปรับแต่งโฆษณาหากคุณมีโฆษณาที่ต้องจัดการจำนวนมาก

เหตุผล: คุณจะปรับแต่งข้อความครีเอทีฟโฆษณาให้สอดคล้องกับการค้นหาของผู้ใช้ พร้อมกับลดต้นทุนในการจัดการโฆษณาทีละรายการได้

 • จับคู่โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทกับ Smart Bidding และคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบกว้าง

เหตุผล: แสดงข้อความที่ใช่แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ตั้งราคาเสนอที่เหมาะสมกับการค้นหาแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ

กรณีศึกษา

Tails.com logo

การใช้ทั้งการทํางานแบบกว้าง, Smart Bidding และโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทร่วมกันทําให้ tails.com ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ผู้ลงชื่อสมัครใช้ในเยอรมนีเพิ่มขึ้นจากแคมเปญ Search ทั่วไป 182% ในขณะที่เพิ่มการคลิกได้ 258%

ดูเรื่องราวของ tails.com

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างโฆษณาเพื่อความสำเร็จ

4. ใช้ชิ้นงานประเภทต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

 • เปิดใช้ชิ้นงานทุกประเภทที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ 

เหตุผล: มีชิ้นงานหลากหลายประเภทที่ทําให้โฆษณามีประโยชน์และดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดด้วย 

กรณีศึกษา

HUGO BOSS logo

HUGO BOSS เพิ่มชิ้นงานรูปภาพลงในโฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท รวมถึงใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและ Smart Bidding แบบ ROAS เป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ จึงได้ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา 2.5 เท่าและมีอัตราการคลิกผ่านเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับการเข้าชมในอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยรวม

 • ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เหตุผล: ระบบจะเลือกชิ้นงานโดยอัตโนมัติโดยพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพก่อนหน้า บริบทของผู้ใช้ และพื้นที่ที่ใช้ได้

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชิ้นงานประเภทต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

5. ทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพข้อความครีเอทีฟโฆษณา

 • ใช้โฆษณารูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบและเกลาข้อความครีเอทีฟโฆษณา

เหตุผล: คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับความชื่นชอบของผู้ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการขัดเกลาข้อความโฆษณา โดยเฉพาะบรรทัดแรกได้

 • ประเมินความสําเร็จของโฆษณาโดยพิจารณาจากจํานวนการแสดงผล จํานวนคลิก และ Conversion ที่กลุ่มโฆษณาและแคมเปญได้รับเพิ่มขึ้น

เหตุผล: โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทช่วยให้คุณมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลมากขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพระดับโฆษณาและเมตริก เช่น อัตราการคลิกผ่านและอัตรา Conversion อาจไม่แสดงถึงภาพรวมประสิทธิภาพทั้งหมด

ดูหลักเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพครีเอทีฟโฆษณา

 

เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญระหว่างที่สร้าง

ขณะสร้างแคมเปญ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าที่เลือก ซึ่งแจ้งให้คุณทราบถึงปัญหาที่อาจทําให้ประสิทธิภาพลดลงหรืออาจมีความร้ายแรงมากพอที่จะทําให้ไม่สามารถเผยแพร่แคมเปญได้

เมนูการนําทางสำหรับสร้างแคมเปญซึ่งปรากฏขึ้นขณะที่คุณสร้างแคมเปญแสดงภาพรวมของความคืบหน้าในการสร้าง และแสดงการแจ้งเตือนที่คุณอาจต้องจัดการ เลื่อนไปมาระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในเมนูการนําทางเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมาย การเสนอราคา งบประมาณ หรือการตั้งค่าแคมเปญอื่นๆ อย่างง่ายดาย ดูวิธีสร้างแคมเปญให้ประสบความสําเร็จ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1. ข้อมูลภายในของ Google
2. ข้อมูลภายในของ Google, ทั่วโลก, 9/3/2023 - 22/3/2023

 

Mail iconหากต้องการรับเคล็ดลับขั้นสูงและข้อมูลอัปเดตจาก Google Ads ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ สมัครรับจดหมายข่าวแนวทางปฏิบัติแนะนำ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
14662736378398550713