Nastavenie zdieľania remarketingových zoznamov

Účty správcu Google Ads môžu zdieľať značky a remarketingové zoznamy, ktoré vytvorili, s niektorými alebo všetkými svojimi účtami alebo účtami podsprávcu (inými účtami správcu) Google Ads. V tomto článku sa dozviete, ako môžete nastaviť zdieľanie remarketingových zoznamov pomocou účtov správcu a iných účtov Google Ads.

Skôr než začnete

Je dôležité vedieť, že účty správcu musia mať na zdieľanie remarketingových zoznamov, ktoré boli vytvorené a vlastnené klientskym účtom, povolenie od jednotlivých klientskych účtov (účtov Google Ads). Podrobnosti nájdete v pokynoch nižšie. Celý proces môžete absolvovať, ak máte k účtu správcu prístup pre správcu.

Dôležité: Pri zdieľaní remarketingových zoznamov naprieč účtami nezabúdajte, že možno zdieľate dôverné údaje alebo údaje vo vlastníctve. Remarketingové zoznamy by ste mali zdieľať s inými účtami iba v prípade, že ste na to získali povolenie od účtov, ktoré ich vlastnia, a že takéto zdieľanie nepredstavuje porušenie žiadnych zmlúv, ktoré máte s týmito účtami uzatvorené. Ďalšie požiadavky a podrobnosti týkajúce sa remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní nájdete v pravidlách remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní.

Zdieľanie zoznamov publík pomocou účtu správcu Google Ads

Súhrn

Ak chcete zdieľať svoje zoznamy s mnohými účtami Google Ads, najprv budete musieť zoznamy zdieľať smerom nahor so správcom a potom smerom nadol s ostatnými účtami podúčtov.

 1. Zdieľajte zoznamy publík z konkrétnych účtov podúčtov s účtom MKC. Ak sa vaše zoznamy už zobrazujú v správcovi publík MKC, preskočte tento krok a prejdite priamo na druhý krok.
 2. Zdieľajte zoznamy z účtu MKC so všetkými ostatnými účtami podúčtov.
 3. Možnosť A – automatické: všetky účty získajú zoznamy
 4. Možnosť B – manuálne: vyberte konkrétne účty, ktoré získajú zoznamy

Začnite takto: zdieľajte vybraté zoznamy publík z konkrétnych podúčtov s Mojím klientskym centrom (posielanie zoznamov smerom nahor)

1. krok: aktivovanie zdieľania zoznamov v účte Google Ads

Účet správcu môže získať prístup k remarketingovým zoznamom vo vlastníctve klientskych účtov a zdieľať ich iba v prípade, že v každom klientskom účte je aktivované zdieľanie zoznamov.

Pre každý individuálny klientsky účet je potrebné vykonať kroky nižšie.Upozorňujeme, že ak je tento klientsky účet v správcovskom vlastníctve vášho účtu správcu, môžete tieto kroky vykonať prechodom do klientskeho účtu z účtu správcu. Nemusíte sa tak prihlasovať priamo do klientskeho účtu.

 1. Prihláste sa do klientskeho účtu.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon].
 3. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 4. V ponuke stránok vľavo vyberte Nastavenia.
  Poznámka: Odkaz Nastavenia bude k dispozícii iba v prípade, že daný podúčet sa nachádza v zozname zdieľania správcu. V účte správcu môže správca aktivovať režim priebežného zdieľania, ktorý vloží všetky podúčty do zoznamu zdieľania. V opačnom prípade môže správca nastaviť účet správcu publík na konkrétne podúčty, ktoré sa môžu pridať do zoznamu zdieľania správcu.
 5. V sekcii Prístup k remarketingovému zoznamu kliknite na prepínač a zdieľajte tak svoje remarketingové zoznamy. Modrý prepínač znamená, že je zapnuté zdieľanie zoznamu. Sivý prepínač znamená, že zdieľanie zoznamu je vypnuté.

  Keď je prepínač vypnutý, daný účet správcu príde o prístup k remarketingovým zoznamom klienta (táto strata prístupu môže trvať až štyri hodiny). Pripomíname, že môže trvať niekoľko hodín, než sa zdieľané remarketingové zoznamy začnú zobrazovať v ostatných klientskych účtoch.

  Ak chcete skontrolovať, či boli zdieľané remarketingové zoznamy klienta, v správcovi publík môžete kedykoľvek prejsť na daný klientsky účet a kliknúť na Zoznamy publík z ponuky stránok vľavo. Na karte Remarketing pod každým názvom zoznamu publika zistíte, či je daný zoznam zdieľaný s ďalšími účtami.

2. krok: pridanie zoznamov do skupiny zdieľania účtu správcu

 1. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon].
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a potom vyberte Pridať zoznam z účtu.
 4. Kliknite na Vybrať účet a vyberte účet, z ktorého chcete získať publikum.
  Poznámka: Ak klientsky účet, ktorý je vlastníkom zoznamu, nepovolil zdieľanie zoznamov, môže byť zdieľanie remarketingových zoznamov zamknuté.
 5. Vyberte klientsky účet.
 6. Vyberte Všetky aktuálne zoznamy a pridajte tak všetky remarketingové zoznamy z vybratých účtov. Ak chcete vybrať iba niektoré zoznamy, vyberte Vybrať konkrétne zoznamy.
 7. Kliknite na Uložiť. Do niekoľkých hodín budú mať prístup k týmto remarketingovým zoznamom všetky účty, ktoré majú Remarketingový účet nastavený na názov ich skutočného správcu publík.
Zhrnutie doterajších úspechov: Teraz zdieľate zoznamy publík s účtom MKC. Prejdite na ďalšiu sekciu, ak chcete z účtu MKC zdieľať so všetkými alebo niektorými podúčtami.

Zdieľajte zoznamy z účtu MKC so všetkými ostatnými účtami podúčtov (posielanie zoznamov smerom nadol)

Vyberte možnosť A, ak chcete zdieľať so všetkými podúčtami (priebežné zdieľanie publík) ALEBO možnosť B, ak chcete zdieľať s konkrétnymi podúčtami.

Možnosť A: zdieľanie zoznamov so všetkými podúčtami (automatické)

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia.
 3. Začiarknite políčko Pridať tohto správcu ako správcu publík pre všetky podúčty, ak chcete zdieľať zoznamy spravované klientmi tohto účtu správcu so všetkými podúčtami.

Možnosť B: zdieľanie konkrétnych podúčtov na prijímanie zoznamov (manuálne)

 1. Prihláste sa do účtu MKC.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia a potom na Nastavenia podúčtu navrchu.
 3. V stĺpci Účet správcu publík zmeňte účet správcu na názov správcu, v ktorom sa práve nachádzate. Pri ostatných účtoch, ktoré NECHCETE zdieľať, nechajte označenú možnosť Žiadne.

Hotovo!

Ak chcete skontrolovať, či boli zdieľané remarketingové zoznamy klienta, v správcovi publík môžete kedykoľvek prejsť na daný klientsky účet a kliknúť na Zoznamy publík z ponuky stránok vľavo. Na karte Remarketing pod každým názvom zoznamu publika zistíte, či je daný zoznam zdieľaný s ďalšími účtami.

Bežné situácie

 • Ak účet správcu zdieľa značky a zoznamy s klientskym účtom, daný klientsky účet bude mať prístup ku všetkým zoznamom vytvoreným účtom správcu (vrátane budúcich zoznamov).
 • Ak klientsky účet zdieľa zoznamy s účtom správcu, tento účet správcu môže tieto zoznamy zdieľať so svojimi ostatnými klientskymi účtami.
 • Ak nie je remarketingová značka implementovaná správne, nebude na remarketingové zoznamy pridávať návštevníkov webov. Toto môže obmedziť alebo zastaviť zobrazovanie reklám. Ovplyvnilo by to všetky klientske účty, ktoré používajú tieto zoznamy. Ako riešiť problémy s implementáciou značkovania
 • Ak je v klientskom účte vypnuté zdieľanie zoznamov, všetky kampane alebo reklamné skupiny v ostatných klientskych účtoch, ktoré zdieľané zoznamy používajú, budú zastavené a nebudú sa vám viac zobrazovať v správcovi publík.
 • Ak sa remarketingový účet klientskeho účtu zmení z jedného účtu správcu na iný, daný klientsky účet už nebude mať prístup k značke účtu správcu ani žiadnym súvisiacim zoznamom. Všetky reklamné skupiny alebo kampane v týchto účtoch, ktoré príslušné zoznamy používali, prestanú fungovať tak, ako je to opísané v predchádzajúcom odseku.
 • Ak správca odstráni klientsky účet zo zdieľania zoznamu, daný klientsky účet príde o prístup k značke a zoznamom daného účtu správcu. Ak klientsky účet zdieľal vlastné zoznamy, táto zmena by ovplyvnila reklamné skupiny a kampane ostatných účtov, ktoré na tieto zoznamy zacieľujú.

Majte na pamäti

 • Remarketingové zoznamy vlastnené alebo zdieľané s účtom správcu budú zdieľané a dostupné pre všetky klientske účty, ktoré sú v rámci toho istého remarketingového účtu nastavené na možnosť Tento správca.
 • Zdieľaný zoznam môže upravovať iba jeho vlastník.
 • Akékoľvek zmeny v zdieľanom zozname budú použité vo všetkých účtoch.
 • Zdieľanie remarketingových zoznamov videí, zoznamov služby DoubleClick (DFA) ani licencovaných zoznamov sa v súčasnosti nepodporuje.
 • V rámci zdieľania zoznamov služby Google Analytics berie Google do úvahy účet Google Ads, s ktorým bol zoznam prepojený počas nastavenia. Stav služby Google Analytics môžete nájsť na karte Zdroje publika v správcovi publík.
  • Poznámka: Zoznamy môžu byť zdieľané len s jedným ďalším cieľovým účtom Google Ads. Ak ich chcete zdieľať, pri importe zo služby Google Ads do služby Google Analytics nastavte účet správcu ako cieľový účet.
 • V prípade dynamických atribútov dynamického remarketingu (vlastných parametrov) prebieha zdieľanie zoznamov automaticky.
 • Vlastníci zoznamu môžu zistiť, ktoré účty majú prístup k ich zoznamom, na stránke Publiká v sekcii Zdieľaná knižnica.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory