Pakartotinės rinkodaros sąrašo bendrinimo nustatymas

„Google Ads“ valdytojų paskyrose sukurtos žymos ir pakartotinės rinkodaros sąrašai gali būti bendrinami su kai kuriomis arba visomis „Google Ads“ paskyromis ar antrinio valdytojo paskyromis (kitomis valdytojo paskyromis). Šiame straipsnyje paaiškinta, kaip naudodami valdytojo paskyras ir kitas „Google Ads“ paskyras galite nustatyti pakartotinės rinkodaros sąrašų bendrinimą.

Prieš pradedant

Svarbu žinoti, kad valdytojų paskyros turi gauti atskirų valdomų paskyrų („Google Ads“ paskyrų) leidimus bendrinti kiekvienoje iš tokių paskyrų sukurtus ir jai priklausančius pakartotinės rinkodaros sąrašus (išsami informacija – toliau pateiktose instrukcijose). Jei turite administravimo prieigą prie valdytojo paskyros, galėsite vykdyti visą procesą.

Svarbu: kai pakartotinės rinkodaros sąrašus bendrinate keliose paskyrose, nepamirškite, kad galbūt bendrinate konfidencialius arba nuosavybės duomenis. Pakartotinės rinkodaros sąrašus su kitomis paskyromis turėtumėte bendrinti tik gavę leidimą iš paskyrų, kurioms šie sąrašai priklauso, valdytojų, ir tik tada, kai bendrinimas nepažeidžia jokių su šių paskyrų valdytojais sudarytų sutarčių. Papildomus reikalavimus ir išsamią informaciją apie paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašus rasite čia: paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašų politika. Be to, atminkite, kad „YouTube“ pakartotinės rinkodaros sąrašų bendrinimas nėra palaikomas.

Auditorijos sąrašų bendrinimas naudojant „Google Ads“ valdytojo paskyrą

1 veiksmas: valdytojo paskyroje pasirinkite norimas bendrinti paskyras

Pastaba: 2 ir 3 veiksmų atlikti nebūtina, jei žymėjimas nustatytas valdytojo lygiu.
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ valdytojo paskyros.
 2. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Paskyros, tada viršuje spustelėkite Valdymas
 3. Pažymėkite laukelius šalia norimų pasirinkti paskyrų. Jei norite pasirinkti visas valdomas paskyras, spustelėkite žymimąjį laukelį šalia stulpelio antraštės „Paskyra“. 
 4. Spustelėkite Redaguoti, pasirinkite Keisti žymų ir sąrašų bendrinimą, tada išskleidžiamajame meniu „Paskyra“ pasirinkite Pakartotinės rinkodaros paskyra.
 5. Išskleidžiamajame meniu „Keisti į“ pasirinkite Šis valdytojas. Dabar šiose paskyrose galima naudoti valdytojo paskyrų pakartotinės rinkodaros sąrašus. Jei valdomoje paskyroje naudojamas keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimas, tą pačią valdytojo paskyrą reikia nustatyti kaip konversijų paskyrą ir kaip pakartotinės rinkodaros paskyrą.
  Pastaba: nustatymai „Konversijų paskyra“ ir „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ negali būti nustatyti kaip skirtingos valdytojo paskyros. Jie gali būti naudojami tik kartu su valdytojo paskyra ir valdoma „Google Ads“ paskyra arba su ta pačia valdytojo paskyra. 

2 veiksmas: įgalinkite sąrašus bendrinti sistemoje „Google Ads“

Kad valdytojo paskyra galėtų pasiekti pakartotinės rinkodaros sąrašus, priklausančius kliento paskyroms, ir juos bendrinti, sąrašų bendrinimas turi būti įgalintas kiekvienoje kliento paskyroje.

Su kiekviena asmenine kliento paskyra reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus. Atminkite, kad jei jūsų valdytojo paskyra turi šios kliento paskyros administravimo nuosavybės teisę, galite atlikti nurodytus veiksmus nuėję į kliento paskyrą iš valdytojo paskyros, užuot prisijungę tiesiogiai prie kliento paskyros. 

 1. Prisijunkite prie kliento paskyros.
 2. Paskyros viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą .
 3. Skiltyje „Bendrinama biblioteka“ spustelėkite Auditorijos tvarkytuvė.
 4. Kairėje esančiame puslapio meniu pasirinkite Nustatymai
  Pastaba: nuoroda „Nustatymai“ nebus matoma šioje kliento paskyroje neatlikus pirmiau nurodyto 1 veiksmo. Valdytojo paskyroje šio kliento parinktis „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ turi būti nustatyta kaip „Šis valdytojas“.
 5. Skiltyje „Pakartotinės rinkodaros sąrašo pasiekiamumas“ spustelėkite perjungiklį, jei norite bendrinti pakartotinės rinkodaros sąrašus. Mėlynos spalvos perjungiklis nurodo, kad sąrašų bendrinimas įjungtas, o pilkas – kad išjungtas.

  Įjungus sąrašų bendrinimo perjungiklį kliento paskyroje, valdytojo paskyra gali iš karto pradėti naudoti kliento pakartotinės rinkodaros sąrašus. Išjungus perjungiklį, iš karto nebebus galima pasiekti kliento pakartotinės rinkodaros sąrašų naudojant valdytojo paskyrą. Atminkite: kol bendrinami pakartotinės rinkodaros sąrašai bus pradėti rodyti kitose kliento paskyrose, gali praeiti keletas valandų. 

  Jei norite patikrinti, ar kliento pakartotinės rinkodaros sąrašai bendrinami, visada galite nueiti į kliento paskyrą ir kairėje esančiame puslapio meniu spustelėti Auditorijos sąrašai. Skirtuke „Pakartotinė rinkodara“ po kiekvienu auditorijos sąrašo pavadinimu matysite, ar sąrašas bendrinamas su kitomis paskyromis.

3 veiksmas: pridėkite sąrašų prie valdytojo paskyros bendrinamų pakartotinės rinkodaros sąrašų rinkinių

Norint valdytojo paskyroje bendrinti pakartotinės rinkodaros sąrašus iš valdomos paskyros, pastaroji turi būti susieta su valdytojo paskyra ir pateikti leidimą bendrinti pakartotinės rinkodaros sąrašus (žr. pirmiau aprašytą 2 veiksmą). 

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ valdytojo paskyros.
 2. Paskyros viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą .
 3. Skiltyje „Bendrinama biblioteka“ spustelėkite Auditorijos tvarkytuvė.
 4. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Auditorijos sąrašai.
 5. Spustelėkite pliuso mygtuką , tada pasirinkite Pridėti sąrašą iš paskyros.
 6. Spustelėkite Pasirinkti paskyrą ir raskite valdomą paskyrą.
  Pastaba: pakartotinės rinkodaros sąrašai gali būti užrakinti ir jų negalima bendrinti, jei valdoma paskyra, kuriai priklauso sąrašas, neleido sąrašo bendrinti. Norėdami juos įgalinti, atlikite pirmiau aprašytą 2 veiksmą.
 7. Pasirinkite valdomą paskyrą.
 8. Pasirinkite parinktį Visi dabartiniai sąrašai, kad pridėtumėte visus pasirinktų paskyrų pakartotinės rinkodaros sąrašus. Norėdami pasirinkti tik kai kuriuos sąrašus, spustelėkite Pasirinkti konkrečius sąrašus.
 9. Spustelėkite Išsaugoti. Visos paskyros, kurių nustatymas „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ nustatytas kaip „Šis valdytojas“, galės pasiekti šiuos pakartotinės rinkodaros sąrašus per kelias valandas.

Dažniausi scenarijai

 • Jei valdytojo paskyra bendrina žymas ir sąrašus su valdoma paskyra, valdoma paskyra turi prieigą prie bet kokių sąrašų, kuriuos sukuria valdytojo paskyra (įskaitant būsimus sąrašus).
 • Jei valdoma paskyra bendrina sąrašus su valdytojo paskyra, valdytojo paskyra gali bendrinti šiuos sąrašus su kitomis valdomomis paskyromis.
 • Jei pakartotinės rinkodaros žyma įdiegta netinkamai, ji nepridės svetainės lankytojų prie pakartotinės rinkodaros sąrašų. Dėl to skelbimų rodymas gali būti apribotas arba skelbimai gali būti apskritai nerodomi. Tai paveiktų visas valdomas paskyras, naudojančias šiuos sąrašus. Sužinokite, kaip šalinti žymėjimo įdiegimo triktis.
 • Jei valdomoje paskyroje sąrašų bendrinimas išjungiamas, visos kitų valdomų paskyrų kampanijos ar skelbimų grupės, kuriose buvo naudojami bendrinami sąrašai, nustos veikti ir nebebus matomos Auditorijos tvarkytuvėje. 
 • Jei valdomos paskyros nustatymas „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ pakeičiamas iš vienos valdytojo paskyros į kitą, tokia valdoma paskyra nebegalės pasiekti valdytojo paskyros žymos ar su ja susijusių sąrašų. Visos šių paskyrų skelbimų grupės ar kampanijos, kuriose buvo naudojami šie sąrašai, nebebus vykdomos, kaip paaiškinta pirmiau pateiktame punkte.
 • Jei valdytojas pašalina valdomą paskyrą iš sąrašų bendrinimo, ta valdoma paskyra praranda prieigą prie valdytojo paskyros žymos ir sąrašų. Jei iš valdomos paskyros buvo bendrinami jai priklausantys sąrašai, šis pakeitimas paveiks ir kitų paskyrų skelbimų grupes ir kampanijas, kurių taikymas buvo atliekamas pagal šiuos sąrašus.

Atminkite

 • Valdytojo paskyrai priklausantys arba su valdytojo paskyra bendrinami pakartotinės rinkodaros sąrašai bus bendrinami ir pasiekiami visose valdomose paskyrose, kuriose prie to paties nustatymo „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ nustatyta „Šis valdytojas“.
 • Bendrinamą sąrašą gali redaguoti tik jo savininkas.
 • Bet kokie bendrinamo sąrašo pakeitimai bus taikomi visose paskyrose.
 • Vaizdo įrašo pakartotinės rinkodaros, „DoubleClick“ (DFA) ar licencijuotų sąrašų bendrinimas šiuo metu nepalaikomas.
 • Kai bendrinami „Google Analytics“ sąrašai, „Google“ atsižvelgia į nustatymo metu su sąrašu susietą „Google Ads“ paskyrą. „Google Analytics“ būseną galite matyti Auditorijos tvarkytuvės skirtuke „Auditorijos šaltiniai“.
  • Pastaba: sąrašus galima bendrinti tik su viena iš kitų „Google Ads“ paskirties paskyrų, todėl, jei sąrašus norite bendrinti importuodami iš „Google Ads“ į „Google Analytics“, nustatykite valdytojo paskyrą kaip paskirties paskyrą.
 • Dinaminės pakartotinės rinkodaros dinaminių atributų (tinkintų parametrų) atveju sąrašai bendrinami automatiškai.
 • Sąrašų savininkai, „Bendrinamoje bibliotekoje“ apsilankę skiltyje „Auditorijos“, gali matyti, kurios paskyros gali pasiekti jų sąrašus.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta