הגדרת שיתוף של רשימות רימרקטינג

חשבונות ניהול ב-Google Ads יכולים לשתף תגים ורשימות רימרקטינג שהם יצרו עם חלק מחשבונות Google Ads שלהם ותתי-חשבונות MCC ‏(חשבונות ניהול אחרים), או עם כולם. במאמר הזה נסביר איך להגדיר שיתוף של רשימות רימרקטינג באמצעות חשבונות הניהול וחשבונות Google Ads אחרים.

לפני שמתחילים

חשוב לדעת שחשבונות ניהול צריכים לקבל הרשאה מכל חשבון מנוהל (חשבונות Google Ads) בנפרד כדי לשתף רשימות רימרקטינג שנוצרו על ידי חשבון מנוהל ושנמצאות בבעלותו (הסבר מפורט בהוראות שבהמשך). אם יש לכם הרשאת גישה מנהלתית לחשבון הניהול, תוכלו לבצע את התהליך כולו.

חשוב: כשמשתפים רשימות רימרקטינג בין חשבונות, יש לזכור שהשיתוף עשוי לכלול נתונים סודיים או נתונים בבעלותם של אחרים. יש לשתף רשימות רימרקטינג עם חשבונות אחרים רק אם מקבלים הרשאה לכך מחשבונות שהרשימות בבעלותם, ורק אם השיתוף אינו מפר הסכמים איתם. למידע נוסף ולדרישות ספציפיות יש לקרוא את המדיניות לרשימות רימרקטינג עבור מודעות לרשת החיפוש. כמו כן, חשוב לזכור ששיתוף רשימות רימרקטינג ב-YouTube אינו נתמך.

שיתוף של רשימות קהלים באמצעות חשבון הניהול ב-Google Ads

שלב 1: בחשבון הניהול, בוחרים את החשבונות שאיתם רוצים לשתף רשימות

הערה: אין צורך לבצע את שלבים 2 ו-3 אם הגדרתם תיוג ברמת חשבון הניהול.
 1. נכנסים לחשבון המנהל ב-Google Ads.
 2. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על חשבונות ולאחר מכן על ניהול בראש הדף. 
 3. מסמנים את התיבה שמוצגת לצד החשבונות שרוצים לבחור. כדי לבחור את כל החשבונות המנוהלים, לוחצים על תיבת הסימון שליד כותרת העמודה "חשבון". 
 4. לוחצים על עריכה ולאחר מכן בוחרים באפשרות שינוי של שיתוף התגים והרשימות. בתפריט הנפתח "חשבון", בוחרים באפשרות חשבון רימרקטינג.
 5. בתפריט הנפתח "שינוי ל-" לוחצים על חשבון הניהול הזה. החשבונות האלה יכולים כעת להשתמש ברשימות הרימרקטינג של חשבונות הניהול. אם חשבון מנוהל מסוים משתמש במעקב המרות ברמת חשבון הניהול, צריך להגדיר את אותו חשבון ניהול בתור "חשבון המרות" וגם בתור "חשבון רימרקטינג".
  הערה: לא ניתן להגדיר חשבונות ניהול שונים בתור "חשבון המרות" ו"חשבון רימרקטינג". אפשר להשתמש בהם רק באמצעות שילוב בין חשבון ניהול לחשבון מנוהל ב-Google Ads, או באמצעות אותו חשבון ניהול. 

שלב 2: מפעילים את אפשרות השיתוף של רשימות בחשבון Google Ads

כדי שחשבון ניהול יוכל לגשת אל רשימות רימרקטינג שנמצאות בבעלות חשבונות הלקוח שלו ולשתף אותן, יש להפעיל את שיתוף הרשימות בכל אחד מחשבונות הלקוח.

יש לבצע את השלבים הבאים בשביל כל חשבון לקוח בנפרד. הערה: אם לחשבון הניהול יש בעלות עם הרשאות גישה מנהלתיות על חשבון הלקוח הזה, אין צורך להיכנס ישירות לחשבון הלקוח כדי לבצע את השלבים. אפשר פשוט להיכנס לחשבון הלקוח דרך חשבון הניהול. 

 1. נכנסים אל חשבון הלקוח.
 2. בפינה השמאלית העליונה של החשבון, לוחצים על סמל מפתח הברגים .
 3. בקטע 'ספרייה משותפת', לוחצים על מרכז ניהול הקהלים.
 4. בתפריט הדף שמוצג מימין, בוחרים באפשרות הגדרות
  הערה: הקישור "הגדרות" לא יופיע אם שלב 1 שלמעלה לא הושלם בשביל אותו חשבון לקוח. בחשבון הניהול, יש להגדיר את "חשבון רימרקטינג" של הלקוח בתור "המנהל הזה".
 5. בקטע "גישה לרשימת רימרקטינג" לוחצים על לחצן החלפת המצב כדי לשתף את רשימות הרימרקטינג. לחצן החלפת מצב בצבע כחול מציין ששיתוף הרשימות פועל. לחצן החלפת מצב אפור מציין ששיתוף הרשימות כבוי.

  ברגע שמפעילים את השיתוף בחשבון הלקוח, חשבון המנהל יוכל להתחיל להשתמש מיד ברשימות הרימרקטינג של אותו לקוח. כשמשביתים את השיתוף, חשבון הניהול יאבד מיד את הגישה לרשימות הרימרקטינג של הלקוח. חשוב לזכור שייתכן כי יחלפו מספר שעות עד שרשימות הרימרקטינג המשותפות יוצגו בחשבונות לקוח אחרים. 

  אם אתם רוצים לבדוק אם רשימות הרימרקטינג של הלקוח שותפו, תמיד אפשר להיכנס לחשבון הלקוח וללחוץ על רשימות קהלים בתפריט הדפים שמימין. בכרטיסייה "רימרקטינג", יצוין מתחת לכל שם של רשימת קהלים אם היא שותפה עם חשבונות אחרים.

שלב 3: מוסיפים רשימות אל מאגר השיתוף של חשבון הניהול

כדי שחשבון ניהול יוכל לשתף רשימות רימרקטינג של חשבון מנוהל, החשבון המנוהל חייב להיות משויך לחשבון הניהול. כמו כן, החשבון המנוהל חייב להעניק לחשבון הניהול הרשאה לשיתוף רשימות רימרקטינג (כפי שמפורט בשלב 2 למעלה). 

 1. נכנסים אל חשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. בפינה השמאלית העליונה של החשבון, לוחצים על סמל מפתח הברגים .
 3. בקטע 'ספרייה משותפת', לוחצים על מרכז ניהול הקהלים.
 4. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על רשימות קהלים.
 5. לוחצים על לחצן הפלוס ובוחרים באפשרות הוספת רשימה מחשבון.
 6. לוחצים על בחירת חשבון כדי לחפש חשבון מנוהל.
  הערה: ייתכן שלא ניתן יהיה לשתף רשימות רימרקטינג אם החשבון המנוהל שהרשימה נמצאת בבעלותו לא העניק הרשאה לשיתוף רשימות רימרקטינג. יש לבצע את שלב 2 שלמעלה כדי להפעיל את השיתוף.
 7. בוחרים חשבון מנוהל.
 8. בוחרים באפשרות כל הרשימות הנוכחיות כדי להוסיף את כל רשימות הרימרקטינג מהחשבונות הנבחרים. כדי לבחור רק חלק מהרשימות, בוחרים באפשרות בחירת רשימות ספציפיות.
 9. לוחצים על שמירה. לכל החשבונות שבהם "חשבון רימרקטינג" מוגדר בתור "חשבון הניהול הזה" תהיה גישה לרשימות הרימרקטינג האלה תוך מספר שעות.

תרחישים נפוצים

 • אם חשבון ניהול משתף תגים ורשימות עם חשבון מנוהל, החשבון המנוהל יקבל גישה לכל הרשימות שחשבון הניהול ייצור (כולל רשימות עתידיות).
 • אם חשבון מנוהל שיתף רשימות עם חשבון ניהול, חשבון הניהול יכול לשתף את הרשימות האלה עם החשבונות המנוהלים האחרים שלו.
 • אם תג של שיווק מחדש אינו מיושם כראוי, הוא לא יוסיף מבקרים באתר אל רשימות השיווק מחדש. מצב זה עשוי להגביל או להפסיק את הצגת המודעות. ייתכן שהחשבונות המנוהלים שמשתמשים ברשימות אלו יושפעו מכך. כאן מוסבר איך לפתור בעיות בהטמעת התגים.
 • אם שיתוף הרשימות יושבת בחשבון מנוהל, כל הקמפיינים או קבוצות המודעות בחשבונות המנוהלים האחרים שמשתמשים ברשימות המשותפות יפסיקו לפעול, והם לא יופיעו יותר במרכז ניהול הקהלים. 
 • אם "חשבון רימרקטינג" של חשבון מנוהל משתנה מחשבון ניהול אחד לחשבון ניהול אחר, לחשבון המנוהל לא תהיה יותר גישה לתג של חשבון הניהול או לרשימות המשויכות אליו. כמו כן, תיפסק ההצגה של כל קבוצות המודעות והקמפיינים בחשבונות האלה שמשתמשים ברשימות המשויכות, כפי שתואר בפסקה הקודמת.
 • אם מנהל מסיר חשבון מנוהל משיתוף רשימות, החשבון המנוהל יאבד את הגישה אל התג והרשימות של חשבון הניהול. אם החשבון המנוהל שיתף רשימות משלו, השינוי הזה ישפיע על קבוצות מודעות וקמפיינים בחשבונות אחרים הממקדים לרשימות האלה.

חשוב לזכור

 • אם ישנן רשימות רימרקטינג שנמצאות בבעלות של חשבון ניהול או ששותפו עם חשבון ניהול, הן ישותפו עם כל החשבונות המנוהלים שהוגדרו בתור "חשבון הניהול הזה" באותו "חשבון רימרקטינג", ויהיו נגישות להם.
 • רק הבעלים של רשימה משותפת יכול לערוך אותה.
 • שינויים המבוצעים ברשימה משותפת יחולו בכל החשבונות.
 • נכון לעכשיו, שיתוף של רשימות רימרקטינג בסרטונים, רשימות DoubleClick ‏(DFA) או רשימות ברישיון אינו נתמך.
 • כדי לשתף רשימות Google Analytics, מערכת Google מתחשבת בחשבון Google Ads שאליה הרשימה קושרה במהלך ההגדרה. אפשר לראות את הסטטוס של Google Analytics בכרטיסייה "מקורות נתונים ליצירת קהלים" במרכז ניהול הקהלים.
  • הערה: ניתן לשתף רשימות רק עם חשבון יעד אחד נוסף ב-Google Ads. לכן, אם רוצים לשתף רשימות כשמייבאים אותן מ-Google Ads אל Google Analytics, צריך להגדיר את חשבון הניהול בתור חשבון היעד.
 • שיתוף הרשימות מתרחש באופן אוטומטי עבור תכונות דינמיות של רימרקטינג דינמי (פרמטרים מותאמים אישית).
 • בעלים של רשימות יכולים לראות אילו חשבונות קיבלו גישה אל הרשימות שלהם דרך "קהלים" בקטע "ספרייה משותפת".
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה