Настройване на споделяне на списъци за ремаркетинг

Профилите на мениджър в Google Ads могат да споделят маркери и създадени от тях списъци за ремаркетинг с някои или с всичките си профили или с профилите си на подмениджър (други профили на мениджър) в Google Ads. В тази статия се обяснява как можете да настроите споделянето на списъци за ремаркетинг, използвайки профилите си на мениджър и други профили в Google Ads.

Преди да започнете

Важно е да знаете, че профилите на мениджър се нуждаят от разрешение от отделните клиентски профили (профили в Google Ads), за да споделят списъци за ремаркетинг, създадени и притежавани от клиентски профил (както е посочено в подробности в инструкциите по-долу). Ако имате администраторски достъп до профила на мениджър, ще можете да преминете през целия процес.

Важно: При споделянето на списъци за ремаркетинг с различни профили не забравяйте, че може би споделяте поверителни или собствени данни. Трябва да споделяте списъци за ремаркетинг с други профили само ако сте получили разрешение от профилите, които ги притежават, и това споделяне не нарушава споразумения, които имате с тях. За допълнителни изисквания и подробности относно списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене вижте правилата за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене.

Споделяне на списъци с аудитории чрез профил на мениджър в Google Ads

Обобщение

За да споделите списъците си с много профили в Google Ads, първо трябва да ги споделите нагоре в йерархията, с мениджъра, а след това – надолу, с останалите подпрофили.

 1. Споделете избрани списъци с аудитории от конкретни подпрофили с МКЦ. Ако списъците Ви вече се показват в Мениджър на аудитории в МКЦ, пропуснете тази стъпка и отидете направо на #2.
 2. Споделете списъци от МКЦ с всички други подсписъци.
  • Опция А – Автоматично: Списъците ще бъдат получени от всички профили
  • Опция Б – Ръчно: Изберете конкретни профили, които да получат списъците

Започнете оттук: Споделяне на конкретни списъци с аудитории от конкретни подпрофили с Моят клиентски център (изпращане на списъци нагоре)

Стъпка 1: Активирайте списъците за споделяне в Google Ads

За да може профил на мениджър да има достъп до списъци за ремаркетинг, притежавани от клиентски профили, споделянето на списъци трябва да бъде активирано във всеки клиентски профил.

Стъпките по-долу трябва да се изпълнят за всеки отделен клиентски профил. Обърнете внимание, че ако профилът Ви на мениджър има собственост над администраторските права на този клиентски профил, можете да изпълните тези стъпки, като навигирате до клиентския профил от профила на мениджър, вместо да влезете директно в клиентския профил. 

 1. Влезте в клиентския профил.
 2. В горния десен ъгъл на профила кликнете върху иконата за инструменти .
 3. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 4. В лявото странично меню изберете Настройки
  Забележка: Връзката „Настройки“ е налице само ако подпрофилът е в набора на мениджъра за споделяне. За някои профили мениджърът в профила на мениджър може да избере режим на постоянно споделяне, който включва всички подпрофили в набора за споделяне. В противен случай мениджърът може да зададе „Профил на Мениджър на аудитории“ на конкретни подпрофили, които могат да се присъединят към набора на мениджъра за споделяне.
 5. Под „Достъп до списъка за ремаркетинг“ кликнете върху превключвателя, за да споделите списъците си за ремаркетинг. Синият превключвател показва, че споделянето на списъци е включено, а сивият – че е изключено.

  При изключен превключвател профилът на мениджър губи достъп до списъците за ремаркетинг на клиента (такава загуба на достъп може да отнеме до четири часа). Имайте предвид, че може да отнеме до два часа споделените списъци за ремаркетинг да се покажат в други клиентски профили. 

  Ако искате да проверите дали списъците за ремаркетинг на клиент са споделени с Вас, винаги можете да навигирате до клиентския профил в Мениджър на аудитории и да кликнете върху Списъци с клиенти в лявото странично меню. В раздела „Ремаркетинг“, под името на всеки списък с аудитории, ще видите дали този списък е споделен с други профили.

Стъпка 2: Добавете списъците към набора от списъци за споделяне на профила на мениджър

 1. В горния десен ъгъл на профила кликнете върху иконата за инструменти .
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс и изберете Добавяне на списък от профил.
 4. Кликнете върху Избор на профил и изберете профила, от който искате да използвате аудитория.
  Забележка: Списъците за ремаркетинг може да са заключени за споделяне, ако клиентският профил, който ги притежава, не е разрешил споделянето на списъци.
 5. Изберете клиентски профил.
 6. Изберете Всички текущи списъци, за да добавите всички списъци за ремаркетинг от избраните профили. За да изберете само някои списъци, изберете Избор на конкретни списъци.
 7. Кликнете върху Запазване. Всички профили с настроен „Профил с ремаркетинг“ на името на действителния им Мениджър на аудитории, ще имат достъп до тези списъци за ремаркетинг до няколко часа.
Обобщена информация за постигнатото дотук: вече споделяте списъци с аудитории с МКЦ. Преминете към следващия раздел, за да споделяте от МКЦ с всички или с няколко подпрофила.

Някои профили имат опцията за споделяне на списъци от МКЦ с всички останали подпрофили (изпращане на списъци надолу)

Изберете „Опция А“, за да споделяте с всички подпрофили (постоянно споделяне на аудитории), ИЛИ „Опция Б“, за да споделяте с конкретни подпрофили.

Опция А: Споделяне на списъци с всички подпрофили (автоматично)

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 3. Поставете отметка в квадратчето до „Добавяне на този мениджър като Мениджър на аудитории за всички подпрофили“, за да споделяте списъци на клиенти посредством този профил на мениджър с всички подпрофили.

Опция Б: Споделяне на списъци с конкретни подпрофили (ръчно)

 1. Влезте в профила си в МКЦ.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Профили и след това – върху Управление в горната част.
 3. В графата „Профил на Мениджър на аудитории“ променете профила на мениджър с името на мениджъра, в който се намирате в момента. Оставете останалите профили, които НЕ желаете да споделяте, с означение „Няма“.

Готово!

Ако искате да проверите дали списъците за ремаркетинг на клиент са споделени с Вас, винаги можете да навигирате до клиентския профил в Мениджър на аудитории и да кликнете върху „Списъци с клиенти“ в лявото странично меню. В раздела „Ремаркетинг“, под името на всеки списък с аудитории, ще видите дали списъкът е споделен с други профили.

Често срещани ситуации

 • Ако профил на мениджър сподели маркери и списъци с клиентски профил, клиентският профил ще има достъп до всички списъци, създавани от профила на мениджър (включително бъдещи такива).
 • Ако клиентски профил е споделил списъци с профил на мениджър, профилът на мениджър може да ги сподели с останалите си клиентски профили.
 • Ако маркерът за ремаркетинг не е внедрен правилно, той няма да добавя посетителите на уебсайта към списъците за ремаркетинг. Това може да ограничи или спре показването на реклами. Ще бъдат засегнати всички клиентски профили, които използват тези списъци. Научете как да отстранявате неизправности с внедряването на маркери.
 • Ако клиентски профил изключи споделянето на списъци, всички кампании или рекламни групи в останалите клиентски профили, които използват споделените списъци, ще спрат да се показват и повече няма да са видими в Мениджъра на аудитории. 
 • Ако „Профил с ремаркетинг“ на клиентски профил е променен от един профил на мениджър към друг, клиентският профил повече няма да има достъп до маркера на профила на мениджър или списъците, свързани с него. Всички рекламни групи или кампании в тези профили, използвали тези списъци, ще спрат да се показват, както е описано в предходния абзац.
 • Ако мениджър премахне клиентски профил от споделянето на списъци, клиентският профил ще загуби достъп до маркера и списъците на профила на мениджър. Ако клиентският профил е споделял собствените си списъци, тази промяна ще засегне рекламните групи и кампании в други профили, които насочват към тези списъци.

Имайте предвид следното

 • Списъците за ремаркетинг, притежавани от профил на мениджър или споделяни с профил на мениджър, ще бъдат споделяни и достъпни за всички клиентски профили, чийто „Профил с ремаркетинг“ е настроен на „Този мениджър“.
 • Само собственикът на споделен списък може да го редактира.
 • Всички промени, направени в споделен списък, ще бъдат приложени за различните профили.
 • Споделянето на списъци за ремаркетинг за видеоклипове, списъци в DoubleClick (DFA) или лицензирани списъци понастоящем не се поддържа.
 • При споделяне на списъци в Google Анализ Google взема предвид профила в Google Ads, с който е бил свързан списъкът по време на настройването. Можете да видите състоянието на Google Анализ в раздела „Източници на аудитории“ в Мениджър на аудитории.
  • Забележка: Списъците могат да се споделят само с един друг целеви профил в Google Ads, ето защо ако искате да ги споделяте, когато ги импортирате от Google Ads в Google Анализ, задайте профила на мениджър като целевия профил.
 • Споделянето на списъци става автоматично за динамичните атрибути за динамичен ремаркетинг (персонализирани параметри).
 • Собствениците на списъци могат да виждат кои профили имат достъп до списъците им, като отворят „Аудитории“ в „Споделена библиотека“
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си