Настройване на споделяне на списъци за ремаркетинг

Профилите на мениджър в Google Ads могат да споделят маркери и създадени от тях списъци за ремаркетинг с някои или с всичките си профили или с профилите си на подмениджър (други профили на мениджър) в Google Ads. В тази статия се обяснява как можете да настроите споделянето на списъци за ремаркетинг, използвайки профилите си на мениджър и други профили в Google Ads.

Преди да започнете

Важно е да знаете, че профилите на мениджър се нуждаят от разрешение от отделните управлявани профили (профили в Google Ads), за да споделят списъци за ремаркетинг, създадени и притежавани от управляван профил (както е посочено в подробности в инструкциите по-долу). Ако имате администраторски достъп до профила на мениджър, ще можете да преминете през целия процес.

Важно: При споделянето на списъци за ремаркетинг с различни профили не забравяйте, че може би споделяте поверителни или собствени данни. Трябва да споделяте списъци за ремаркетинг с други профили само ако сте получили разрешение от профилите, които ги притежават, и това споделяне не нарушава споразумения, които имате с тях. За допълнителни изисквания и подробности относно списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене вижте правилата за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене. Освен това имайте предвид, че не се поддържа споделянето на списъци за ремаркетинг в YouTube.

Споделяне на списъци с аудитории чрез профила Ви на мениджър в Google Ads

Стъпка 1: В профила си на мениджър изберете профили за споделяне

Забележка: Стъпки 2 и 3 не са необходими, ако маркирането ви е конфигурирано на ниво мениджър.
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В страничното меню вляво кликнете върху Профили, след което – върху Управление в горната част. 
 3. Поставете отметка в квадратчетата до профилите, които искате да изберете. За да изберете всички управлявани профили, кликнете върху квадратчето за отметка до заглавката на графата „Профил“. 
 4. Кликнете върху Редактиране, след което изберете Промяна на споделянето на маркер и списък, а после – Профил с ремаркетинг от падащото меню „Профил“.
 5. В падащото меню „Промяна на“ изберете Този мениджър. Тези профили вече могат да използват списъците за ремаркетинг на профилите на мениджър. Ако управляван профил използва проследяване на реализациите към профил в МКЦ, същият профил на мениджър трябва да бъде настроен за „Профил за реализации“ и „Профил с ремаркетинг“.
  Забележка: „Профил за реализации“ и „Профил с ремаркетинг“ не могат да бъдат настроени за различни профили на мениджър. Те могат да се използват само чрез комбинация от профил на мениджър и управляван профил в Google Ads или от същия профил на мениджър. 

Стъпка 2: Активирайте списъците за споделяне в Google Ads

За да може профил на мениджър да има достъп до списъци за ремаркетинг, притежавани от клиентски профили, споделянето на списъци трябва да бъде активирано във всеки клиентски профил.

Стъпките по-долу трябва да се изпълнят за всеки отделен клиентски профил. Обърнете внимание, че ако профилът Ви на мениджър има собственост над администраторските права на този клиентски профил, можете да изпълните тези стъпки, като навигирате до клиентския профил от профила на мениджър, вместо да влезете директно в клиентския профил. 

 1. Влезте в клиентския профил.
 2. В горния десен ъгъл на профила кликнете върху иконата за инструменти .
 3. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 4. От страничното меню вляво изберете Настройки
  Забележка: Връзката „Настройки“ няма да бъде видима, ако за клиентския профил не е била изпълнена стъпка 1 по-горе. В профила на мениджър „Профил с ремаркетинг“ за този клиент трябва да бъде настроен на „Този мениджър“.
 5. Под „Достъп до списъка за ремаркетинг“ кликнете върху превключвателя, за да споделите списъците си за ремаркетинг. Синият превключвател показва, че споделянето на списъци е включено, а сивият – че е изключено.

  След като превключвателят за споделяне на списъци бъде включен в клиентския профил, профилът на мениджър може незабавно да започне да използва списъците за ремаркетинг на клиента. Когато превключвателят бъде изключен, профилът на мениджър незабавно ще изгуби достъп до списъците за ремаркетинг на клиента. Имайте предвид, че може да отнеме до два часа споделените списъци за ремаркетинг да се покажат в други клиентски профили. 

  Ако искате да проверите дали списъците за ремаркетинг на клиента са били споделени, винаги можете да навигирате до клиентския профил и да кликнете върху Списъци с аудитории от лявото странично меню. В раздела „Ремаркетинг“ под името на всеки списък с аудитории ще видите дали този списък е бил споделен с други профили.

Стъпка 3: Добавете списъците към набора от списъци за споделяне на профила на мениджър

За да може профил на мениджър да споделя списъци за ремаркетинг от управляван профил, управляваният профил трябва да бъде профил, свързан с профила на мениджър и да дава разрешение за споделяне на списъци за ремаркетинг (вижте стъпка 2 по-горе). 

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила кликнете върху иконата за инструменти .
 3. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 4. От лявото странично меню кликнете върху Списъци с аудитории.
 5. Кликнете върху бутона със знак плюс и изберете Добавяне на списък от профил.
 6. Кликнете върху Изберете профил, за да намерите управляван профил.
  Забележка: Списъците за ремаркетинг може да са заключени за споделяне, ако управляваният профил, който ги притежава, не е разрешил споделянето на списъци. Изпълнете стъпка 2 по-горе за активиране.
 7. Изберете управляван профил.
 8. Изберете Всички текущи списъци, за да добавите всички списъци за ремаркетинг от избраните профили. За да изберете само някои списъци, изберете Избиране на конкретни списъци.
 9. Кликнете върху Запазване. Всички профили, чийто „Профил с ремаркетинг“ е настроен на „Този мениджър, ще имат достъп до тези списъци за ремаркетинг до няколко часа.

Често срещани ситуации

 • Ако профилът на мениджър споделя маркери и списъци с управляван профил, управляваният профил ще има достъп до всички списъци, създавани от профила на мениджър (включително бъдещи).
 • Ако управляваният профил е споделил списъци с профил на мениджър, профилът на мениджър може да ги споделя с другите управлявани от него профили.
 • Ако маркерът за ремаркетинг не е внедрен правилно, той няма да добавя посетителите на уебсайта към списъците за ремаркетинг. Това може да ограничи или спре показването на реклами. Ще бъдат засегнати всички управлявани профили, които използват тези списъци. Научете как да отстранявате неизправности с внедряването на маркери.
 • Ако управляван профил изключи споделянето на списъци, всички кампании или рекламни групи в останалите управлявани профили, които използват споделените списъци, ще спрат да се показват и повече няма да са видими в Мениджъра Ви на аудитории. 
 • Ако „Профил с ремаркетинг“ на управляван профил е променен от един профил на мениджър към друг, управляваният профил вече няма да има достъп до маркера на профила на мениджър или списъците, свързани с него. Всички рекламни групи или кампании в тези профили, използвали тези списъци, ще спрат да се показват, както е описано в предходния абзац.
 • Ако мениджър премахне управляван профил от споделянето на списъци, управляваният профил ще загуби достъп до маркера и списъците на профила на мениджър. Ако управляваният профил е споделял собствените си списъци, тази промяна ще засегне рекламните групи и кампании в други профили, които са насочени към тези списъци.

Имайте предвид следното

 • Списъците за ремаркетинг, притежавани от профил на мениджър или споделяни с профил на мениджър, ще бъдат споделяни и достъпни за всички управлявани профили, чийто „Профил с ремаркетинг“ е настроен на „Този мениджър“.
 • Само собственикът на споделен списък може да го редактира.
 • Всички промени, направени в споделен списък, ще бъдат приложени за различните профили.
 • Споделянето на списъци за ремаркетинг за видеоклипове, списъци в DoubleClick (DFA) или лицензирани списъци понастоящем не се поддържа.
 • При споделяне на списъци в Google Анализ Google взема предвид профила в Google Ads, с който е бил свързан списъкът по време на настройването. Можете да видите състоянието на Google Анализ в раздела „Източници на аудитории“ в Мениджър на аудитории.
  • Забележка: Списъците могат да се споделят само с един друг целеви профил в Google Ads, ето защо ако искате да ги споделяте, когато ги импортирате от Google Ads в Google Анализ, задайте профила на мениджър като целевия профил.
 • Споделянето на списъци става автоматично за динамичните атрибути за динамичен ремаркетинг (персонализирани параметри).
 • Собствениците на списъци могат да виждат кои профили имат достъп до списъците им, като отворят „Аудитории“ в „Споделена библиотека“
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си