En definisjon av plasseringer

For at du skal nå ut til flere potensielle kunder, vises annonsene dine nå i innhold som samsvarer med hvilke som helst av emnene, plasseringene eller søkeordene for søke-, banner- og videoannonsering du målretter annonsene mot. Hvis du for eksempel målretter annonsene mot emnet «sykler» og «sykling» som søkeord for søke-, banner- og videoannonsering, blir annonsene vist i innhold som samsvarer med enten emnet eller søkeordet.

Du kommer også til å se at all innholdsmålretting er samlet på én side i Google Ads, slik at du kan administrere alle typene innholdsmålretting (emner, plasseringer, ekskluderinger og søkeord for søke-, banner- og videoannonsering) i den samme visningen. Du finner den nye siden under Kampanjer Campaigns Icon i Innhold-delen av navigasjonsmenyen til venstre.

Dette er steder på YouTube og i Displaynettverket der annonser kan vises. Her snakker vi om relevante apper og nettsteder som samarbeider med Google om å vise annonser.

  • En plassering kan være så mangt, for eksempel en video eller mobilapp, et nettsted i sin helhet, bestemte sider på et nettsted, én bestemt annonseenhet på en gitt side med mer.
  • Du kan velge bestemte steder ved å bruke plasseringsmålretting. Du kan også la Google velge relevante automatiske plasseringer for deg basert på søkeordene dine eller andre målrettingsmetoder.
  • Plasseringer administreres via Innhold-delen i sidemenyen til venstre i Google Ads. De kan kombineres med andre målrettingsmetoder (f.eks. emner eller søkeord) slik at annonsene vises i innhold som samsvarer med en av metodene for innholdsmålretting.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny