Položaji: definicija

Kako bismo vam pomogli da dosegnete više potencijalnih korisnika, vaši će se oglasi sada prikazivati uz sadržaj koji se podudara s bilo kojom od tema, položaja ili ključnih riječi za prikazivačku/video/pretraživačku mrežu koje ciljate. Na primjer, ako ste kao temu ciljali izraz "bicikli", a kao ključnu riječ za oglašavanje za prikazivačku/video/pretraživačku mrežu izraz "biciklisti", vaši će se oglasi prikazivati uz sadržaj koji se podudara s bilo kojim od tih izraza.

Primijetit ćete i da je kontekstualno ciljanje pojednostavljeno te se prikazuje na jednoj stranici u Google Adsu, tako da možete upravljati svim vrstama ciljanja sadržaja (teme, položaji, ključne riječi za prikazno/videooglašavanje i izuzimanja) u jednom prikazu. Nova stranica nalazi se u odjeljku Sadržaj u odjeljku Kampanje Campaigns Icon na navigacijskom izborniku slijeva.

Lokacije na YouTubeu i prikazivačkoj mreži na kojima se oglas može prikazivati. Na primjer, relevantne web-lokacije i aplikacije koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.

  • Položaj se može odnositi na nekoliko stvari, kao što je cijela web-lokacija, određene stranice s web-lokacije, pojedinačna oglasna jedinica pozicionirana na jednoj stranici, videozapis, aplikacija za mobilni telefon i još mnogo toga.
  • Određene lokacije možete odabrati tako da dodate ciljanje položaja. Možete i prepustiti Googleu da odabere relevantne automatske položaje na temelju vaših ključnih riječi ili drugih načina ciljanja.
  • Položajima se upravlja u odjeljku Sadržaj na izborniku stranica slijeva u Google Adsu. Mogu se kombinirati s drugim načinima ciljanja (kao što su teme ili ključne riječi) kako bi se oglasi prikazivali uz sadržaj koji odgovara bilo kojem načinu ciljanja sadržaja.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik