Položaji

Lokacije na prikazivačkoj mreži na kojima se oglas može prikazati. Primjeri obuhvaćaju relevantne web-lokacije i aplikacije koje prikazuju oglase u suradnji s Googleom.

  • Položaj na prikazivačkoj mreži može se odnositi na više stvari, kao što su čitava web-lokacija, dio web-lokacije (na primjer, određene stranice na toj web-lokaciji), pojedinačna oglasna jedinica na jednoj stranici, videozapis, aplikacija za mobilni telefon i drugo.
  • Dodavanjem upravljanih položaja možete odabrati specifične lokacije. A možete prepustiti i Googleu da vam odabere relevantne automatske položaje na temelju vaših ključnih riječi ili drugih načina ciljanja.

Kako dodati, urediti i ukloniti položaje
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem