Položaji

Lokacije na prikazivačkoj mreži na kojima se oglas može prikazati. Primjeri obuhvaćaju relevantne web-lokacije i aplikacije koje prikazuju oglase u suradnji s Googleom.

  • Položaj na prikazivačkoj mreži može se odnositi na više stvari, kao što su čitava web-lokacija, dio web-lokacije (na primjer, određene stranice na toj web-lokaciji), pojedinačna oglasna jedinica na jednoj stranici, videozapis, aplikacija za mobilni telefon i drugo.
  • Dodavanjem upravljanih položaja možete odabrati specifične lokacije. A možete prepustiti i Googleu da vam odabere relevantne automatske položaje na temelju vaših ključnih riječi ili drugih načina ciljanja.

Kako dodati, urediti i ukloniti položaje
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?