Uw Shopping-campagnes controleren en optimaliseren

Nadat uw Shopping-campagne is geactiveerd, moet u controleren hoe deze presteert. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat u de gewenste resultaten behaalt. U kunt de prestaties van uw campagne op diverse belangrijke plaatsen in Google Ads bijhouden:

 • Pagina Productgroepen
 • Pagina Producten
 • Pagina 'Dimensies'
 • Rapport 'Veilinginzichten'
 • Bodsimulatoren

Aandachtspunt

Shopping-advertenties worden gegenereerd op basis van de productgegevens die u in uw Merchant Center-account heeft ingesteld. Hoewel u binnen uw campagnes productgroepen kunt definiëren, zijn de prestaties van uw advertenties toch vooral gerelateerd aan de gegevens die u in Merchant Center heeft verstrekt. Zorg er daarom voor dat uw productgegevens accuraat en actueel zijn. Ontdek hoe u de kwaliteit van uw Merchant Center-datafeed kunt controleren.

De pagina Productgroepen gebruiken

De pagina Productgroepen is de primaire plaats om te controleren hoe uw productgroepen presteren. U kunt aanpassen welke kolommen er moeten worden weergegeven en rapporten met gesegmenteerde opties downloaden.

De volgende typen gegevens zijn beschikbaar:

 • Maximum kosten per klik (max. CPC)
 • Vertoningen
 • Klikfrequentie (CTR)
 • Conversiestatistieken
 • Benchmark-klikfrequentie (CTR)
 • Benchmark-maximum kosten per klik (max. CPC)
 • Vertoningspercentage
 • Klikaandeel
 • Vertoningspercentage voor de absolute toppositie
 • Trackingtemplates
 • Aangepaste parameters
 • % goedgekeurd
 • % actief
 • % klaar voor weergave
 • Producten ingediend
 • Producten goedgekeurd
 • Producten actief
 • Producten klaar voor weergave

Meer informatie over deze kolommen en de betekenis ervan.

Bovendien kunt u rapporten downloaden en segmenten aan uw rapporten toevoegen om uw prestaties per dag van de week, kliktype of apparaat te bekijken. Houd er rekening mee dat u vertoningspercentage, benchmark-CTR of benchmark-CPC niet op apparaat of kliktype kunt segmenteren.

Een rapport downloaden vanaf de pagina Productgroepen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Klik op de campagne waarvoor u een rapport wilt uitvoeren.
 4. Klik op een advertentiegroep in de campagne.
 5. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Productgroepen.
 6. Zorg ervoor dat alle kolommen die u wilt bewerken, in de tabel worden weergegeven. Klik vervolgens op de downloadknop Downloadknop.
  1. Als u uw gegevens wilt segmenteren op apparaat, dag van de week of kliktype, klikt u op Meer opties. Klik vervolgens op het dropdownmenu Segmenten toevoegen en kies de gewenste optie. U kunt de gegevens voor vertoningspercentage, benchmark-CTR en benchmark-CPC niet op apparaat of kliktype segmenteren. U kunt dit gesegmenteerde rapport niet markeren als Bewerkbaar.
  2. Klik op Nu e-mailen om het rapport per e-mail te versturen naar specifieke ontvangers. U kunt ook het bestandstype kiezen.
  3. Klik op Inplannen om het rapport op een regelmatig geplande tijd te e-mailen naar specifieke ontvangers in het geselecteerde bestandstype, zoals dagelijks, wekelijks of op de eerste dag van de maand.
 7. Als u een bewerkbaar rapport downloadt, kunt u het gebruiken om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in productgroepen, biedingen, trackingtemplates en aangepaste parameters. Meer informatie over downloadbare rapporten en bulkuploads. Houd rekening met het volgende:
  • U kunt geen bewerkbaar rapport met segmenten downloaden.
  • Sla uw spreadsheet op in een van de door ons ondersteunde indelingen (.xlsx, .tsv of .csv).
 8. Klik op Downloaden.
De pagina Producten gebruiken (alleen voor Shopping)

De pagina Producten vergroot uw inzicht in de prestaties van afzonderlijke producten in uw campagne. U kunt de volgende aanpasbare kolommen bekijken:

 • Artikel-ID
 • Titel
 • Kanaal
 • Exclusiviteit van kanaal
 • Verkoper-ID
 • Merk
 • Prijs
 • Staat
 • Taal
 • Producttype
 • Categorie
 • Aangepast label
 • Productstatus
 • Vertoningen
 • Klikken
 • Gemiddelde kosten per klik
 • Effectieve maximum kosten per klik (effectieve max. CPC)
 • Conversiestatistieken
 • Vertoningspercentage voor de absolute toppositie

Meer informatie over deze kolommen en de betekenis ervan.

De pagina 'Vooraf gedefinieerde rapporten' gebruiken

De pagina 'Vooraf gedefinieerde rapporten' bevat aangepaste prestatierapporten op elk gewenst detailniveau en voor elke dimensie die u kiest. Beschikbare dimensies zijn onder meer:

 • Categorie
 • Producttype
 • Artikel-ID
 • Merk
 • Merchant Center-ID
 • winkel-ID
 • kanaal
 • Exclusiviteit van kanaal
 • Benchmark-klikfrequentie (CTR)
 • Benchmark-maximum kosten per klik (max. CPC)
 • Vertoningspercentage
 • Klikaandeel
 • Vertoningspercentage voor de absolute toppositie

Prestatiegegevens bekijken op de pagina 'Vooraf gedefinieerde rapporten':

 1. Selecteer de Shopping-campagne of advertentiegroep waarover u meer wilt weten.
 2. Klik op het rapportage-icoon  bovenaan de pagina en selecteer Vooraf gedefinieerde rapporten (voorheen Dimensies).
 3. Selecteer in het dropdownmenu de optie Shopping. Kies vervolgens het kenmerk waarop u de prestatiegegevens wilt sorteren: categorie, producttype, artikel-ID, merk, Merchant Center-ID of winkel-ID.

De informatie die u wilt zien, aanpassen in een zojuist gemaakt rapport:

 1. Klik op het pictogram 'Rij of kolom bewerken'.
 2. Als u een kolom aan het rapport wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en kiest u het type statistiek (bijvoorbeeld Kenmerken, Prestaties, Conversies, Concurrentiestatistieken) dat u als rapportkolom wilt toevoegen. Herhaal dit voor elke kolom die u wilt toevoegen.
 3. Klik op Toevoegen om de kolommen te selecteren die u wilt weergeven.
 4. Klik op de X naast de naam van de kolom als u deze kolom uit het rapport wilt verwijderen.
 5. Klik op Opslaan als om uw rapportinstellingen op te slaan.

Via de pagina 'Vooraf gedefinieerde rapporten' kunt u niet-bewerkbare prestatierapporten downloaden. Gebruik segmenten als u de gegevens in rijen wilt opsplitsen op basis van de opties die het belangrijkst voor u zijn, zoals dagen van de week, kliktype of apparaat. Houd er rekening mee dat u de gegevens voor vertoningspercentage, benchmark-CTR of benchmark-CPC niet op apparaat of kliktype kunt segmenteren.

Een niet-bewerkbaar rapport downloaden van de pagina Vooraf gedefinieerde rapporten (voorheen Dimensies):

 1. Controleer op de pagina Vooraf gedefinieerde rapporten (voorheen Dimensies) of alle gegevens die u wilt zien in de tabel staan. Klik vervolgens op de downloadknop Downloadknop.
 2. Kies de indeling waarin u het rapport wilt downloaden (bijvoorbeeld csv).
 3. Klik op Downloaden.

Tip

U kunt uw prestatiegegevens ook segmenteren op campagne- of advertentiegroepniveau om verkeer van het zoeknetwerk van Google en zoekpartners van Google te vergelijken. Ga hiervoor naar de pagina Campagnes of Advertentiegroepen, klik op het dropdownmenu Segmenteren Segment, en selecteer Netwerk (met zoekpartners).

Het rapport 'Veilinginzichten' gebruiken

Aan de hand van het rapport 'Veilinginzichten' kunt u uw prestaties vergelijken met die van andere adverteerders die deelnemen aan dezelfde veilingen als u. Op basis van deze informatie kunt u strategische beslissingen nemen over biedingen en budgetten omdat u nu weet op welke fronten u het goed doet en waar u wellicht mogelijkheden voor betere prestaties misloopt. Deze gegevens zijn vanaf oktober 2014 tot nu beschikbaar.

Meer informatie over veilinginzichten voor Shopping-campagnes.

De Bodsimulator gebruiken

Wilt u uw biedingen verhogen of verlagen, maar weet u niet zeker hoe dit van invloed is op uw prestaties? De Bodsimulator vergroot uw inzicht in de mogelijke invloed van verschillende productgroepbiedingen op de hoeveelheid verkeer en het aantal conversies. De Bodsimulator maakt hiervoor schattingen van de advertentieresultaten die u in de afgelopen 7 dagen zou hebben behaald als u andere biedingen had ingesteld.

Meer informatie over het gebruik van de bodsimulator voor Shopping-campagnes

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false