De zoekwoordprestaties van het zoeknetwerk meten

Controleer de prestaties van uw zoekwoorden om te bepalen welke zoekwoorden bijdragen aan uw advertentiedoelstellingen voor campagnes die het zoeknetwerk van Google targeten. U doet dit door uw zoekwoordprestaties voor een bepaalde periode weer te geven en te downloaden, of door uw tabel met Google Ads-statistieken aan te passen om bij te houden hoe uw zoekwoorden per zoektype presteren. U kunt ook een zoekwoorddiagnose uitvoeren om de kwaliteitsscore van een zoekwoord te controleren.

 

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

 

De prestaties van uw zoekwoorden weergeven en downloaden

Rondleiding: rapporten

Klik op de knop 'Instructies weergeven' hieronder om naar uw account te gaan. U ontvangt instructies voor de belangrijkste prestatiestatistieken. U kunt ook de onderstaande instructies lezen.Instructies weergeven
 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het tabblad Zoekwoorden. Zorg ervoor dat de tabel met statistieken de periode, de kolommen, de filters en de segmenten bevat die u in uw rapport wilt opnemen. De segmenten die u op de gegevens in de tabel heeft toegepast, worden in uw rapport als kolommen weergegeven. Meer informatie over hoe u een aangepaste weergave voor uw gegevens maakt.
 4. Klik op de knop Downloaden Downloadpictogram.
 5. Boven de tabel met statistieken wordt nu het venster Rapport downloaden en plannen weergegeven.
 6. Geef uw rapport een naam en selecteer de rapportindeling.
 7. Klik op Maken.

Opmerking

Vanwege de grote hoeveelheid gegevens die moet worden verzameld om de rapporten te genereren, zijn volledige gegevens voor een bepaalde dag pas de volgende dag beschikbaar vanaf 06:00 uur Nederlandse tijd. 

Specifieke segmenten, kolommen of filters gebruiken om zoekwoordstatistieken bij te houden

U kunt de tabel met statistieken aanpassen om zoekwoordgegevens op basis van het volgende weer te geven:

 • Segmenten: splits uw gegevens op in rijen op basis van de opties die u selecteert (zoals datum, kliktype of apparaat).
 • Kolommen: voeg specifieke typen gegevens toe aan de tabel met statistieken.
 • Filters: zoek naar statistieken die u wilt bekijken.

Segmenten gebruiken om de zoekwoordprestaties per zoektype weer te geven

U kunt uw zoekwoordgegevens gesegmenteerd op zoektype bekijken, dat wil zeggen, de brede zoekwoorden, woordgroepen of exacte zoekwoordovereenkomsten die uw zoekwoord hebben geactiveerd. Zo kunt u statistieken zoals klikken, vertoningen, klikfrequenties of conversieratio's vergelijken voor zoektermen die uw advertentie hebben geactiveerd. Gebruik segmenteringsopties om te achterhalen welke zoekwoorden voor een bepaald zoektype tot de beste prestaties leiden.

U kunt uw gegevens segmenteren op zoektype door boven de tabel met statistieken op de knop Segmenteren te klikken. Selecteer vervolgens 'Zoektype voor zoektermen' in het dropdownmenu.

Kolommen gebruiken om de kwaliteit van uw zoekwoorden te monitoren

Met de kwaliteitsscore wordt gemeten hoe relevant uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina zijn voor een klant. Elk zoekwoord krijgt een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste score is.

Een lage score betekent dat u moet nagaan welk component van de kwaliteitsscore van uw zoekwoord moet worden verbeterd. De kwaliteitsscore bestaat uit drie componenten: Advertentierelevantie, Verwachte CTR en Ervaring op bestemmingspagina

Als u de kolom Kwaliteitsscore wilt inschakelen, gaat u naar het tabblad Zoekwoorden en klikt u op de knop Kolommen boven de tabel met statistieken. Kies vervolgens Kolommen aanpassen. Klik nu in het gedeelte Kwaliteitsscore op de link Toevoegen naast Kw.score.De statuskolommen Advertentierelevantie, Verwachte CTR en Ervaring op bestemmingspagina weerspiegelen de huidige staat. U kunt ook kolommen met historische gegevens toevoegen om eerdere statistieken te weerspiegelen. 

Kolommen gebruiken om geschatte biedingen voor de eerste pagina, voor boven aan de pagina en voor de eerste positie te bekijken

Uw geschatte biedingen voor de eerste pagina, voor boven aan de pagina en voor de eerste positie geven een schatting van de CPC-biedingen (biedingen op basis van kosten per klik) die nodig zijn om uw advertentie respectievelijk op de eerste pagina, boven aan de pagina of op de eerste positie van de Google-zoekresultaten weer te geven wanneer een zoekterm exact overeenkomt met uw zoekwoord. Deze schattingen zijn gebaseerd op de kwaliteitsscore en recente concurrentie van adverteerders voor dat zoekwoord. Als deze biedingsschattingen voor advertentieposities heel hoog zijn, kan dit erop duiden dat de kwaliteitsscore van uw zoekwoord slecht is.

Als u deze biedingsschattingen voor advertentieposities wilt bekijken, gaat u naar het tabblad Zoekwoorden en klikt u op de knop Kolommen boven de tabel met statistieken. Kies vervolgens Kolommen aanpassen. Klik nu in het gedeelte Kenmerken op de link Toevoegen naast 'Geschat bod voor eerste pagina', 'Geschat bod voor boven aan de pagina' of 'Geschat bod voor eerste positie'.

Kolommen gebruiken om de potentiële impact van bodwijzigingen op uw verkeer uit het zoeknetwerk te bekijken

De bodsimulatorkolommen bevatten een schatting van de impact van wijzigingen in zoekwoordbiedingen op uw wekelijkse klikken en kosten voor het zoeknetwerk. In deze kolommen worden bodwijzigingen van +/- 50% en +300% weergegeven, evenals de benodigde wijziging om te voldoen aan de biedingsschatting voor boven aan de pagina.

Als u de schattingen wilt bekijken, gaat u naar het tabblad Zoekwoorden en klikt u op de knop Kolommen boven de tabel met statistieken. Kies vervolgens Kolommen aanpassen. Klik nu in het gedeelte Bodsimulator op de link Toevoegen naast de kolommen waarin u geïnteresseerd bent of klik op Alle kolommen toevoegen.

Kolommen gebruiken om uw zoektype te bekijken

Uw zoektypen zijn de zoekwoordopties (brede zoekwoorden, zoekwoordgroepen, exacte zoekwoorden) die we gebruiken om te bepalen bij welke Google-zoekopdrachten uw advertenties kunnen worden weergegeven. Sommige zoektypen leiden tot veel advertentievertoningen, klikken en conversies, terwijl andere zoektypen minder vertoningen genereren maar beter getarget zijn.

Als u wilt controleren hoe een bepaald zoektype presteert, gaat u naar het tabblad Zoekwoorden en klikt u op de knop Kolommen boven de tabel met statistieken. Kies vervolgens Kolommen aanpassen. Klik nu in het gedeelte Kenmerken op de link Toevoegen naast Zoektype.

Filters gebruiken om uw zoekwoordgegevens te sorteren

Met filters kunt u naar specifieke typen gegevens zoeken zodat u de prestaties van uw zoekwoorden gemakkelijk kunt evalueren. U zou uw gegevens kunnen filteren om te kijken welke zoekwoorden geschikt zijn voor het activeren van advertenties, of om te achterhalen welke zoekwoorden een goed rendement op uw investering opleveren.

Als u een filter wilt maken, gaat u naar het tabblad Zoekwoorden, klikt u op de knop Filter en kiest u Filter maken. In het filtervenster selecteert u in het dropdownmenu het filter dat u wilt gebruiken. 

Een diagnose van uw zoekwoorden uitvoeren

Als u wilt weten of voor uw zoekwoord advertenties worden weergegeven of als u een momentopname wilt zien van de kwaliteitsscore van uw zoekwoord, kunt u gemakkelijk een diagnose van uw zoekwoorden uitvoeren. Volg de onderstaande stappen om een diagnose van afzonderlijke zoekwoorden of van meerdere zoekwoorden tegelijk uit te voeren.

Een diagnose van afzonderlijke zoekwoorden uitvoeren:

 1. Klik op het tabblad Campagnes.
 2. Klik op het tabblad Zoekwoorden.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de tekstballon naast de status van uw zoekwoord om na te gaan of er voor het zoekwoord advertenties worden weergegeven en om de kwaliteitsscore te bekijken. Als voor uw zoekwoord geen advertenties worden weergegeven, wordt de reden daarvoor aangegeven en wordt u geholpen met het oplossen van het probleem. Er wordt een overzicht van de kwaliteitsscore weergegeven, inclusief de zoekwoordrelevantie, de ervaring op de bestemmingspagina en de laadtijd van deze pagina.

Als u niet bij elk afzonderlijk zoekwoord de muisaanwijzer op de tekstballon wilt plaatsen, kunt u ook de kolommen voor de kwaliteitsscore inschakelen. Ga hiervoor naar het tabblad Zoekwoorden, klik op de knop Kolommen boven de tabel met statistieken en kies vervolgens Kolommen aanpassen. Klik nu in het gedeelte Kwaliteitsscore op de link Toevoegen naast Kw.score. De statuskolommen Advertentierelevantie, Verwachte CTR en Ervaring op bestemmingspagina weerspiegelen de huidige staat. U kunt ook kolommen met historische gegevens toevoegen om eerdere statistieken te weerspiegelen. 

See your keyword performance

Een diagnose van meerdere zoekwoorden tegelijk uitvoeren:

 1. Klik op het tabblad Campagnes.
 2. Klik op het tabblad Zoekwoorden.
 3. Klik op het dropdownmenu Details.
 4. Selecteer Zoekwoorddiagnose uitvoeren.Diagnose your keywords
 5. Het venster Zoekwoorddiagnose uitvoeren wordt weergegeven. Hierin kunt u de diagnose aanpassen om antwoord te krijgen op specifieke vragen over de zichtbaarheid van uw advertentie. Zo kunt u testen of uw advertenties zichtbaar zijn voor gebruikers in specifieke Google-domeinen, voor gebruikers die Google in een bepaalde taal gebruiken, of voor gebruikers in bepaalde landen. Kies de kenmerken die u wilt testen.Test your keywords
 6. Klik op Test uitvoeren.
 7. Nadat u diagnoseresultaten heeft ontvangen, verandert de informatie in de kolom Status. Plaats de muisaanwijzer op de tekstballon in de kolom Status om de resultaten voor een bepaald zoekwoord te bekijken. Klik op de link Sluiten boven de tabel om de diagnose te wissen.Keyword performance data

 

Opmerking

De resultaten van de diagnose gelden alleen voor het tijdstip waarop u de diagnose uitvoert en kunnen snel verouderd raken. De meest recente diagnose wordt aangegeven met een tijdstempel boven de tabel met statistieken ('Diagnose voltooid - -'). Voer een nieuwe zoekwoorddiagnose uit als u de meest recente gegevens wilt bekijken.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe