Google Ads-conversies handmatig importeren vanuit Salesforce

Google Ads biedt een manier om conversies automatisch te importeren vanuit Salesforce. Als u echter denkt dat deze oplossing niet de juiste is voor uw bedrijf, kunt u conversies ook handmatig vanuit Salesforce importeren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw Salesforce-account kunt instellen en conversies handmatig kunt importeren in Google Ads. 

Voordat u begint

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

 • U kunt inloggen op een Salesforce Sales Cloud®-account.
 • U heeft autotagging ingeschakeld in uw Google Ads-account(s).
 • U kunt de code van uw website bewerken. U of uw webontwikkelaar moet de code zodanig bewerken dat de Google-klik-ID (GCLID) wordt geregistreerd.
 • U kunt wijzigingen aanbrengen in uw Salesforce®-account, zoals aangepaste velden maken en de optie voor het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden inschakelen.
 • U heeft een cyclus van klik naar conversie van minder dan 90 dagen. Conversies die meer dan 90 dagen na de bijbehorende laatste klik worden geüpload, worden niet door Google Ads geïmporteerd en daarom ook niet weergegeven in uw conversiestatistieken.
 • U gebruikt de Web-To-Lead-functie van Salesforce of een andere oplossing om leads naar Salesforce te sturen.

Hoe het werkt

Elk bedrijf is weer anders en er zijn dan ook vele manieren waarop u de fasen voor leads en mogelijkheden kunt definiëren. Maar u wilt slechts enkele van deze als Google Ads-conversies importeren.

In het onderstaande voorbeeldscenario laten we u zien hoe de integratie werkt en vervolgens tonen we u later in dit artikel een aantal manieren waarop u die kunt aanpassen aan uw situatie.

Hier volgt een voorbeeld van een verkoopproces:

 1. Een mogelijke klant klikt op uw advertentie en komt op uw website terecht.
 2. De mogelijke klant bekijkt uw webpagina's, leest beschrijvingen, bekijkt video's en downloadt whitepapers. Tijdens die sessie, of een latere, geeft de klant zijn informatie op in uw formulier voor het inzenden van leadgegevens dat de Web-To-Lead-oplossing van Salesforce gebruikt.
 3. Er wordt een lead gemaakt in Salesforce.
 4. Wanneer de lead de status 'qualified' (gekwalificeerd) krijgt, wordt deze geconverteerd naar een mogelijkheid. Vervolgens wordt een mogelijkheidsrecord gemaakt met het beginstadium 'prospecting' (acquisitie).
 5. Wanneer de mogelijkheid is gerealiseerd en afgesloten, wordt het mogelijkheidsstadium ingesteld op 'Closed Won' (afgesloten/gerealiseerd).
 6. Ten slotte kunt u meten wanneer een klik leidt tot zowel een gekwalificeerde lead als een uiteindelijke verkoop.
 

Bekijk de technische gegevens voor dit proces
Kanaal Belangrijke gebeurtenis Technische gegevens
Online Een mogelijke klant klikt op uw advertentie en komt op uw website terecht. Google geeft de GCLID door aan de website.
Online De mogelijke klant bekijkt uw webpagina's, leest beschrijvingen, bekijkt video's en downloadt whitepapers. Tijdens die sessie, of een latere, geeft de klant zijn informatie op in uw formulier voor het inzenden van leadgegevens dat de Web-To-Lead-oplossing van Salesforce gebruikt. Met behulp van de JavaScript-codevoorbeelden hieronder slaat de website de GCLID op in een cookie en geeft de GCLID-waarde vervolgens door aan Salesforce.com (samen met de leadinformatie die in het formulier is opgegeven). Opmerking: Als u deze leadverzending wilt bijhouden als een conversie, kunt u de Google Ads-functie Conversies bijhouden gebruiken om conversies op een website bij te houden.
Offline Er wordt een lead gemaakt in Salesforce. Salesforce.com maakt een nieuwe lead waarin de leadinformatie en de GCLID worden opgeslagen.
Offline Wanneer de lead de status 'qualified' (gekwalificeerd) krijgt, wordt deze geconverteerd naar een mogelijkheid. Vervolgens wordt een mogelijkheidsrecord gemaakt met het beginstadium 'prospecting' (acquisitie). Salesforce slaat deze conversiegebeurtenis op in de mogelijkheidsgeschiedenis zodat Google Ads later exact kan ophalen wanneer de klik heeft geresulteerd in een nieuwe mogelijkheid (ofwel gekwalificeerde lead).
Offline Wanneer de mogelijkheid is gerealiseerd en afgesloten, wordt het mogelijkheidsstadium ingesteld op 'Closed Won' (afgesloten/gerealiseerd). Salesforce slaat deze conversiegebeurtenis op in de mogelijkheidsgeschiedenis zodat Google Ads later exact kan ophalen wanneer de klik heeft geresulteerd in een uiteindelijke verkoop of 'win' (gerealiseerd).

Instellen

Hieronder laten we u zien hoe een Sales Cloud-beheerder het volgende kan doen:

 • aangepaste velden instellen voor het opslaan van de GCLID en gerelateerde informatie,
 • de Google Ads-klik-ID ('GCLID') vastleggen,
 • uw Web-To-Lead HTML-formulier aanpassen zodat de GCLID aan elk nieuw leadrecord wordt doorgegeven,
 • de betreffende gegevens downloaden, zodat u uw conversies kunt uploaden naar Google Ads.
Stap 1: Configureer uw Salesforce-account
 1. Maak een aangepast veld met de naam 'GCLID' (API-naam is GCLID__c) voor het leadobject en het mogelijkheidsobject. De veldlengte is 255 tekens. Maak dit veld alleen-lezen, aangezien het automatisch wordt ingevuld.
 2. Maak een aangepast tekstformuleveld met de naam 'Google Ads-actie' voor zowel het leadobject als het mogelijkheidsobject (de API-naam is Google Ads_Action__c). Geef de eenvoudige formule 'add' op. Dit veld bevat altijd de statische waarde 'add' en wordt naderhand gebruikt om het maken van het gegevensbestand te vereenvoudigen dat de beheerder weer naar Google Ads uploadt.
 3. In het scherm voor het toewijzen van aangepaste leadvelden wijst u het leadveld GCLID toe aan het mogelijkheidsveld GCLID. Hierdoor wordt de GCLID automatisch overgedragen van de lead naar de mogelijkheid wanneer een lead naar een mogelijkheid wordt geconverteerd.
Stap 2: Bewerk uw website om de klik-ID in een cookie op te slaan

Als een bezoeker op uw advertentie klikt, voegt Google Ads de URL-parameter 'gclid' toe aan de URL die naar uw bestemmingspagina leidt.

U moet de waarde van deze parameter in een cookie opslaan zodat u die naderhand kunt ophalen wanneer een mogelijke klant zijn gegevens opgeeft in het Web-To-Lead-formulier.

Als u de volgende JavaScript-code onmiddellijk vóór de afsluitende </body>-tag van uw bestemmingspagina(s) insluit, wordt de GCLID-waarde opgeslagen in een cookie.
<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
  var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
  document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
  var gclsrc = getParam('gclsrc');
  if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	  setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

We raden u aan deze code op elke webpagina op uw site te plaatsen. U hoeft de code dan niet steeds toe te voegen wanneer u een nieuwe advertentie met een nieuwe bestemmingspagina maakt. Evenmin hoeft u zich zorgen te maken dat u de Google-klik-ID's kwijtraakt wanneer u advertentieverkeer naar verschillende bestemmingspagina's stuurt. Overweeg daarom deze code aan uw webpaginasjabloon of een gedeeld pagina-element als de voettekst toe te voegen, zodat al uw nieuwe webpagina's automatisch de code bevatten.

Stap 3: Pas uw Salesforce Web-To-Lead-formulier aan

Als u de GCLID wilt opslaan en koppelen aan de leadinformatie, moet u uw Web-To-Lead-verzendformulieren aanpassen zodat alle nieuwe leads de GCLID-waarde bevatten.

Nadat de GCLID in een cookie is opgeslagen, voegt u een verborgen veld aan uw leadformulieren toe en voegt u de waarde van de cookie in dat veld in, zodat die kan worden verzonden naar Salesforce.

Houd rekening met het volgende: uw Web-To-Lead-formulier moet zich in hetzelfde domein bevinden als de rest van uw webpagina's om de cookie beschikbaar te maken.

 1. Genereer een standaard Web-To-Lead-formulier en neem daarin alle velden op die uw mogelijke klanten moeten verzenden. Neem ook het leadveld GCLID op. De door Salesforce gegenereerde HTML bevat deze code (waarbij xxxx staat voor de ID van het door u gemaakte veld GCLID):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Wijzig deze code in: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Deze wijzigingen houden in dat u de kenmerken 'maxlength' en 'size' verwijdert en de waarde van het kenmerk 'type' wijzigt in 'hidden'. Laat de kenmerken 'id' en 'name' ongewijzigd (deze verschillen voor elke Salesforce-organisatie).

 3. Nadat u dit nieuwe verborgen invoerveld heeft gemaakt, voegt u het toe aan uw HTML-formulier tussen de <form>-tags. Voeg op dezelfde HTML-pagina voor het verzenden van leads de volgende code toe tussen de head-tags:
      <script> 
      window.onload = function getGclid() {    
         document.getElementById("xxxx").value = (name = new  
      RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
      name.split(",")[1] : ""; }
      // window.onload() may not be supported by all browsers. 
      // If you experience problems submitting the GCLID as a
      // hidden field, consider using an alternate method to
      // call this function on page load.
      </script>
     

  Vervang in deze code 'xxxx' door de ID van uw nieuwe veld.

Salesforce en uw webpagina's zijn nu gereed om alle gegevens te verzamelen. Dit script vult in het verborgen veld de GCLID-waarde in en vult het veld 'Lead.GCLID__c' in wanneer het Web-To-Lead-formulier wordt verzonden. Zoals gezegd, moet u er rekening mee houden dat de informatie in de velden 'id' en 'name' voor uw organisatie verschillen.

Stap 4: Exporteer de belangrijkste gebeurtenisgegevens

Voor deze stap wordt ervan uitgegaan dat u om de 3 dagen uw belangrijkste gebeurtenisgegevens exporteert en uploadt.

 1. Gebruik Apex Data Loader of Lexi Loader om met behulp van de volgende query de OpportunityHistory-records te exporteren:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
      StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
      WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
      'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
      LAST_N_DAYS:3
     

  Hierdoor wordt een rij weergegeven voor elke GCLID die gekoppeld is aan een mogelijkheid die is ingesteld op het stadium 'Prospecting' of 'Closed Won'. De rij bevat ook alle velden die u nodig heeft (en in de juiste volgorde) om snel een csv-bestand om conversies te importeren met Google Ads te maken.Als u het importproces voor conversies wilt automatiseren via de Google Ads API (AdWords API), kunt u de volgende twee stappen overslaan en in plaats daarvan onze gids voor het importeren van conversies bekijken.

 2. In het exportbestand vervangt u de eerste rij van het bestand door deze twee rijen:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
      Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
      Value,Conversion Time
     
 3. Update ten slotte de waarde voor 'TimeZone' zodat deze overeenkomt met de tijdzone van uw Google Ads-account (bijvoorbeeld -0800 voor US Pacific Time). U kunt bekijken op welke tijdzone uw account is ingesteld door in te loggen op uw Google Ads-account en de voettekst te bekijken.

Dit bestand is nu gereed om te worden geüpload naar Google Ads. Als u hulp nodig heeft bij het uploaden van uw bestanden, raadpleegt u ons artikel over het bijhouden van offline conversies.

Tip

Aangezien de conversienamen die we exporteren, waarden van het mogelijkheidsstadium zijn, zou u kunnen instellen dat uw Google Ads-conversieacties dezelfde naam hebben. Als 'IS Lead Qualified' bijvoorbeeld in Salesforce wordt gebruikt om aan te geven dat de lead 'qualified' (gekwalificeerd) is, kunt u een conversietype in Google Ads maken met de naam 'IS Lead Qualified'.

Als u dit niet doet, moet u in uw Salesforce-exportbestand (csv) alle waarden voor de conversienamen wijzigen in de conversieactienamen die u in Google Ads heeft gedefinieerd.

Aanpassen aan uw bedrijf

Uw bedrijfsmodel en verkoopproces verschillen mogelijk van het bovenstaande voorbeeld. Overweeg in dat de geval de volgende aanpassingen:

 • Als u uitsluitend geïnteresseerd bent in een subset van uw mogelijkheden (alleen een specifiek recordtype bijvoorbeeld), voegt u aanvullende clausules toe aan het WHERE-deel van de SOQL-query (bijv. ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Als u de gegevens van Conversies bijhouden vaker of minder vaak dan om de 3 dagen wilt updaten, past u de SOQL-query dienovereenkomstig aan (bijv. <code>CreatedDate = LAST_N_DAYS:7</code>) en genereert en uploadt u het csv-bestand binnen de door u gewenste periode.
 • Als u andere gebeurtenissen in uw verkoopproces nuttig vindt (zoals mogelijkheidsstadia) om uw campagnes te optimaliseren (bijv. Documenten verzonden), kunt u de volgende aanpassingen doorvoeren:
  • Voeg in Google Ads conversieacties toe die exact dezelfde naam hebben als de aanvullende mogelijkheidsstadia die u als relevant beschouwt.
  • Pas de SOQL-query aan en voeg extra clausules toe binnen de haakjes (bijv. …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Als de relevante gebeurtenissen niet alleen betrekking hebben op het mogelijkheidsobject maar ook op het leadobject, voert u de volgende aanpassingen door:
  • Voeg conversieacties toe in Google Ads die dezelfde naam hebben als de leadstatussen die u relevant vindt.
  • Voer een query uit voor het object LeadHistory om de namen en tijdstempels (CreatedDate) op te halen van wanneer de waarde in het veld 'Status' werd gewijzigd in de waarde die u als relevant beschouwd. Voeg de resultaten van beide query's samen in één csv-bestand. Zorg ervoor dat de kolommen overeenkomen met het opgegeven formaat.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false